PŘEDSEDNICTVO:

Zvoleno provisorně 1, 18. VI. 1935; 15-19.

Volba definitivní 10, 6. XI. 1935; 3-5.

 

PŘEDSEDA:

BRADÁČ Bohumír (zemřel 20. X. 1935).

MALYPETR Jan od 6. XI. 1935.

 

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ:

MARKOVIČ Ivan, dr. (pozbyl mandátu 25. I. 1939).

LANGR František

KOŠEK Václav

MLČOCH Rudolf (vzdal se funkce 14. XII. 1937).

TAUB Siegfried (vzdal se funkce 19. X. 1938).

ONDERČO Štefan (zemřel 31. III. 1937).

Změna:

SIVÁK Jozef zvolen za zemřelého Onderčo Štefana

94, 22. IV. 1937; 12.

VÁVRA Václav zvolen za Mlčocha Rudolfa

127, 16. XII. 1937; 58.

 

ZAPISOVATELÉ:

Zvoleni provisorně 2, 18. VI. 1935; 10.

Volba definitivní 10, 6. XI. 1935; 5.

DUBICKÝ Jan

FULÍK Jan, inž. dr.

VIČÁNEK Josef

VÁVRA Václav (vzdal se funkce 16. XII. 1937)

PIK Luděk

JAŠA Václav

BERGMANN Hugo

SIVÁK Jozef (vzdal se funkce 27. IV. 1937)

BÖHM Rudolf (pozbyl mandátu 30. X. 1938)

de WITTE Eugen (pozbyl mandátu 30. X. 1938)

Změna:

ŠALÁT Antonín zvolen za J. Siváka

98, 20. V. 1937; 7.

MICHÁLEK František zvolen za V. Vávru

142, 18. III. 1938; 32.

 

POŘADATELÉ:

Zvoleni provisorně 2, 18. VI. 1935; 10.

Volba definitivní 10, 6. XI. 1935; 5.

KŘEMEN Adolf (zemřel 19. III. 1939)

LUKA Josef

POLÍVKA Vladimír (zemřel 3. IV. 1938)

NEUMEISTER František

SUROVIAK Štefan

KNOTEK Václav

KUNZ Lothar (pozbyl mandátu 30. X. 1938)

KATZ Franz (pozbyl mandátu 30. X. 1938)

Změna:

TICHÝ Ervín zvolen za zemřelého Polívku Vl.

149, 12. V. 1938; 41.Přihlásit/registrovat se do ISP