VLÁDY

REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

 

VII. VLÁDA.

Jmenována 9. XII. 1925, 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Demise přijata a vláda zproštěna úřadu 18. III. 1926, 14, 24. III. 1926; 5, II.

 

ŠVEHLA Antonín, dr.,

předseda vlády.

Zahájení 1. schůze a sdělení o verifikaci voleb 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Prohlášení:

vládního programu 3, 18. XII. 1925; 29, I.

 

BECHYNĚ Rudolf,

ministr železnic.

Zvolen vládou 15. XII. 1925 náměstkem předsedy vlády 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Sdělení:

písemné, že neučinil žádného výroku o vojsku, Němcích a Maďarech, jak ve schůzi 10. uvedl sen. K. Friedrich

11, 11. III. 1926; 289, I.

 

BENEŠ Edvard, dr.,

ministr zahraničních věcí.

 

DÉRER Ivan, dr.,

ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

Jmenován ministrem pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 5. I. 1926

6, 18. II. 1926; 139, I.

 

DOLANSKÝ JOSEF, dr.,

ministr pro zásobování lidu.

 

DVOŘÁČEK Jan, inž.,

ministr obchodu.

 

ENGLIŠ KAREL, dr.,

ministr financí.

 

HODŽA Milan, dr.,

ministr zemědělství.

 

KÁLLAY Josef, dr.,

ministr pro Slovensko.

 

MLČOCH Rudolf,

ministr veřejných prací.

 

NOSEK František, dr.,

ministr vnitra.

Prohlášení:

o jednání státní policie v Karlových Varech k nal. interp. t. 39

10, 10. III. 1926; 210, I.

 

SRDÍNKO Otakar, dr.,

ministr školství a národní osvěty.

 

STŘÍBRNÝ Jiří,

ministr Národní obrany.

Prohlášení:

o katastrofálním výbuchu třaskavin v Praze (k nal. interp. t. 46)

10, 10. III. 1926; 179, I. a 188, I.

 

ŠRÁMEK Jan,

ministr pošt a telegrafů.

 

TUČNÝ Alois,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

 

VIŠKOVSKÝ Karel, dr.,

ministr spravedlnosti.

 

WINTER Lev, dr.,

ministr sociální péče a správce ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

Zproštěn úřadu správce ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 5. I. 1926

6, 18. II. 1926; 139, I.

 

 

VIII. VLÁDA.

Jmenována 18. III. 1926. 14, 24. III. 1926; 5, II.

Demise přijata a vláda zproštěna úřadu 12. X. 1926. 41, 14. X. 1926; 9, III.

 

ČERNÝ Jan,

předseda vlády, ministr vnitra.

Prohlášení:

vládního programu

14, 24. III. 1926; 5, II.

 

BENEŠ Edvard, dr.,

ministr zahraničních věcí.

 

ENGLIŠ Karel, dr.,

ministr financí.

 

FATKA Maxmilián, dr.,

ministr pošt a telegrafů.

 

HAUSMANN Jiří, dr.,

ministr spravedlnosti, správce ministerstva pro zásobování lidu.

 

KÁLLAY Josef, dr.,

ministr pro Slovensko.

 

KRČMÁŘ Jan dr.,

ministr školství a národní osvěty.

 

PEROUTKA František, dr.,

ministr průmyslu, obchodu a živností.

 

ROUBÍK Václav, inž.,

ministr veřejných prací.

 

ŘÍHA Jan, dr.,

ministr železnic.

 

SCHIESZL Josef, dr.,

ministr sociální péče, správce ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

 

SLÁVIK Juraj, dr.,

ministr zemědělství, správce ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

 

SYROVÝ Jan, gen.,

ministr národní obrany.

 

 

IX. VLÁDA.

Jmenována 12. X. 1926. 41, 14. X. 1926; 9, III.

(1. II. 1929 pověřen předsednictvím vlády Udržal František, do jehož kabinetu přešli všichni členové vlády. 162, 14. II. 1929; 733, VII.)

 

ŠVEHLA Antonín, dr.,

předseda vlády.

Demise z úřadu předsedy vlády přijata 1. II. 1929 162, 14. II. 1929; 733, VII.

Prohlášení:

vládního programu 41, 14. X. 1926; 9, III.

 

BENEŠ Edvard, dr.,

ministr zahraničních věcí.

 

ČERNÝ Jan,

ministr vnitra, správce ministerstva pro zásobování lidu.

Prohlášení:

o živelních pohromách v červenci 1927

98, 15. VII. 1927; 1419, IV.

 

ENGLIŠ Karel, dr.,

ministr financí.

Zproštěn úřadu ministra financí

160, 30. I. 1929; 702, VII.

Prohlášení:

za rozpravy o hospodářské krisi a výklad k státnímu rozpočtu na rok 1927

42, 20. X. 1926; 40, III.

o berní reformě za rozpravy o předloze zákona o přímých daních (zpr. t. 411), o úpravě fin. hospodářství svazků samosprávy (zpr. t. 412), o osnově zákona o stabilisačních bilancích (zpr. t. 413)

81, 9. VI. 1927; 466, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549)

108, 13. XII. 1927; 155, V.

 

GAŽÍK Marek, dr.,

ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

Jmenován ministrem pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 15. I. 1927

62, 23. II. 1927; 1144, III.

 

HODŽA Milan, dr.,

ministr školství a národní osvěty, správce ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

Zproštěn vedení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 15. I. 1927

62, 23. II. 1927; 1144, III.

 

KÁLLAY Josef, dr.,

ministr pro Slovensko.

Zproštěn úřadu ministra 15. I. 1927

62, 23. II. 1927; 1144, III.

 

MAYR-HARTING Robert, dr.,

ministr spravedlnosti.

 

NAJMAN Josef V.,

ministr železnic.

 

NOSEK František, dr.,

ministr pošt a telegrafů.

 

NOVÁK Ladislav, inž.,

jmenován ministrem obchodu 28. IV. 1928

126, 23. V. 1928; 290, VI.

 

PEROUTKA František, dr.,

ministr průmyslu, obchodu a živností.

Zproštěn úřadu ministra obchodu 28. IV. 1928

126, 23. V. 1928; 290, VI.

 

SPINA Franz, dr.,

ministr veřejných prací.

Prohlášení:

o hornické stávce v severočeském hnědouhelném revíru

117, 29. II. 1928; 981, V.

o stavební katastrofé na Poříčí

144, 10. X. 1928; 925, VI.

 

SRDÍNKO Otakar, dr.,

ministr zemědělství.

 

ŠRÁMEK Jan, dr. h. c.,

ministr sociální péče, správce ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Zvolen ve schůzi min. rady 13. X. 1926 náměstkem předsedy vlády

42, 20. X. 1926; 39, III.

Zproštěn vedení ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 15. I. 1927

62, 23. II. 1927; 1144, III.

 

TISO Jozef, dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Jmenován ministrem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 15. I. 1927

62, 23. II. 1927; 1144, III.

 

UDRŽAL František,

ministr národní obrany.

Prohlášení:

ve věci generála Gajdy (jako odpověď na nal. interp. t. 232) a stran nehod při vojenských cvičeních (odpověď na nal. interp. t. 237)

45, 26. X. 1926; 212, III.

ve věci Gajdově, o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva, o generálním štábu a o zavedení vojenské předvýchovy za rozpravy o vojenských předlohách (zpr. t. 386, 387, 388, 385, 389 a 392)

74, 7. IV. 1927; 322, IV.

 

VLASÁK Bohumil, dr.,

ministr financí.

Jmenován ministrem a pověřen správou ministerstva financí

160, 30. I. 1929; 702, VII.

 

 

X. VLÁDA.

Předsednictvím vlády pověřen 1. II. 1929 František Udržal

162, 14. II. 1929; 733, VII.

(všichni členové předchozího IX. kabinetu zůstali ve vládě).

Demise podána a přijata presidentem republiky 27. X. 1929; kabinet byl pověřen řízením státních věcí do ustavení nové vlády. Nová vláda (XI. Udržalova) byla jmenována 7. XII. 1929.

 

UDRŽAL František,

pověřen předsednictvím vlády dne 1. II. 1929,

ministr národní obrany.

Zproštěn úřadu ministra národní obrany 16. IX. 1929.

162, 14. II. 1929; 733, VII.

Prohlášení:

vládního programu

162, 14. II. 1929; 734, VII.

o špionáži kapitána Falouta

179, 11. VI. 1929; 9, VIII.

 

BENEŠ Edvard, dr.,

ministr zahraničních věcí.

 

ČERNÝ Jan,

ministr vnitra, správce ministerstva pro zásobování lidu.

 

GAŽÍK Marek, dr.,

ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

Zproštěn úřadu ministra pro sjednocení zákonů a organisace správy dne 27. II. 1929

166, 5. III. 1929; 922, VII.

 

HODŽA Milan, dr.,

ministr školství a národní osvěty.

Zproštěn úřadu ministra školství a národní osvěty dne 20. II. 1929

165, 21. II. 1929; 833, VII.

 

LABAJ Ludevít, dr.,

jmenován ministrem a pověřen řízením ministerstva pro sjednocení zákonů a organisace správy dne 27. II. 1929

166, 5. III. 1929; 922, VII.

Zproštěn úřadu ministra 8. X. 1929.

 

MAYR-HARTING Robert, dr.,

ministr spravedlnosti.

 

NAJMAN Josef V.,

ministr železnic.

 

NOSEK František, dr.,

ministr pošt a telegrafů.

 

NOVÁK Ladislav, inž.,

ministr obchodu.

 

SPINA Franz, dr.,

ministr veřejných prací.

 

SRDÍNKO Otakar, dr.,

ministr zemědělství.

 

ŠRÁMEK Jan, dr. h. c.,

ministr sociální péče, správce ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Pověřen řízením ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 8. X. 1929.

 

ŠTEFÁNEK Anton, dr.,

ministr školství a národní osvěty, správce ministerstva pro sjednocení zákonů a organisace správy.

Jmenován ministrem a pověřen řízením ministerstva školství a národní osvěty dne 20. II. 1929

165, 21. II. 1929; 833, VII.

Pověřen řízením ministerstva pro sjednocení zákonů a organisace správy 8. X. 1929.

 

TISO Jozef, dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Zproštěn úřadu ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 8. X. 1929.

 

VIŠKOVSKÝ Karel, dr.,

ministr národní obrany.

Jmenován ministrem národní obrany 16. IX. 1929.

 

VLASÁK Bohumil, dr.,

ministr pověřený správou ministerstva financí.Přihlásit/registrovat se do ISP