PRESIDENTI REPUBLIKY.

 

MASARYK Tomáš Garrigue,

president republiky.

Resignoval na úřad presidentský dne 14. prosince 1935.

(Sděleno ve společné schůzi poslanecké sněmovny a senátu ve Vladislavském sále na hradě pražském dne 18. prosince 1935.)

Zemřel v Lánech dne 14. září 1937.

(Sděleno ve 111. smuteční schůzi dne 20. září 1937.)

 

Dr. BENEŠ Edvard,

president republiky.

Zvolen a vykonal slib na ústavu ve společné slavnostní schůzi poslanecké sněmovny a senátu ve Vladislavském sále na hradě pražském dne 18. prosince 1935.

(Těsnopisecká zpráva o schůzi nečíslována.)

Resignoval na úřad presidentský 5. října 1938.

 

Dr. HÁCHA Emil,

president republiky.

Zvolen a vykonal slib na ústavu ve společné schůzi poslanecké sněmovny a senátu v zasedací síni poslanecké sněmovny dne 30. listopadu 1938.

(Těsnopisecká zpráva o schůzi nečíslována.)Přihlásit/registrovat se do ISP