XI. VLÁDA.

Jmenována 7. XII. 1929. 1, 12. XII. 1929; 22.

Demise přijata 24. X. 1932; vláda zproštěna vedení vládních věcí 29. X. 1932.

211, 3. XI. 1932; 2.

 

UDRŽAL František,

předseda vlády.

Prohlášení:

o programu vlády 2, 13. XII. 1929; 4.

o domnělém interviewu anglického žurnalisty s presidentem republiky T. G. Masarykem uveřejněném v "London General Press".

71, 2. X. 1930; 11.

o všeobecné krisi hospodářské

100, 3. II. 1931; 5.

o zákroku četnictva proti demonstrantům v Duchcově 4. II. 1931.

101, 5. II. 1931; 4.

o nynější hospodářské krisi a jejím řešení

142, 14. X. 1931; 17.

 

BECHYNĚ Rudolf,

ministr pro zásobování lidu.

Zvolen náměstkem předsedy vlády 11. XII. 1929.

4, 18. XII. 1929; 77.

 

BENEŠ Edvard, dr.,

ministr zahraničních věcí.

Řeč za rozpravy:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády, v níž vyvrací tvrzení J. Stříbrného o vyslanci V. Hurbanovi a účasti zahr. ministerstva na kampani "Rudého Práva" proti A. Švehlovi 4, 18. XII. 1929; 74.

Výklad:

o rozhodnutí haagské konference o reparačních otázkách

12, 30. I. 1930; 5.

doslov k výkladu 14, 4. II. 1930; 68.

o dohodách podepsaných v Haagu a v Paříži

50, 20. V. 1930; 3.

doslov k výkladu 55, 28. V. 1930; 21.

 

BRADÁČ Bohumír,

ministr zemědělství.

 

CZECH Ludwig, dr.,

ministr sociální péče.

 

DÉRER Ivan, dr.,

ministr školství a národní osvěty.

 

DOSTÁLEK Jan, inž.,

ministr veřejných prací.

Prohlášení:

o stávce horníků v revíru severočeském a ostravsko-karvínském

173, 30. III. 1932; 38.

 

ENGLIŠ Karel, dr.,

ministr financí.

Zproštěn úřadu ministra 16. IV. 1931.

116, 23. IV. 1931; 5.

Prohlášení:

o státním rozpočtu pro rok 1930

8, 8. I. 1930; 5.

o státním rozpočtu pro rok 1931

70, 25. IX. 1930; 68.

 

FRANKE Emil, dr.,

ministr pošt a telegrafů.

 

HŮLA Josef, inž.,

ministr železnic.

Jmenován ministrem a pověřen řízením ministerstva železnic 9. IV. 1932.

176, 14. IV. 1932; 4.

 

MATOUŠEK Josef, dr.,

ministr průmyslu, obchodu a živností.

 

MEISSNER Alfréd, dr.,

ministr spravedlnosti.

Řeč za rozpravy:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské, v níž reaguje na vývody posl. J. Stříbrného o censurní praxi.

102, 6. II. 1931; 8.

 

MLČOCH Rudolf,

ministr železnic.

Sproštěn úřadu ministra 9. IV. 1932.

176, 14. IV. 1932; 4.

 

SLÁVIK Juraj, dr.,

ministr vnitra.

Řeč za rozpravy:

o imunitní věci J. Majora t. 1188, v níž osvětluje příčiny krveprolití v Košutech na Slovensku 25. V. 1931.

124, 2. VI. 1931; 16.

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka z 30. III. 1932 o stávce horníků, v níž osvětluje příčiny krveprolití u Mostu 13. IV. 1932.

176, 14. IV. 1932; 5.

Prohlášení:

o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

147, 25. XI. 1931; 74.

 

SPINA Franz, dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

 

ŠRÁMEK Jan, dr.,

ministr pro sjednocení zákonův a organisace správy.

 

TRAPL Karel, dr.,

Jmenován ministrem a pověřen řízením ministerstva financí 16. IV. 1931.

116, 23. IV. 1931; 5.

Prohlášení:

o státním rozpočtu pro rok 1932

142, 14. X. 1931; 21.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z. a n., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900)

200, 1. VII. 1932; 22.

 

VIŠKOVSKÝ Karel, dr.,

ministr národní obrany.

 

XII. VLÁDA.

Jmenována 29. X. 1932. 211, 3. XI. 1932; 2.

Demise přijata 14. II. 1934. 315, 15. II. 1934; 3.

 

MALYPETR Jan,

předseda vlády.

Prohlášení:

o programu vlády 211, 3. XI. 1932; 4.

Řeč za rozpravy:

o osnově zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358). Podává výklad, proč došlo k účasti vlády na Pribinových slavnostech v Nitře v srpnu 1933 a též přesný výčet výdajů a příjmů státu v poměru ke Slovensku

296, 20. X. 1933; 54.

 

BECHYNĚ Rudolf,

ministr železnic.

Zvolen náměstkem předsedy vlády

2. XI. 1932. 211, 3. XI. 1932; 2.

 

BENEŠ Edvard, dr.,

ministr zahraničních věcí.

Výklad:

o boji o demokracii v politice evropské a světové

263, 25. IV. 1933; 3.

 

BRADÁČ Bohumír,

ministr národní obrany.

 

CZECH Ludwig, dr.,

ministr sociální péče.

 

ČERNÝ Jan,

ministr vnitra.

 

DÉRER Ivan, dr.,

ministr školství a národní osvěty.

 

DOSTÁLEK Jan, inž.,

ministr veřejných prací.

Podává zprávu o katastrofě na dole Nelson v Oseku, která se udála 3. 1. 1934.

313, 17. I. 1934; 32.

 

FRANKE Emil, dr.,

ministr pošt a telegrafů.

 

HODŽA Milan, dr.,

ministr zemědělství.

 

MATOUŠEK Josef, dr.,

ministr průmyslu, obchodu a živností.

 

MEISSNER Alfréd, dr.,

ministr spravedlnosti.

Řeč za rozpravy:

o stát. rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150), v níž popírá tvrzení posl. Stříbrného, že min. o spravedlnosti v jeho jihlavském procesu zaujalo nekorektní postup.

243, 3. II. 1933; 57.

 

SPINA Franz, dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

 

ŠRÁMEK Jan, dr.,

ministr pro sjednocení zákonův a organisace správy.

 

TRAPL Karel, dr.,

ministr financí.

Prohlášení:

o státním rozpočtu pro rok 1933

227, 14. XII. 1932; 3.

o vládním návrhu zákona o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů zúročitelných (t. 2186) a zákona o půjčce práce (t. 2187)

254, 14. III. 1933; 5.

o státním rozpočtu pro rok 1934

297, 6. XI. 1933; 5.

 

XIII. VLÁDA.

Jmenována 14. II. 1934. 315, 15. II. 1934; 3.

 

MALYPETR Jan,

předseda vlády.

Prohlášení:

v němž odůvodňuje předložení zákona, kterým se mění neb doplňují některá příslušná ustanovení o konečné úpravě československé měny a o akciové bance cedulové.

315, 15. II. 1934; 7.

o hospodářské a vnitropolitické situaci

345, 6. XI. 1934; 3.

 

BECHYNĚ Rudolf,

ministr železnic.

Zvolen náměstkem předsedy vlády 14. II. 1934.

316, 16. II. 1934; 48.

 

BENEŠ Edvard, dr.,

ministr zahraničních věcí.

Prohlášení:

o nové fázi v boji o evropskou rovnováhu.

339, 2. VII. 1934; 4.

o zahraniční situaci.

345, 6. XI. 1934; 10.

 

BRADÁČ Bohumír,

ministr národní obrany.

 

CZECH Ludvík, dr.,

ministr veřejných prací.

 

ČERNÝ Josef, dr.,

ministr vnitra.

 

DÉRER Ivan, dr.,

ministr spravedlnosti.

Prohlášení:

za rozpravy o zákonu, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové (t. 2986).

338, 28. VI. 1934; 14.

v němž ospravedlňuje postup státního zastupitelství ve věci posl. J. Stříbrného (zastavení trestního řízení).

345, 6. XI. 1934; 31.

v němž znovu odmítá obvinění posl. J. Stříbrného namířená proti justiční správě (po prostudování soudních spisů).

347, 8. XI. 1934; 100.

 

DOSTÁLEK Jan, inž.,

ministr průmyslu, obchodu a živností.

 

FRANKE Emil, dr.,

ministr pošt a telegrafů.

 

HODŽA Milan, dr.,

ministr zemědělství.

 

MEISSNER Alfred, dr.,

ministr sociální péče.

 

SPINA Franz, dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

 

KRČMÁŘ Jan, dr.,

ministr školství a národní osvěty.

Prohlášení:

o provádění zákona č. 135/1920 o poměru pražských universit (vydání insignií)

352, 1. XII. 1934; 10.

 

ŠRÁMEK Jan, dr.,

ministr pro sjednocení zákonův a organisace správy.

 

TRAPL Karel, dr.,

ministr financí.

Výklad:

o vývoji státního hospodářství v r. 1934.

330, 7. VI. 1934; 10.

o vládním návrhu finančního zákona a státního rozpočtu pro rok 1935.

344, 26. X. 1934; 2.Přihlásit/registrovat se do ISP