PŘEDSEDNICTVO SENÁTU.

 

PŘEDSEDA

Dr. SOUKUP František

zvolen provisorně a vykonal slib

1, 12. XII. 1929; 9.

zvolen definitivně předsedou

9, 24. I. 1930; 30.

 

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

zvoleni provisorně a slib vykonali

1, 12. XII. 1929; 12.

zvoleni definitivně

9, 24. I. 1930; 31

DONÁT Václav

KLOFÁČ Václav

Dr. HRUBAN Mořic

definitivní volbu přijal

10, 29. I. 1930; 6.

Dr. HELLER Karl

definitivní volbu přijal

10, 29. I. 1930; 6.

TRČKA Emanuel

vzdal se funkce místopředsedy 26. X. 1932,

168, 27. X. 1932; 3.

Dr. BUDAY Jozef

na základě usnesení svého klubu odmítl přijmouti volbu

3, 17. XII. 1929; 3.

LUKSCH Josef

zvolen na místo dr. Budaye až při volbě definitivní (vzdal se podle dohody místa místopředsedy 3. II. 1931)

78, 3. II. 1931; 12.

VOTRUBA Vilém

zvolen místo odstoupivšího Jos. Luksche a vykonal slib 79, 5. II. 1931; 5.

(vzdal se v důsledku ujednání koalovaných stran funkce místopředsedy 5. II. 1932) 136, 24. II. 1932; 40.

zvolen místo odstoupivšího Jos. Kahlera a vykonal slib 213, 27. IV. 1933; 23.

[vzdal se podle dohody místa místopředsedy (27. VI. 1934)] 271, 2. VII. 1934; 23.

KAHLER Josef

zvolen místopředsedou místo odstoupivšího Viléma Votruby 136, 24. II. 1932; 40

[(vzdal se podle dohody místa místopředsedy (26. IV. 1933)], 213, 27. IV. 1933; 23.

zvolen místopředsedou místo odstoupivšího Viléma Votruby 271, 2. VII. 1934; 23,

 

ZAPISOVATELÉ

zvoleni provisorně 1, 12. XII. 1929; 13.

zvoleni definitivně 9, 24. I. 1930; 31.

JOHANIS Václav

Dr. KARAS Josef

PICHL Jiří

STRŽIL Josef

SCHOLZ Franz

vzdal se funkce zapisovatele 2, 13. XII. 1929; 2.

VOTRUBA Vilém

volbu přijal 10, 29. 1. 1930; 6.

KAHLER Josef

zvolen až při volbě definitivní, volbu přijal 10, 29. I. 1930; 6.

NAVRÁTIL Gustav

zvolen místo J. Kahlera zvoleného místopředsedou 138, 30. III. 1932; 9.

STÖHR Robert

zvolen 138, 30. III. 1932; 9.

 

POŘADATELÉ

zvoleni provisorně 1, 12. XII. 1929; 13.

zvoleni definitivně 9, 24. I. 1930; 32.

JÍLEK Jan

KAHLER Josef

(zvolen při definitivní volbě zapisovatelem).

Inž. MARUŠÁK Karel

STODOLA Kornel

(definitivní volbu přijal 10, 29. I. 1930; 6).

STÖHR Robert

(definitivní volbu přijal 10, 29. I. 1930; 6)

zvolen zapisovatelem 138, 30. III. 1932; 9.

SCHOLZ Adolf

zvolen místo Rob. Stöhra, zvoleného zapisovatelem 138, 30. III. 1932; 9.Přihlásit/registrovat se do ISP