VLÁDY

REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

 

III. VLÁDA.

Jmenována 25. V. 1920. 2, 1. VI. 1920; 10. I.

Demise přijata 15. IX. 1920. 14, 26. X. 1920; 3, II.

 

TUSAR Vlastimil,

předseda vlády, správce ministerstva národní obrany.

Zproštěn úřadu správce ministerstva národní obrany 16. VII. 1920.

14, 26. X. 1920; 2, II.

Prohlášení:

zahájení 1. schůze a sdělení o verifikaci voleb

1, 26. V. 1920; 2, I.

retrospektivní a vládního programu

2, 1. VI. 1920; 12, I.

o událostech v Jihlavě dne 23. VI. 1920

10, 24. VI. 1920; 393, I.

 

BENEŠ Edvard, dr.,

ministr zahraničních věcí.

 

DÉRER Ivan, dr.,

ministr s plnou mocí pro správu Slovenska.

 

ENGLIŠ Karel, dr.,

ministr financí.

Prohlášení:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. státní půjčce RČS (zpr. t. 59).

10, 24. VI. 1920; 433, I.

 

HABRMAN Gustav,

ministr školství a národní osvěty.

 

HOTOWETZ Rudolf, dr.,

ministr pro zahraniční obchod.

 

JOHANIS Václav,

ministr pro zásobování lidu.

 

MARKOVIČ Ivan, dr.,

ministrem národní obrany

jmenován 16. VII. 1920. 14, 26. X. 1920; 2, II.

 

MEISSNER Alfréd, dr.,

ministr spravedlnosti.

 

PRÁŠEK Karel, (senátor),

ministr zemědělství.

Zproštěn úřadu min. zemědělství 24. VI. 1920.

11, 13. VII. 1920; 493, I.

 

SONNTÁG Kuneš,

ministr obchodu,

správcem ministerstva zemědělství jmenován 24. VI. 1920.

11, 13. VII. 1920; 493, I.

 

STANĚK František,

ministr pošt a telegrafů.

 

STŘÍBRNÝ Jiří,

ministr železnic.

 

ŠROBÁR Vavro, dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy,

ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

 

ŠVEHLA Antonín,

ministr vnitra.

 

VRBENSKÝ Bohuslav, dr.,

ministr veřejných prací.

 

WINTER Lev, dr.,

ministr sociální péče.

 

 

IV. VLÁDA.

Jmenována 15. IX. 1920. 14, 26. X. 1920; 4-5, II.

Demise přijata 26. IX. 1921. 71, 18. X. 1921; 3-4, IV.

 

ČERNÝ Jan,

předseda vlády, ministr vnitra.

Prohlášení:

vládního programu

14, 26. X. 1920; 4, II.

o událostech v Praze dne 16. XI. 1920;

17, 16. XI. 1920; 151, II.

o událostech v Teplicích, Chebu a Praze (k nal. interp. t. 192, 208, 212, 214 a 216)

20, 23. XI. 1920; 210, II.

o událostech prosincových (komunist. bouře).

23, 14. XII. 1920; 345, II.

o sčítání lidu (k nal. interp. A. Lipperta t. 500 a 501).

47, 15. III. 1921; 1313, II.

o událostech na Slovensku v obcích Kišságu a Lubochni (k nal. interp. T. Matuščáka t. 418 a V. Chlumeckého t. 429).

47, 15. III. 1921; 1363, II.

o povodňové katastrofě v území polit. okresů Frývaldova a Šumperku (k nal. interp. F. Linka).

59, 14. VI. 1921; 136, III.

o událostech v Ústí n. L. dne 3. VIII. 1921.

64, 4. VIII. 1921; 258, III.

 

BENEŠ Edvard, dr.,

ministr zahraničních věcí.

Prohlášení:

o vyjednávání s Francií a Polskem (k nal. interp. dr. K. Hellera t. 556).

46, 8. III. 1921; 1221-1231, 1266, II.

o zahraniční situaci vzniklé návratem exkrále Karla do Maďarska, zmínka o hospodářských sankcích v Německu.

56, 1. IV. 1921; 51, III.

Odpověď:

na interp. dra Kloudy t. 189 stran útoků na čest min. dra Beneše podnikaných.

15, 9. XI. 1920; 52, II.

na projev slovenských senátorů tlumočený M. Dulou o propagandě Slovensku nepřátelské se strany maďarské v cizině, zejména ve Francii.

70, 12. VIII. 1921; 454, III.

 

BRDLÍK Vladimír, dr.,

ministr zemědělství,

správcem ministerstva pro zásobování lidu jmenován 24. I. 1921.

32, 25. I. 1921; 811, II.

Zproštěn úřadu správce min. pro zásobování lidu 25. IV. 1921.

57, 11. V. 1921; 75, III.

Prohlášení:

o podpůrné akci státu pro opatření strojených hnojiv pro r. 1921 (za rozpravy o příslušné vlád. osnově t. 313).

29, 22. XII. 1920; 716, II.

 

BURGER Václav, dr., inž.,

ministr železnic.

 

ENGLIŠ Karel, dr.,

správce ministerstva financí.

Demise nepřijata pres. rep. 26. XI. 1920.

24, 15. XII. 1920; 357, II.

Zproštěn úřadu správce min. financí 21. III. 1921.

54, 31. III. 1921; 3, III.

Prohlášení:

k předloze finančního zákona pro r. 1921.

24, 15. XII. 1920; 365, II.

 

FAJNOR Vladimír, dr.,

ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

 

FATKA Maxmilián, dr.,

ministr post a telegrafů.

 

GRUBER Josef, dr.,

ministr sociální péče.

 

HANAČÍK Vladimír,

ministrem financí jmenován 21. III. 1921.

54, 31. III. 1921; 3, III.

 

HOTOWETZ Rudolf, dr.,

ministr obchodu, správce úřadu pro zahraniční obchod.

 

HUSÁK Otokar, generál,

ministr národní obrany.

 

KOVAŘÍK František, dr., inž.,

ministrem veřejných prací jmenován 21. IX. 1920.

14, 26. X. 1920; 3, II.

Prohlášení:

o úpravě uhelného hospodářství (zpr. t. 659).

54, 31. III. 1921; 6, III.

 

MIČURA Martin, dr.,

ministr bez portefeuille (pro Slovensko).

 

POPELKA August, dr.,

ministr spravedlnosti.

Prohlášení:

v záležitosti rady nejvyššího soudu K. Kolaciho (k odpovědím min. spravedlnosti t. 705 a 713 na interp. dra K. Hellera t. 545 a 665).

60, 30. VI. 1921; 153, III.

70, 12. VIII. .1921; 506, III.

 

PROCHÁZKA Lad. Prokop, dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy,

správcem ministerstva pro zásobování lidu jmenován 25. IV. 1921.

57, 11. V. 1921; 75, III.

 

PRŮŠA Leopold,

ministr pro zásobování lidu.

Demise přijata pres. rep. 24. I. 1921.

32, 25. I. 1921; 811, II.

 

ŠUSTA Josef, dr.,

ministr školství a národní osvěty.

Prohlášení:

o zřizování nových fakult a oddělení na vysokých školách (ku zpr. t. 782).

64, 4. VIII. 1921; 282, III.

 

 

V. VLÁDA.

Jmenována 26. IX. 1921. 71, 18. X. 1921; 4, IV.

Demise přijata 7. X. 1922. 129, 24. X. 1922; 2, VI.

 

BENEŠ Edvard, dr.,

předseda vlády,

ministr zahraničních věcí.

Prohlášení:

vládního programu.

71, 18. X. 1921; 11, IV.

Projev:

jímž děkuje předsedovi senátu za důvěru projevenou vládě u příležitosti druhého návratu Karla Habsburga do Maďarska.

73, 25. X. 1921; 30, IV.

Výklad:

o situaci vzniklé opětovným příchodem exkrále Karla do Maďarska.

74, 26. X. 1921; 41, IV.

o mezinárodní hospodářské konferenci v Janově.

116, 23. V. 1922; 163, V.

jímž odpovídá na dotazy řečníků za rozpravy o zahraniční situaci, prohlášení o mezinárodní konferenci v Janově a stran použití sankcí proti Německu (k nal. interp. A. Fahrnera t. 1328 a dra K. Hellera t. 1329).

119, 1. VI. 1922; 355, V.

 

ČERNÝ Jan,

ministr vnitra.

 

DÉRER Ivan, dr.,

ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

Prohlášení:

o prodloužení doby organisace řádných soudů první a druhé stolice pro obvody soudních tabulí v Bratislavě a Košicích (ku zpr. t. 1134).

86, 20. XII. 1921; 613, IV.

 

DOLANSKÝ Josef, dr.,

ministr spravedlnosti.

 

HABRMAN Gustav,

ministr sociální péče.

 

MIČURA Martin, dr.,

ministr bez portefeuille (pro Slovensko).

 

NOVÁK Augustin,

ministr financí.

Výklad:

k státnímu rozpočtu na r. 1922 (zpr. t. 1114).

82, 16. XII. 1921; 416, IV.

o snížení drahotních přídavků státním a jiným veřejným zaměstnancům (k t. 1138 a 1139).

88, 21. XII. 1921; 673, IV.

o změně fin. zákona ze 17. XII. 1920 a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (t. 1240).

104, 10. II. 1922; 1099, IV.

o anglické půjčce 10 milionů liber šterlinků (za rozpravy o předloze, kterou se zmocňuje ministr financí k uzavírání výpůjček též v cizí měně, zpr. t. 1294).

110, 31. III. 1922; 30, V.

 

NOVÁK Ladislav, inž.,

ministr obchodu,

správce úřadu pro zahraniční obchod.

(Zákonem z 19. I. 1922, č. 25 Sb. z. a n. úřad pro zahraniční obchod zrušen.)

 

SRBA Antonín,

ministr pošt a telegrafů,

správce ministerstva pro zásobování lidu.

 

STANĚK František,

ministr zemědělství,

Prohlášení:

o zcelování pozemků (ku zpr. t. 1083).

75, 22. XI. 1921; 66, IV.

o zřízení plodinové bursy v Bratislavě a o zákazu termínových obchodů obilím a mlýnskými výrobky na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (ku zpr. t. 1097).

76, 24. XI. 1921; 94, IV.

 

ŠRÁMEK Jan,

ministr železnic.

Prohlášení:

o výkupu dráhy Rakovník-Louny (ku zpr. t. 1039).

71, 18. X. 1921; 20, IV.

o výkupu Ústecko-Teplické dráhy ku zpr. t. 1379).

123, 30. VI. 1922; 423, V.

 

ŠROBÁR Vavro, dr.,

ministr školství a národní osvěty.

 

TUČNÝ Alois,

ministr veřejných prací.

Prohlášení:

o hornické stávce (k nal. interp. A. Jarolíma t. 1241, dra Fr. Soukupa t. 1244, a J. Klečáka t. 1245.

102, 8. II. 1922; 974, IV.

 

UDRŽAL František,

ministr národní obrany.

Prohlášení:

o mobilisaci, organisaci armády a franc. vojenské misi (za rozpravy o fin. zák pro r. 1922, zpr. t. 1114).

82, 16. XII. 1921; 428, IV.

 

VRBENSKÝ Bohuslav, dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Prohlášení:

k osnově potírání pohlavních nemocí (zpr. t. 1332).

117, 24. X. 1922; 2, VI.

 

 

VI. VLÁDA.

Jmenována 7. X. 1922. 129, 24. X. 1922; 2, VI.

Demise přijata 15. XI. 1925.

Vláda zproštěna úřadu 9. XII. 1925.

 

ŠVEHLA Antonín,

předseda vlády,

Prohlášení:

vládního programu.

129, 24. X. 1922; 6, VI.

 

BEČKA Bohdan, inž.,

jmenován ministrem financí 24. II. 1923.

150, 27. II. 1923; 1045, VI.

Prohlášení:

o událostech v bance Bohemii (k nal. interp. dra K. Hellera t. 1618).

160, 25. IV. 1923; 1282, VII.

o zaměstnanecké předloze a příslušné úhradě (za rozpravy o stát. rozpočtu na r. 1926 zpr. t. 2250).

289, 15. X. 1925; 892, XI.

Výklad:

k státnímu rozpočtu na r. 1924.

173, 30. X. 1923; 6, VIII.

k státnímu rozpočtu na rok 1925.

230, 30. X. 1924; 15, X.

 

BECHYNĚ Rudolf,

ministr školství a národní osvěty.

Demise přijata 3. X. 1924.

230, 30. X. 1924; 2, X.

 

BENEŠ Edvard, dr.,

ministr zahraničních věcí.

Výklad:

o zahraniční situaci (rakouský problém v zasedání Svazu národů v Ženevě a jednání mezi RČS a Italií v Benátkách).

129, 24. X. 1922; 11, VI.

o zahraniční situaci (cesta do Francie a Anglie, schůze Malé dohody v Sinaji, jednání s Italií, náš poměr k Maďarsku a Polsku, zasedání Společnosti národů v Ženevě, cesta presidenta republiky do Paříže, Bruselu a Londýna, naše obchodní politika, situace v Německu a problém reparační).

173, 30. X. 1923; 11, VIII.

o zahraniční situaci (tzv. ženevský protokol).

230, 30. X. 1924; 3, X.

Odpověď:

k dotazům stran závazků týkajících se specielních smluv RČS, o Svazu národů a o Malé dohodě.

232, 5. XI. 1924; 115, X.

Prohlášení:

o Murrayově resoluci v otázce menšinové na ženevské konferenci (k vývodům dr. Ledebura-Wicheln za rozpravy o nal. interp. t. 1465 a 1467).

131, 8. XI. 1922; 104, VI.

 

DOLANSKÝ Josef, dr.,

ministr spravedlnosti.

Vysvětlení:

o 2 trestních věcech, jimiž se obíralo min. spravedlnosti (k vývodům dr. A. Stránského za rozpravy o vlád. prohlášení a nal. interp. t. 1465 a 1467).

132, 9. XI. 1922; 184, VI.

Prohlášení:

k vládnímu návrhu zákona o ochraně republiky a o státním soudu (zpr. t. 1588 a 1589).

155, 17. III. 1923; 1095, VI.

k vývodům dr. Fr. Soukupa, týkajícím se hanopisu na presidenta republiky za rozpočtové debaty (zpr. t. 2020) o konfiskačním postupu.

239, 12. XII. 1924; 409, X.

k usnesení imunit. výboru, kterým uznáno porušení imunity Fr. Zimáka bratislavskou sedrií.

265, 5. VI. 1925; 210, XI.

k vlád. návrhu zákona, kterým se ustanovuje doba nové organisace vojenských soudů a upravuje přejímání důstojníků justiční služby do občanské soudní služby (zpr. t. 2192).

277, 17. IX. 1925; 450, XI.

 

FRANKE Emil, dr.,

ministr pro zásobování lidu,

pověřen řízením ministerstva pošt a telegrafů 18. II. 1924.

193, 6. III. 1924; 3, XI.

pověřen řízením ministerstva železnic 20. VII. 1925.

277, 17. IX. 1925; 444, XI.

Prohlášení:

(v zastoupení nemocného min. železnic J. Stříbrného) o sestátnění drah (ku zpr. t. 2141).

264, 26. V. 1925; 172, XI.

 

HABRMAN Gustav,

ministr sociální péče.

Zproštěn funkce náměstka min. předsedy 5. II. 1923.

151, 27. II. 1923; 1045, VI.

Demise přijata 28. III. 1925.

253, 31. III. 1925; 3, XI.

Prohlášení:

o hospodářské krisi a nezaměstnanosti (odpověď k nal. interp. t. 1465 a 1467).

131, 8. XI. 1922; 92, VI.

o podporách v nezaměstnanosti (za rozpravy o hornických soudech rozhodčích (zpr. t. 1932).

219, 3. VII. 1924; 621, IX.

o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (za rozpravy o zpr. t. 1989).

226, 7. X. 1924; 778, IX.

 

HODŽA Milan, dr.,

ministr zemědělství,

 

KÁLLAY Josef, dr.,

ministr pro Slovensko.

 

MALYPETR Jan,

ministr vnitra.

Zvolen minist. radou náměstkem předsedy vlády 5. II. 1923.

151, 27. II. 1923; 1045, VI.

Prohlášení:

o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě, zpr. t. 1588 a 1589.

155, 17. III. 1923; 1094, VI.

 

MARKOVIČ Ivan, dr.,

ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace správy,

pověřen správou ministerstva školství a národní osvěty 3. X. 1924.

230, 30. X. 1924; 2. X.

 

NOVÁK Ladislav, inž.,

ministr obchodu,

Prohlášení:

o společnosti "Telegrafie" (za rozpravy o radiotelegrafních a radiotelefonních zařízeních zpr. t. 1749).

187, 19. XII. 1923; 577, VIII.

žádá za odvolání výroku dr. K. Hellera, proneseném za rozpravy o zpr. t. 1749.

187, 19. XII. 1923; 588, VIII.

 

RAŠÍN Alois, dr.,

ministr financí.

Zemřel 18. II. 1923.

150, 21. II. 1923; 1041, VI.

Výklad:

k rozpočtu na rok 1923.

129, 24. X. 1922; 17, VI.

 

SRBA Antonín,

ministr veřejných prací.

Prohlášení:

o stávce horníků na Ostravsku (k nal. interp. t. 1592 a 1593).

156, 19. III. 1923; 1202, VI.

 

STŘÍBRNÝ Jiří,

ministr železnic,

zvolen minist. radou 26. I. 1925 náměstkem předsedy vlády.

249, 29. I. 1925; 535, X.

Demise z úřadu ministra železnic přijata 20. VII. 1925.

277, 17. IX. 1925; 444, XI.

 

ŠRÁMEK Jan,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

 

TUČNÝ Alois,

ministr pošt a telegrafů.

Demise přijata pres. rep. 18. II. 1924.

193, 6. III. 1924; 3, IX.

 

UDRŽAL František,

ministr národní obrany.

 

WINTER Lev, dr.,

jmenován ministrem sociální péče 28. III. 1925.

258, 31. III. 1925; 3. XI.

Zvolen min. radou 4. IX. 1925 náměstkem předsedy vlády.

277, 17. IX. 1925; 444, XI.

Prohlášení:

o placené dovolené pro zaměstnance (ku zpr. t. 2120).

259, 2. IV. 1925; 24, XI.

o sociálním pojištění osob samostatně hospodařících (za rozpravy o zpr. t. 2153).

268, 9. VI. 1925; 262, XI.

o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců (za rozpravy o zpr. t. 2177).

274, 9. VII. 1925; 396, XI.

 

 

ZÁSTUPCI VLÁDY.

 

KÖRNER Eduard, dr.,

president nejvyššího kontrolního úřadu.

Řeč:

ku zpr. t. 1580 a 1579 (závěrečné účty státních výdajů za listopad a prosinec 1918 a za rok 1919) a odpověď na resol. dr. K. Hellera.

157, 23. III. 1923; 1127, VII.

 

BOBEK Bedřich, dr.,

odborový přednosta ministerstva vnitra.

Vysvětlení:

o mimořádné župní přirážce na Slovensku (ku zpr. t. 830).

61, 1. VII. 1921; 188, III.

Prohlášení:

o přechodných policejně-právních ustanoveních o cestovních pasech (zpr. t. 893).

66, 9. VIII. 1921; 340, III.

 

HOBZA Antonín, dr.,

šéf právního oddělení ministerstva zahraničních věcí.

Řeč:

odůvodňující pilnost projednávání vládní předlohy t. 23 (smlouva s republikou Rakouskou o státním občanství a ochraně menšin, uzavřená v Brně 7. VI. 1920).

6, 17. VI. 1920; 265, I.

v rozpravě o schválení smlouvy s republikou Rakouskou o státním občanství a ochraně menšin (zpr. t. 77).

11, 13. VII. 1920; 513, I.

v rozpravě o mírových smlouvách mezi RČS, Maďarskem, Bulharskem a státy cessionářskými (zpr. t. 291).

27, 21. XII. 1920; 653, II.

 

PLOCAR Václav, dr.,

min. rada, zástupce ministerstva financí.

Vysvětlení:

k vládní předloze zákona o ražbě drobných mincí (zpr. t. 516).

41, 18. II. 1921; 1046, II.

 

POLÁK Emerich, dr.,

sekční šéf ministerstva spravedlnosti.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, jímž se určuje doba organisace soudů I. a II. stolice a soudů vojenských (zpr. t. 312).

29, 22. XII. 1920; 722, II.

o prodloužení doby organisace řádných soudů I. a II. stolice pro obvody soudních tabulí v Bratislavě a Košicích (zpr. t. 1134).

86, 20. XII. 1921; 615, IV.Přihlásit/registrovat se do ISP