VÝBORY POSLANECKÉ SNĚMOVNY

VE III. VOLEBNÍM OBDOBÍ.

 

Vysvětlivky.

Zkratka u jména poslance, označující příslušnost k jinému klubu, naznačuje, že dotyčný byl členem výboru i jako příslušník klubu, do kterého přestoupil.

Jména poslanců do výboru zvolených vytištěna tučně.

Jména poslanců (náhradníků) do výboru vyslaných během volebního období vytištěna obyčejně.

 

SESTAVILA KANCELÁŘ KLUBŮ A VÝBORŮ.

 

Výbor branný

24 členů.

Zřízení schváleno a volba: 8, 8. I. 1930; 19.

Ustavil se: 9. I. 1930. 9, 16. I. 1930; 3.

Subkomitéty:

1) pro letectví a plynovou obranu,

2) pro branný příspěvek a započítání vojenské služby.

V předsednictvu byli:

Předseda: David J.

Místopředsedové: Pekárek J., Machník F., Špaček J., inž. dr Toušek F., Pekárek J.

Zapisovatel: Vičánek J.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP:

Chloupek A., Janček J., Machník F., Vančo J., Udržal F., dr Slávik J., Křemen A.

ČSD:

Hampl A., Hummelhans F., Srba A., Jaroš R., Seidl F., Neumeister F., Pik L., Nový F., inž. Nečas J., Benda F., Brodecký V.

ČS:

David J., Slavíček J., Špatný E., dr Stránský J., inž. Záhorský J., dr Patejdl J.

L:

Navrátil F., Vičánek J.

ND:

Špaček J., inž. dr Toušek F., Vetterová-Bečvářová A., Eisenhamr Th.

Ž:

Pekárek J., Beneš A.

DSD:

Heeger R., Kremser H., Müller H.

LW:

Zierhut W., Gläsel Ch., dr Hodina F.

K:

Dvořák, J., Gottwald K., Hrubý J., Kopecký V., Štětka J., dr Stern V., Procházka K., Juran J.

HL:

Gajda R. (LIG), dr Ravasz V., Danihel Št., Suroviak Št.

DCHS:

Oehlinger F.

DNS:

Knirsch H., Schubert L., inž. Jung R.

DN:

inž. Kallina O.

Výbor konal ve III. voleb. obd. schůzí: 51,

schůzí subkomitétů: 11,

podal tyto zprávy čís. tisku:

1348, 1513, 1722, 1748, 1751, 2492, 2627, 2674, 2778, 2781, 2784, 2867, 2915, 2918.

 

Výbor imunitní

24 členů.

Zřízení schváleno a volba:

2, 13. XII. 1929; 10.

8, 8. I. 1930; 20.

Ustavil se: 9. I. 1930. 9, 16. I. 1930; 3.

V předsednictvu byli:

Předseda: Ježek F.

Místopředsedové: dr Markovič I., Marek L., Pohl A.

Zapisovatelé: Košek V., Svoboda O.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP:

dr Kalaš J., Marek L., Stunda Št., Tůma Jan, Vančo J. S., dr Suchý O., Dorič M., Chloupek A.

ČSD:

Koudelka J., dr Mareš J., dr Markovič I., Kučera J., Jurnečková-Vorlová M., Chalupník J. Dlouhý F.

ČS:

Richter F., dr Stránský J., Svoboda O., dr Moudrý K., dr Patejdl J., Tůma Josef, Polívka V. Hrušovský I., Stejskal J., Bazala Š.

L:

dr Daněk L., Košek V., Petr A., Janalík F., Navrátil F.

ND:

Ježek F., inž. dr Toušek F.

Ž:

Pekárek J., Kejmar E., Beneš A.

DSD:

Pohl A., Taub S., Schweichhart J.

LW:

Platzer J., dr Peters G., Gläsel Ch., Halke O., dr Hodina F.

K:

Hruška Č., Vallo J., Štětka J. dr Stern V., Dvořák J., Zápotocký A., Hodinová-Spurná A., Kopecký V., Hadek A., Babel K., Tyll A.

HL:

dr Ravasz V., dr Fritz G.

DCHS:

Bobek E., dr Petersilka K., dr Mayr-Harting R., Fritscher K., Krumpe H.

DNS:

Krebs H., Knirsch H.

DN:

dr Hassold F., Horpynka O.

OKMN:

Mikuláš F., Dobránsky J., Prause J., Stenzl A., dr Jabloniczky J., dr Holota J.

Výbor konal ve III. voleb. obd. schůzí: 55,

podal tyto zprávy čís. tisku:

189, 190, 263-272, 309-317, 343-355, 365-379, 457-465, 478-485, 509-523, 573-597, 599-614, 631-633, 636-639, 641, 647-650, 678, 679, 693-698, 721-739, 841, 842, 852-857, 859-870, 876-883, 912-916, 925, 936, 940-949, 964, 965, 975, 985-988, 1013, 1014, 1089, 1090, 1110-1112, 1114-1122, 1134-1136, 1146-1151, 1162-1172, 1188, 1192-1200, 1223, 1224, 1226-1234, 1256-1258, 1312, 1345, 1363-1377, 1398, 1443, 1514-1521, 1524, 1535, 1553-1556, 1598, 1599, 1607-1609, 1617-1621, 1641, 1704-1707, 1711, 1723, 1733-1746, 1758-1764, 1767, 1769, 1775, 1794, 1798-1803, 1830-1835, 1909-1912, 1932-1935, 2052-2058, 2061, 2065, 2089-2094, 2138, 2160, 2213-2219, 2261, 2302-2304, 2315, 2395-2403, 2406, 2408-2418, 2430-2435, 2442, 2510-2514, 2522, 2542-2546, 2579, 2593-2596, 2611-2622, 2628-2636, 2647-2666, 2691, 2694-2707, 2787, 2788, 2800-2809, 2878-2886, 2893-2906, 2908-2914, 2920-2929, 2936-2939, 2942-2956, 2969, 2970, 2973, 2976-2985, 2989-2991.

 

Výbor iniciativní

24 členů.

Zřízení schváleno a volba:

2, 13. XII. 1929; 9.

8, 8. I. 1930; 20.

Ustavil se: 9. I. 1930. 9, 16. I. 1930; 3.

V předsednictvu byli:

Předseda: Bezděk B.

Místopředsedové: Dubický J., Chalupník J., dr Mederlý K.

Zapisovatelé: Pechmanová-Klosová L., inž. dr Toušek F.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP:

Dubický J., Pelíšek J., Pozdílek V., Zeman J., Chloupek A., Marek L., Teplanský P.

ČSD:

Chalupník J., Polach J., Staněk F., Jurnečková-Vorlová M., Neumeister F.

ČS:

dr Moudrý K., Pechmanová-Klosová L., dr Stránský J., Tykal J., Stejskal J., Vaněk J., Fiala Č., Richter F., Solfronk P., Hrušovský I.

L:

Bezděk B., Kaňourek A., dr Novák J.

ND:

inž. dr Toušek F., Vetterová-Bečvářová A., Petrovický F.

Ž:

Liška J., Beneš A.

DSD:

Katz F., Müller H., Häusler W.

LW:

Wagner H., Viereckl F., Halke O., Gläsel Ch., Windirsch F.

K:

Höhnel E., Śliwka K., Kopecký V., Štětka J., dr Stern V., Svoboda J., Bílek F., Krosnář J.

HL:

dr Mederlý K., dr Ravasz V., Slušný K., dr Gažík M.

DCHS:

Fritscher K., Scharnagl G.

DNS:

Schubert L., Krebs H., Köhler R.

OKMN:

Dobránsky J., dr Jabloniczky J.

Výbor konal ve III. vol. obd. schůzi: 108.

 

Výbor inkompatibilitní

24 členů a 48 náhradníků.

Zřízen podle zák. z 18. VI. 1924, č. 144 Sb. z. a n.

Volba:

8, 8. I. 1930; 20.

172, 18. III. 1932; 79.

325, 3. V. 1934; 15, 16.

Ustavil se: 20. II. 1930; 14. IV. 1932; 17. V. 1934.

V předsednictvu byli:

Předseda: Remeš A.

Místopředsedové: Horák F., Nejezchleb D., Pohl A., Beneš A., Hackenberg Th.

Zapisovatelé: inž. dr Toušek F., Polívka V., Křemen A.

Do výboru zvoleni:

REP:

dr Černý J., Křemen A., Nejezchleb-Marcha D., Zeman J., Machník F.

 

I. náhr. Machník F., dr Hnídek F., Haupt J., Dorič M., Beran R., Škvor J.

 

II. náhr. Zajíc J., Bistřický O., Pozdílek V., Prokop K.

ČSD:

Benda F., Polach J., Remeš A., dr Markovič I., Chalupa R.

 

I. náhr. Chobot E., Seidl F., Pik L., Chalupa R., Bečko J., Chalupník J.

 

II. náhr. Husnaj J., Vácha F., Hummelhans F., Dlouhý F.

ČS:

Malý C., Polívka V., Richter F., dr Moudrý K.

 

I. náhr. Hatina A., Šmejcová M., Šeba J., dr Patejdl J.

 

II. náhr. David J., Tykal J., Fiala Č.

L:

dr Dolanský J., dr Nosek F.

 

I. náhr. Rýpar J., dr Novák J.

 

II. náhr. Adámek J., Knotek V.

ND:

inž. dr Toušek F.

 

I. náhr. Petrovický F.

 

II. náhr. Vetterová-Bečvářová A.

Ž:

Horák F., Beneš A.

 

I. náhr. Beneš A., Hýbner V., Oliva J.

 

II. náhr. Hýbner V., Beneš A., Pelnář J.

DSD:

Pohl A., Taub S., Kaufmann F., Hackenberg Th.

 

I. náhr. Kremser H., Hackenberg Th., Kirpal I.

 

II. náhr. Häusler W., Müller H.

LW:

Viereckl F.

 

I. náhr. Platzer J.

 

II. náhr. Zierhut W., dr Peters G., dr Bacher F.

K:

Juran J., Kliment A.

 

I. náhr. Höhnel E., Rjevaj A., Vallo J.

 

II. náhr. Steiner G., Hadek A.

HL:

dr Ravasz V., Slušný K., dr Fritz G.

 

I. náhr. dr Fritz G., dr Gažík M., dr Labaj L., dr Polyák Št.

 

II. náhr. dr Labaj L., Sivák J., Slušný K.

DCHS:

dr Luschka F.

 

I. náhr. dr Mayr-Harting R.

 

II. náhr. dr Petersilka K.

DNS:

Kasper R., Knirsch H.

 

I. náhr. Krebs H., Simm H.

 

II. náhr. J. Geyer, Schubert L.

DN:

dr Keibl J.

 

I. náhr. dr Hassold F., Horpynka O.

 

II. náhr. Matzner F., dr Hassold F.

OKMN:

dr Jabloniczky J.

 

I. náhr. dr Holota J.

 

II. náhr. Eckert E., Stenzl A.

Výbor konal ve III. voleb. obd. schůzí: 10.

 

Kontrolní komise Národního shromáždění pro dávku z majetku a dávku z přírůstku na majetku

24 členů.

(16 členů ze sněmovny poslanecké a 8 členů ze senátu).

Zřízena podle § 1, odst. 3 zákona z 8. IV. 1920, č. 309 Sb. z. a n.

Volba v poslanecké sněmovně: 11, 24. I. 1930; 6.

Volba v senátě: 15. I. 1930.

Ustavila se: 20. II. 1930 a 11. II. 1931. 19, 20. II. 1930; 2.

V předsednictvu byli:

Předseda: inž. Novák L.

Místopředsedové: sen. dr Žiška P., Windirsch F.

Zapisovatelé: sen. Pichl J., Pechman F.

Do komise zvoleni

v poslanecké sněmovně:

REP:

Kočandrle J., Nejezchleb-Marcha D., Stunda St.

ČSD:

Chalupa R., dr Macek J.

ČS:

Polívka V., Vaněk J.

L:

Kaňourek A.

ND:

inž. Novák L.

Ž:

Pechman F.

DSD:

Kaufmann F.

LW:

Windirsch F.

K:

Kopecký V.

HL:

dr Gažík M.

DCHS:

Scharnagl G.

DN:

inž. Kallina O.;

v senátě:

REP:

dr Rozkošný J.

ČSD:

Modráček F.

ČS:

Pichl J.

L:

dr Žiška P.

ND:

Bergman R.

DSD:

dr Heller K.

K:

Mikulíček V.

HL:

dr Buday J.

Komise konala ve III. vol. obd. schůzí: 3.

 

Výbor kulturní

24 členů.

Zřízení schváleno a volba: 8, 8. I. 1930; 19.

Ustavil se: 9. I. 1930. 9, 16. I. 1930; 3.

Subkomitéty:

pro obvodní školy měšťanské.

V předsednictvu byli:

Předseda: Sladký V.

Místopředsedové: dr Štefánek A., Beneš V., Sivák J.

Zapisovatelé: Jurnečková-Vorlová M., Pechmanová-Klosová L., Vičánek J.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP:

Machník F., Pelíšek J., dr Štefánek A., Zeman J., Kočandrle J., Zářecký J., Pozdílek V., dr Zadina J., Teplanský P., Chloupek A., inž. dr Brdlík V., Skopal-Procházka M., inž. dr Tumlířová M., Křemen A.

ČSD:

Beneš V., Jaša V., Jurnečková-Vorlová M, dr Macek J., Hummelhans F.

ČS:

Pechmanová-Klosová L., Sladký V., inž. Záhorský J., Polívka V., Hynek. J.

L:

Stašek B., Vičánek J., Knotek V., Roudnický A.

ND:

dr Lukavský F., Špaček J.

Ž:

Beneš A., Pekárek J.

DSD:

Jaksch W., Schäfer A., Kirpal I., Kremser H., Patzak J.

LW:

dr Hodina F., Köhler A., Wagner H.

K:

Haiblick K., Kopecký V., Juran J., Hodinová-Spurná A., dr Stern V., Hadek A., Štětka J., Bílek F.

HL:

Sivák J., Šalát A., Mojto F.

DCHS:

dr Petersilka K., Krumpe H.

DNS:

Simm H.

DN:

dr Schollich E., Horpynka O.

Výbor konal ve III. voleb. obd. schůzí: 37,

schůzí subkomitétů: 1,

podal tyto zprávy čís. tisku:

1348, 2487, 2718, 2851, 2975.

 

Parlamentní úsporná a kontrolní komise

24 členů a 24 náhradníků.

(16 členů a 16 náhradníků ze sněmovny poslanecké a 8 členů a 8 náhradníků ze senátu).

Zřízena podle zákona z 28. XII. 1932, čís. 205 Sb. z. a n.

Volba v poslanecké sněmovně: 3. II. 1933. 243, 3. II. 1933; 26.

Volba v senátě: 17. III. 1933.

Ustavila se: 22. III. 1933. 259, 23. III. 1933; 15.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr Černý J., Beran R.

Místopředsedové: sen. dr Klouda A., Remeš A.

Zapisovatelé: dr Nosek F., dr Hodáč F.

Do komise zvoleni

v poslanecké sněmovně:

REP:

dr Černý J., Nejezchleb-Marcha D., dr Slávik J., Beran R.,

 

náhr. Dubický J., Beran R., Adámek J. (L), inž. Žilka J.

ČSD:

Remeš A., dr Winter L.,

 

náhr. inž. Nečas J., Chalupa R.

ČS:

Bergmann H., dr Patejdl J.,

 

náhr. Richter F., Zeminová F.

L:

dr Nosek F.,

 

náhr. dr Daněk L.

ND:

dr Hodáč F.,

 

náhr. Ježek F.

DSD:

Hackenberg Th.,

 

náhr. Pohl A., Kremser H.

LW:

Windirsch F., dr Hodina F.,

 

náhr. dr Hodina F., Köhler A.

K:

Štětka J.,

 

náhr. Hadek A.

HL:

dr Polyák Št.,

 

náhr. Sivák J.

Ž:

Najman J. V.,

 

náhr. Srba A. (ČSD).

DCHS:

dr Mayr-Harting R.,

 

náhr. Zajiček E.

DN:

inž. Kallina O.,

 

náhr. Stenzl A. (OKMN);

v senátě:

REP:

Foit F.,

 

náhr. dr Havelka O.

ČSD:

Modráček F.,

 

náhr. Reyzl J. (DSD).

ČS:

dr Klouda A.,

 

náhr. Pánek R.

L:

Krejčí J. J.,

 

náhr. Pavelka A.

LW:

Stöhr R.,

 

náhr. Bergman R. (ND).

K:

Mikulíček V.,

 

náhr. Nedvěd F.

HL:

dr Krčméry K.,

 

náhr. Pastyřík J. (Ž).

DCHS:

Stolberg F.,

 

náhr. Richter J. (OKMN).

Komise konala ve III. vol. obd. schůzí: 3.

Úsporný kontrolní výbor konal ve III. vol. období schůzí: 270.

 

Výbor rozpočtový

32 členů.

Zřízení schváleno a volba: 2, 13. XII. 1929; 9.

Ustavil se: 13. XII. 1929, 9., 15. a 31. I. 1930.

9, 16. I. 1930; 3. 13, 3. II. 1930; 39.

Subkomitéty:

pro finanční opatření v oboru územní samosprávy.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr Černý J., Teplanský P.

Místopředsedové: Remeš A., Bergmann H., Rýpar J., Chalupa R.

Zapisovatelé: Adámek J., Bečák J., Liška J., Sedláček V., Teplanský P., dr Patejdl J.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP:

Bečák J., dr Černý J., dr Hnídek F., Petrovič J., dr Srdínko O., Chloupek A., dr Kalaš J., Křemen A., Vančo J., Teplanský P., Bistřický O., inž. Žilka J., Ščerecký V., Tůma Jan, Skopal-Procházka M., Pozdílek V., Pelíšek J., Kočandrle J., Dorič M., Blažek Št., Haupt J., Zeman J., inž. dr Brdlík V., Dubický J., Zářecký J., Stunda Št., Škvor J.

ČSD:

Chalupa R., dr Macek J., Remeš A., Svoboda F., Brodecký V., Husnaj J., Biňovec F., Tayerle R., Hummelhans F., Seidl F., inž. Nečas J., Srba A., Jurnečková-Vorlová M., Beneš V., Koudelka J., Klein R., Benda F., Vácha F., dr Goldstein A., Stivín J.

ČS:

Bergmann H., dr Patejdl J., Slavíček J., Vaněk J., dr Moudrý K., Procházka B., Stejskal J., Solfronk P., Fiala Č., Richter F., Netolický J., Tůma Jos., Lanc J., Hrušovský I., Tykal J., dr Stránský J., Šmejčová M., David J.

L:

Adámek J., dr Nosek F., Rýpar J., Sedláček V., dr Novák J.

ND:

dr Hodáč F., Ježek F., Petrovický F., Hudec J., Vetterová-Bečvářová A., inž. dr Toušek F., inž. Novák L., Špaček J., dr Matoušek J., Eisenhamr Th.

DSD:

Hackenberg Th., Dietl A., Kremser H., Blatny F., Roscher A., Jaksch W., Grünzner E., Schäfer A., Häusler W., Müller H., Kirpal I., Schweichhart J. Heeger R.

LW:

Böllmann G., dr Rosche A., Windirsch F., dr Bacher F., Platzer J., dr Hodina F., Viereckl F., Zierhut W., Wagner H., Jelinek J., dr Kafka B., dr Peters G., Heller F., Gläsel Ch., Halke O., Wokurek L.

K:

Gottwald K., dr Stern V., Štětka J., Juran J., Kopecký V., Dvořák J., Haiblick K., Svoboda J., Novotný J., Tyll A., Procházka K., Babel K., Rjevaj A., Kuhn E., Hrubý J., Hruška Č., Kubač F., Hadek A., Čižinská M., Barša J., Krosnář J., Hodinová-Spurná A., Zápotocký A., Bílek F.

HL:

Mojto F., dr Polyák Št., dr Pružinský M., Šalát A., Danihel Št., Suroviak Št., Čuřík A., dr Gažík M., dr Fritz G.

Ž:

Liška J., Pekárek J., Beneš A., Ostrý F., Kejmar E., Horák F.

OKMN:

dr Jabloniczky J. Szentiványi J., Nitsch A., Prause J., Stenzl A., dr Törköly J., dr Holota J., Dobránsky J., Fedor M., Hokky K., dr Szüllö G., Eckert E.

DCHS:

dr Mayr-Harting R., dr Petersilka K., Scharnagl G., Krumpe H., Kunz A., Zajiček E., Fritscher K., Greif J., Bobek E., Oehlinger F., dr Luschka F.

DNS:

inž. Jung R., Geyer J., Krebs H., Knirsch H., Simm H., Köhler R., Kasper R., Schubert L.

DN:

inž. Kallina O., dr Keibl J., dr Schollich E., Matzner F., dr Hassold F., Horpynka O., dr Hanreich G.

Výbor konal ve III. vol. obd. schůzí: 261,

schůzí subkomitétů: 3,

podal tyto zprávy čís. tisku:

16, 17, 29, 134-137, 184-186, 207, 210, 232, 279-282, 303, 304, 328, 385, 391, 422, 430, 436, 466, 467, 471, 644, 645, 652, 780-783, 789-791, 820, 846, 900, 903, 966, 995, 1025, 1026, 1049, 1050, 1105, 1109, 1123-1125, 1137, 1177, 1279, 1317, 1339, 1346, 1348, 1460, 1473, 1474, 1508-1512, 1527, 1530, 1544, 1578, 1647, 1675, 1681, 1720, 1748, 1749, 1782, 1783, 1786, 1807, 1886, 1899, 1900, 1920, 2062, 2070, 2073, 2095, 2097, 2113, 2120, 2125, 2127, 2148, 2150, 2155, 2172, 2190, 2191, 2208, 2229, 2230, 2231, 2264, 2269, 2283, 2313, 2385, 2419, 2444, 2445, 2451, 2452, 2485, 2487, 2493, 2509, 2556, 2557, 2597, 2603, 2626, 2627, 2644, 2674, 2679, 2680, 2693, 2718, 2723, 2760, 2778, 2781, 2784, 2785, 2791-2793, 2811, 2817, 2843, 2844, 2851, 2858, 2868, 2870, 2873, 2934, 2935, 2962, 2963, 2966, 2967, 2975, 2987.

 

Výbor sociálně-politický

32 členů.

Zřízení schváleno a volba: 3, 17. XII. 1929; 58.

Ustavil se: 9. I. a 20. III. 1930.

9, 16. I. 1930; 3. 32, 20. III. 1930; 33.

Subkomitéty:

1) pro úpravu zubní techniky a zubního lékařství,

2) pro úpravu právních poměrů domovníků,

3) pro úpravu služebních poměrů okresních cestářů,

4) pro radiovou komisi,

5) pro úpravu domácké výroby,

6) pro bytový zákon,

7) pro pracovní dobu,

8) pro úpravu pracovních poměrů soukromých zaměstnanců,

9) pro úpravu pensijního pojištění soukromých zaměstnanců,

10) pro postihový zákon,

11) pro bytovou péči.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr Winter L.

Místopředsedové: Dubický J., Tučný A., Taub S.

Zapisovatelé: inž. dr Toušek F., Bezděk B., Vaculík B., Čuřík A.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP:

Dubický J., Chloupek A., dr Kalaš J., Pelíšek J., Vančo J., Pozdílek V., Bistřický O., dr Suchý O., Blažek Št., Škvor J., Skopal-Procházka M., Teplanský P.

ČSD:

Bečko J., Brodecký V., Klein R., Tayerle R., dr Winter L., dr Mareš J., Brožík K., Neumeister F., Seidl F., Biňovec F., Husnaj J., Pik L., Svoboda F., Chalupa R.

ČS:

Langr F., Pechmanová-Klosová L., Tučný A., Procházka B., Tůma Jos., Šmejcová M., Bergmann H., Hatina A., Hynek J., Solfronk P., Lanc J., dr Patejdl J.

L:

Bezděk B., Petr A., Vaculík B., Roudnický A., dr Novák J., Vičánek J.

ND:

Hudec J., inž. dr Toušek F., Ježek F., Petrovický F., dr Hodáč F., Vetterová-Bečvářová A.

Ž:

Vávra V., Náprstek J., Ostrý F., Jiráček A.

DSD:

Schäfer A., Taub S., Roscher A., Grünzner E., Pohl A., Kremser H., Hackenberg Th., Blatny F., Dietl A.

LW:

Heller F., dr Peters G., Wagner H., dr Hodina F., Gläsel Ch., dr Bacher F., Viereckl F., Köhler A., Wokurek L.

K:

Čižinská M., Gottwald K., Štětka J., Procházka K., Tyll A., Haiblick K., Kopecký V., Babel K., Hodinová-Spurná A., Krosnář J., Kuhn E., Svoboda J., Hadek A., Bílek F., Zápotocký A., Kliment A.

HL:

Čuřík A., Mojto F., Šalát A., dr Gažík M.

DCHS:

Greif J., Zajiček E., dr Mayr-Harting R., Krumpe H., Kunz A., Oehlinger F.

DNS:

Köhler R., Simm H., Geyer J., Kasper R., inž. Jung R., Knirsch H., Schubert L.

DN:

Horpynka O., dr Keibl J.

OKMN:

Prause J.

Výbor konal ve III. voleb. obd. schůzí: 63,

schůzí subkomitétů: 27,

podal tyto zprávy čís. tisku:

116, 135-137, 302-304, 391, 430, 644, 652, 790, 1215, 1474, 1509, 1529, 1543, 1785, 1786, 1808, 1875, 1891, 2001, 2062, 2113, 2208, 2446, 2451, 2465, 2493, 2499, 2501, 2539, 2578, 2597, 2680, 2693, 2720, 2723.

 

Stálý výbor

24 členů a 24 náhradníků.

(16 členů a 16 náhradníků z poslanecké sněmovny, 8 členů a 8 náhradníků ze senátu).

Zřízen podle § 54 ústavní listiny.

Volba v poslanecké sněmovně:

11, 24. I. 1930; 5.

114, 26. III. 1931; 6.

184, 12. V. 1932; 25.

281, 7. VI. 1933; 12.

333, 15. VI. 1934; 14.

Volba v senátě:

20. XII. 1929.

24. IV. 1931.

19. V. 1932.

9. VI. 1933.

21. VI. 1934.

Ustavil se 29. I. 1930. 12, 30. I. 1930; 2.

29. IV. 1931. 118, 7. V. 1931; 5.

1. VI. 1932. 190, 1. VI. 1932; 4.

14. VI. 1933. 284, 20. VI. 1933; 3.

27. VI. 1934.

V předsednictvu byli:

Předsedové: Malypetr J., dr Staněk F.

Místopředsedové: sen. Habrman G., Tučný A., sen. dr Soukup F.

Zapisovatelé: dr Dolanský J., sen. Votruba V., Najman J. V., sen. Dyk V., Pohl A., sen. Navrátil G., Taub S.

Do výboru zvoleni

v poslanecké sněmovně:

REP:

Malypetr J., Mašata F., dr Staněk F., Beran R.,

 

náhr. dr Štefánek A., Beran R., dr Černý J., Dubický J., Myslivec V. (L), Knotek V. (L).

ČSD:

Hampl A., Tomášek F., Remeš A.,

 

náhr. Remeš A., dr Markovič I., Tomášek F.

ČS:

Tučný A., Zeminová F.,

 

náhr. Langr F., dr Patejdl J.

L:

dr Dolanský J.,

 

náhr. Košek V.

ND:

dr Kramář K., dr Hodáč F.,

 

náhr. dr Hajn A., dr Hodáč F., Ježek F.

Ž:

Najman J. V.,

 

náhr. Horák F., Chalupa R. (ČSD).

DSD:

Pohl A., Taub S.,

 

náhr. Hackenberg Th.

LW:

Böllmann G., dr Hodina F., Gläsel Ch.,

 

náhr. dr Hodina F., Gläsel Ch., Halke O.

K:

Gottwald K.,

 

náhr. Babel K., Zápotocký A.

HL:

dr Tiso J.,

 

náhr. Onderčo Št., dr Fritz G.

DCHS:

dr Luschka F.,

 

náhr. Bobek E.

DNS:

inž. Jung R.,

 

náhr. dr Schollich E. (DN).

DN:

dr Schollich E.,

 

náhr. inž. Jung R. (DNS).

OKMN:

dr Szüllö G.,

 

náhr. inž. Kallina O. (DN);

v senátě:

REP:

dr Šrobár V., Donát V.,

 

náhr. Hrubý E., inž. dr Botto J.

ČSD:

Habrman G., dr Soukup F.,

 

náhr. dr Witt Z.

ČS:

dr Klouda A.,

 

náhr. dr Veselý F.

L:

dr Hruban M.,

 

náhr. dr Karas J.

ND:

Votruba V., Dyk V., Navrátil G.,

 

náhr. Thoř J. (Ž), Sáblík K. (REP).

LW:

Kahler J., Stöhr R.,

 

náhr. Kahler J., Niessner W. (DSD).

DSD:

Niessner W.,

 

náhr. Kahler J. (LW), Stöhr R. (LW).

K:

Haken J., Nedvěd F.,

 

náhr. Lokota I., Nedvěk F., Haken J.

HL:

dr Buday J.,

 

náhr. dr Hilgenreiner K. (DCHS).

Výbor konal ve III. voleb. obd. schůzí: 6,

podal zprávu o činnosti čís. tisku 1 s přílohami A - I.

 

Výbor technicko-dopravní

24 členů.

Zřízení schváleno a volba: 8, 8. I. 1930; 19.

Ustavil se: 9. I. 1930. 9, 16. I. 1930; 3.

Subkomitéty:

pro stavbu dráhy Plzeň-Brno.

V předsednictvu byli:

Předseda: Böllmann G.

Místopředsedové: Srba A., Procházka B., Suroviak Št., inž. Záhorský J.

Zapisovatelé: inž. Žilka J., Košek V., Staněk F., Kučera J.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP:

Kočandrle J., Marek L., Zajíc J., inž. Žilka J., Blažek Š., Dubický J., Bečák J., Honzl J., Chloupek A., Machník F., Nejezchleb-Marcha D., Vencl E., Skopal-Procházka M.

ČSD:

inž. Nečas J., Srba A., Staněk F., Chalupník J., Biňovec F., Hummelhans F., Husnaj J., Jaša V., Chalupa R., Brodecký V., Klein R., Kučera J.

ČS:

Fiala Č., Procházka B., inž. Záhorský J., dr Moudrý K., Tykal J., Bazala Š., Hatina A., Lanc J., Vaněk J., Kraus J., Motyčka J.

L:

Janalík F., Košek V., Stašek B.

ND:

inž. Novák L.

Ž:

Vávra V., Ostrý F.

DSD:

Grünzner E., Häusler W., Katz F., Kremser H., Taub S., Kaufmann F., Müller H.

LW:

Böllmann G., Gläsel Ch., Viereckl F.

K:

Babel K., Krosnář J., Tyll A., Štětka J., Bílek F.

HL:

Macháček P., Suroviak Š., Slušný K.

DCHS:

Bobek E., Kunz A., Zajiček E.

DNS:

Geyer J., Schubert L., Kasper R., Krebs H.

OKMN:

Prause J.

Výbor konal ve III. voleb. obd. schůzí: 52,

schůzí subkomitétů: 1,

podal tyto zprávy čís. tisku:

278, 385, 407, 422, 662, 788, 843, 903, 995, 1025, 1026, 1047, 1050, 1109, 1124, 1125, 1243, 1348, 1481, 1527, 1539, 1591, 1749, 1890, 2095, 2114, 2118, 2127, 2359, 2455, 2678, 2693, 2722, 2812, 2813, 2845, 2858, 2859, 2966, 2967, 2974.

 

Výbor ústavně-právní

24 členů.

Zřízení schváleno a volba 3, 17. XII. 1929; 59.

Ustavil se: 9. I. 1930. 9, 16. I. 1930; 3.

Subkomitéty:

1) pro trestní soudnictví nad mládeží,

2) pro přídělový zákon,

3) pro ochranu cti,

4) pro jednací řád posl. sněmovny,

5) pro pojistnou smlouvu,

6) pro změnu řádu volení v obcích,

7) pro obec. horní zákon,

8) pro veř. stráž zemědělskou,

9) pro ochranu pol. majetku,

10) pro dozor na soukromé pojišťovny,

11) pro tiskový zákon.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr Mičura M.

Místopředsedové: dr Černý J., dr Mareš J., dr Fritz G., dr Slávik J.

Zapisovatelé: Marek L., dr Daněk L., Richter F.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP:

dr Černý J., Křemen A., Marek L., Teplanský P., dr Suchý O., dr Kalaš J., dr Zadina J., Skopal-Procházka M., Tůma Jan, Pozdílek V., Bečák J., Dorič M., dr Slávik J.

ČSD:

dr Mareš J., dr Singer L., dr Winter L., Seidl F., Klein R., Koudelka J., dr Markovič I., dr Macek J., Bečko J., dr Goldstein A., Biňovec F., Brožík K.

ČS:

dr Moudrý K., dr Patejdl J., Richter F., dr Stránský J., Lanc J., Tykal J., Pechmanová-Klosová L., Hynek J.

L:

dr Daněk L., dr Mičura M., Navrátil F., dr Novák J., dr Dolanský J.

ND:

dr Ivanka M., inž. dr Toušek F., Špaček J., Ježek F., Petrovický F., dr Hodáč F., inž. Novák L., Vetterová-Bečvářová A., dr Hajn A., dr Matoušek J.

Ž:

Ostrý F., Pekárek J.

DSD:

Hackenberg Th., Schweichhart J., Kremser H., Kaufmann F., Blatny F., Dietl A., Heeger R.

LW:

dr Kafka B., dr Rosche A., dr Bacher F., Zierhut W., dr Peters G., dr Hodina F., Windirsch F., Wagner H., Köhler A.

K:

Haiblick K., Procházka K., Kopecký V., Hadek A., Kubač F., Hrubý J., Svoboda J., dr Stern V., Krosnář J., Štětka J., Hruška Č., Kliment A., Babel K., Dvořák J.

HL:

dr Fritz G., dr Gažík M.

DCHS:

Krumpe H., dr Petersilka K., dr Luschka F., dr Mayr-Harting R.

DNS:

Krebs H., Knirsch H., Schubert L., Köhler R., Simm H.

DN:

dr Keibl J., Horpynka O., dr Schollich E., dr Hassold F.

OKMN:

dr Törköly J.

Výbor konal ve III. vol. obd. schůzí: 114,

schůzí subkomitétů: 14,

podal tyto zprávy čís. tisku:

214, 240, 278-282, 336, 389, 407, 429, 497, 536, 540, 645, 764, 791, 819, 821, 823, 1008, 1105, 1107, 1137, 1138, 1243, 1279, 1481, 1504, 1510, 1511, 1513, 1527, 1647, 1731, 1840, 1880, 1920, 1953, 2021-2024, 2027, 2095, 2105, 2111, 2118, 2156, 2232, 2268, 2271, 2272, 2282, 2286, 2288, 2291, 2292, 2297, 2301, 2305, 2312, 2317, 2321, 2325, 2328, 2358, 2377, 2378, 2420, 2421, 2452, 2453, 2455, 2456, 2465, 2486, 2499, 2500, 2528, 2637, 2638, 2644, 2678, 2686, 2711, 2717, 2721, 2722, 2767, 2771, 2786, 2791-2794, 2813-2815, 2847, 2848, 2859, 2864, 2870, 2915-2917, 2919, 2960, 2962, 2963, 2974, 2975, 2987.

 

Výbor vyšetřovací

24 členů.

Zřízení schváleno a volba: 110, 6. III. 1931; 40-41.

Ustavil se: 113, 20. III. 1931; 89.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr Štefánek A.

Místopředsedové: dr Patejdl J., dr Daněk L.

Zapisovatelé: Špaček J., dr Mareš J., dr Suchý O.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP:

dr Černý J., Machník F., dr Suchý O., dr Štefánek A., Zajíc J.

ČSD:

Remeš A., Koudelka J., dr Mareš J., Klein R., Jaša V.

ČS:

dr Moudrý K., dr Patejdl J., dr Stránský J.

L:

dr Daněk L., Rýpar J.

ND:

Špaček J.

Ž:

Pekárek J.

DSD:

Pohl A., Taub S.

LW:

Platzer J., dr Hodina F., Zierhut W.

K:

Kopecký V., Štětka J., Kliment A., dr Stern V.

HL:

Sivák J., dr Fritz G.

OKMN:

dr Szüllö G.

DCHS:

dr Luschka F., dr Mayr-Harting R., Kunz A.

DNS:

Krebs H.

DN:

dr Keibl J.

Výbor konal ve III. voleb. obd. schůzí: 8,

podal tyto zprávy čís. tisku: 1278.

 

Výbor zahraniční

24 členů.

Zřízení schváleno a volba: 3, 17. XII. 1929; 58.

Ustavil se: 9. I. 1930. 9, 16. I. 1930; 3.

V předsednictvu byli:

Předseda: Tomášek F.

Místopředsedové: dr Hnídek F., Pohl A., Hrušovský I., Janček J., inž. Žilka J., Taub S.

Zapisovatelé: Beneš A., Šeba J., Onderčo Š., Richter F., inž. Nečas J., Marek L.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP:

dr Hnídek F., Janček J., Vencl E., inž. Žilka J., Marek L., Honzl J., Blažek Š., Skopal-Procházka M., dr Zadina J., Chloupek A., Ruppeldt F., Machník F.

ČSD:

inž. Nečas J., Prokeš J., Tomášek F., Chalupa R., dr Mareš J., Husnaj J., dr Winter L., dr Macek J., Kučera J., Hummelhans F., Jurnečková-Vorlová M.

ČS:

Hrušovský I., dr Stránský J., Šeba J., dr Patejdl J., dr Moudrý K., Hatina A., Solfronk P., inž. Záhorský J., Richter F.

L:

Myslivec V., Světlík F., Vičánek J.

ND:

dr Hajn A., inž. dr Toušek F., dr Kramář K., inž. Novák L., Vetterová-Bečvářová A.

Ž:

Beneš A., Najman J. V., Mlčoch R., Liška J.

DSD:

Pohl A., de Witte E., Hackenberg Th., Dietl A., Taub S., Schäfer A., Schweichhart J.

LW:

Zierhut W., dr Kafka B., Gläsel Ch.

K:

Gottwald K., dr Stern V., Hrubý J., Juran J., Kopecký V., Hadek A., Štětka J., Babel K., Hodinová-Spurná A., Dvořák J., Zápotocký A.

HL:

Onderčo Š., dr Grebáč-Orlov I., Šalát A., Sivák J.

DCHS:

dr Petersilka K., dr Luschka F., Bobek E., Oehlinger F.

LIG:

dr Pergler K.

DN:

inž. Kallina O., dr Schollich E.

OKMN:

dr Szüllö G., Hokky K., dr Jabloniczky J., Szentiványi J.

Výbor konal ve III. voleb. obd. schůzí: 62,

podal tyto zprávy čís. tisku:

139, 233-235, 279-282, 334, 335, 385, 389, 390, 466, 467, 470, 541, 662, 664, 700, 788, 791, 858, 1009, 1020, 1047, 1051, 1276, 1277, 1346, 1470-1472, 1485, 1486, 1581, 1582, 1591-1594, 1730, 1731, 1786, 2024-2029, 2076, 2077, 2148, 2173, 2359-2362, 2404, 2466-2468, 2494-2496, 2526, 2527, 2534-2538, 2541, 2598-2600, 2673, 2779, 2780, 2782, 2783, 2791-2794, 2844, 2845, 2853, 2962, 2963, 2968.

 

Výbor zásobovací

24 členů.

Zřízení schváleno a volba: 8, 8. I. 1930; 19.

Ustavil se: 9. I. 1930; 9, 16. I. 1930; 3.

V předsednictvu byli:

Předseda: Hackenberg Th.

Místopředsedové: Jaroš R., Greif J., Nejezchleb-Marcha D.

Zapisovatelé: Stejskal J., Chobot E., Stašek B., Lanc J., Kaňourek A., Mrskošová A.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP:

Honzl J., Kaliňák J., Křemen A., Nejezchleb-Marcha D., Dorič M.

ČSD:

Brožík K., Jaroš R., Nový F., Chobot E., Seidl F., Jurnečková-Vorlová M.

ČS:

Lanc J., Stejskal J., Zeminová F., dr Patejdl J., Solfronk P., Mikuláš V., Bazala Š., Hatina A.

L:

Stašek B., dr Novák J., Šamalík J., Navrátil F., Knotek V., Kaňourek A., Vaculík B.

ND:

Petrovický F., inž. dr Toušek F.

Ž:

Jiráček A.

DSD:

Pohl A., Roscher A., Hackenberg Th., Kirpal I., Jaksch W., Schweichhart J.

LW:

Halke O., Heller F., Viereckl F.

K:

Hodinová-Spurná A., Hrubý J., Čižinská M., Juran J., Hadek A.

HL:

Grebáč-Orlov I., Šalát A., Galovič J.

DCHS:

Greif J., dr Mayr-Harting R.

DNS:

Kasper R.

DN:

Matzner F.

Výbor konal ve III. voleb. obd. schůzí: 11,

podal tyto zprávy čís. tisku:

277, 294, 384, 388, 495, 759, 1532, 1889, 2083.

 

Výbor zdravotnický

24 členů.

Zřízení schváleno a volba: 8, 8. I. 1930; 20.

Ustavil se: 9. I. 1930. 9, 16. I. 1930; 3.

Subkomitéty:

1) pro radiovou komisi,

2) pro úpravu zubní techniky a zubního lékařství,

3) pro zřízení Státního ústavu tělovýchovného.

V předsednictvu byli:

Předseda: Taub S.

Místopředsedové: Stanislav F., dr Hodina F., Fritscher K.

Zapisovatelé: Seidl F., Svoboda O., Kaňourek A., Šmejcová M.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP:

Bistřický O., Dorič M., Honzl J., Tůma Jan, dr Kalaš J., Skopal-Procházka M., Pelíšek J.

ČSD:

dr Buzek J., Neumeister F., Seidl F., Hummelhans F., Jaroš R.

ČS:

Hatina A., Svoboda O., Šmejcová M., Tůma Jos.

L:

Myslivec V., Stanislav F., Kaňourek A., Adámek J.

ND:

Vetterová-Bečvářová A., inž. dr Toušek F., Hudec J., inž. Novák L.

Ž:

Hýbner V., Jiráček A., Pelnář J.

DSD:

Blatny F., Taub S., Müller H., Hackenberg Th., Kirpal I.

LW:

dr Hodina F., Viereckl F., Köhler A., Gläsel Ch.

K:

Kuhn E., Svoboda J., Hruška Č., Hodinová-Spurná A., Bílek F.

HL:

dr Labaj L.

DCHS:

Fritscher K.

DNS:

Schubert L., Simm H.

DN:

Horpynka O.

OKMN:

Nitsch A.

Výbor konal ve III. voleb. obd. schůzí: 15,

schůzí subkomitétů: 2,

podal tyto zprávy čís. tisku:

535, 1348, 2283, 2446, 2501, 2627, 2851.

 

Výbor zemědělský

32 členů.

Zřízení schváleno a volba: 3, 17. XII. 1929; 58.

Ustavil se: 9. I. 1930. 9, 16. I. 1930; 3.

Subkomitéty:

1) pro zemědělskou krisi,

2) pro zemědělskou stráž,

3) pro ochranu polního majetku.

V předsednictvu byli:

Předsedové: Mašata F., Dubický J.

Místopředsedové: Koudelka J., Windirsch F., Šamalík J.

Zapisovatelé: Hýbner V., Špaček J., inž. dr Toušek F., Kejmar E., Solfronk P.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP:

Dubický J., Mašata F., Nejezchleb-Marcha D., Teplanský P., dr Zadina J., Pozdílek V., Haupt J., Blažek Š., Chloupek A., Honzl J., Křemen A., Machník F., Kočandrle J., Škvor J., Stunda Š., Petrovič J.

ČSD:

Husnaj J., Koudelka J., Kučera J., Srba A., Biňovec F., Jaroš R., inž. Nečas J., Bečko J., Remeš A.

ČS:

Knejzlík J., Mikuláš V., Tykal J., Polívka V., Hatina A., Solfronk P., Richter F., Tůma Jos., dr Patejdl J., Hynek J.

L:

Knotek V., Stanislav F., Šamalík J., Navrátil F., Adámek J.

ND:

inž. Novák L., Špaček J., dr Hodáč F., Vetterová-Bečvářová A., inž. dr Toušek F., Hudec J., Ježek F.

Ž:

Hýbner V., Kejmar E., Pelnář J., Oliva J.

DSD:

Jaksch W., Leibl D., Schweichhart J.

LW:

Böhm R., Windirsch F., Viereckl F., Platzer J., dr Hodina F., Halke O., Gläsel Ch.

K:

Novotný J., Rjevaj O., Sidorjak N., Čižinská M., Juran J., Kubač F., Svoboda J., Štětka J., Štourač A.

HL:

Danihel Š., dr Pružinský M., dr Gažík M., dr Polyák Š., dr Labaj L.

DCHS:

Scharnagl G., Zajiček E., Bobek E.

DNS:

Geyer J., Schubert L.

DN:

dr Hanreich G.

OKMN:

Nitsch A.

Výbor konal ve III. voleb. obd. schůzí: 57,

podal tyto zprávy čís. tisku:

184-186, 277, 294, 300, 384, 388, 390, 495, 759, 1020, 1025, 1105, 1107, 1123, 1317, 1508, 1532, 1782, 1783, 1840, 1889, 1899, 2083, 2117, 2232, 2312, 2450, 2453, 2500, 2525, 2556, 2557, 2679.

 

Výbor živnostensko-obchodní

32 členů.

Zřízení schváleno a volba: 3, 17. XII. 1929; 58.

Ustavil se: 9. I. 1930. 9, 16. I. 1930; 3.

Subkomitéty:

1) pro předlohu o zubních technicích,

2) pro předlohu o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy,

3) pro obuvnické správkárny.

V předsednictvu byli:

Předsedové: Pechman F., Netolický J.

Místopředsedové: Netolický J., Petrovický F., Jelinek J., Sedláček V.

Zapisovatelé: Vaněk J., Chalupník J., Skopal-Procházka M.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP:

Blažek Š., Skopal-Procházka M., Ščerecký V., dr Zadina J., Zajíc J., Tůma Jan, Bistřický O., Pelíšek J., Chloupek A., dr Černý J., Zářecký J., Honzl J., Škvor J.

ČSD:

Chalupník J., Klein R., dr Reisz J., Vácha F., inž. Nečas J., Biňovec F., Neumeister F., Koudelka J., Srba A., Bečko J.

ČS:

Netolický J., Stejskal J., Tykal J., Vaněk J., Tučný A., Slavíček J., Solfronk P., Richter F., Hynek J.

L:

Knotek V., dr Novák J., Sedláček V., Myslivec V., Šamalík J., Čížek A.

ND:

Petrovický F., inž. dr Toušek F., inž. Novák L., Vetterová-Bečvářová A.

Ž:

Náprstek J., Pechman F., Jiráček A., Kejmar E., Liška J.

DSD:

Kirpal I., Macoun F., Grünzner E., Dietl A., Jaksch W., Kremser H., Müller H.

LW:

Gläsel Ch., Jelinek J., Viereckl F., dr Rosche A., Platzer J., Windirsch F., dr Bacher F., dr Peters G.

K:

Barša J., Höhnel E., Steiner G., Hadek A., Dvořák J., Novotný J., Svoboda J., Juran J., Čižinská M., Štětka J., Bílek F.

HL:

Grebáč-Orlov I., Macháček P., Onderčo Š., Suroviak Š., dr Pružinský M.

DCHS:

Kunz A.

DNS:

Schubert L., Krebs H., Simm H.

DN:

dr Hassold F., Horpynka O.

OKMN:

Eckert E., Stenzl A., Prause J.

Výbor konal ve III. voleb. obd. schůzí: 59,

schůzí subkomitétů: 10,

podal tyto zprávy čís. tisku:

139, 186, 233-235, 334, 335, 470, 541, 664, 700, 858, 1009, 1051, 1123, 1276, 1277, 1346, 1470-1472, 1485, 1486, 1529, 1581, 1582, 1592-1594, 1730, 1783, 1806, 1886, 2021-2023, 2025, 2026, 2028, 2029, 2076, 2077, 2148, 2155, 2172, 2173, 2360-2362, 2371, 2372, 2404, 2454, 2466-2468, 2494-2496, 2501, 2526, 2527, 2534-2539, 2541, 2556, 2598-2600, 2673, 2779, 2780, 2782, 2783, 2815, 2853, 2864, 2968, 2987.Přihlásit/registrovat se do ISP