PRESIDENT REPUBLIKY.

 

MASARYK TOMÁŠ G.,

president Československé republiky.

Opětně zvolen a vykonal slib na ústavu ve společné schůzi poslanecké sněmovny a senátu 27. V. 1927.

 

Připomínky:

k vrácenému zákonu ze dne 20. XI. 1928, kterým se mění dosavadní ustanovení o zákazu čepovati, podávati a prodávati nápoje obsahující alkohol v den před volbou a v den volby do Národního shromáždění, do obcí, do zemských a okresních zastupitelstev

160, 30. I. 1929; 704, VII.Přihlásit/registrovat se do ISP