VLÁDY

REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

 

XI. VLÁDA.

Jmenována 7. XII. 1929, 1, 12. XII. 1929; 11.

Demise vlády přijata presidentem republiky 24. X. 1932, 169, 3. XI. 1932; 3.

Členové vlády zproštěni dalšího vedení vládních záležitostí dne 29. X. 1932, 169, 3. XI. 1932; 3.

 

UDRŽAL František,

předseda vlády.

Prohlášení:

vládního programu 2, 13. XII. 1929; 3.

o domnělém interviewu s presidentem republiky, uveřejněném v "London General Press" 51, 2. X. 1930; 23.

o hospodářské krisi 55, 16. X. 1930; 86.
schváleno 56, 21. X. 1930; 8.

o katastrofální explosi ve zbrojovce v Bratislavě

57, 22. X. 1930; 15.

o hospodářské krisi

78, 3. II. 1931; 4.
schváleno 81, 11. II. 1931; 56.

o hospodářské krisi a jejím řešení

112, 14. X. 1931; 14.
schváleno 115, 21. X. 1931; 85.

 

BECHYNĚ Rudolf,

ministr pro zásobování lidu.

Zvolen náměstkem předsedy vlády ve schůzi ministerské rady 11. XII. 1929.

4, 18. XII. 1929; 3.

 

BENEŠ Edvard, dr.

ministr zahraničních věcí.

Výklad:

o haagské konferenci

11, 30. I. 1930; 3.

doslov 13, 6. II. 1930; 44.

o konferenci a o ujednáních, podepsaných 20. I. 1930 v Haagu a v Paříži 28. IV. 1930

38, 20. V. 1930; 4.

Odpověď:

na dotazy a na kritiku exposé o haagských a pařížských dohodách

41, 27. V. 1930; 52.

na věcnou poznámku V. Dyka, kterou reagoval na odpověď na kritiku exposé o haagských a pařížských dohodách

41, 27. V. 1930; 57.

 

BRADÁČ Bohumír,

ministr zemědělství.

 

CZECH Ludwig, dr.

ministr sociální péče.

 

DÉRER Ivan, dr.

ministr školství a národní osvěty.

 

DOSTÁLEK Jan, inž.,

ministr veřejných prací.

 

Prohlášení:

o stávce horníků v revírech severočeském a ostravsko-karvínském

138, 30. III. 1932; 3.

schváleno 139, 19. IV. 1932; 36.

 

ENGLIŠ Karel, dr.

ministr financí.

Zproštěn úřadu ministra financí 16. IV. 1931

90, 22. IV. 1931; 3.

Prohlášení:

v němž za rozpravy o daňových předlohách (zpr. t. 330, 331, 332 a 333) reaguje na vývody sen. Kostky stran výdělkové daně, tak zv. holdingu a problému financí samosprávných

65, 27. XI. 1930; 55.

 

FRANKE Emil, dr.

ministr pošt a telegrafů.

 

HŮLA Josef, inž., min. rada.

Jmenován ministrem a pověřen řízením ministerstva železnic 9. IV. 1932

139, 19. IV. 1932; 3.

 

MATOUŠEK Josef, dr.

ministr průmyslu, obchodu a živností.

 

MEISSNER Alfred, dr.

ministr spravedlnosti.

Prohlášení:

jímž odpovídá na výtky sen. Trnobranského proti ministerstvu spravedlnosti (ve věci podání žaloby na red. Ausobského) a proti kanceláři presidenta republiky, pronesené za rozpravy o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1930 (zpr. t. 160)

27, 2.IV. 1930; 76.

 

MLČOCH Rudolf,

ministr železnic.

Zproštěn úřadu ministra železnic 9. IV. 1932

139, 19. IV. 1932; 3.

 

SLÁVIK Juraj, dr.

ministr vnitra.

Prohlášení:

o událostech v Duchcově dne 4. II. 1931

79, 5. II. 1931; 16.

o výsledku vyšetřování v příčině zákroku četníků proti demonstrantům v Duchcově

81, 11. II. 1931; 36.

o událostech v Košutech na Slovensku dne 25. V. 1931

98, 26. V. 1931; 3.

o srážce četníků s demonstrant v Dolní Lipové u Frývaldova

120, 27. XI. 1931; 4

 

SPINA Franz, dr.

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

 

ŠRÁMEK Jan. dr.

ministr pro sjednocení zákonů a organisace správy.

 

TRAPL Karel, dr.

ministr financí.

Jmenován ministrem a pověřen řízením ministerstva financí 16. IV. 1931

90, 22. IV. 1931; 3.

výklad k stát. rozpočtu na r. 1932

112, 14. X. 1931; 22.

výklad k stát. rozpočtu n r. 1934

239, 5. XII. 1933; 9.

 

VIŠKOVSKÝ Karel, dr.

ministr národní obrany.

 

 

XII. VLÁDA.

Jmenována 29. X. 1932, 169, 3. XI. 1932; 3.

Demise přijata presidentem republiky 14. II. 1934, 249, 15. II. 1934; 4.

 

MALYPETR Jan,

předseda vlády.

Pověřen řízením ministerstva pro zásobování lidu

Prohlášení:

vládního programu (pro hlasovou indisposici přednesl jen začátek, pak pokračoval náměstek předsedy vlády R. Bechyně)

169, 3. XI. 1932; 4.

schváleno 171, 10. XI. 1932; 36.

 

BECHYNĚ Rudolf,

ministr železnic.

Zvolen náměstkem předsedy vlády ve schůzi ministerské rady 2. XI. 1932

169, 3. XI. 1932; 4.

(přednesl pokračování prohlášení vládního programu jménem hlasově indisponovaného předsedy vlády J. Malypetra)

169, 3. XI. 1932; 4.

 

BENEŠ Edvard, dr.

ministr zahraničních věcí.

Prohlášení:

o boji o demokracii v politice evropské a světové

211, 25. IV. 1933; 9.

schváleno 213, 27. IV. 1933; 23.

 

BRADÁČ Bohumír,

ministr národní obrany.

 

CZECH Ludwig, dr.

ministr sociální péče.

 

ČERNÝ Jan,

ministr vnitra.

 

DÉRER Ivan, dr.

ministr školství a národní osvěty.

Prohlášení:

jménem ministra spravedlnosti dra A. Meissnera ve věci brněnského procesu Volkssportu

197, 23. II. 1933; 59.

 

DOSTÁLEK Jan, inž.,

ministr veřejných prací.

Prohlášení:

o důlní katastrofě v Oseku na dolu Nelson III

245, 17. I. 1934; 5.

prohlášení schváleno

246, 18. I. 1934; 22.

 

FRANKE Emil, dr.

ministr pošt a telegrafů.

 

HODŽA Milan, dr.

ministr zemědělství.

 

MATOUŠEK Josef, dr.

ministr průmyslu, obchodu a živností.

 

MEISSNER Alfred, dr.

ministr spravedlnosti.

 

SPINA Franz, dr.

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

 

ŠRÁMEK Jan, dr.

ministr pro sjednocení zákonů a organisace správy.

 

TRAPL Karel, dr.

ministr financí.

výklad k stát. rozpočtu pro rok 1933

189, 8. II. 1933; 5.

výklad schválen 198, 24. II. 1933; 129.

výklad k stát. rozpočtu pro rok 1934

239, 5. XII. 1933; 9.

výklad schválen 243, 21. XII. 1933; 104.

 

 

XIII. VLÁDA.

Jmenována 14. II. 1934. 149, 15. II. 1934; 4.

 

MALYPETR Jan,

předseda vlády.

Prohlášení:

o konečné úpravě čsl. měny a o akciové bance cedulové

249, 15. II. 1934; 4.

prohlášení schváleno

251, 17. II. 1934; 27.

o vnitropolitické a hospodářské situaci

277, 6. XI. 1934; 5.

prohlášení schváleno

279, 8. XI. 1934; 59.

 

BECHYNĚ Rudolf,

ministr železnic.

Zvolen náměstkem předsedy vlády ve schůzi ministerské rady dne 14. II. 1934

250, 16. II. 1934; 3.

 

BENEŠ Edvard, dr.

ministr zahraničních věcí.

Výklad:

o nové fázi v boji o evropskou rovnováhu

271, 2. VII. 1934; 4.

o zahraniční situaci

277, 6. XI. 1934; 12.

BRADÁČ Bohumír,

ministr národní obrany.

 

CZECH Ludwig, dr.

ministr veřejných prací.

 

ČERNÝ Josef, dr.

ministr vnitra.

 

DÉRER Ivan, dr.

ministr spravedlnosti.

 

DOSTÁLEK Jan, inž.,

ministr průmyslu, obchodu a živností.

 

FRANKE Emil, dr.

ministr pošt a telegrafů.

 

HODŽA Milan, dr.

ministr zemědělství.

 

KRČMÁŘ Jan, dr.

ministr školství a národní osvěty.

 

MEISSNER Alfred, dr.

ministr sociální péče.

 

SPINA Franz, dr.

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

 

ŠRÁMEK Jan, dr.

ministr pro sjednocení zákonů a organisace správy.

 

TRAPL Karel, dr.

ministr financí.

výklad k stát. rozpočtu na rok 1935

280, 4. XII. 1934; 3.

prohlášení schváleno

285, 19. XII. 1934; 21.Přihlásit/registrovat se do ISP