VLÁDY REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

 

XIV. VLÁDA (Malypetrova III).

Jmenována 4. VI. 1935 1, 18. VI. 1935; 18.

Demise předsedy vlády přijata presidentem republiky 5. XI. 1935 10, 6. XI. 1935; 3.

 

MALYPETR Jan,

předseda vlády.

Prohlášení:

o programu vlády

2, 18. VI. 1935; 2.

Zproštěn úřadu předsedy vlády 5. XI. 1935

10, 6. XI. 1935; 3.

 

BECHYNĚ Rudolf,

ministr železnic.

Zvolen náměstkem předsedy vlády dne 6. VI. 1935

1, 18. VI. 1935; 19.

 

BENEŠ Edvard, Dr.,

ministr zahraničních věcí.

 

CZECH Ludwig, Dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

 

ČERNÝ Josef, Dr.,

ministr vnitra.

 

DÉRER Ivan, Dr.,

ministr spravedlnosti.

 

DOSTÁLEK Jan, inž.,

ministr veřejných prací.

 

FRANKE Emil, Dr.,

ministr pošt a telegrafů.

 

HODŽA Milan, Dr.,

ministr zemědělství.

 

KRČMÁŘ Jan, Dr.,

ministr školství a národní osvěty.

 

MACHNÍK František,

ministr národní obrany.

 

NAJMAN Josef Václav,

ministr průmyslu, obchodu a živností.

 

NEČAS Jaromír, inž.,

ministr sociální péče.

 

SPINA Franz, Dr.,

ministr bez portefeuille.

 

ŠRÁMEK Jan, Msgre Dr.,

ministr pro sjednocení zákonů a organisace správy.

 

TRAPL Karel, Dr.,

ministr financí.

 

XV. VLÁDA (Hodžova I).

Jmenována 5. XI. 1935 10, 6. XI. 1935; 3.

Demise přijata presidentem republiky 18. XII. 1935 23, 19. XII. 1935; 4.

 

HODŽA Milan, Dr.,

předseda vlády,

ministr zemědělství do 9. XI. 1935.

Zproštěn úřadu ministra zemědělství dne 9. X. 1935

13, 14. XI. 1935; 3.

Prohlášení:

o programu vlády

10, 6. XI. 1935; 6.

o hospodářské a vnitropolitické situaci

16, 5. XII. 1935; 13.

 

BECHYNĚ Rudolf,

ministr železnic.

Náměstek předsedy vlády od 12. XI. 1935

13, 14. XI. 1935; 3.

 

BENEŠ Edvard, Dr.,

ministr zahraničních věcí.

Výklad:

o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské

8, 5. XI. 1935; 20.

Výklad schválen

12, 8. XI. 1935; 26.

 

CZECH Ludwig, Dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

 

ČERNÝ Josef, Dr.,

ministr vnitra.

 

DÉRER Ivan, Dr.,

ministr spravedlnosti.

 

DOSTÁLEK Jan, inž.,

ministr veřejných prací.

 

FRANKE Emil, Dr.,

ministr pošt a telegrafů.

 

KRČMÁŘ Jan, Dr.,

ministr školství a národní osvěty.

 

MACHNÍK František,

ministr národní obrany.

 

NAJMAN Josef Václav,

ministr obchodu, průmyslu a živností.

 

NEČAS Jaromír, inž.,

ministr sociální péče.

 

SPINA Franz, Dr.,

ministr bez portefeuille.

 

ŠRÁMEK Jan, Msgre Dr.,

ministr pro sjednocení zákonů a organisace správy.

 

TRAPL Karel, Dr.,

ministr financí.

Výklad:

k vládnímu návrhu finančního zákona a rozpočtu pro rok 1936, t. 125.

13, 14. XI. 1935; 4.

 

ZADINA Josef, Dr.,

ministr zemědělství

od 9. XI. 1935

13, 14. XI. 1935; 3.

 

XVI. VLÁDA (Hodžova II).

Jmenována 18. XII. 1935 23, 19. XII. 1935; 4.

Demise přijata presidentem republiky 21. VII. 1937 112, 29. X. 1937; 4.

 

HODŽA Milan, Dr.,

předseda vlády.

Pověřen řízením ministerstva zahraničních věcí

23, 19. XII. 1935; 4.

Zproštěn řízení ministerstva zahraničních věcí 29. II. 1936

31, 5. III. 1936; 4.

 

BECHYNĚ Rudolf,

ministr železnic.

Zvolen náměstkem předsedy vlády 19. XII. 1935

25, 21. I. 1936; 6.

Výklad:

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698)

72, 10. XII. 1936; 13.

 

CZECH Ludwig, Dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

 

ČERNÝ Josef, Dr.,

ministr vnitra.

 

DÉRER Ivan, Dr.,

ministr spravedlnosti.

Řeč za rozpravy:

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník, (t. 844)

92, 15. IV. 1937; 4.

 

DOSTÁLEK Jan, inž.,

ministr veřejných prací.

Prohlášení:

o důlním neštěstí na dole "Ferdinand" v Chomli u Radnic na Plzeňsku

96, 27. IV. 1937; 3.

 

FRANKE Emil, Dr.,

ministr pošt a telegrafů.

Zproštěn úřadu ministra pošt a telegrafů dne 23. I. 1936 a jmenován ministrem školství a národní osvěty

27, 18. II. 1936; 4.

Pověřen prozatímním řízením min. financí dne 17. III. 1936

33, 19. III. 1936; 3.

Zproštěn řízení ministerstva financí 28. III. 1936

36, 21. IV. 1936; 3.

 

KALFUS Josef, Dr.,

ministr financí

od 28. III. 1936

36, 21. IV. 1936; 3.

Prohlášení:

k vládnímu návrhu zákona o půjčce na obranu státu, (t. 473)

47, 26. V. 1936; 5.

k vládnímu návrhu zákona o nové úpravě československé měny, (t. 633)

60, 7. X. 1936; 10.

k vládnímu návrhu finančního zákona, kterým se stanoví stát. rozpočet na rok 1937, (t. 640)

63, 16. X. 1936; 11.

 

KRČMÁŘ Jan, Dr.,

ministr školství a národní osvěty.

Zproštěn úřadu ministra školství a národní osvěty dne 23. I. 1936

27, 18. II. 1936; 4.

 

KROFTA Kamil, Dr.,

ministr zahraničních věcí

od 29. II. 1936

31, 5. III. 1936; 4.

 

MACHNÍK František,

ministr národní obrany.

Prohlášení:

o zákonu o obraně státu (t. 400)

39, 28. IV. 1936; 23.

o návrhu zákona o branné výchově (t. 1017)

108, 24. VI. 1937; 19.

 

NAJMAN Josef Václav,

ministr průmyslu, obchodu a živností.

 

NEČAS Jaromír, inž.,

ministr sociální péče.

Řeč za rozpravy:

o stát. rozpočtu pro r. 1937 (t. 685), v níž odpovídá na nal. interpelaci dr Jillyho (t. 682) o nestejné míře při státní vyživovací akci

70, 3. XII. 1936; 49.

 

SPINA Franz, Dr.,

ministr bez portefeuille.

 

ŠRÁMEK Jan, Msgre Dr.,

ministr pro sjednocení zákonů a organisace správy.

Řeč za rozpravy:

o zákonu o soudní příslušnosti, civilního řádu soudního a uvozovacího zákona k těmto zákonům (t. 850)

94, 22. IV. 1937; 5.

 

TRAPL Karel, Dr.,

ministr financí.

Zproštěn úřadu ministra financí dne 17. III. 1936

33, 19. III. 1936; 3.

 

TUČNÝ Alois,

ministr pošt a telegrafů

od 23. I. 1936

27, 18. II. 1936; 4.

 

ZADINA Josef, Dr.,

ministr zemědělství.

 

ZAJÍČEK Erwin,

ministr bez portefeuille

od 2. VII. 1936

60, 7. X. 1936; 3.

 

XVII. VLÁDA (Hodžova III).

Jmenována 21. VII. 1937 112, 29. X. 1937; 4.

Demise přijata presidentem republiky 22. IX. 1938 151, 17. XI. 1938; 5.

 

HODŽA Milan, Dr.,

předseda vlády.

Prohlášení:

o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky

135, 4. III. 1938; 10.

 

BECHYNĚ Rudolf,

ministr železnic.

Zvolen náměstkem předsedy vlády 21. VII. 1937

112, 29. X. 1937; 4.

 

CZECH Ludwig, Dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Zproštěn úřadu ministra veř. zdravotnictví a tělesné výchovy 11. IV. 1938

147, 26. IV. 1938; 7.

 

ČERNÝ Josef, Dr.,

ministr vnitra.

Prohlášení:

v němž se důrazně ohražuje proti výtkám H. Birkeho proti státní policii v Teplicích-Šanově i v ostatních pohraničních krajích

112, 29. X. 1937; 16.

 

DÉRER Ivan, Dr.,

ministr spravedlnosti.

Pověřen prozatímním řízením ministerstva veř. zdravotnictví a tělesné výchovy dne 11. IV. 1938

147, 26. IV. 1938; 7.

Zproštěn prozat. řízení min. veř. zdravotnictví a tělesné výchovy dne 10. V. 1938

149, 12. V. 1938; 4.

Řeč za rozpravy:

o stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), v níž se ohrazuje proti řeči posl. Sidora z 2. XII. 1937 o dr V. Tukovi

122, 4. XII. 1937; 12.

 

DOSTÁLEK Jan, inž.,

ministr veřejných prací.

 

FRANKE Emil, Dr.,

ministr školství a národní osvěty.

Pověřen prozatímním řízením min. financí dne 21. VII. 1937

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn řízení ministerstva financí 2. X. 1937

112, 29. X. 1937; 5.

 

JEŽEK František,

ministr bez portefeuille

od 19. III. 1938

143, 29. III. 1938; 3.

Ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy od 10. V. 1938

149, 12. V. 1938; 4.

 

KALFUS Josef, Dr.,

ministr financí

od 2. X. 1937

112, 29. X. 1937; 5.

Výklad:

o vlád. návrhu finančního zákona, kterým se stanoví stát. rozpočet na rok 1938, t. 1100

114, 9. XI. 1937; 5.

 

KROFTA Kamil, Dr.,

ministr zahraničních věcí.

 

MACHNÍK František,

ministr národní obrany.

 

MLČOCH Rudolf,

ministr průmyslu, obchodu a živností

od 13. XII. 1937

124, 13. XII. 1937; 15. (Za zemř. J. V. Najmana.)

 

NAJMAN Josef Václav,

ministr průmyslu, obchodu a živností.

Zemřel 4. XII. 1937

121, 4. XII. 1937; 2. (Nástupce Mlčoch Rudolf.)

 

NEČAS Jaromír, inž.,

ministr sociální péče.

 

SPINA Franz, Dr.,

ministr bez portefeuille

do 23. III. 1938

143, 29. III. 1938; 3.

 

ŠRÁMEK Jan, Msgre Dr.,

ministr pro sjednocení zákonů a organisace správy.

 

TUČNÝ Alois,

ministr pošt a telegrafů.

 

VAVREČKA Hugo, inž.,

ministr bez portefeuille

od 16. IX. 1938

151, 17. XI. 1938; 5.

 

ZADINA Josef, Dr.,

ministr zemědělství.

 

ZAJÍČEK Erwin,

ministr bez portefeuille

do 24. III. 1938

143, 29. III. 1938; 4.

 

XVIII. VLÁDA (Syrového I).

Jmenována 22. IX. 1938 151, 17. XI. 1938; 5.

Demise přijata presidentem republiky 4. X. 1938 151, 17. XI. 1938; 6.

 

SYROVÝ Jan, arm. gen.,

předseda vlády.

Pověřen zároveň řízením ministerstva národní obrany

151, 17. XI. 1938; 5.

Pověřen zatímním řízením Nejvyššího úřadu hospodářského dne 28. IX. 1938

151, 17. XI. 1938; 6.

 

BUKOVSKÝ Stanislav, Dr.,

ministr bez portefeuille.

 

ČERNÁK Matúš,

ministr bez portefeuille.

od 24. IX. 1938

151, 17. XI. 1938; 6.

 

ČERNÝ Jan,

ministr vnitra.

Zvolen náměstkem předsedy vlády dne 23. IX. 1938

151, 17. XI. 1938; 6.

 

DUNOVSKÝ Karel, Dr.,

ministr pošt a telegrafů.

 

FAJNOR Vladimír, Dr.,

ministr spravedlnosti.

 

FRITZ Josef, Dr.,

ministr pro sjednocení zákonů a organisace správy.

 

HORÁK Bedřich, Dr.,

ministr sociální péče.

 

JANÁČEK Jan, Dr.,

ministr průmyslu, obchodu a živností.

 

KALFUS Josef, Dr.,

ministr financí.

 

KAMENICKÝ Jindřich, Dr.,

ministr železnic.

 

KARVAŠ Imrich, Dr.,

ministr bez portefeuille.

od 24. IX. 1938

151, 17. XI. 1938; 6.

 

KROFTA Kamil, Dr.,

ministr zahraničních věcí.

 

MENTL Stanislav, Dr.,

ministr veř. zdravotnictví a tělesné výchovy.

 

NOSÁL František, inž., div. generál,

ministr veřejných prací.

 

REICH Eduard, inž., Dr.,

ministr zemědělství.

 

ŠUBERT Englbert,

ministr školství a národní osvěty.

 

VAVREČKA Hugo, inž.,

ministr bez portefeuille.

 

ZENKL Petr, Dr.,

ministr bez portefeuille.

 

XIX. VLÁDA (Syrového II).

Jmenována 4. X. 1938 151, 17. XI. 1938; 5.

Demise přijata presidentem republiky 1. XII. 1938 156, 13. XII. 1938; 2.

 

SYROVÝ Jan, arm. generál,

předseda vlády a ministr národní obrany.

Pověřen řízením Nejvyššího úřadu hospodářského 5. X. 1938

151, 17. XI. 1938; 6.

Prohlášení:

o vládním programu

151, 17. XI. 1938; 11.

 

BUKOVSKÝ Stanislav, Dr.,

ministr bez portefeuille.

Pověřen zároveň zatímním řízením ministerstva školství a národní osvěty

151, 17. XI. 1938; 6.

 

ČERNÝ Jan,

ministr vnitra.

Zvolen náměstkem předsedy vlády dne 5. X. 1938

151, 17. XI. 1938; 6.

 

FAJNOR Vladimír, Dr.,

ministr spravedlnosti.

Pověřen zároveň řízením ministerstva pro sjednocení zákonů a organisace správy

151, 17. XI. 1938; 6.

Zproštěn úřadu ministra spravedlnosti a řízení ministerstva pro sjednocení zákonů a organisace správy 14. X. 1938

151, 17. XI. 1938; 7.

 

FEIERABEND Ladislav, Dr.,

ministr zemědělství.

Pověřen řízením ministerstva spravedlnosti a ministerstva pro sjednocení zákonů a organisace správy 14. X. 1938

151, 17. XI. 1938; 7.

 

HUSÁREK Karel, divis. gen.,

ministr veřejných prací.

 

CHVALKOVSKÝ František, Dr.,

ministr zahraničních věcí.

 

KAJDOŠ Vladimír, brig. gen.,

ministr železnic.

Pověřen zároveň řízením ministerstva pošt a telegrafů

151, 17. XI. 1938; 6.

 

KALFUS Josef, Dr.,

ministr financí.

 

KARVAŠ Imrich, Dr.,

ministr průmyslu, obchodu a živností.

 

PARKÁNYI Ivan, Dr.,

ministr bez portefeuille.

Zproštěn úřadu ministra 14. X. 1938

151, 17. XI. 1938; 7.

 

TISO Jozef, Dr.,

ministr pro správu Slovenska

od 6. X. 1938

151, 17. XI. 1938; 6.

 

VAVREČKA Hugo, inž.,

ministr bez portefeuille.

 

ZENKL Petr, Dr.,

ministr sociální péče.

Pověřen zároveň řízením ministerstva veř. zdravotnictví a tělesné výchovy

151, 17. XI. 1938; 6.

 

XX. VLÁDA (Beranova).

Jmen vána 1. XII. 1938 156, 13. XII. 1938; 2.

Demise podána 13. III. 1939.

 

BERAN Rudolf,

předseda vlády.

Prohlášení:

o programu vlády 156, 13. XII. 1938; 5.

 

ČIPERA Dominik,

ministr veřejných prací.

 

ELIÁŠ Alois, divis. gen.,

ministr železnic a ministr pošt a telegrafů.

Od 11. XII. 1938 ministr dopravy

156, 13. XII. 1938; 3.

(Podle vlád. nař. č. 269/1938 Sb. z. a n. byla sloučena ministerstva pošt a telegrafů a železnic v ministerstvo dopravy.)

 

FEIERABEND Ladislav, Dr.,

ministr zemědělství.

 

FISCHER Otakar, Dr.,

ministr vnitra.

 

HAVELKA Jiří, Dr.,

ministr bez portefeuille.

Pověřen prozatímním vedením agendy státní propagandy.

Pověřen řízením kanceláře presidenta republiky.

 

CHVALKOVSKY František, Dr.,

ministr zahraničních věcí.

 

KALFUS Josef, Dr.,

ministr financí.

 

KAPRAS Jan, Dr.,

ministr školství a národní osvěty.

 

KLUMPAR Vladislav, Dr.,

ministr sociální péče a ministr veř. zdravotnictví a tělesné výchovy.

Od 11. XII. 1938 ministr sociální a zdravotní správy

156, 13. XII. 1938; 3.

(Podle vlád. nař. č. 269/1938 Sb. z. a n. byla sloučena ministerstva sociální péče a veř. zdravotnictví a tělesné výchovy v ministerstvo sociální a zdravotní správy.)

 

KREJČÍ Jaroslav, Dr.,

ministr spravedlnosti a ministr pro sjednocení zákonů a organisace správy.

(Podle vlád. nař. č. 269/1938 Sb. z. a n. byla zrušena působnost ministerstva pro sjednocení zákonů a organisace správy dnem 11. XII. 1938.)

 

SIDOR Karol,

ministr bez portefeuille.

Zvolen náměstkem předsedy vlády 1. XII. 1938

156, 13. XII. 1938; 3.

 

SYROVÝ Jan, arm. gen.,

ministr národní obrany.

Zvolen náměstkem předsedy vlády 1. XII. 1938

156, 13. XII. 1938; 3.

 

ŠÁDEK Vlastimil, Dr.,

ministr průmyslu, obchodu a živností.

 

 

VLÁDY SLOVENSKÉ KRAJINY

 

I. VLÁDA (Tisova).

Jmenována 8. X. 1938 151, 17. XI. 1938; 6.

Demise přijata presidentem republiky 1. XII. 1938 156, 13. XII. 1938; 2.

 

TISO Jozef, Dr.,

předseda vlády a ministr vnitra

od 8. X. 1938

151, 17. XI. 1938; 6.

 

ČERNÁK Matúš,

ministr školství

od 7. X. 1938

151, 17. XI. 1938; 6.

 

ĎURČANSKÝ Ferdinand, Dr.,

ministr sociální péče, spravedlnosti a veř. zdravotnictví

od 7. X. 1938

151, 17. XI. 1938; 6.

 

LICHNER Ján,

ministr dopravy

od 7. X. 1938

151, 17. XI. 1938; 6.

 

TEPLANSKÝ Pavel,

ministr financí, veřej. prací a zemědělství

od 7. X. 1938

151, 17. XI. 1938; 6.

 

II. VLÁDA (Tisova II.).

Jmenována 1. XII. 1938 156, 13. XII. 1938; 3.

Demise přijata presidentem republiky 20. I. 1939.

 

TISO Jozef, Dr.,

předseda vlády a ministr vnitra, sociální péče a veř. zdravotnictví.

 

ČERNÁK Matúš,

ministr školství a národní osvěty.

 

ĎURČANSKÝ Ferdinand, Dr.,

ministr železnic, pošt a telegrafů a veřejných prací.

Pověřen řízením ministerstva dopravy od 11. XII. 1938.

Senát 129, 17. XII. 1938; 11.

 

TEPLANSKÝ Pavel,

ministr financí, průmyslu, obchodu a živností a zemědělství.

 

VANČO Miloš, Dr.,

ministr spravedlnosti.

 

III. VLÁDA (Tisova III.).

Jmenována 20. I. 1939.

 

TISO Jozef, Dr.,

předseda vlády a ministr vnitra, soc. péče a zdravotnictví.

Zproštěn úřadu předsedy vlády a ministra dne 9. III. 1939.

 

ĎURČANSKÝ Ferdinand, Dr.,

ministr dopravy, pošt a veřejných prací.

Zproštěn úřadu ministra dne 9. III. 1939.

 

PRUŽINSKÝ Mikuláš, Dr.,

ministr průmyslu, obchodu a živností a zemědělství.

Zproštěn úřadu ministra dne 9. III. 1939.

 

SIVÁK Jozef,

ministr školství a národní osvěty a náměstek předsedy vlády.

Od 9. III. 1939 pověřen též úřadem předsedy vlády a ministra vnitra, dopravy, veř. prací, průmyslu, obchodu a živností, zemědělství a spravedlnosti.

Zproštěn úřadu dne 11. III. 1939.

 

TEPLANSKÝ Pavel,

ministr financí.

Zproštěn úřadu ministra dne 11. III. 1939.

 

VANČO Miloš, Dr.,

ministr spravedlnosti.

Zproštěn úřadu ministra dne 9. III. 1939.

 

IV. VLÁDA (Sidorova).

Jmenována 11. III. 1939.

Do 14. III. 1939.

 

SIDOR Karol,

předseda vlády.

 

FRITZ Gejza, Dr.,

ministr spravedlnosti.

 

HRNČÁR Alexander, Dr.,

ministr financí.

 

SIVÁK Jozef,

ministr školství a národní osvěty.

 

SOKOL Martin, Dr.,

ministr vnitra.

 

STANO Julius,

ministr dopravy a veř. prací.

 

ZAŤKO Petr, inž.,

ministr průmyslu, obchodu a živností a zemědělství.

 

 

VLÁDY KARPATSKÉ UKRAJINY

 

I. VLÁDA (Bródyho).

Jmenována 11. X. 1938 151, 17. XI. 1938; 7.

Předseda vlády zproštěn úřadu 26. X. 1938.

 

BRÓDY Andrej,

předseda vlády a ministr školství.

Zproštěn úřadu 26. X. 1938

151, 17. XI. 1938; 7.

 

BAČINSKÝ Edmund, Dr.,

ministr vnitra.

 

FENCIK Štefan, Dr.,

zplnomocněný ministr, pověřen vedením resortů hospodářských.

 

PJEŠČAK Ivan, Dr.,

vládní tajemník, ministr spravedlnosti.

 

RÉVAY Julian,

ministr dopravy.

 

Msgre VOLOŠIN Augustin,

vládní tajemník, ministr sociální péče a zdravotnictví.

 

II. VLÁDA (Vološinova I).

Jmenována 26. X. 1938 151, 17. XI. 1938; 7.

Demise přijata presidentem republiky 1. XII. 1938 156, 13. XII. 1938; 2.

 

Msgre VOLOŠIN Augustin,

předseda vlády a ministr financí, průmyslu, obchodu a živností, školství a zemědělství.

 

BAČINSKÝ Edmund, Dr.,

ministr vnitra.

 

PJEŠČAK Ivan, Dr.,

vládní tajemník, ministr spravedlnosti.

 

RÉVAY Julian,

ministr dopravy, soc. péče, veřejných prací a zdravotnictví.

 

FENCIK Štefan, Dr.

zplnomocněný ministr, pověřen vedením resortů hospodářských do 5. XI. 1938.

 

III. VLÁDA (Vološinova II).

Jmenována 1. XII. 1938 156, 13. XII. 1938; 3.

Do 14. III. 1939.

 

Msgre VOLOŠIN Augustin,

předseda vlády a od 6. III. 1939 ministr školství a spravedlnosti.

 

KLOČURAK Štefan,

jmenován ministrem 6. III. 1939, a pověřen téhož dne řízením ministerstev průmyslu, obchodu a živností, sociální a zdravotní správy, veř. prací a zemědělství.

 

PRCHALA Lev, arm. gen.,

jmenován ministrem 16. I. 1939, a od 6. III. 1939 ministr dopravy, financí a vnitra.

 

RÉVAY Julian,

ministr,

zproštěn úřadu 6. III. 1939.Přihlásit/registrovat se do ISP