VÝBORY.

Tučná arabská číslice označuje plenární schůzi; následuje pak datum, kdy se schůze konala. Obyčejná číslice na konci značí stránku těsnopisecké zprávy.

 

Výbor branný

17 členů.

Zvolen 19. XII. 1929 6, 19. XII. 1929; 30.

Ustavil se 19. XII. 1929 7, 20. XII. 1929; 4.

Subkomitéty:

1. o vojenském letectví,

2. o prozkoumání vojenských sebevražd.

Zprávy čís. tisku:

187, 607, 724, 747, 765, 1218, 1257, 1348, 1412-1414, 1450, 1451, 1514.

V předsednictvu byli:

Předseda: Klofáč V.

Místopředsedové: Filipínský J., Sehnal V., Dyk V., Bergmann H.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Hrubý E., Novák F., Sehnal V., Stržil J., Ušák A.

ČSD:

Filipínsky J., Novák A.

ČS:

Klofáč V., Šolc A., Šťastný F.

K:

Fidlík Š., Haken J., Nedvěd F., Schwamberger K.

L:

Šachl A.

HL:

Ďurčansky J., Volko G.

ND:

Bergmann H., Dyk V.

Ž:

Pastyřík J.

DSD:

Jokl H., Polach J.

LW:

Spies E.

DG:

Tichy H.

MN:

Füssy K.

LIG:

Trnobranský J.


 

Výbor

konal 49 schůzí, měl 3 schůze subkomitétů a podal 14 zpráv tiskem.

 

 

Výbor imunitní

17 členů.

Zvolen: 18. XII. 1929 4, 18. XII. 1929; 32.

Ustavil se 19. XII. 1929 7, 20. XII. 1929; 4.

Zprávy čís. tisku:

38, 63-66, 81-85, 119, 128, 129, 149, 150, 190-192, 212 213, 226-231, 241, 245, 295, 304, 305, 340, 341, 382-384, 387, 391, 393-395, 430, 439-441, 443, 444, 468-471, 484, 485, 495, 496, 585-587, 608, 609, 624, 629, 630, 633-636, 648, 649, 692, 709, 710, 711, 729-731, 743, 744, 759-761, 774, 775, 791, 841, 861, 862, 903, 908, 913-917, 921, 922, 934, 935, 954, 955, 981-983, 996, 1003, 1004, 1016, 1017, 1029, 1030, 1050, 1071, 1072, 1077, 1116, 1145-1147, 1183, 1209, 1210, 1238-1242, 1249, 1250, 1267, 1271, 12, 1296, 1297, 1313, 1335, 1336, 1395, 1443-1445, 1466-1468, 1477, 1478, 1483-1485, 1501-1506.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr. Šrobár V., Šelmec A.

Místopředsedové: dr. Buday J., dr. Milota A., Niessner W.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

dr. Bačínský E., dr. Havelka O., Hrubý E., Šelmec A., dr. Šrobár V., Ušák A.

ČSD:

dr. Farkas Z., Havránek P., Johanis V., Pocisk J., inž. Winter A.

ČS:

Berkovec A., dr. Milota A., Merta F., Pichl J.

K:

Douda J., Haken J., Kindl B., Mikulíček V., Nedvěd F., Stejskalová M.

L:

Šabata F., dr. Žiška P.

HL:

dr. Buday J., Ďurčanský J., Rovňan G., Volko G.

ND:

Inž. Havlín J., Šimek E.

Ž:

Kianička B., Kotrba J.

DSD:

dr. Heller K., dr. Holitscher A., Niessner W.

LW:

Lichtneckert A., Lippert A., Stöhr R.

DCHS:

Böhr J., Stolberg F.

DG:

Eichhorn J., Tichy H.

ZD:

Varga I.

MN:

dr. Korláth E., Richter J.


 

Výbor

konal 85 schůzí, podal 154 zprávy tiskem.

 

 

Výbor iniciativní

17 členů.

Zřízení schváleno a zvolen 3, 17. XII. 1929; 28.

Ustavil se 18. XII. 1929 7, 20. XII. 1929; 4

V předsednictvu byli:

Předseda: Lippert A.

Místopředsedové: dr. inž. Botto J., Kotrba J., Novák F. (L)

V členství výboru se vystřídali:

REP:

dr. inž. Boto J., Dresler J., dr. Havelka O., Hrubý E., Pivko C., Ušák A.

ČSD:

Časný F., Nentvich J.

ČS:

Merta A., Pichl J., Šolc A.

K:

Kindl B., Nedvěd F., Pilz J.

L:

Novák F., dr. Reyl F.

HL:

Rovňan G.

ND:

Curkanovič I., Navrátil G.

Ž:

Kotrba J.

DSD:

Beutel F., Schack B.

LW:

Lippert A.

DCHS:

Stolberg F.

MN:

Füssy K., Richter J.


 

Výbor

konal 53 schůze.

 

 

Výbor inkompatibilitní

17 členů, 34 náhradníků.

Zřízen podle zákona z 18. VI. 1924, čís. 144 Sb. z. a n.

I. volba 8, 15. I. 1930; 19.

II. volba 139, 19. IV. 1932; 36.

III. volba 262, 15. V. 1934; 24.

Ustavil se 30. I. 1930; 12, 5. II. 1930; 26. 10. V. 1930 (v těsnop. zprávách nesděleno).

7. VI. 1934; 265, 12. VI. 1934; 9.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr. Veselý F.

Místopředsedové: Kroiher F. J., Novák A., dr. Buday J., dr. Witt Z., Volko G.

Členy a náhradníky výboru byli zvoleni:

REP:

dr. inž. Botto J., Foit F., Kroiher F. J., Sáblík K.

 

I. náhr. Danko J., Foit F., Novák F., Stržil J.

 

II. náhr. dr. Bačínský E., Dresler J., Měchura J., Novák F.

ČSD:

Novák A., dr. Witt Z.

 

I. náhr. dr. Farkas Z., Kříž A.

 

II. náhr. Časný F., Pocisk J.

ČS:

Pichl J., dr. Veselý F.

 

I. náhr. Berkovec A., Šťastný F.

 

II. náhr. Merta F., dr. Milota A.

K:

Douda J., Fidlík Š., Mikulíček V., Nedvěd F.

 

I. náhr. Dobrovolný F., Nedvěd F., Pilz J., Stejskalová M., K. Schwamberger.

 

II. náhr. Douda J., Mezö I., M. Stejskalová.

L:

Novák F.

 

I. náhr. Krejčí J. J.

 

II. náhr. Reyzl J., Šachl A.

HL:

dr. Buday J., Volko G.

 

I. náhr. Hancko A., Volko G.

 

II. náhr. Janček A., Janík J.

ND:

Curkanovič I., dr. Kapras J.

 

I. náhr. dr. Fáček V., Šimek E.

 

II. náhr. inž. Havlín J., dr. Rehák G.

Ž:

Sláma J.

 

I. náhr. Kotrba J., Pastyřík J.

 

II. náhr. Horák J. J., Pastyřík J., Trčka E.

DSD:

dr. Heller K., Niessner W.

 

I. náhradník dr. Holitscher A., Jokl H.

 

II. náhr. dr. Holitscher A.

LW:

Scholz A.

 

I. náhr. Ikert F., Lichtneckert A., Lippert A.

 

II. náhr. Ikert F., Lichtneckert A., Lippert A.

DCHS:

dr. Hilgenreiner K.

 

I. náhr. Böhr J., Stolberg F.

 

II. náhr. Böhr J., Stolberg F.

DG:

Tichy H.

 

I. náhr. Tichy H.

 

II. náhr. Tichy H.

MN:

dr. Szilassy B.

 

I. náhr. dr. Szilassy B.

 

II. náhr. Richter J.

OKS:

I. náhr. Böhm R.

 

II. náhr. Kreibich K.


 

Výbor

konal celkem 5 schůzí.

 

 

Komise pro kontrolu dávky z majetku a přírůstku na majetku

24 členů.

(16 členů ze sněmovny poslanecké,

8 členů ze senátu).

Zřízena podle § 1 zákona z 8. IV. 1920. čís. 309 Sb. z. a n.

Volba v posl. sněmovně 24. I. 1930, v senátě 8, 15. I. 1930; 19. 20. II. 1930 (volba předsedy).

Ustavila se 11. II. 1931 (v těsnop. zprávách nesděleno).

V předsednictvu byl:

Místopředseda: dr. Žiška P.

Členy komise byli senátoři:

REP:

dr. Rozkošný J.

ČSD:

Modráček F.

ČS:

Pichl J.

K:

Mikulíček V.

L:

dr. Žiška P.

HL:

dr. Buday J.

ND:

Bergman R.

DSD:

dr. Heller K.


 

Výbor

konal 1 schůzi.

 

 

Výbor kulturní

17 členů.

Zvolen 6, 19. XII. 1929; 30.

Ustavil se 19. XII. 1929 7, 20. XII. 1929; 5.

Zprávy čís. tisku:

1236, 1371, 1511.

V předsednictvu byli:

Předseda: Dyk V., dr. Kapras J.

Místopředsedové: Habrman G., Kavan E.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

dr. inž. Botto J.,Chlebounová A., Šelmec A.

ČSD:

Časný F., Habrman G., Nentvich J.

ČS:

Hubka J., Merta F.

K:

Dobrovolný F., Haken J., Kello J., Mezö I.

L:

Kavan E., inž. Koubek L.

HL:

dr. Krčméry K.

ND:

Dyk V., dr. Kapras J.

Ž:

Horák J. J., Trčka E.

DSD:

Beutel F., Polach J.

LW:

Lichtneckert A.

DCHS;

dr. Feierfeil W.

ZD:

Varga I.

OKS:

Keresztury J.

MN:

Richter J.


 

Výbor

konal celkem 13 schůzí a podal 3 zprávy tiskem.

 

 

Výbor národohospodářský

25 členů

(od rozpuštění něm. nár. soc. strany 24 členů).

Zvolen 4, 18. XII. 1929; 31.

Ustavil se 18. XII. 1929 7, 20. XII. 1929; 5.

Zprávy čís. tisku:

49-52, 88-90, 153, 167-169, 186, 200, 201, 219, 237, 282, 316, 376-378, 404, 405, 419, 438, 446, 462, 463, 523, 524, 539, 548, 611-615, 6258, 671, 684, 685, 705-707, 740, 753, 754, 788, 789, 827, 831, 911, 924 -927, 932, 943, 977, 993, 1035, 1069, 1076, 1106, 1131-1133, 1177, 1192-1195, 1215, 1222, 1227-1229, 1248, 1259, 1269, 1293-1295, 1321-1324, 1326-1331, 1356, 1388, 1439, 1440, 1470.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr. Rozkošný J.

Místopředsedové: Kotrba J., Krejčí J. J.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Danko J., Měchura J., Pivko C., dr. Rozkošný J., Sáblík K., J. Stržil.

ČSD:

Dundr V., Havlena J., Havránek P., Kříž A., Petřík J.

ČS:

Černý V., Hubka J., Komrs J., inž. Marušák K., Vaněček Č.

K:

Dobrovolný F., Douda J., Kindl B., Mikulíček V.

L:

Kopřiva F., Krejčí J. J.

HL:

Ďurčanský J.

ND:

Bergman R., inž. Havlín J., dr. Rehák G.

Ž:

Kotrba J.

DSD:

Jarolim A., Jokl H., Just A., Reyzl J., Schlossnikel H.

LW:

Stöhr R., Scholz A.

DCHS:

Böhm R., Böhr J., Kreibich K.

DNS:

Wenzel L.

MN:

Dr. Szilassy B.


 

Výbor

konal celkem 109 schůzí a podal 98 zpráv tiskem.

 

 

Parlamentní úsporná a kontrolní komise

24 členů, 24 náhradníků

(16 členů a 16 náhradníků ze sněmovny poslanecké - 8 členů a 8 náhradníků ze senátu).

Zřízena podle zákona ze dne 28. XII. 1932, čís. 205 Sb. z. a n.

Volba v poslanecké sněmovně 3. II. 1933, v senátě 203, 17, III. 1933; 8-9.

Ustavila se 22. III. 1933 206, 27. III. 1933; 3.

V předsednictvu byli:

Místopředseda: dr. Klouda A.

Členy a náhradníky výboru byli senátoři:

REP:

Foit F.

 

náhr. dr. Havelka O.

ČSD:

Modráček F.

ČS:

dr. Klouda A.

 

náhr. Pánek R.

K:

Mikulíček V.

 

náhr. Nedvěd F.

L:

Krejčí J. J.,

 

náhr. Pavelka A.

HL:

dr. Krčméry K.

ND:

náhr. Bergman R.

Ž:

náhr. Pastyřík J.

DSD:

náhr. Reyzl J.

LW:

Stöhr R.

DCHS:

Stolberg F.

MN:

náhr. Richter J.


 

Komise

konala celkem 3 schůze a měla 270 schůzí svého výboru.

 

 

Výbor rozpočtový

25 členů.

Zřízení schváleno 3, 17. XII. 1929; 28

Zvolen 3, 17. XII. 1929; 29.

Ustavil se 17. XII. 1929 4, 18. XII. 1929; 55.

Subkomitét:

1. o motorových vozidlech.

Zprávy čís. tisku:

27, 28, 39, 40, 41, 43, 45, 49-51, 112, 113, 116, 139, 152, 156, 160, 170, 174, 180. 184, 187, 203, 209, 210, 221, 236, 263, 274, 280, 306, 311-313, 329-333, 350, 357, 367, 379, 380, 404, 405, 419, 420. 423, 424, 437, 445, 446, 462, 467, 473, 474, 539, 548. 552, 553, 568, 584, 627, 628, 643, 644, 660, 670, 673, 690, 691, 723, 742, 749, 765, 766, 788, 789, 813, 827, 830. 849, 850, 853, 912, 949, 950, 956, 957, 965, 966, 968, 980, 990. 991, 992, 995, 1011, 1012, 1014, 1019, 1036, 1051, 1052, 1070, 1098, 1106, 1120, 1149, 1153, 1164, 1171, 1172, 1178, 1180, 1208, 1219, 1235, 1236, 1248, 1257, 1269, 1275, 1291, 1305, 1318, 1348, 1356, 1357, 1364, 1371, 1374, 1412-1414, 1416, 1453-1457, 1459, 1460, 1465, 1473, 1494 1495, 1497, 1510, 1511, 1515.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr. Karas J.

Místopředsedové: Kroiher F. J., Modráček F., Votruba V.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Foit F., dr. Havelka O., Kroiher F. J., dr. Rozkošný J., Stodola K., Šelmec A.

ČSD:

Modráček F., Novák A., Zimák F.

ČS:

Hubka J., Johanis V., Pánek R., Plamínková F. F., Vaněček Č.

K:

Mikulíček V., Nedvěd F., Stejskalová M., Schwamberger K.

L:

dr. Karas J., Krejčí J. J., Novák F.

HL:

Janček A., Janík J., Volko G.

ND:

dr. Fáček V., Šimek E., Votruba V.

Ž:

Kianička B., Thoř J.

DSD:

Beutel F., Goth J., dr. Heller K., Jokl H., Löw D., Palme F., Polach J., Reyzl J., Stark F. K.

LW:

Ikert F., Kahler J., Stöhr R., Scholz A.

DCHS:

dr. Hilgenreiner K., Stolberg F.

DNS:

dr. Jesser F.

DG:

Eichhorn J., Tichy H.


 

Výbor

konal celkem 239 schůzí, měl 4 schůze subkomitétů, podal 152 zprávy tiskem a 1 zprávu ústní.

 

 

Výbor sociálně-politický

25 členů.

Zvolen 4, 18. XII. 1929; 31.

Ustavil se 18. XII. 1929 7, 20. XII. 1929; 5.

Subkomitéty:

1. o otázkách zdravotnických,

2. k projednání petic a resolucí zaměstnaneckých, bytových a zákonných,

3. o otvírací a zavírací hodině obchodních místností v zemích Slovenské a Podkarpatoruské.

Zprávy čís. tisku:

39, 40, 44, 45, 151, 152, 174, 180, 184, 202, 215, 236, 280, 329, 535, 627, 644, 650, 676, 741, 748, 749, 821, 837, 901, 907, 966, 1019, 1079, 1128, 1178, 1203, 1214, 1219, 1243, 1257, 1258, 1268, 1305, 1318, 1364, 1366, 1372, 1374, 1511.

V předsednictvu byli:

Předseda: Johanis V.

Místopředsedové: dr. Rehák G., Jarolim A., Novák F. (REP)

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Danko J., Dresler J., dr. Havelka O., Měchura J., Novák F., Sechtr J., Šelmec A.

ČSD:

Dundr V., Havránek P., Karpíšková B., Koukal J., inž. Winter A.

ČS:

Berkovec A., Černý V., Johanis V., Pánek R., Riedl K., Šolc A.

K:

Haken J., Kindl B., Nedvěd F., Stránský P.

L:

Jílek J., dr. Žiška P.

HL:

Hancko A., Janík J., Volko G.

ND:

dr. Rehák G.

Ž:

Kianička B.

DSD:

Beutel F., dr. Heller K., dr. Holitscher A., Jarolim A., Just A., Palme F., Reyzl J.

LW:

Lichtneckert A., Stöhr R.

DCHS:

dr. Hilgenreiner K., Scholz F.

DNS:

Köhler F.

DG:

Eichhorn J., Tichy H.


 

Výbor

konal celkem 98 schůzí, měl 5 schůzí subkomitétů, podal 45 zpráv tiskem a 1 zprávu ústní.

 

 

Výbor stálý

24 členů, 24 náhradníků

(16 členů a 16 náhradníků ze sněmovny poslanecké, 6 členů a 6 náhradníků ze senátu).

Zřízen podle § 54 ústavní listiny.

I. volba v senátě 7, 20, XII. 1929; 40.

II. volba v senátě 92, 24. IV. 1931; 8.

III. volba v senátě 150, 19. V. 1932; 46.

IV. volba v senátě 223, 9. VI. 1933; 12.

V. volba v senátě 268, 21. VI. 1934; 54.

Ustavil se 29. I. 1930 (v těsnop. zprávách nesděleno).

29. IV. 1931 (v těsnop. zprávách nesděleno).

1. VI. 1932 155, 7. VI. 1932; 3.

14. VI. 1933 224, 20. VI. 1933; 4.

27. VI. 1934 272, 3. VII. 1934; 3.

Zpráva čís. tisku: 5.

V předsednictvu byli:

Místopředsedové: Habrman G., dr. Soukup F.

Členy a náhradníky výboru byli senátoři:

REP:

Donát V., dr. Šrobár V.,

 

náhr. dr. inž. Botto J., Hrubý E., Sáblík K.

ČSD:

Habrman G., dr. Soukup F.,

 

náhr. dr. Witt Z.

ČS:

dr. Klouda A.,

 

náhr. dr. Veselý F.

K:

Haken J., Nedvěd F.,

 

náhr. Haken J., Lokota P. I., Nedvěd F.

L:

dr. Hruban M.,

 

náhr. dr. Karas J.

HL:

dr. Buday J.

ND:

Dyk V., dr. Fáček V., Navrátil G., Votruba V.

Ž:

náhr. Thoř J.

DSD:

Niessner W., náhr. Niessner W.

LW:

Kahler J., Stöhr R.,

 

náhr. Kahler J., Stöhr R.

DCHS:

náhr. dr. Hilgenreiner K.


 

Výbor

konal celkem 5 schůzí a podal 1 zprávu tiskem.

 

 

Výbor technicko-dopravní

17 členů.

Zvolen 6, 19. XII. 1929; 30.

Ustavil se 19. XII. 1929 7, 20. XII. 1929; 5.

Subkomitét:

1. o jízdě motorovými vozidly.

Zprávy čís. tisku:

156, 159, 203, 281, 306, 314, 366, 379, 380, 420, 423-425, 445, 466, 547, 672, 673, 686, 766, 779, 912, 947, 948, 965, 1070, 1090, 1160, 1320, 1347, 1364, 1389, 1423, 1441, 1493-1495.

V předsednictvu byli:

Předseda: Havlena J.

Místopředsedové: Pavelka A., inž. Havlín J., Sláma J.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

dr. Bačínský E., dr. Havelka O., Chlebounová A., Pivko C., Rejmon P., Sáblík K., Sehnal V. Šelmec, Ušák A.

ČSD:

Havlena J., Kříž A., inž. Winter A., Zimák F.

ČS:

Inž. Marušák K., Šťastný F.

K:

Dobrovolný F., Kindl B., Pilz J. Stejskalová M., Stránský P.

L:

Novák F., Pavelka A.

HL:

Janík J., Volko G.

ND:

Inž. Havlín J.

Ž:

Sláma J.

DSD:

Beutel F., Löw D., Reyzl J.

LW:

Scholz A.

DCHS:

Böhr J.

DG:

Eichhorn J., Tschapek H.


 

Výbor

konal celkem 67 schůzí, měl 3 schůze subkomitétů, podal 37 zpráv tiskem.

 

 

Výbor ústavně-právní

25 členů.

Zvolen 4, 18. XII. 1929; 32.

Ustavil se 18. XII. 1929 7, 20. XII. 1929; 5.

Subkomitéty:

1. o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním,

2. o ochraně osob oprávněných vyžadovati obživu, výchovu a zaopatření,

3. o řádech konkursních, vyrovnávacích a odpůrčích,

4. o řízení nesporném,

5. o překládání vojenských soudců, kteří dosáhli určitého věku nebo nejsou schopni plniti úřední a služební povinnosti do výslužby,

6. o úpravě některých poměrů soudců,

7. o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách,

8. o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústavní listiny,

9. o pojistné smlouvě,

10. o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů,

11. o úplatkářství a proti porušování úředního tajemství,

12. o umořování listin.

Zprávy čís. tisku:

44, 114, 116, 120, 159, 166, 170, 185, 193, 221-223, 255, 312, 334, 362, 398, 407, 418, 437, 462, 463, 466, 467, 473, 498, 534, 547, 568, 607, 639, 673, 723, 740, 790, 821, 853, 909, 910, 912, 944-946, 948, 961, 967, 988, 1014, 1022, 1033, 1035, 1053-1055, 1066, 1076, 1080, 1085-1087, 1092, 1099-1101, 1127, 1129, 1142, 1143, 1150, 1153, 1154, 1160, 1161, 1179, 1180, 1201-1203, 1214, 1215, 1222, 1290, 1291, 1305, 1319, 1320, 1325, 1347, 1349, 1350, 1357, 1359, 1365, 1373, 1389, 1415, 1423, 1424, 1442, 1452, 1455-1461, 1471, 1472, 1474, 1475, 1492, 1493, 1496, 1514-1516.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr. Witt Z.

Místopředsedové: dr. Veselý F., dr. Hruban M., dr. Havelka O.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

dr. Bačínský E., Dresler J., dr. Havelka O., Novák F.

ČSD:

dr. Farkas Z., Koukal J., Krejčí F. V., dr. Witt Z.

ČS:

dr. Milota A., Pánek R., Riedl K., dr. Veselý F.

K:

Dobrovolný F., Hajníková R., Haken J., Mikulíček V., Nedvěd F., Pilz J.

L:

dr. Hruban M., dr. Karas J., Novák F., dr. Žiška P.

HL:

Rovňan G.

ND:

dr. Fáček V., dr. Kapras J.

Ž:

Horák J. J., Trčka E.

DSD:

dr. Heller K., Jarolim A., Jokl H., Palme F., Polach J.

LW:

Spies E., Stöhr R.

DCHS:

dr. Grosschmid G., Keresztury J., Stolberg F.

DNS:

Teschner E.

DAWG:

Kostka K.

DG:

Tichy H.

MN:

dr. Korláth E.


 

Výbor

konal celkem 156 schůzí, měl 32 schůze subkomitétů a podal 117 zpráv tiskem.

 

 

Výbor zahraniční

17 členů.

Zvolen 4, 18. XII. 1929; 32.

Ustavil se 19. XII. 1929 7, 20. XII. 1929; 5.

Zprávy čís. tisku:

52, 88-90, 116, 169, 170, 186, 203, 209, 210, 219, 222, 238, 281, 282. 312. 314, 376-378, 425, 438, 523, 524, 552, 611-615, 684-686, 705-707, 749, 753, 909-911, 924-927, 977, 991, 993, 1069, 1070, 1090, 1131-1133, 1192-1195, 1227-1229, 1293-1295, 1321-1324, 1326-1331, 1388, 1439-1441, 1452. 1455-1460, 1473, 1479.

V předsednictvu byli:

Předseda: Donát V.

Místopředsedové: dr. Klouda A., Krejčí F. V., Novák F. (L)

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Donát V., dr. Rozkšný J., Stodola K.

ČSD:

Krejčí F. V., dr. Witt Z.

ČS:

dr. Klouda A., Pánek R., Plamínková F. F.

K:

Dobrovolný F., Fidlík Š., Haken J., Kello J., Mikulíček V., Nedvěd F.

L:

dr. Karas J., Kavan E., Novák F., Pavelka A., dr. Žiška P.

HL:

dr. Kovalik J.

ND:

dr. Fáček V., inž. Havlín J.

Ž:

Sláma J.

DSD:

dr. Heller K.

LW:

Luksch J.

DCHS:

dr. Feierfeil W., dr. Medinger W.

MN:

Füssy K., Richter J., dr. Szilassy B.


 

Výbor

konal celkem 89 schůzí a podal 88 zpráv tiskem.

 

 

Výbor živnostensko-obchodní

17 členů.

Zvolen 4, 18, XII. 1929; 32-33.

Ustavil se 19. XII. 1929 7, 20. XII. 1929; 5.

Subkomitét:

1. o zákazu přídavků při prodeji zboží neb provádění výkonů.

Zprávy čís. tisku:

50, 238, 552, 650, 788, 850, 944-946, 991, 992, 995, 1023, 1024, 1079, 1181, 1243, 1268, 1366, 1442, 1492, 1496.

V předsednictvu byli:

Předseda: Pastyřík J.

Místopředsedové: Votruba V., Jílek J. Sechtr J.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Foit F., dr. Havelka O., Sechtr J., Ušák A.

ČSD:

Havránek P., Koukal J.

ČS:

Černý V., Komrs J., Šolc A., Šťastný F.

K:

Haken J., Kindl B., Nedvěd F., Stejskalová M., Schwamberger K.

L:

Jílek J.

HL:

Janček A.

ND:

Votruba V.

Ž:

Pastyřík J.

DSD:

Niessner W., Polach J., Reyzl J., Stark F. K.

DCHS:

Scholz F.

DAWG:

Kostka K.

DG:

Eichhorn J., Tschapek H.


 

Výbor

konal celkem 46 schůzí, měl 1 schůzi subkomitétu a podal 22 zprávy tiskem.Přihlásit/registrovat se do ISP