VÝBORY.

Tučná arabská číslice označuje plenární schůzi; následuje pak datum, kdy se schůze konala. Obyčejná arabská číslice na konci před římskou číslicí značí stránku těsnopisecké zprávy, římská tučná číslice zasedání.

 

Výbor branný

18 členů.

Zřízení schváleno 3, 18. XII. 1925; 56, I.

Volba 6, 18. II. 1926; 143, I.

Ustavil se 23. II. 1926; 9, 3. III. 1926; 162, I.

Subkomitét:

1) pro letectví.

V předsednictvu byli:

Předseda: Filipínský J., Dyk V.

Místopředsedové: Hybš Fr., dr. Procházka Ad. - Prošek J., Valoušek Fr.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Donát V., dr. Havelka O., Hybš Fr., Pivko C., Prošek J., Sehnal V., Stržil J., Šimonek J.

L:

dr. Karas J., dr. Krupka L., dr. Procházka A., Šachl A., Valoušek Fr.

ČSD:

Filipínský J., Novák A.

ČS:

Klečák J. V., Klofáč V., dr. Klouda A., Šolc A., Šťastný F.

HL:

Ďurčanský J., Melíšek A.

K:

Fijala M., Koutný T., Reiter R., Šturc V.

ND:

Dyk V.

Ž:

Kianička B., Kotrba J., Trčka E.

LW:

Spies E.

DSD:

Jokl H., Reyzl J.

DCHS:

dr. Ledebur-Wicheln Fr., Scholz Fr., Stolberg F.

DNS:

Teschner E.


 

Výbor

v zasedaní

konal schůzí

měl schůzi subkomitétů

podal zpráv tiskem

I.

3

-

1

II.

2

-

-

III.

5

-

1

IV.

3

-

5

V.

5

-

-

VI.

2

4

-

VII.

3

-

 

VIII.

1

-

-

Celkem

24

4

7


 

Zprávy čís. tisku:

I.: 34.

III.: 318.

IV.: 386-389, 392.

 

 

Výbor imunitní

18 členů.

Zřízení schváleno 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Volba 2, 17. XII. 1925; 20, I.

Ustavil se 3, 18. XII. 1925; 26, I.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr. Krouský O., inž. Klimko J.

Místopředsedové: Hrubý E. - dr. Baxa B., Dundr V., Toužil Fr.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

dr. Havelka O., Hrejsa O., Hrubý E., Stržil J., Štolba V., Vollay E.

L:

dr. Karas J., Novák Fr., Šabata Fr.

ČSD:

Časný F., Dundr. V., Filipínský J., dr. Soukup Fr., dr. Witt Z.

ČS:

Hubka J., dr. Krouský O., dr. Macků, B., Wagner R.

HL:

Ďurčanský J., inž. Klimko J.

K:

Herlinger W., dr. Houser V., Šturc V., Toužil Fr., Včelička A.

ND:

dr. Baxa B., dr. Fáček V.

Ž:

Kianička B., Thoř J., Trčka E.

LW:

Lippert A., Spies E., Stöhr R., Zuleger T.

DSD:

Jarolim A., Niessner.W.

DCHS:

Stolberg F.

DN:

Hütter R.


 

Výbor

v zasedání

konal schůzí

podal zpráv

tiskem

ústních

I.

5

8

-

II.

4

7

1

III.

5

23

-

IV.

6

11

-

V.

5

9

-

VI.

5

19

1

VII.

4

16

-

VIII.

1

3

-

Celkem

35

96

2


 

Zprávy čís. tisku:

I.: 31-33, 41, 53-56.

II.: 93-96, 105, 106, 108.

III.: 262, 275-281, 283, 284, 288, 291-294, 340-345, 347, 348.

IV.: 362, 363, 369, 374-377, 390, 433, 444, 517.

V.: 545, 546, 548, 562, 579-583.

VI.: 600, 602-604, 638, 648, 650-652, 657, 658, 660-662, 688, 741-744.

VII.: 783-785, 790, 791, 793, 800, 806-809, 834, 835, 838-840.

VIII.: 908-910.

 

 

Výbor iniciativní

18 členů.

Zřízení schváleno 2, 17. XII. 1925; 19, I.

Volba 2, 17. XII. 1925; 19, I.

Ustavil se 23. II. 1926; 9, 3. III. 1926; 162, I.

V předsednictvu byli:

Předseda: Hrubý E. - Lippert A.

Místopředsedové: dr. Krupka L. - Kavan E.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

dr. Havelka O., Hrubý E., Olejník Fr., Pivko C., dr. Rozkošný J.

L:

Kavan E., Koukal B., dr. Krupka L.

ČSD:

Časný F., Havlena J., Modráček Fr., Petřík J.

ČS:

Pánek R., Šolc A.

HL:

Činčala A.

K:

Hampl V., Herlinger W., Sehnalová R.

ND:

dr. Baxa B., dr. Brabec J., dr. Němec B.

Ž:

Kotrba J.

LW:

Lippert A.

DSD:

Beutel Fr.

DCHS:

Fritscher K.

DNS:

Teschner E.


 

Výbor

v zasedání

konal schůzí

I.

3

III.

4

IV.

5

V.

1

VI.

3

VII.

3

VIII.

4

Celkem

23


 

 

Výbor inkompatibilitní

18 členů, 36 náhradníků.

Zřízen podle zákona z 18. VI. 1924, čís. 144 Sb. z. a n. 9, 3. III. 1926; 163, I.

Volba 9, 3. III. 1926; 163-164, I.;

139, 11. VII. 1928; 766-767, VI.

Ustavil se 17. III. 1926 13, 17. III. 1926; 427, I;

21. II. 1929 166, 5. III. 1929; 936, VII.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr. Veselý Fr.

Místopředsedové: Lukeš J., dr. Krupka L., Zimák Fr., dr. Reyl Fr.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Kroiher F. J., Lukeš J., Roháček Š.

 

I. náhr. Prošek J., Roháček Š., Sáblík K., Stržil J.

 

II. náhr. Olejník Fr., Prošek J., Stržil J.

L:

dr. Krupka L., dr. Procházka A., dr. Reyl Fr.

 

I. náhr. dr. Karas J., Novák Fr.

 

II. náhr. Kavan E., Valoušek Fr.

ČSD:

dr. Witt Z., Zimák Fr.

 

I. náhr. Havlena J., Novák A.

 

II. náhr. Časný F., Pocisk J.

ČS:

dr. Macků B., dr. Veselý Fr.

 

I. náhr. dr. Krouský O., Wagner R.

 

II. náhr. Pichl J., Šolc A.

HL:

Volko G.

 

I. náhr. Bobula E., Janík J., Kalčok M., Tomik M.

 

II. náhr. Činčala A., Kalčok M., Podoba J.

K:

dr. Houser V., Koutný T.

 

I.náhr. Průša J., Skalák J.

 

II. náhr. Hampl V., Herlinger W.

ND:

Dyk V.

 

I. náhr. dr. Fáček V.

 

II. náhr. Miller J.

Ž:

Trčka E.

 

I. náhr. Kotrba J.

 

II. náhr. Pastyřík J.

LW:

Křepek Fr., Richter J., Tschapek J.

 

I. náhr. Kahler J., Tschapek J.

 

II. náhr. Lippert A., Luksch J., Scholz A.

DSD:

dr. Heller K.

 

I. náhr. Jokl H., Niessner W.

 

II. náhr. Jokl H., Pollach J.

DCHS:

dr. Ledebur-Wicheln E.

 

I. náhr. dr. Hilgenreiner K.

 

II. náhr. dr. Medinger W., Stolberg F.

DN:

dr. Brunar H.

 

II. náhr. Friedrich K.

DNS:

I. náhr. Teschner E.


 

Výbor

v zasedání

konal schůzí

I.

1

VII.

1

Celkem

2


 

 

Komise pro kontrolu dávky z majetku a přírůstku na majetku

24 členů

(16 členů ze sněmovny poslanecké,

8 členů ze senátu).

Zřízena podle § 1 zákona z 8. IV. 1920, čís. 309 Sb. z. a n.

Volba v posl. sněmovně 23. III. 1928;

v senátě 12, 16. III. 1926; 362, I.

Ustavila se 11. VII. 1928 141, 25. IX. 1928; 883-884, VI.

V předsednictvu byl:

Místopředseda: dr. Karas J.

Členy komise byli senátoři:

REP:

dr. Rozkošný J.

L:

dr. Karas J.

ČSD:

Modráček Fr.

ČS:

Pichl J.

HL:

Ďurčanský J.

K:

Včelička A.

Ž:

Pastyřík J.

LW:

Kahler J.


 

Komise

v zasedání

konala schůzi

VI.

1

Celkem

1


 

 

Výbor kulturní

18 členů.

Zřízení schváleno 3, 18. XII. 1925; 56, I.

Volba 6, 18. II. 1926; 143, I.

Ustavil se 3. III. 1926 10, 10. III. 1926; 170, I.

Subkomitét:

1. pro zřizování a vydržování měšťanských škol.

V předsednictvu byli:

Předseda: Valoušek Fr.

Místopředsedové: Habrman G., dr. Němec B.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Hrejsa O., dr. Okánik L., Prošek J., Stržil J., Vollay E.

L:

Kavan E., dr. Karas J., dr. Mazanec G., Novák Fr., Pavelka A., dr. Reyl Fr., Šabata Fr., Valoušek Fr.

ČSD:

Časný F., Habrman G.

ČS:

Hubka J., dr. Macků B., Pichl J., Plamínková F. F., Reichstädterová R.

HL:

Činčala A., Ďurčanský J., dr. Kovalik J., dr. Krčméry K., Volko G.

K:

Fijala M., dr. Herz S., Chlumecký V., Toužil Fr.

ND:

dr. Němec B.

Ž:

Pastyřík J., Trčka E.

LW:

Kahler J., Luksch J.

DSD:

Jokl H., Polach J.

DCHS:

Fritscher K., dr. Hilgenreiner K.

DN:

Hartl H., Hütter R.


 

Výbor

v zasedání

konal schůzí

měl schůzí subkomitétů

podal zpráv tiskem

I.

1

-

-

II.

3

-

1

III.

1

-

-

IV.

2

-

1

VI.

5

-

1

VIII.

6

1

2

Celkem

18

1

5


 

Zprávy čís. tisku:

II.: 159.

IV.: 465.

VI.: 760.

VIII.: 886, 914.

 

 

Výbor národo-hospodářský

18 členů.

Zřízení schváleno 3, 18. XII. 1925; 56, I.

Volba 6, 18. II. 1926; 143, I.

Ustavil se 23. II. 1926 9, 3. III. 1926; 162, I.

V předsednictvu byli:

Předseda: Sáblík K.

Místopředsedové: Kotrba J., Miller J.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Hrejsa O., Hybš Fr., dr. Rozkošný J., Sáblík K., Stržil J., Štolba V.

L:

Kopřiva Fr., Šachl A.

ČSD:

Dundr. V., Novák A., Petřík J., Zimák Fr.

ČS:

Čipera V., Hubka J., dr. Macků B., Pichl J., Plamínková F. F., Šťastný F., Wagner R.

HL:

inž. Klimko J., Tomik M.

K:

Kučera E., Průša J., Šturc V.

ND:

Miller J.

Ž:

Kotrba J., Pastyřík J.

LW:

Kořínek L., Prause J., Scholz A., Tschapek J., Zuleger T.

DSD:

Beutel Fr., Jarolim A., Pollach J.

DCHS:

Stolberg F.


 

Výbor

v zasedání

konal schůzi

podal zpráv tiskem

I.

2

5

II.

11

11

III.

7

7

IV.

10

14

V.

6

4

VI.

13

10

VII.

1

6

VIII.

1

9

Celkem

63

66


 

Zprávy čís. tisku:

I.: 35-38, 42.

II.: 102, 125-127, 131, 140, 182, 183, 204, 205, 213.

III.: 261, 263, 269, 272, 321, 331, 351.

IV.: 361, 365, 417, 432, 439, 443, 464, 474, 475, 486, 500, 509, 512, 513.

V.: 530, 538, 587, 594.

VI.: 620, 655, 656, 699, 702, 709, 733, 753-755.

VII.: 776, 777, 816-818, 837.

VIII.: 867, 868, 874, 875, 924, 933-936.

 

 

Výbor rozpočtový

18 členů.

Zřízení schváleno 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Volba 2, 17. XII. 1925; 19-20, II.

Ustavil se 17. XII. 1925 5, 19. XII. 1925; 69, I.

V předsednictvu byli:

Předseda: Kroiher F. J., Klečák J. V., dr. Karas J.

Místopředsedové: dr. Karas J., Modráček Fr., Kroiher F. J., dr. Fáček V., dr. Hilgenreiner K.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

dr. Havelka O., Hrubý E., Kroiher F. J., Olejník Fr., Pivko C., Roháček Š., Sehnal V., Stodola K., Šimonek J.

L:

dr. Karas J., Novák Fr., dr. Procházka A.

ČSD:

Ecksteinová-Hniličková B., Havlena J., Modráček Fr., Zimák Fr.

ČS:

Klečák J. V., dr. Krouský O., dr. Macků B, Pánek R., Plamínková F. F., Šťastný F., Wagner R.

HL:

Kalčok M., Volko G.

K:

Hampl V., dr. Houser V., Kučera E., Průša J., Skalák V.

ND:

inž. Bečka B., dr. Fáček V., Miller J.

Ž:

Thoř J.

LW:

Kahler J., Prause J., Richter J., Tschapek J.

DSD:

Reyzl J.

DCHS:

Bohr J., Fritscher K., dr. Hilgenreiner K., dr. Ledebur-Wicheln E., dr. Medinger W., Stolberg F.


 

Výbor

v zasedání

konal schůzí

podal zpráv tiskem

I.

5

4

II.

17

22

III.

20

17

IV.

20

16

V.

18

10

VI.

17

13

VII.

18

13

VIII.

9

15

Celkem

124

110


 

Zprávy čís. tisku:

I.: 13, 34, 40, 59.

II.: 74, 82, 83, 102, 135, 140, 153, 157- 60, 167, 168, 176, 177, 179, 181, 199, 200, 205, 206, 213.

III.: 246, 270, 273, 286, 287, 289, 300, 311, 312, 314, 318, 319, 350-354.

IV: 360, 364, 372, 373, 410-413, 465, 467, 475, 476, 483, 486, 500, 509.

V: 533, 534, 539, 549, 557, 559, 561, 589, 592, 595.

VI.: 611, 612, 620, 634, 653, 663, 680, 681, 693, 709, 714, 756, 760.

VII.: 770, 777, 786-788, 814, 815, 837, 850-852, 855, 856.

VIII.: 866, 868, 877-879, 885, 886, 930-932, 948, 950-952.

 

 

Výbor sociálně-politický

18 členů.

Zřízení schváleno 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Volba 2, 11. XII. 1925; 20, I.

Ustavil se 11. XII. 1925 3, 18. XII. 1925; 26, I.

V předsednictvu byli:

Předseda: Jaroš R.

Místopředsedové: dr. Mazanec G., Roháček Š., Pánek R.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Dresler J., dr. Havelka O., Hrejsa O., Hrubý E., Prošek J., Roháček Š.

L:

Jílek J., dr. Karas J., Koukal B., dr. Mazanec G., Novák Fr., Pavelka A.

ČSD:

Dundr V., Ecksteinová-Hniličková B., Jaroš R.

ČS:

Klečák J. V., dr. Macků B., Pánek R., Plamínková F. F., Wagner R.

HL:

Bobula E., Janík J.

K:

Hampl V., dr. Houser V., Chlumecký V., Koutný T., Kučera E., Průša J., Reiter R., Sehnalová R., Sochor J., Toužil Fr.

ND:

dr. Baxa B., dr. Fáček V., Miller J.

Ž:

Kianička B., Sláma J.

LW:

Prause J., Scholz A., Stohr R., Tschapek J.

DSD:

Jarolim A., Löw D., Pollach J., Reyzl J.

DCHS:

Fritscher K., dr. Hilgenreiner K., Scholz Fr.

DN:

Hartl H.

DNS:

Fahrner A., Teschner E.


 

Výbor

v zasedaní

konal schůzí

podal zpráv

 

tiskem

ústních

I.

2

1

-

II.

9

11

-

III.

6

4

-

IV.

6

3

-

V.

7

7

-

VI.

14

9

1

VII.

5

4

-

VIII.

3

3

-

Celkem

52

42

1


 

Zprávy čís. tisku:

I.: 34.

II.: 74, 82, 83, 157-160, 163, 168, 202, 203.

III.: 313, 314, 320, 355.

IV.: 372, 389, 482.

V.: 537, 543, 558, 560, 561, 586, 590.

VI.: 611-613, 634, 649, 654, 692, 693, 760.

VII.: 787, 851-853.

VIII.: 948, 953, 954.

 

 

Výbor pro otázky sociálního a starobního pojištění

18 členů.

Zřízení schváleno 49, 18. XI. 1926; 286, III.

Volba 60, 16. XII. 1926; 1100, III.

Ustavil se 24. II. 1927 64, 15. III. 1927; 29, IV.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr. Rozkošný J.

Místopředsedové: Koukal B., Fritscher K., dr. Fáček V.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

dr. Havelka O., Hrejsa O., Olejník Fr., Roháček Š., dr. Rozkošný J.

L:

Adamovský A., Koukal B.

ČSD:

Dundr. V., Jaroš R.

ČS:

Klečák J. V., Pánek R., Plamínková F. F.

HL:

Ďurčanský J., Volko G.

K:

dr. Houser V., Koutný T., Průša J.

ND:

dr. Fáček V., Miller J.

Ž:

Sláma J.

LW:

Prause J., Tschapek J.

DSD:

Jarolim A.

DCHS:

Fritscher K.

DN:

Hartl H.


 

Výbor

v zasedání

konal schůzi

podal zpráv tiskem

III.

1

-

IV.

6

1

V.

3

2

Celkem

10

3


 

Zprávy čís. tisku:

VI.: 756.

VII.: 814, 850.

 

 

Stálý výbor

24 členů.

(16 členů ze sněmovny poslanecké,

8 členů ze senátu).

Zřízen podle § 54 ústavní listiny.

Volba v senátě 12, 16. XII. 1926; 362, I.

2. volba v senátě 99, 25. X. 1927; 31, V.

Ustavil se 17. III. 1926 (v těsnop. zprávách nesděleno)

26. X. 1927 101, 16. XI. 1927; 43, V.

V předsednictvu byli:

Místopředsedové: dr. Šrobár V. - dr. Hruban M.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

dr. Šrobár V.

 

náhr. Hrubý E.

L:

dr. Hruban M.

 

náhr. dr. Karas J.

ČSD:

Habrman G.

ČS:

dr. Klouda A.

 

náhr. dr. Klouda A.

HL:

inž. Klimko J.

 

náhr. Volko G.

K:

dr. Houser V., Toužil Fr.

 

náhr. Průša J.

ND:

náhr. dr. Brabec J.

Ž:

Thoř J.

 

náhr. Thoř J.

LW:

Luksch J.

 

náhr. Luksch J.

DSD:

Niessner W.

DCHS:

Böhr J.

 

náhr. Böhr J.

DN:

náhr. dr. Brunar H.

DNS:

Fahrner A.


 

Výbor

v zasedání

konal schůzí

podal zpráv ústních

I.

1

1

V.

1

-

Celkeir

2

1


 

 

Výbor ústavně-právní

18 členů.

Zřízení schváleno 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Volba 2, 17. XII. 1925; 19-20, I.

Ustavil se 17. XII. 1925 3, 18. XII. 1925; 27, I.

Subkomitéty:

1. o závadách listin měst s právem municipálním,

2. o soudech pracovních,

3. o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním,

4. pro směnečné právo,

5. pro železniční přepravu,

6. pro úpravu soudcovských platů.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr. Hruban M., dr. Krupka L.

Místopředsedové: dr. Veselý Fr., dr. Soukup Fr., dr. Baxa B.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Dresler J., dr. Havelka O., Kroiher F. J., Lukeš J., Prošek J., Sehnal V., Stržil J., dr. Šrobár V., Štolba V.

L:

Adamovský A., dr. Hruban M., dr. Krupka L., Novák Fr., dr. Procházka A.

ČSD:

Časný F., Pocisk J., dr. Soukup Fr., dr. Witt Z., Zimák Fr.

ČS:

dr. Klouda A., dr. Krouský O., Šolc A., dr. Veselý Fr., Wagner R.

HL:

inž. Klimko J., dr. Krčméry K.

K:

Hampl V., dr. Houser V., Chlumecký V., Kučera E., Toužil Fr.

ND:

dr. Baxa B., dr. Brabec J., Miller J.

Ž:

Pastyřík J., Trčka E.

LW:

Richter J., Scholz A., Spies E., dr. Törköly J.

DSD:

dr. Heller K.

DCHS:

Stolberg F.

DN:

dr. Brunar H.


 

Výbor

v zasedání

konal schůzí

subkom. měl schůzí

tiskem podal

ústních zpráv

I.

3

-

3

-

II.

13

1

12

-

III.

13

5

12

-

IV.

26

3

13

-

V.

7

-

8

-

VI.

15

-

12

1

VII.

8

6

4

-

VIII.

10

3

10

-

Celkem

95

18

74

1


 

Zprávy čís. tisku:

I : 6, 24, 40.

II.: 73, 81-83, 107, 124. 135, 153, 163, 168, 179, 206.

III.: 247, 259, 260, 268, 270, 271, 273, 286, 287, 321, 331, 350.

IV.: 364, 385, 397, 399, 459, 460, 476, 488, 485, 487, 490, 491, 499.

V.: 531, 532, 541, 542, 544, 566, 588, 589.

VI.: K t. 595, 606, 607, 621, 649, 653, 676, 680, 698, 699, 702, 748.

VII.: 775, 854-856.

VIII.: 877-879, 923, 930-932, 950-952.

 

 

Výbor technicko-dopravní

18 členů.

Zřízení schváleno 3, 18. XII. 1925; 56, I.

Volba 6, 18. II. 1926; 144, I.

Ustavil se 3. III. 1926 11, 11. III. 1926; 289, I.

V předsednictvu byli:

Předseda: inž. Bečka B.

Místopředsedové: Sehnal V., Sláma J.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Sáblík K., Sehnal V., Štolba V.

L:

Novák Fr., Pavelka A.

ČSD:

Havlena J., Pocisk J., Zimák Fr.

ČS:

Havránek R., Pichl J., Šťastný F.

HL:

Janík J.

K:

Fijala M., Hlávka Fr., Chlumecký V., Sochor J.

ND:

dr. Baxa B., inž. Bečka B., Miller J.

Ž:

Sláma J.

LW:

Kahler J., Prause J., Scholz A., Tschapek J.

DSD:

Löw D., Stark F. K.

DCHS:

dr. Medinger W.


 

Výbor

v zasedaní

konal schůzí

podal zpráv tiskem

I.

2

-

II.

2

1

III.

2

1

IV.

2

1

V.

4

2

VI.

6

3

VIII.

5

3

Celkem

23

11


 

Zprávy čís. tisku:

II.: 153.

III.: 346.

IV.: 397.

V.: 532, 595.

VI.: 620, 663, 682.

VIII.: 866, 876, 923.

 

Výbor zahraniční

18 členů.

Zřízení schváleno 3, 18. XII. 1925; 56, I.

Volba 6, 18. II. 1926; 144, I.

Ustavil se 23. II. 1926 9, 3. III. 1926; 163, I.

V předsednictvu byli:

Předseda: Donát V.

Místopředsedové: dr. Klouda A., dr. Krupka L., Pocisk J.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Donát V., dr. Havelka O., Lukeš J., Olejník Fr., Prošek J., Stodola K., dr. Šrobár V.

L:

dr. Karas J., dr. Krupka L.

ČSD:

Časný F., Pocisk J., dr. Witt Z., Zimák Fr.

ČS:

dr. Klouda A., dr. Krouský O., dr. Macků B., Pánek R., Plamínková F. F.

HL:

dr. Kovalik J.

K:

Hampl V., dr. Houser V., Koutný T., Reiter R., Skalák J.

ND:

dr. Brabec J., dr. Fáček V.

Ž:

Kotrba J., Pastyřík J., Trčka E.

LW:

Luksch J., Prause J.

DSD:

dr. Heller K., Niessner W.

DCHS:

dr. Ledebur-Wicheln E.

DNS:

dr. Jesser Fr.


 

Výbor

v zasedaní

konal schůzí

podal zpráv tiskem

I.

3

6

II.

6

12

III.

10

10

IV.

7

9

V.

5

2

VI.

7

6

VII.

6

4

VIII.

7

12

Celkem

51

61


 

Zprávy čís. tisku:

I : 35-38, 40, 42.

II.: 82, 83, 125-127, 131, 135, 167, 168, 179, 182, 183.

III.: 261, 263, 269, 272, 273, 286, 287, 346, 353, 354.

IV.: 361, 365, 417, 432, 439, 464, 483, 512, 513.

V.: 530, 538.

VI.: 655, 656, 733, 753-755.

VII.: 812, 813, 816, 817, 874, 875, 878, 879, 924, 930, 931, 933-935, 950, 951.

 

 

Výbor živnostensko-obchodní

18 členů.

Zřízení schváleno 3, 18. XII. 1925; 56, I.

Volba 6, 18. II. 1926; 144, I.

Ustavil se 23. II. 1926 9, 3. III. 1926; 163, I.

V předsednictvu byli:

Předseda: Pastyřík J.

Místopředsedové: Jílek J., Čipera V., Sechtr J., Tschapek J.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Prinz J., Prošek J., Roháček Š., Sechtr J.

L:

Adamovský A., Jílek J., Koukal B.

ČSD:

Dundr. V., Novák A.

ČS:

Čipera V., Wagner R.

HL:

Volko G.

K:

Průša J., Včelička A.

ND:

Miller J.

Ž:

Kotrba J., Pastyřík J., Trčka E.

LW:

Prause J., Tschapek J.

DSD:

Löw D.

DCHS:

Scholz Fr.

DN:

inž. Oberleithner G.


 

Výbor

v zasedaní

konal schůzí

podal zpráv tiskem

I.

1

-

II.

2

3

III.

4

2

IV.

3

3

V.

3

1

VI.

6

3

VII.

6

3

VIII.

4

3

Celkem

29

18


 

Zprávy čís. tisku:

II.: 72, 180, 202.

III.: 274, 349.

IV.: 486, 499, 501.

V.: 595.

VI.: 654, 683, 761.

VII.: 775, 777, 836.

VIII.: 866, 880, 949.Přihlásit/registrovat se do ISP