VÝBORY POSLANECKÉ SNĚMOVNY

VE IV. VOLEBNÍM OBDOBÍ.

 

Vysvětlivky.

Zkratka u jména poslance, označující příslušnost k jinému klubu, naznačuje, že dotyčný byl členem výboru i jako příslušník klubu, do kterého přestoupil.

Jména poslanců do výboru zvolených vytištěna tučně.

Jména poslanců (náhradníků) do výboru vyslaných během volebního období vytištěna obyčejně.

 

SESTAVILA KANCELÁŘ KLUBŮ A VÝBORŮ.

 

VÝBOR BRANNÝ.

20 členů.

Zřízení schváleno a volba: 6, 26. VI. 1935; 63.

Ustavil se: 26. VI. 1935, 8, 5. XI. 1935; 13.

Subkomitéty:

1. pro letectví,

2. pro otázky motorismu.

V předsednictvu byli:

Předseda: David J.

Místopředsedové: Pekárek J., Chloupek A., Vičánek J.

Zapisovatelé: Vaverka L., Hintermüller K., Špaček J.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP

Chloupek A., Dr., Slávik J., Slíva L., Vančo J., Coufal B., Dr. Suchý O., Topoli J.

ČSD

Pik L., Srba A., Vaverka L., Tymeš F.

ČNS

David J., Richter F., Jenšovský A., Dr. Patejdl J., Bábek A.

L

Hintermüller K., Vičánek J.

Ž

Pekárek J.

DSD

Heeger R., Zischka R.

SdP

Dr. Köllner F., Obrlik G., Dr. Peters G., Nitsch F., Dr. Eichholz L., Birke H., Dr. Jilly Th., Dr. Hodina F.

K

Synek O., Vodička J., Dr. Dolanský Jar., Dvořák J., Široký V.

Ľud

Danihel Š., Haščík Št.

NSj

Smetánka R., Špaček J.

MS

Jaross A.

Výbor konal ve IV. voleb. obd. schůzí: 29,

schůzí subkomitétu: 9,

podal tyto zprávy čís. tisku:

139, 140, 394, 400, 698, 699, 794, 880, 990, 1017, 1111, 1348.

 

VÝBOR IMUNITNÍ.

20 členů.

Zřízení schváleno a volba: 3, 19. VI. 1935; 42.

Ustavil se: 19. VI. 1935; 4, 24. VI. 1935; 4.

Subkomitéty:

pro stížnost SdP do jednání st. policie v Teplicích-Šanově.

V předsednictvu byli:

Předseda: Dubický J.

Místopředsedové: Bečko J., Dr. Stránský J., Dr. Hula St., Dr. Moudrý K., Dr. Neuman A.

Zapisovatelé: Pekárek J., Zischka R., Dr. Neuman A., Dvořák J.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP

Dubický J., Marek L., Lichner J., Dr. Dufek J., Dvořák J., Dr. Suchý O.

ČSD

Bečko J., Dlouhý F., Nový F., Dr. Mareš J.

ČSN

Dr. Moudrý K., Dr. Stránský J., Dr. Kozák J. B., Dr. Neuman A., Hatina A.

L

Košek V., Dr. Hula St.

Ž

Pekárek J., Luka J.

DSD

Zischka R., Macoun F.

SdP

Dr. Neuwirth H., Dr. Rosche A., Dr. Zippelius F., Knorre R., Dr. Köllner F., Fischer B., Ing. Karmasin F., Dr. Kellner A., Kundt E., Illing J., Dr. Eichholz L.

K

Dr. Clementis V., Štětka J., Dr. Dolanský Jar., Beuer G., Appelt R., Klíma E., Kopecký V., Köhler B., Šverma J., Procházka K., Vodička J.

Ľud

Dr. Sokol M.

NSj

Dr. Rašín L., Dr. Klíma Vl.

MS

Dr. Holota J., Szentiványi J.

Výbor konal ve IV. voleb. obd. schůzí: 19,

schůzí subkomitétu: 4,

podal tyto zprávy čís. tisku:

100, 101, 103, 111, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 332, 359, 360, 361, 365, 367, 368, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 429, 452, 453, 459, 460, 462, 463, 526, 527, 528, 550, 554, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 740, 741, 742, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 878, 879, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 993, 994, 995, 1086, 1087, 1088, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1281, 1282, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1445, 1446, 1447.

 

VÝBOR INICIATIVNÍ.

20 členů.

Zřízení schváleno a volba: 3, 19. VI. 1935; 42.

Ustavil se: 19. VI. 1935. 4, 24. VI. 1935; 4.

V předsednictvu byli:

Předseda: Bezděk B.

Místopředsedové: Pelíšek J., Stivín J.

Zapisovatelé: Polívka V., Tichý E.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP

Pelíšek J., Pozdílek V., Stunda Š., Haupt J., Csomor I., Bistřický O., Dvořák J.

ČSD

Langer A., Neumeister F., Stivín J., Benda F.

ČNS

Jenšovský A., Polívka V., Dr. Neuman A., Tichý E.

L

Bezděk B.

Ž

Líška J., Habarta Š.

DSD

Katz F., Zischka R., Kögler F.

LW

Böhm R.

SdP

Illing J., Ing. Karmasin F., Ing. Peschka E., Knöchel G., Dr. Eichholz L., Němec F., Axmann R., Kundt E.

K

Dr. Dolanský Jar., Dvořák J., Procházka K.

Ľud

Dr. Sokol M., Dr. Wolf L. (hosp.), Dr. Vančo M.

NSj

Sedláček J., Kut K.

MS

Petrášek A.

Výbor konal ve IV. voleb. obd. schůzí: 47.

 

VÝBOR INKOMPATIBILITNÍ.

20 členů a 40 náhradníků.

Zřízen podle zák. z 18. VI. 1924, č. 144 Sb. z. a n.

Volba: 12, 8. XI. 1935; 27.

128, 17. XII. 1937; 59.

Ustavil se: 14. XI. 1935. 13, 14. XI. 1935; 18.

V předsednictvu byli:

Předseda: Remeš A.

Místopředsedové: Křemen A., Beneš A. J.

Zapisovatel: Dr. Neuman A.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP

Haupt J., Křemen A., Lichner J.

 

I. náhr. Bystřický O., Vančo J., Dr. Ing. Tumlířová M.

 

II. náhr. Zajíc J., Židovský P., Csomor Š.

ČSD

Dr. Goldstein A., Remeš A., Schulcz I.

 

I. náhr. Bečko J., Stivín J., Jaša V.

 

II. náhr. Kopasz J., Laušman B., Ešner J., Böhm R. (Lw).

ČNS

Dr. Moudrý K., Dr. Neuman A.

 

I. náhr. Hatina A., Fiala Č.

 

II. náhr. Uhlíř F., Tykal J.

L

Dr. Dolanský Jos., Dr. Novák J.

 

I. náhr. Bezděk B., Knotek V.

 

II. náhr. Stanislav F., Böhm R. (Lw), Dr. Luschka F. (Chr).

Ž

Beneš A. J., Chalupa K.

 

I. náhr. Kejmar E.

 

II. náhr. Oliva J.

DSD

Katz F.

 

I. náhr. Kögler F.

 

II. náhr. Zischka R.

SdP

Hirte E., Köhler E., Obrlik G.

 

I. náhr. Ing. Richter W., Axmann R., Böhm G., Klieber G.

 

II. náhr. Birke H., Němec F., May F.

K

Dr. Dolanský Jar., Kliment A., Slanský R., Appelt R.

 

I. náhr. Appelt R., Dr. Clementis V., Beuer G., Kliment A.

 

II. náhr. Török P., Beuer G., Schmidke K., Dr. Clementis V.

Ľud

Slušný K., Šalát A.

 

I. náhr. Sidor K., Haščík Š., Schwarz R.

 

II. náhr. Florek P., Sivák J., Haščík Š.

NSj

Dr. Ing. Toušek F.

 

I. náhr. Holeček V.

 

II. náhr. Knebort V.

Lig

Kut K.

 

I. náhr. Dr. Branžovský J. (F.)

 

II. náhr. Ivák J. (F.)

Výbor konal ve IV. obd. schůzí: 1.

 

KONTROLNÍ KOMISE NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ PRO DÁVKU Z MAJETKU A DÁVKU Z PŘÍRŮSTKU NA MAJETKU.

24 členů.

(16 členů ze sněmovny poslanecké a 8 členů ze senátu.)

Zřízena podle § 1, odst. 3 zákona z 8. IV. 1920, č. 309 Sb. z. a n.

Volba v poslanecké sněmovně: 12, 8. XI. 1935; 27.

Volba v senátě: 17, 28. I. 1936.

Neustavena.

Do komise zvoleni v poslanecké sněmovně:

REP

Dr. Brdlík Vl., Vencl E.

ČSD

Dr. Macek J., Tymeš F.

ČNS

Polívka Vl.

L

Bayer F., Říčář K.

Ž

Rodovský B.

DSD

Macoun F.

LW

Kunz L.

SdP

Hollube F., Knorre R.

K

Nepomucký J.

Ľud

Longa M.

NSj

Kut K.

DCHS

Dr. Mayr-Harting R.

v senátě:

REP

Foit F.

ČSD

Modráček F.

ČNS

Rohlena M.

L

Dr. Žiška P.

DSD

Reyzl J.

SdP

Enhuber E.

K

Nedvěd F.

NSj

Kvasnička J.

 

VÝBOR KULTURNÍ.

20 členů.

Zřízení schváleno a volba: 6, 26. VI. 1935; 63.

Ustavil se: 26. VI. 1935. 8, 5. XI. 1935; 13.

Subkomitéty:

1. pro pravidla vyučování na obecných školách,

2. pro menšinové otázky,

3. pro zřízení vysoké školy technické v Košicích.

V předsednictvu byli:

Předseda: Jaša V.

Místopředsedové: Dr. Kozák J. B., Vencl E., Msgre Stašek B., Uhlíř F.

Zapisovatelé: Chalupa K., Hladký J., Otáhal O., Jiráček A.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP

Devečka O., Dr. Ing. Tumlířová M., Vencl E.

ČSD

Dlouhý F., Hladký J., Jaša V., Dr. Kugel Ch., Révay J.

ČNS

Dr. Kozák J. B., Uhlíř F., Dr. Lukáč E. B., Bábek A.

L

Msgre Stašek B., Otáhal O.

Ž

Chalupa K., Jiráček A., Oliva J.

DSD

Kirpal I., Kögler F., Zischka R.

SdP

Dr. Eichholz L., Dr. Hodina F., Illing J., Ing. Karmasin F., Kundt E.

K

Appelt R., Klíma E., Dr. Clementis Vl., Borkaňuk O.

Ľud

Sivák J.

NSj

Dr. Domin K., Ježek F., Sedláček J.

DCHS

Zajiček E., Schlusche A., Dr. Luschka F.

Výbor konal ve IV. voleb. období schůzí: 20,

schůzí subkomitétů: 3,

podal tyto zprávy čís. tisku:

247, 293, 397, 417, 676, 781, 802, 932, 1017, 1029.

 

PARLAMENTNÍ ÚSPORNÁ A KONTROLNÍ KOMISE.

24 členů a 24 náhradníků.

Zřízena podle zákona z 28. XII. 1932, čís. 205 Sb. z. a n.

Volba v poslanecké sněmovně: 6, 26. VI. 1935; 62.

Volba v senátě: 6, 26. VI. 1935; 16.

Ustavila se: 26. VI. 1935. 8, 5. XI. 1935; 13.

V předsednictvu byli:

Předseda: Beran R.

Místopředsedové: sen. Dr. Klouda A., Remeš A.

Zapisovatelé: Dr. Dolanský J., sen. Hackenberg T.

Do komise zvoleni v poslanecké sněmovně:

Členové:

Náhradníci:

REP

Beran R., Pelíšek J., Vančo J.

REP

Žilka J., Coufal B., Viereckel F.

ČSD

Chalupa R., Remeš A.

ČSD

Klein R., Srba A.

ČNS

Dr. Patejdl J., Bergmann H.

ČNS

Richter F.

L

Dr. Dolanský Jos.

L

Vičánek J., Dr. Novák J.

Ž

Beneš A.

Ž

Liška J.

DSD

Katz F.

DSD

Zischka R.

SdP

Dr. Rosche A., Dr. Hodina F., Dr. Mayr-Harting R.

SdP

Dr. Peters G., Ing. Richter W., Schlusche A.

K

Dr. Dolanský Jar.

K

Kopřiva L.

Ľud

Dr. Pružinský M.

Ľud

Florek P.

NSj

Dr. Ing. Toušek F.

NSj

Dr. Štůla A.

v senátě:

REP

Foit F.

REP

Dr. Havelka O.

L

Msgre Roudnický A.

L

Dytrych T.

ČSD

Modráček F.

ČSD

Němeček V.

ČNS

Dr. Klouda A.

ČNS

Plamínková F. F.

DSD

Hackenberg T.

Ž

Dr. Bas O.

SdP

Patzak V.

SdP

Schmidt R.

K

Mikulíček V.

K

Nedvěd F.

NSj

Kvasnička J.

Ľud

Dr. Polyák Š.

Komise konala ve IV. voleb. obd. schůzí: 2.

Úsporný kontrolní výbor konal ve IV. vol. období schůzí: 148.

 

VÝBOR ROZPOČTOVÝ.

32 členů.

Zřízení schváleno a volba: 3, 19. VI. 1935; 41.

Ustavil se: 19. VI. 1935. 4, 24. VI. 1935; 4.

Subkomitéty:

1. pro předlohy daňové a poplatkové,

2. pro osnovu zákona o přímých daních,

3. pro úhradové předlohy.

V předsednictvu byli:

Předseda: Teplanský P.

Místopředsedové: Chalupa R., Bergmann H., Dr. Novák J.

Zapisovatelé: Křemen A., Dr. Pružinský M., Rodovský B.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP

Dr. Ing. Brdlík V., Hrubý A., Křemen A., Martinásek M., Teplanský P., Mrskošová A., Zářecký J., Rechcígl M., Chloupek A., Slíva L., Dr. Zadina J.

ČSD

Chalupa R., Dr. Macek J., Polach J., Remeš A., Hladký J., Srba A., Dr. Meissner A., Ešner J., Langer A., Vaverka L., Tymeš F., Stivín J.

ČNS

Bergmann H., Dr. Klapka O., Dr. Patejdl J., Dr. Stránský J., Lanc J., Dr. Neuman A., Tichý E., Bátková-Žáčková J., Richter F.

L

Dr. Novák J., Vičánek J., Otáhal O., Hintermüller K.

Ž

Rodovský B., Slavíček J., Michálek F., Ostrý F., Chalupa R.

DSD

Taub S., de Witte E., Jaksch W., Zischka R.

LW

Viereckl F., Kunz L., Böhm R., Zierhut W.

SdP

Budig M., Dr. Hodina F., Ing. Peschka E., Dr. Rosche A., Kundt E., Nitsch F., Dr. Peters G., Dr. Eichholz L., Dr. Neuwirth H., Obrlik G., Dr. Zippelius F., Knorre R., Hollube F., Sandner R., Frank K. H., Ing. Richter W., Dr. Jilly Th., Dr. Kellner A., Birke H., Klieber G., Ing. Schreiber F., Ing. Karmasin F., Böhm G., Köhler E.

K

Beuer G., Kopecký V., Zápotocký A., Synek O., Kopřiva L., Dr. Dolanský Jar., Dölling R., Dr. Clementis Vl., Nepomucký J., Dvořák J., Slanský R., Šverma J., Župka F., Schenk F., Hodinová-Spurná A., Appelt R., Vodička J., Procházka K., Kopecký V.

Ľud

Florek P., Dr. Pružinský M., Drobný J., Suroviak Š., Sidor K., Dr. Sokol M., Šalát A., Šlušný K., Haščík Š., Dr. Wolf L. (hosp.), Danihel Š., Dembovský K.

NSj

Špaček J., Dr. Štůla A., Dr. Rašín L., Holeček V., Ing. Dr. Toušek F.

MS

Szentiványi J., Nitsch A., Jaross A., Holota J., Esterházy J., Dr. Szüllö G.

F

Trnka M.

DCHS

Dr. Mayr-Harting R., Zajiček E., Ing. Dr. Lokscha H., Schütz H.

Výbor konal ve IV. voleb. obd. schůzí: 103,

schůzí subkomitétů: 9,

podal tyto zprávy čís. tisku:

109, 140, 150, 157, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 244, 247, 249, 250, 264, 265, 272, 290, 293, 294, 314, 355, 357, 363, 369, 397, 417, 437, 438, 475, 490, 511, 536, 541, 542, 558, 567, 635, 651, 685, 688, 756, 782, 788, 789, 802, 932, 959, 961, 1017, 1018, 1019, 1022, 1024, 1025, 1029, 1140, 1158, 1163, 1164, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1189, 1190, 1224, 1225, 1255, 1264, 1272, 1305, 1314, 1315, 1320, 1352, 1442, 1443, 1444, 1449.

 

VÝBOR SOCIÁLNĚ POLITICKÝ.

32 členů.

Zřízení schváleno a volba: 6, 26. VI. 1935; 62.

Ustavil se: 26. VI. 1935. 8, 5. XI. 1935; 13.

Subkomitéty:

1. pro nezaměstnanost a hospodářské postavení pracujících vrstev,

2. pro daňové úlevy na opravy domů,

3. pro prodej zboží za jednotné ceny,

4. pro pracovní poměr redaktorů,

5. pro gentský systém,

6. pro železniční zákon,

7. pro pojištění u bratrských pokladen,

8. pro zadávání veřejných dodávek a prací (zadávací řád),

9. pro zkrácení doby pracovní,

10. pro obchodní cestující,

11. pro náhradu podle zákonů o stavebním ruchu.

V předsednictvu byli:

Předseda: Dr. Meissner A.

Místopředsedové: Dubický J., Tučný A., Vávra V., Stejskal J.

Zapisovatelé: Stejskal J., Petr A., Jenšovský A.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP

Čuřík A., Dubický J., Chloupek A., Rybárik K., Dr. Suchý O.

ČSD

Bečko J., Klein R., Dr. Meissner A., Tayerle R., Srba A., Pik L., Neumeister F., Brožík K., Němec F., Vaverka L., Dr. Markovič I., Tymeš F., Nový F., Langer A., Kučera F.

ČNS

Langr F., Stejskal J., Tučný A., Jenšovský A., Lanc J., Tichý E., Bátková-Žáčková J., Bergmann H.

L

Bezděk B., Petr A.

Ž

Vávra V., Luka J., Šedý E.

DSD

Taub S., Kirpal I.

LW

Kunz L., Zierhut W., Viereckl F.

SdP

Dr. Köllner F., Ing. Künzel F., Liebl O., Sandner R., Dr. Eichholz L., Ing. Richter W., Wollner G., Knorre R., Nitsch F., Böhm G., Ing. Karmasin F., Hirte E., Köhler E., Klieber G., Němec F.

K

Kopřiva L., Schenk F., Zápotocký A., Vodička J., Dölling R., Nepomucký J., Procházka K., Dr. Dolanský Jar., Synek O., Kliment A.

Ľud

Čavojský R., Drobný J.

NSj

Chmelík A., Sedláček J., Kut K., Knebort V.

F

Ivák J., Dr. Branžovský J.

DCHS

Schütz H., Zajiček E., Schlusche A.

MS

Petrášek A.

Výbor konal ve IV. voleb. obd. schůzí: 35,

schůzí subkomitétů: 32,

podal tyto zprávy čís. tisku:

294, 355, 357, 363, 364, 511, 536, 538, 698, 802, 1024, 1167, 1168, 1169, 1186, 1189, 1190, 1191, 1268, 1279.

 

STÁLÝ VÝBOR.

24 členů a 24 náhradníků.

(16 členů a 16 náhradníků z poslanecké sněmovny a 8 členů a 8 náhradníků ze senátu.)

Zřízen podle § 54 ústavní listiny.

Volba v poslanecké sněmovně:

6, 26. VI. 1935; 62.

63, 16. X. 1936; 11.

128, 17. XII. 1937; 58.

Doplňovací volba v poslanecké sněmovně:

14, 15. XI. 1935; 14.

26, 23. I. 1936; 29.

30, 28. II. 1936; 41.

155, 19. XI. 1938; 15.

Volba v senátě:

6, 26. VI. 1935; 16.

48, 4. XI. 1936; 8.

93, 13. XII. 1937; 4.

Doplňovací volba v senátě:

124, 22. XI. 1938; 2.

Ustavil se:

26. VI. 1935. 8, 5. XI. 1935; 13.

11. XI. 1936. 65, 27. XI. 1936; 5.

17. XII. 1937. 129, 27. I. 1938; 5.

V předsednictvu byli:

Předseda: Bradáč B., Malypetr J.

Místopředsedové: sen. Dr. Soukup F., Tučný A., Zeminová F.

Zapisovatelé: sen. Dr. Hruban M., Ostrý F., Ježek F., Taub S.

Do výboru zvoleni v poslanecké sněmovně:

REP

Beran R., Bradáč B., Mašata F., Malypetr J.

 

náhr.: Dubický J., Dr. Slávik J., Petrovič J., Zierhut W. (LW), Dr. Luschka F. (DCHS), Dr. Černý J.

ČSD

Hampl A., Remeš A.

 

náhr.: Dr. Meissner A., Chalupa R.

ČNS

Zeminová F., Tučný A., Dr. Patejdl J.

 

náhr.: Dr. Patejdl J., Bezděk B. (L), Richter F.

L

Dr. Dolanský Jos.

 

náhr.: Knotek V.

Ž

Ostrý F.

 

náhr.: Vávra V., Kejmar E.

DSD

Taub S.

 

náhr.: Jaksch W., Dr. Luschka F. (DCHS), Zierhut W. (LW), Chalupa K. (Ž)

SdP

Frank K. H., Dr. Peters G., Kundt E.

 

náhr.: Sandner R., Dr. Zippelius F., Kundt E., Esterházy J. (MS)

K

Gottwald K., Zápotocký A.

 

náhr.: Šverma J., Köhler B., Široký V., Dr. Dolanský Jar.

Ľud

Msgre Tiso J., Sidor K., Dr. Sokol M.

 

náhr.: Sivák J., Dr. Sokol M., Dr. Vančo M., Židovský P. (REP)

NSj

Ježek F.

 

náhr.: Ing. Schwarz F., Špaček J.

F

Gajda R.

 

náhr.: Ing. Schwarz F. (Lig.)

MS

Szentiványi J., Dr. Szüllö G.

 

náhr.: Dr. Luschka F. (DCHS), Sandner R. (SdP).

Výbor konal ve IV. voleb. obd. schůzí: 19,

schůzí subkomitétů: 12,

podal zprávu o činnosti číslo tisku 5 a ústní zprávu v plenární schůzi

155, 19. XI. 1938; 11.

 

VÝBOR TECHNICKO-DOPRAVNÍ.

20 členů.

Zřízení schváleno a volba: 6, 26. VI. 1935; 63.

Ustavil se: 26. VI. 1935. 8, 5. XI. 1935; 13.

V předsednictvu byli:

Předseda: Košek V.

Místopředsedové: Srba A., Ing. Žilka J., Fiala Č.

Zapisovatelé: Michálek F., Janalík F.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP

Kočandrle J., Vančo J., Ing. Žilka J.

ČSD

Brožík K., Němec F., Srba A., Langer A., Bečko J., Laušman B.

ČNS

Fiala Č., Tichý E., Dr. Kozák J. B., Tykal J.

L

Košek V., Janalík F., Petr A.

Ž

Michálek F., Haninger E.

DSD

Schäfer A., Krejčí F.

SdP

Birke H. H., Knöchel G., Ing. Richter W., Dr. Eichholz L., Rösler J., Liebl O., Ing. Peschka E., Hollube F., Hirte E., Ing. Králíček L.

K

Dvořák J., Široký V., Procházka K., Synek O., Nepomucký J., Kliment A.

Ľud

Suroviak Š.

NSj

Ing. Protuš L.

DCHS

Schlusche A.

Výbor konal ve IV. voleb. obd. schůzí: 18,

podal tyto zprávy čís. tisku:

314, 698, 754, 912, 943, 1255, 1272, 1315, 1362.

 

VÝBOR ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ.

32 členů.

Zřízení schváleno a volba: 3, 19. VI. 1935; 41.

Ustavil se: 19. VI. 1935. 4, 24. VI. 1935; 4.

Subkomitéty:

1. pro železniční zákon,

2. pro užívání vlajek,

3. pro zrušení šlechtictví, řádů a titulů,

4. pro nejvyšší správní soud,

5. pro vojenské polní trestní řízení,

6. pro úpravu služebních poměrů okresních zřízenců a cestářů,

7. pro občanský zákoník,

8. pro civilní soudní řád,

9. pro zastavování činnosti a rozpouštění politických stran,

10. pro dopravní značky pro silniční dopravu,

11. pro bankéřský zákon.

V předsednictvu byli:

Předseda: Dr. Patejdl J.

Místopředsedové: Dr. Slávik J., Dr. Mareš J., Ostrý F., Dr. Suchý O.

Zapisovatelé: Dr. Hula St., Otáhal O.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP

Dr. Kossey P., Marek L., Pozdílek V., Dr. Slávik J., Dr. Suchý O., Dr. Dufek J., Petrovič J., Dr. Černý J.

ČSD

Dr. Goldstein A., Dr. Mareš J., Dr. Markovič I., Révay J., Vaverka L., Hladký J., Dlouhý F., Dr. Meissner A., Ing. Nečas J., Dr. Macek J.

ČNS

Dr. Neuman A., Dr. Patejdl J., Richter F., Dr. Stránský J., Dr. Kozák J. B., Dr. Klapka O., Bábek A., David J., Langr F.

L

Dr. Dolanský Jar., Dr. Mičura M., Petr A., Otáhal O., Dr. Hula St., Msgre Stašek B.

Ž

Ostrý F., Rodovský B., Chalupa K., Michálek F., Mlčoch R.

DSD

Kögler F., Zischka R., Jaksch W., Heeger R., Katz F.

LW

Kunz L., Viereckel F., Zierhut W., Böhm R.

SdP

Birke H. H., Dr. Kellner A., Kundt E., Dr. Zippelius F., Dr. Peters G., Ing. Richter W., Axmann R., Dr. Eichholz L., Köhler E., Fischer B., Illing J., Dr. Neuwirth H., Rösler J., Knorre R., Dr. Rosche A.

K

Dr. Clementis Vl., Dr. Dolanský Jar., Šverma J., Kopecký V., Synek O., Slánský R., Široký V., Köhler B., Hodinová-Spurná A., Schenk F., Borkaňuk O.

Ľud

Dr. Pružinský M., Dr. Wolf L., Dr. Sokol M.

NSj

Ježek F., Dr. Rašín L., Knebort V., Holeček V., Ing. Schwarz F., Kut K., Ing. Dr. Toušek F., Dr. Klíma Vl., Dr. Štůla Al.

MS

Dr. Holota J., Jaross A., Esterházy J.

F

Dr. Dominik R., Dr. Branžovský J., Trnka M., Ivák J.

DCHS

Dr. Duschka F., Dr. Mayr-Harting R.

Výbor konal ve IV. voleb. obd. schůzí: 64,

schůzí subkomitétů: 81,

podal tyto zprávy čís. tisku:

33, 241, 243, 247, 250, 313, 383, 385, 394, 400, 435, 451, 474, 476, 509, 538, 557, 558, 632, 641, 642, 676, 689, 698, 707, 708, 709, 716, 834, 837, 880, 923, 941, 942, 980, 990, 1024, 1111, 1169, 1255, 1262, 1263, 1284, 1314, 1334, 1335, 1432, 1434, 1438, 1442.

 

VÝBOR ZAHRANIČNÍ.

20 členů.

Zřízení schváleno a volba: 6, 26. VI. 1935; 64.

Ustavil se: 26. VI. 1935. 8, 5. XI. 1935; 13.

V předsednictvu byli:

Předseda: Hampl A.

Místopředsedové: Ing. Žilka J., Hrušovský I., de Witte E., Dr. Stránský J.

Zapisovatelé: Světlík F., Stivín J.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP

Marek L., Stunda Š., Ing. Žilka J., Rechcígl M., Rybárik K., Pozdílek V., Slíva L.

ČSD

Hampl A., Dr. Mareš J., Stivín J., Jurnečková-Vorlová M., Hladký J.

ČNS

Hrušovský I., Dr. Stránský J., Dr. Kozák J. B., Dr. Lukáč E. B., Dr. Neuman A., Dr. Klapka O.

L

Světlík F.

Ž

Beneš A.

DSD

de Witte E., Jaksch W., Heeger R., Zischka R.

LW

Zierhut W., Viereckl F.

SdP

Frank K. H., Dr. Neuwirth H., Dr. Peters G., Kundt E., Birke H. H., Knöchel G., Ing. Karmasin F., Klieber G.

K

Köhler B., Slánský R., Dvořák J., Kopecký V., Appelt R.

Ľud

Sidor K.

NSj

Holeček V., Sedláček J.

MS

Dr. Szűllő G., Esterházy J., Jaross A.

Výbor konal ve IV. voleb. obd. schůzí: 27,

podal tyto zprávy čís. tisku:

94, 95, 96, 97, 98, 99, 108, 273, 348, 349, 449, 450, 451, 562, 659, 660, 661, 662, 665, 666, 680, 681, 754, 778, 779, 780, 806, 881, 882, 975, 976, 977, 978, 1118, 1119, 1120, 1121, 1192, 1195, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1279, 1284.

 

VÝBOR ZÁSOBOVACÍ.

20 členů.

Zřízení schváleno a volba: 12, 8. XI. 1935; 27.

Ustavil se: 8. XI. 1935. 13, 14. 11. 1935; 3.

Subkomitét:

pro zkoumání cenové otázky cukru.

V předsednictvu byli:

Předseda: Jaksch W.

Místopředsedové: Lanc J., Haupt J., Nový F.

Zapisovatelé: Bayer F., Šedý E.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP

Haupt J., Mrskošová A., Topoli J., Chloupek A., Křemen A., Ing. Dr. Tumlířová M.

ČSD

Jurnečková-Vorlová M., Laušman B., Nový F., Révay J., Ešner J.

ČSN

Bátková-Žáčková J., Lanc J.

L

Bayer F.

Ž

Šedý E., Luka J., Kejmar E., Haninger E.

DSD

Jaksch W.

LW

Kunz L., Viereckl F.

SdP

Jobst A., Knorre R., Stangl G., Köhler E., Wollner G., Böhm G.

K

Kopřiva L., Krosnář J., Machačová B., Slánský R., Hodinová-Spurná A.

Ľud

Turček Th.

NSj

Knebort V., Sedláček J.

DCHS

Ing. Dr. Lokscha H.

Výbor konal ve IV. voleb. obd. schůzí: 13,

schůzí subkomitétu: 3.

 

VÝBOR ZDRAVOTNICKÝ.

20 členů.

Zřízení schváleno a volba: 12, 8. XI. 1935; 27.

Ustavil se: 8. XI. 1935. 13, 14. XI. 1935; 3.

V předsednictvu byli:

Předseda: Stanislav F.

Místopředsedové: Kirpal I., Habarta Š., Jurnečková-Vorlová M.

Zapisovatelé: Mrskošová A., Hatina A.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP

Bistřický O., Mrskošová A., Židovský P.

ČSD

Jurnečková-Vorlová M., Kopasz J., Neumeister F., Hladký J.

ČNS

Hatina A., Zeminová F., Šmejcová M.

L

Dr. Hula St., Stanislav F.

Ž

Habarta Š.

DSD

Kirpal I.

SdP

Dr. Jilly Th., Ing. Karmasin F., Obrlik G.

K

Hodinová-Spurná A., Machačová B., Schmidke K.

Ľud

Šalát A.

NSj

Dr. Novotný F.

DCHS

Schlusche A.

Výbor konal ve IV. voleb. obd. schůzí: 3,

podal tuto zprávu čís. tisku:

1195.

 

VÝBOR ZEMĚDĚLSKÝ.

32 členů.

Zřízení schváleno a volba: 6, 26. VI. 1935; 63.

Ustavil se: 26. VI. 1935. 8, 5. XI. 1935; 13.

V předsednictvu byli:

Předseda: Mašata F.

Místopředsedové: Kučera J., Šamalík J., Mikuláš V., Knotek V.

Zapisovatelé: Pozdílek V., Laušman B.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP

Ing. Dr. Fulík J., Mašata F., Pozdílek V., Ursíny J., Dr. Zadina J., Zářecký J., Coufal B., Petrovič J., Rechcígl M., Lichner J.

ČSD

Ešner J., Kučera J., Laušman B., Tymeš F.

ČNS

Bábek A., Dr. Klapka O., Mikuláš V.

L

Knotek V., Šamalík J., Stanislav F.

Ž

Oliva J.

DSD

Jaksch W., Krejčí F.

LW

Böhm R., Kunz L., Zierhut W.

SdP

Dr. Hodina F., Ing. Künzel F., Lischka A., Ing. Schreiber F., Nitsch F., Köhler E., Ing. Karmasin F., Sogl A., Hirte E., Klieber G.

K

Nepomucký J., Schenk F., Široký V., Zupka F., Slánský R.

Ľud

Danihel Š., Turček T.

NSj

Špaček J., Ing. Schwarz F., Ing. Dr. Toušek F., Holeček V.

F

Zvoníček F.

MS

Esterházy J., Dr. Porubszky G.

DCHS

Ing. Dr. Lokscha H.

Výbor konal ve IV. voleb. obd. schůzí: 21,

podal tyto zprávy čís. tisku:

157, 267, 961, 1022, 1194, 1262, 1263.

 

VÝBOR ŽIVNOSTENSKO-OBCHODNÍ.

20 členů.

Zřízení schváleno a volba: 6, 26. VI. 1935; 64.

Ustavil se: 26. VI. 1935. 8, 5. XI. 1935; 13.

Subkomitéty:

1. pro prodej zboží za jednotné ceny,

2. pro požadavky obuvníků,

3. pro distribuční dodávky,

4. pro bankéřský zákon,

5. pro zadávání konfekčních dodávek,

6. pro zřizování a rozšiřování výrobní schopnosti mlýnů.

V předsednictvu byli:

Předseda: Slavíček J.

Místopředsedové: Sedláček V., Netolický J., Klein R.

Zapisovatelé: Rechcígl M., Líška J.

Do výboru zvoleni neb vysláni:

REP

Hrubý A., Rechcígl M., Slíva L., Křemen A.

ČSD

Benda F., Klein R., Kučera F.

ČNS

Netolický J., Tykal J.

L

Brukner J., Sedláček V.

Ž

Líška J., Slavíček J., Chalupa K.

DSD

Macoun F., Krejčí F., Kögler F.

SdP

Budig M., Ing. Nentwich A., Dr. Rossche A., Ing. Peschka E., Böhm G., Hollube F., Obrlik G., Dr. Hodina F., Nitsch F., Hirte E., Klieber G.

K

Kopřiva L., Nepomucký J., Vodička J., Dvořák J.

Ľud

Dr. Pružinský M.

NSj

Knebort V.

MS

Nitsch A.

Výbor konal ve IV. voleb. obd. schůzí: 30,

schůzí subkomitétů: 10,

podal tyto zprávy čís. tisku:

94, 95, 96, 97, 98, 99, 108, 273, 348, 349, 398, 449, 450, 562, 659, 660, 661, 662, 665, 666, 680, 681, 778, 779, 780, 806, 809, 881, 882, 961, 975, 976, 977, 978, 1118, 1119, 1120, 1121, 1184, 1186, 1191, 1192, 1194, 1269, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1276, 1315.Přihlásit/registrovat se do ISP