VÝBORY

Tučná arabská číslice označuje plenární schůzi; následuje pak datum, kdy se schůze konala. Obyčejná arabská číslice na konci před římskou číslicí značí stránku těsnopisecké zprávy, římská tučná číslice zasedání.

 

Výbor branný

17 členů.

Zřízení schváleno 2, 1. VI. 1920; 17, I.

Volba 3, 9. VI. 1920; 63, I.

Ustavil se 10. VI. 1920; 4, 10. VI. 1920; 92, I.

V předsednictvu byli:

Předseda: Klofáč V.

Místopředsedové: Dědic K., dr. Vlček J. - Hybš Fr., Jirásek F.

V členství výboru se vystřídali:

ČSD: Ackermann J., Dědic K., Filipínský J., Jirásek F., Kouša J., Měchura A., Svěcený A., dr. Witt Z.

A: dr. Horáček C., Hybš Fr., Pánek Fr., Sehnal V., dr. Vlček J.

L: Šachl A., Valoušek Fr.

ND: dr. Fáček V., dr. Herben J.

ČS: Klofáč V.

NSD: dr. Heller, Link Fr., dr. Wiechowski W.

NA: Fritsch H., Hübner J.

NN: Friedrich K.

NL: dr. Vetter-Lilie M.

 

Výbor

v zasedání

konal schůzí

podal zpráv

tiskem

ústních

I.

2

-

-

II.

4

3

-

III.

3

1

-

IV.

5

2

3

V.

4

2

1

VI.

9

4

1

VII.

3

3

-

VIII.

5

3

-

IX.

6

4

1

X.

3

2

-

XI.

2

-

-

Celkem

46

24

6


 

Zprávy čís. tisku:

II: 398, 399, 629.

III: 992.

IV: 1252, 1271.

V: 1411, 1412.

VI: 1471, 1495, 1517, dodatek k t. 1517.

VII: 1660, 1694, 1703.

VIII: 1750, 1751, 1762.

IX: 1865, 1866, 1914, 1960.

X: 2092, 2119.

 

 

Výbor imunitní

17 členů.

Volba 3, 9. VI. 1920; 63, I.

Ustavil se 10. VI. 1920; (sděleno pouze svolání výboru k ustavující schůzi: 3, 9. VI. 1920; 64, I.)

V předsednictvu byli:

Předseda: dr. Herben J., dr. Stránský A., dr. Mareš Fr.

Místopředsedové: Havlena J., Mudroch P., Cífka K., Kouša J. - dr. Krouský O., dr. Klouda A.

V členství výboru se vystřídali:

ČSD: Cífka K., Endlicher K., Havlena J., Kada Š., Kouša J., Krepenhofer M., Lorenc J., Mudroch P., dr. Soukup Fr., Zavadil V.

A: Hrejsa O., Hrubý E., Križko M., Lukeš J.

L: dr. Procházka A., Šabata Fr.

ND: dr. Herben J., dr. Mareš Fr., dr. Stránský A.

ČS: dr. Klouda A., dr. Krouský O., dr. Veselý Fr.

LS: dr. Mudroň J., Walló T.

NSD: Hladik H., Kiesewetter W., Niessner W.

NA: Zuleger T.

NL: dr. Hilgenreiner K., dr. Koperniczky Fr.

NDSS: dr. Spiegel L.

 

Výbor

v zasedání

konal schůzí

podal zpráv

tiskem

ústních

I.

2

-

-

II.

3

10

-

IV.

6

3

-

V.

1

-

-

VI.

3

7

-

VII.

4

9

-

VIII.

2

3

1

IX.

9

14

-

X.

6

8

-

XI.

12

15

-

Celkem

48

69

1


 

Zprávy čís. tisku:

II: 245, 246, 308, 334, 347, 348, 570, 608, 616, 671.

IV: 1100, 1122, 1202.

VI: 1497-1499, 1501-1504.

VII: 1619-1621, 1641, 1653-1656, 1704.

VIII: 1732, 1738, 1739.

IX: 1824, 1846, 1853, 1854, 1867-1869, 1881, 1883, 1897, 1901, 1976-1978.

X: 2001-2003, 2081, 2082, 2084, 2101, 2114.

XI: 2136, 2145, 2146, 2151, 2159, 2164, 2175, 2195, 2201, 2202, 2244, 2248, 2265-2267.

 

 

Výbor iniciativní

17 členů.

Volba 3, 9. VI. 1920; 62, I.

Ustavil se 10. VI. 1920; 4, 10. VI. 1920; 93, I.

V předsednictvu byli:

Předseda: Rozkošný J.

Místopředsedové: Svěcený A., dr Franta B., Cífka K.

V členství výboru se vystřídali:

ČSD: Ackermann J., Cífka K., Časný F., Folber K., Havlena J., Cholek J., Petřík J., Svěcený A., Švec V.

A: Hrejsa O., Hrubý E., Hucl J., Rozkošný J., Ruziak J., Smrtka J.

L: dr. Krupka L., Koukal B., dr. Reyl Fr., Ševčík V.

ND: dr. Franta B.

ČS: Holý J., dr. Klouda A.

LS: ing. Klimko J., dr. Kovalik J.

NSD: Friedrich A., dr. Heller K., Löw D., Lorenz W.

NA: Knesch H.

NN: dr. Naegle A., ing. Oberleithner G.

NL: dr. Hilgenreiner K., dr. Vetter-Lilie M.

 

Výbor

v zasedání

konal schůzí

I.

5

II.

8

III.

3

IV.

3

V.

3

VI.

4

VII.

3

VIII.

1

IX.

4

X.

2

XI.

2

Celkem

38


 

 

Komise pro kontrolu dávky z majetku a přírůstku na majetku

24 členů

(16 členů ze sněmovny poslanecké,

8 členů ze senátu.)

Zřízena podle § 1, odst. 3. zákona z 8. IV. 1920, čís. 309 Sb. z. a n.

Volba v posl. sněmovně 15. XII. 1920;

v senátě 8. XII. 1920, těsnop. zpr. sen.

22, 8. XII. 1920; 338, II.

Ustavila se 19. I. 1921; 16. II. 1921.

Subkomitét:

1) pro jednací řád.

V předsednictvu byl:

Místopředseda: sen. dr. Fáček V.

Členy komise bylí senátoři:

ČSD: Havlena J., Měchura A.

A: dr. Horáček C.

ČS: Šťastný F.

L: dr. Karas J.

ND: dr. Fáček V.

NSD: Reyzl J.

NA: Luksch J.

 

Komise

v zasedání

konala schůzí

měla schůzí subkomitétů

podala zpráv tiskem

I.

-

-

-

II.

4

1

1

III.

-

-

-

IV.

4

-

-

V.

1

-

-

VI.

-

-

-

VII.

-

-

-

VIII.

2

-

-

IX.

1

-

-

XI.

-

-

-

Celkem

14

1

1


 

Zpráva čís. tisku:

II: 783.

 

 

Výbor kulturní

17 členů.

Zřízení schváleno 2, 1. VI. 1920; 17, I.

Volba 3, 9. VI. 1920; 63, I.

Ustavil se 10. VI. 1920. 4, 10. VI. 1920; 92, I.

Subkomitéty:

1) pro fakultativní pohřbívání ohněm,

2) pro zřízení hudebních komor.

V předsednictvu bylí:

Předseda: Smrtka J.

Místopředsedové: dr. Krejčí Fr., Zimák Fr.

V členství výboru se vystřídali:

ČSD: Babka J., Časný F., Ecksteinová-Hniličková B., Havlena J., Hnátek A., Hybeš J., Lorenc J., Marák St., Špera A. M., Zimák Fr.

A: Hrejsa O., Kroiher F. J., Slavík A., Smrtka J., dr. Vlček J.

L: dr. Reyl Fr., dr. Stojan C.

ND: dr. Fáček V., dr. Mareš F.

ČS: dr. Krejčíř.

LS: Barinka J., Dúrčanský J., dr. Kovalik J.

K: Chlumecký V.

NSD: Kiesewetter W., Polach J., dr. Wiechowski W.

NA: Knesch H., Lippert A.

NN: Hartl H., dr. Herzig E. M., dr. Naegle A.

NL: dr. Hilgenreiner K., dr. Mayr-Harting R.

 

Výbor

v zasedání

konal schůzí

měl schůzí subkomitétů

podal zpráv tiskem

I.

1

-

-

II.

5

3

5

III.

5

-

2

IV.

7

-

4

V.

6

2

4

VI.

4

7

2

VII.

2

1

1

VIII.

2

-

1

IX.

1

-

2

XI.

2

-

1

Celkem

35

13

22


 

Zprávy čís. tisku:

II: 529, 530, 539, 593, 782

III: 868, 998.

IV: 1094, 1176, 1249, 1255.

V: 1417, 1437, 1455, 1456.

VI: 1508, 1540.

VII: 1670.

VIII: 1735.

IX: 1934, 1943.

X: 2133.

 

 

Výbor národo-hospodářský

17 členů.

Zřízení schváleno 3, 9. VI. 1920; 64, I.

Volba 4, 10. VI. 1920; 112, I.

Ustavil se 10. VI. 1920; 5, 16. VI. 1920; 131, I.

Subkomitét:

1) pro prozkoumání smlouvy se společností Standard Franco-American.

V předsednictvu byli:

Předseda: Hybš J., Hucl J., Donát V., Sáblík K.

Místopředsedové: Jirásek F., Ševčík V., Petřík J., Šachl A.

V členství výboru se vystřídali:

ČSD: Ackermann J., Blaho J., Cífka K., Havránek J., Jirásek F., Lažo J., Měchura A., Petřík J.

A: Donát V., Hrejsa O., Hucl J., Hybš Fr., Hyrš J., Roháček Š., Rozkošný J., Sáblík K., Slavík A., dr. Vlček J.

L: dr. Karas J., Šachl A., Ševčík V.

ND: dr. Brabec J., dr. Malínský Fr., dr. Němec B., dr. Seifert J., Žďárský J.

ČS: Dúrčanský J., Lisý Č. J.

K: Průša J.

NDS: Barth, J., Hecker A., dr. Heller K., Jarolim A., Lorenz W.

NA: Fritsch H., Zuleger Th.

NN: Meissner R.

NL: dr. Ledebur-Wicheln E.

 

Výbor

v zasedání

konal schůzí

měl schůzí subkomitétů

podal zpráv

tiskem

ústních

I.

5

-

-

-

II.

11

-

18

1

III.

7

-

12

1

IV.

9

1

9

-

V.

3

-

5

-

VI.

4

-

-

-

VII.

7

-

10

-

VIII.

9

-

8

-

IX.

13

-

18

-

X.

7

-

10

-

XI.

14

-

22

-

Celkem

89

1

112

2


 

Zprávy čís. tisku:

II: 163, 164, 488, 492, 498, 511, 525, 535, 549-551, 555, 557-560, 587, 619.

III: 824-828, 931, 932, 939, 940, 1002, 1003, 1083.

IV: 1097, 1106, 1123, 1247, 1256, 1257, 1259, 1264, 1272.

V: 1342, 1426, 1427, 1436, 1444.

VII: 1596, 1598, 1600, 1601, 1604, 1617, 1660, 1671, 1705, 1708.

VIII: 1719, 1720, 1722, 1737, 1760, 1772, 1815, 1816.

IX: 1851, 1864, 1871, 1913, 1931, 1935-1939, 1946, 1952, 1979, 1981-1983, 1994, 1995.

X: 2032, 2034, 2045, 2056, 2070-2074, 2086.

XI: 2148, 2166, 2169, 2173, 2176, 2182, 2196, 2209, 2210, 2213-2215, 2225, 2227-2232, 2243, 2264, 2268.

 

 

Výbor rozpočtový

17 členů.

Volba 3, 9. VI. 1920; 62, I.

Ustavil se 10. VI. 1920. 4, 10. VI. 1920; 93, I.

Subkomitét:

1) pro předlohu o měně čsl.

V předsednictvu byli:

Předseda: Jirásek F., Zimák Fr.

Místopředsedové: Hucl J., Kadlčák J., dr. Horáček C., dr. Karas J., Kroiher F. J.

V členství výboru se vystřídali:

ČSD: Ackermann J., Cífka K., Ecksteinová-Hniličková B., Havlena J., Havránek J., Jaroš R., Jirásek F., Kouša J., Lažo J., Měchura A., Zimák Fr.

A: dr. Horáček C., Hrejsa O., Hrubý E., Hucl J., Hybš Fr., Kroiher F. J., Lukeš J., Sáblík K.

L: Jílek J., Kadlčák J., dr. Karas J., dr. Procházka A.

ND: dr. Fáček V.

ČS: Klečák J., Pánek R.

Ž: Kotrba J., Thoř J.

NDS: dr. Heller K., Jarolim A., Polach J., Reyzl J., Stark F. K., dr. Wiechowski W.

NA: Knesch H., Luksch J.

NN: Friedrich K.

NL: dr. Ledebur-Wicheln E., dr. Mayr-Harting R.

NDSS: Jelinek J., dr. Spiegel L.

 

Výbor

v zasedání

konal schůzí

měl schůzí subkomitétů

podal zpráv

tiskem

ústních

I.

4

-

5

-

II.

25

-

44

7

III.

10

-

40

3

IV.

13

-

30

7

V.

16

-

40

-

VI.

22

-

26

6

VII.

9

1

19

-

VIII.

17

-

16

3

IX.

19

-

36

1

X.

25

-

27

-

XI.

27

-

28

-

Celkem

187

1

311

27


 

Zprávy čís. tisku:

I: 59, 101, 104-106.

II: 220, 261, 284, 352, 353, 355, 356, 358-360, 398, 399, 437, 441-444, 458, 460, 461, 464, 465, 498, 499, 516, 525, 540, 547, 554, 565, 568, 592, 597, 598, 619, 624-626, 629, 641-643, 659, 679.

III: 815, 823, 827, 828, 830, 933, 938-942, 946, 970, 971, 983, 985, 986, 992, 995-998, 1006-1009, 1011, 1013-1018, 1020-1023, 1025-1027.

IV: 1114, 1128, 1129, 1168, 1178, 1182-1184, 1194, 1195, 1198, 1200, 1201, 1206, 1240, 1250, 1252, 1253, 1255, 1257, 1258, 1260, 1262-1265, 1268, 1269, 1271, 1274.

V: 1294, 1297, 1315, 1316, 1321, 1322, 1332-1336, 1339, 1345, 1377-1380, 1385-1390, 1411, 1412, 1416, 1417, 1420, 1421, 1432-1437, 1440-1444, 1449.

VI: 1471, 1474, 1487, 1493, 1495, 1496, 1509, 1510, 1517, dodatek k t. 1517, 1529, 1530, 1534-1540, 1553, 1554, 1557, 1579, 1580, 1587, 1591.

VII: 1596, 1609, 1617, 1651, 1652, 1658, 1660, 1664, 1669, 1674, 1684, 1685, 1694, 1695, 1706, 1708-1711.

VIII: 1719, 1737, 1746, 1748, 1750, 1751, 1753, 1754, 1773, 1774, 1776, 1777, 1779, 1810-1812.

IX: 1827, 1850, 1870, 1873-1875, 1888, 1889, 1910-1912, 1933-1939, 1941-1943, 1960, 1973, 1980-1992, 1995.

X: 2020, 2024, 2030-2032, 2034, 2042-2044. 2047, 2057-2062, 2067, 2070-2074, 2085, 2086, 2092, 2119, 2121.

XI: 2127, 2131, 2132, 2134, 2141-2143, 2148, 2152, 2153, 2156, 2172, 2177, 2180, 2188, 2189, 2197, 2199, 2213-2215, 2225, 2226, 2246, 2250, 2258, 2259, 2264.

 

 

Výbor sociálně-politický

17 členů.

Zřízení schváleno 2, 1. VI. 1920; 17, I.

Volba 3, 9. VI. 1920; 63, I.

Ustavil se 10. VI. 1920. 4, 10. VI. 1920; 93, I.

Subkomitéty:

1) pro novou služební pragmatiku stát. zaměstnanců,

2) o státním příspěvku v nezaměstnanosti,

3) pro stabilizaci platů,

4) pro pojištění stát. zaměstnanců.

V předsednictvu byli:

Předseda: Jaroš R.

Místopředsedové: Jílek J., Hrubý E., dr Reyl Fr., Slavík A.

V členství výboru se vystřídali:

ČSD: Ackermann J., Babka, J. Cífka K., Ecksteinová-Hniličková B., Folber K., Cholek J., Jakubka B., Jaroš R., Kada Š., Kouša J., Šáda J., Zavadil V.

A: Duchaj J., Hrejsa O., Hrubý E., Hucl J., Kroiher F. J., Roháček Š., Rozkošný J., Sáblík K., Sehnal V., Slavík A., Smrtka J.

L: Jílek J., Koukal B., dr Reyl Fr., Valoušek Fr.

ND: dr. Brabec J., dr. Fáček V.

ČS: Klečák J., dr. Krouský O., Pánek R.

Ž: Trčka E.

NSD: Barth J., Friedrich A., Hecker A., dr. Heller K., Hladik H., Löw D., Polach J., dr. Wiechowski W.

NA: Spies E.

NN: Hartl H., dr. Herzig E. M.

NL: dr. Hilgenreiner K., dr. Mayr-Harting R.

 

Výbor

v zasedání

konal schůzí

měl schůzí subkomitétů

podal zpráv

tiskem

ústních

I.

4

-

3

-

II.

22

2

17

1

III.

11

4

13

-

IV.

20

-

15

12

V.

11

-

16

-

VI.

12

-

10

3

VII.

7

-

11

-

VIII.

7

-

3

2

IX.

15

4

12

-

X.

9

-

10

1

XI.

5

6

3

-

Celkem

123

16

113

19


 

Zprávy čís. tisku:

I: 104-106.

II: 220, 384, 397, 398, 400, 421, 440, 510, 524, 541, 547, 565, 573, 601, 604, 678, 721.

III: 814, 821, 822, 947, 1008-1010, 1012, 1015, 1017, 1019, 1024, 1025.

IV: 1124, 1130, 1132, 1182, 1189, 1198, 1199, 1201, 1206, 1235, 1239, 1250, 1262, 1263, 1271.

V: 1297, 1319, 1322, 1332, 1415-1417, 1421, 1429, 1432, 1433, 1435, 1438, 1441, 1442, 1449.

VI: 1493, 1534-1538, 1540, 1550, 1553, 1557.

VII: 1617, 1622-1624, 1627, 1676, 1694, 1695, 1707, 1709, 1710.

VIII: 1774, 1777, 1810.

IX: 1827, 1860-1862, 1911, 1912, 1918, 1932, 1934, 1943, 1989, 1993.

X: 2030, 2035, 2044, 2058-2061, 2118-2120.

XI: 2153, 2177, 2245.

 

 

Stálý výbor

24 členů.

(16 členů ze sněmovny poslanecké,

8 členů ze senátu).

Zřízen podle § 54 ústavní listiny.

Ustavil se 7. VI. 1920. 3, 9. VI. 1920; 21, I.

5. VIII. 1921; 66, 9. VIII. 1921; 336, III.

9. VII. 1923; 173, 30. X. 1923; 6, VIII.

Volba v senátě 2, 1. VI. 1920; 11, I.

2. volba v senátě 63, 2. VIII. 1921; 253, III.

3. volba v senátě 172, 4. VII. 1923; 1636, VII.

Subkomitéty:

1) pro úpravu cen mlýnských výrobků

2) komise k prozkoumání cukerních cen

V předsednictvu byli:

Místopředsedové: dr. Horáček, Hrubý E.

V členství výboru se vystřídali:

ČSD: dr. Soukup, dr. Witt,

náhr.: Dědic K., Cholek J.

A: dr. Horáček,

náhr.: dr Vlček, Hrubý E.

ČS: dr. Klouda,

náhr.: dr. Veselý.

L: Zavoral M.,

náhr.: dr. Karas.

ND: dr. Franta,

náhr.: Sokol K. St., dr. Brabec.

Ž: Trčka E.,

K: náhr.: Chlumecký V.

NSD: Niessner W.,

náhr.: dr. Heller, Jarolim A.

NL: náhr.: dr. Vetter-Lilie.

NDSS: dr. Spiegel.

 

Výbor

v zasedání

konal schůzí

podal zpráv

tiskem

ústních

I.

15

1

-

II.

-

1

1

III.

1

-

-

VII.

1

-

-

XI.

2

-

-

Celkem

19

2

1


 

Zprávy čís. tisku:

I: 77.

II: 177.

 

 

Výbor pro prozkoumání zprávy o činností Stálého výboru

17 členů.

Zřízení schváleno 14, 26. X. 1920; 20, II.

Volba 14, 26. X. 1929; 21, II.

Ustavil se 16, 11. XI. 1920; 138, II.

V předsednictvu byli:

Předseda: Ackermann J.

Místopředsedové: Trčka E., dr. Brabec J.

V členství výboru se vystřídali:

ČSD: Ackermann J., Babka J., Cífka K., Filipínský J., Folber K., Havlena J., Hnátek A., Jakubka B., Procházka J.

A: Lukeš J., Rozkošný J., Smrtka J. L: dr. Karas J., dr. Krupka L.

ND: dr. Brabec J.

ČS: Klečák J.

Ž: Trčka E.

NSD: Polach J., Reyzl J.

NA: Knesch H., Luksch J.

NL: dr. Hilgenreiner K.

NDSS: Jelinek J.

 

Výbor

v zasedání

konal schůzí

podal zpráv

tiskem

ústních

II.

6

1

-

Celkem

6

1

-


 

Zprávy čís. tisku:

II: 309.

 

 

Výbor technicko-dopravní

17 členů.

Zřízení schváleno 2, 1. VI. 1920; 12, I.

Volba 3, 9. VI. 1920; 63, I.

Ustavil se 10. VI. 1920 (sděleno pouze svolání výboru k ustavující schůzi 3, 9. VI. 1920; 64, I.)

V předsednictvu byli:

Předseda: Friedrich A., dr. Brabec J.

Místopředsedové: Kouša J., dr. Brabec J., Šťastný F.

V členství výboru se vystřídali:

ČSD: Cingr P., Havlena J., Jakubka B., Kouša J., Lorenc J., Měchura A., Poliak Fr., Procházka J., Šáda J.

A: Hrubý E., Roháček Š., Sáblík K., Sehnal V.

L: Horák A., Kadlčák J.

ND: dr, Brabec J., dr, Stránský Ad.

ČS: Šťastný F.

LS: ing. Klimko J.

Ž: T.rčka E.

NSD: Friedrich A., Hecker A., dr. Heller K., Kiesewetter W., Löw D., Lorenz W., Schiller J.

NA: Luksch J.

NN: ing. Oberleithner G.

NL: dr. Ledebur-Wicheln E.

NDSS: Jelinek J.

 

Výbor

v zasedání

konal schůzí

podal zpráv

tiskem

ústních

I.

3

1

-

II.

7

9

1

III.

6

8

1

IV.

6

4

-

V.

6

5

-

VI.

1

-

-

VII.

6

6

-

VIII.

7

4

-

IX.

7

3

-

X.

1

1

-

XI.

10

5

-

Celkem

60

46

2


 

Zprávy čís. tisku:

I: 103.

II: 526, 574, 575, 578, 659, 660, 681, 698, 699.

III: 823, 938, 941, 980, 1011, 1012, 1039, 1040.

IV: 1148, 1201, 1253, 1270.

V: 1315, 1336, 1343, 1344, 1379.

VII: 1614, 1652, 1664, 1666, 1667, 1669.

VIII: 1780, 1811, 1812, 1817.

IX: 1894, 1895, 1941.

X: 2017.

XI: 2132, 2134, 2141, 2149, 2156.

 

 

Úsporná komise

24 členů

(16 členů ze sněmovny poslanecké,

8 členů ze senátu.)

Zřízena podle zákona z 12. VIII. 1921, čís. 301 Sb. z. a n.

Volba v senátě 72, 18. X. 1921; 24, IV.

Ustavila se 23. XI. a 6. XII. 1921.

Subkomitéty:

1) pro jednací řád.

V předsednictvu byli:

Místopředseda: dr. Klouda.

V členství výboru se vystřídali:

ČSD: Havlena J., Jirásek F.,

náhr.: Babka J., dr. Soukup.

A: Sáblík K.,

náhr.: Križko M.

ČS: dr. Klouda,

náhr.: Šťastný F.

L: Kadlčák J.

náhr.: dr. Kovalik.

ND: dr. Stránský,

náhr.: dr. Franta.

NSD: dr. Heller,

náhr.: Niessner W.

NL: náhr.: dr. Hilgenreiner.

NDSS: Jelinek J., dr. Spiegel L.

Komise

v zasedání

konala schůzí

měla schůzí subkomitétů

IV.

10

1

V.

3

-

Celkem

13

1


 

 

Výbor ústavně-právní

17 členů.

Zřízení schváleno 2, 1. VI. 1920; 17, I.

Volba 3, 9. VI. 1920; 63, I.

Ustavil se 10. VI. 1920. 4, 10. VI. 1920; 113, I.

Subkomitéty:

1) pro právo autorské,

2) pro smlouvu nakladatelskou,

3) pro zápis elektr. vedení atd. do pozemkových knih,

4) pro osnovu zákona o osvojení,

5) pro předlohu o trestním stihání presidenta republiky a členů vlády,

6) pro předlohu o měně čsl.,

7) pro předlohu o radiotelegrafním a radiotelefonním zařízení,

8) pro předlohu o vojenském kázeňském a kárném právu a přeložení do výslužby řízením správním,

9) pro předlohu o okres. hospodářských záložnách a kontribučenských fondech peněžních v Čechách,

10) pro předlohu o vojenské taxe,

11) pro úpravu poměrů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na Slovensku a v Podkarpatské Rusi,

12) pro osnovu o pracovních soudech.

V předsednictvu bylí:

Předseda: dr. Witt Z., dr. Soukup Fr.

Místopředsedové: dr. Veselý Fr., dr. Klouda A., dr. Krouský O., dr. Brabec J., dr. Franta B., dr. Krupka L.

V členství výboru se vystřídali:

ČSD: Cífka K., Časný F., Dědic K., Filipínský J., Folber K., Hnátek A., Kouša J., dr Soukup Fr., Smetana A., Svěcený A., Šáda J., dr. Witt Z.,

A: dr. Daxner S., Hrejsa O., Hrubý E., Hucl J., Lukeš J., Ružiak J., Slavík A., Smrtka J., dr. Vlček J.,

L: dr. Karas, dr. Krupka L., dr. Procházka A., Reyl Fr.

ND: dr. Brabec J., dr. Franta B., dr. Seifert J.

ČS: dr. Klouda A., dr. Krouský O., Pánek R., dr. Veselý Fr.

LS: ing. Klimko J., dr. Mudroň J.

NSD: dr. Heller K., Hladik H., Niessne. W., Polach J.

NN: Hartl H., dr. Schmidt K. E.

NL: dr. Mayr-Harting R.

NDSS: Jelinek J., dr. Spiegel L.

 

Výbor

 

konal

měl schůzí

podal zpráv

v zasedání

schůzí

subkomitétů

tiskem

ústních

I.

2

-

2

-

II.

21

-

27

2

III.

14

1

21

-

IV.

18

7

29

3

V.

13

3

20

1

VI.

13

4

10

1

VII.

10

12

16

-

VIII.

13

2

14

1

IX.

21

4

19

-

X.

15

4

14

-

XI.

17

5

14

2

Celkem

157

42

186

10


 

Zprávy čís. tisku:

I: 21, 102,

II: 197, 261, 274, 290, 353, 357, 361, 391, 392, 403, 411, 439, 493, 497, 523, 552, 578, 605, 622, 631, 644, 667, 679-682, 760,

III: 812, 813, 829, 830, 833, 871, 884-886, 893, 925, 937, 984-986, 994, 999, 1000, 1002, 1026, 1027,

IV: 1093, 1096, 1097, 1099, 1101, 1126, 1128, 1130, 1131, 1134, 1148, 1168, 1193, 1194, 1205, 1233, 1234, 1236, 1243, 1246-1248, 1251, 1254, 1257, 1259, 1260, 1266, 1274,

V: 1317, 1319, 1324, 1333, 1340, 1344, 1345, 1386, 1415, 1420, 1423, 1438-1444, 1446, 1457,

VI: 1472, 1473, 1487, 1496, 1509, 1568, 1569, 1588-1590,

VII: 1599, 1602-1604, 1606, 1634-1636, 1657, 1658, 1670, 1672-1674, 1685, 1703,

VIII: 1720, 1740-1743, 1746, 1749, 1760, 1761, 1775, 1778, 1809, 1813, 1814,

IX: 1825, 1829, 1849, 1850, 1852, 1861, 1863, 1883-1885, 1887, 1918, 1920, 1944-1947, 1960, 1994,

X: 2016, 2022-2024, 2027, 2028, 2041, 2067, 2080, 2083, 2093, 2115-2117,

XI: 2126, 2127, 2133, 2134, 2149, 2167, 2172, 2181, 2188, 2189, 2192, 2197, 2198, 2249.

 

 

Výbor pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu

17 členů.

Zřízení schváleno 9, 23. VI. 1920; 373, I.

Volba 11, 13. VII. 1920; 517, I.

Ustavil se 14. VII. 1920. 13, 15. VII. 1920; 543, I.

V předsednictvu byli:

Předseda: Klečák J.

Místopředsedové: Špera A., Babka J. - Pánek Fr., Slavík A., dr Vlček J.

V členství výboru se vystřídali:

ČSD: Babka J., Endlicher K., Hnátek A., Cholek J., Jakubka B., Šáda J., Špera A. M., Štelcl J., Zavadil V.

A: Pánek Fr., Roháček Š., Slavík A., dr. Vlček J.

L: Jílek J., dr. Reyl Fr.

ND: dr. Franta B., dr. Přikryl O

ČS: Klečák J.

K: Svraka A.

LS: Barinka J.

Ž: Trčka E.

NDS: Lorenz W., Perthen A., dr. Wiechowski W.

NA: Franke P., Knesch H.

NN: dr. Herzig E. M.

NL: dr. Vetter-Lilie M.

 

Výbor

v zasedání

konal schůzí

podal zpráv

tiskem

ústních

I.

1

-

-

II.

2

1

-

III.

7

-

-

IV.

-

3

1

V.

7

4

-

VI.

3

-

1

VII.

2

1

-

VIII.

3

2

-

IX.

2

1

-

X.

3

1

-

XI.

2

1

-

Celkem

32

14

2


 

Zprávy čís. tisku:

II: 619.

IV: 1124, 1261, 1273.

V: 1332, 1421, 1435, 1441.

VII: 1637.

VIII: 1737, 1776.

IX: 1919.

X: 2092.

XI: 2246.

 

 

Výbor zahraniční

17 členů.

Zřízení schváleno 2, 1. VI. 1920; 12, I.

Volba 3, 9. VI. 1920; 63, I.

Ustavil se 10. VI. 1920. 4, 10. VI. 1920; 92, I.

V předsednictvu byli:

Předseda: Svěcený A.

Místopředsedové: Lukeš J., Rozkošný J., dr. Brabec J., Valoušek Fr., dr. Krupka L.

V členství výboru se vystřídali:

ČSD: Folber K., Cholek J., Jaroš R., Jirásek F., Marák St., Svěcený A., dr. Witt Z., Zimák Fr.

A: dr. Horáček C., Križko M., Kroiher F. J., Lukeš J., Rozkošný J., Ružiak J., Slavík A.

L: dr. Krupka L., Šabata Fr., Valoušek Fr.

ND: dr. Brabec J., dr. Němec B., Sokol K. St.

ČS: Klofáč V., dr. Klouda A., Konečný A., dr. Krouský O.

LS: ing. Klimko J., dr. Kovalik J.

NDS: dr. Heller K., Niessner W.

NN: Friedrich K., dr. Naegle A.

NL: dr. Ledebur-Wicheln E.

NND: Jesser F.

NDSS: Jelinek J.

 

Výbor

v zasedání

konal schůzí

podal zpráv

tiskem

ústních

I.

2

-

-

II.

10

6

-

III.

2

3

-

IV.

9

10

-

V.

7

10

1

VI.

7

2

1

VII.

5

11

-

VIII.

5

7

-

IX.

6

6

-

X.

1

1

-

XI.

13

18

-

Celkem

67

74

2


 

Zprávy čís. tisku:

II: 291, 393, 421, 435, 524, 555.

III: 931, 993, 1001.

IV: 1106, 1179-1181, 1209, 1248, 1251, 1254, 1261, 1270.

V: 1335, 1337, 1338, 1342, 1343, 1380, 1387, 1389, 1422, 1423.

VI: 1553, 1554.

VII: 1599, 1600-1602, 1609, 1614, 1666, 1667, 1671, 1684, 1705.

VIII: 1772, 1778, 1791, 1814-1817.

IX: 1851, 1871, 1873, 1874, 1894, 1942.

X: 2056.

XI: 2166, 2169, 2173, 2176, 2182, 2188, 22189, 2196, 2197, 2199, 2209, 2210, 2228-2232, 2243.

 

 

Výbor živnostensko-obchodní

17 členů.

Zřízení schváleno 3, 9. VI. 1920; 64, I.

Volba 4, 10. VI. 1920; 112, I.

Ustavil se 16. VI. 1920. 6, 17. VI. 1920; 232, I.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr. Stojan C., Jílek J.

Místopředsedové: Lisý J., Thoř J.

V členství výboru se vystřídali:

ČSD: Ackermann J., Časný F., Dědic K., Kada Š., Mudroch P., Poliak Fr., Štelcl J., dr. Witt Z.

A: Hrejsa O., Roháček Š., Sehnal V. L: Jílek J., dr Stojan C.

ND: dr. Němec B., dr. Přikryl O.

ČS: Lisý Č. J.

K: Průša J.

LS: Walló Th.

Ž: Thoř J.

NSD: Barth J., Hecker A., Jarolim A., Krepenhofer M., Stark K. J.

NA: Spies E.

NN: Hartl H., dr. Herzig E. M., ing. Oberleithner G.

NDSS: Jelinek J.

 

Výbor

v zasedání

konal schůzí

podal zpráv

tiskem

ústních

I.

2

1

-

II.

4

10

-

III.

2

5

-

lV.

6

7

-

V.

8

8

1

VI.

4

-

1

VII.

5

6

-

VIII.

5

5

-

X.

4

3

-

X.

7

5

-

XI.

4

2

-

Celkem

51

52

2


 

Zprávy čís. tisku:

I: 53.

II: 416, 435, k t. 444, 478, 511, 549-551, 569, 575.

III: 826-828, 1001, 1028.

IV: 1177, 1179 1181, 1209, 1253, 1265.

V: 1315, 1320, 1336-1339, 1422, 1428.

VII: 1603, 1637, 1664, 1671, 1675, 1684.

VIII: 1749, 1752, 1761, 1791, 1811.

IX: 1880, 1947, 1993.

X: 2029, 2063, 2083, 2086, 2103.

XI: 2198, 2245.Přihlásit/registrovat se do ISP