VLÁDY REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

 

XIV. VLÁDA.

Jmenována 4. VI. 1935. 1, 18. VI. 1935; 11.

Demise předsedy vlády přijata presidentem republiky 5. XI. 1935. 9, 6. XI. 1935; 13.

MALYPETR Jan,

předseda vlády.

Prohlášení:

o programu vlády.

2, 18. VI. 1935; 2.

Zproštěn úřadu předsedy vlády 5. XI. 1935.

9, 6. XI. 1935; 13.

 

BECHYNĚ Rudolf,

ministr železnic.

Zvolen náměstkem předsedy vlády 6. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 11.

BENEŠ Edvard, Dr.,

ministr zahraničních věcí.

 

CZECH Ludwig, Dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

 

ČERNÝ Josef, Dr.,

ministr vnitra.

 

DÉRER Ivan, Dr.,

ministr spravedlnosti.

 

DOSTÁLEK Jan, inž.,

ministr veřejných prací.

 

FRANKE Emil, Dr.,

ministr pošt a telegrafů.

 

HODŽA Milan, Dr.,

ministr zemědělství.

 

KRČMÁŘ Jan, Dr.,

ministr školství a národní osvěty.

 

MACHNÍK František,

ministr národní obrany.

 

NAJMAN Josef Václav,

ministr průmyslu, obchodu a živností.

 

NEČAS Jaromír, inž.,

ministr sociální péče.

 

SPINA Franz, Dr.,

ministr bez portefeuille.

 

ŠRÁMEK Jan, Msgre Dr.,

ministr pro sjednocení zákonů a organisace správy.

 

TRAPL Karel, Dr.,

ministr financí.

 

 

XV. VLÁDA.

Jmenována 5. XI. 1935. 9, 6. XI. 1935; 13.

Demise přijata presidentem republiky 18. XII. 1935. 14, 19. XII. 1935; 4.

 

HODŽA Milan, Dr.,

předseda vlády.

Ministr zemědělství do 9. XI. 1935.

Zproštěn úřadu ministra zemědělství dne 9. XI. 1935.

11, 27. XI. 1935; 4.

Prohlášení:

o programu vlády.

9, 6. XI. 1935; 13.

 

BECHYNĚ Rudolf,

ministr železnic.

Náměstek předsedy vlády od 12. XI. 1935.

11, 27. XI. 1935; 4.

 

BENEŠ Edvard, Dr.,

ministr zahraničních věcí.

Výklad:

o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

8, 5. XI. 1935; 8.

prohlášení schváleno.

10, 7. XI. 1935; 39.

 

CZECH Ludwig, Dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

 

ČERNÝ Josef, Dr.,

ministr vnitra.

 

DÉRER Ivan, Dr.,

ministr spravedlnosti.

 

DOSTÁLEK Jan, inž.,

ministr veřejných prací.

 

FRANKE Emil, Dr.,

ministr pošt a telegrafů.

 

KRČMAŘ Jan, Dr.,

ministr školství a národní osvěty.

 

MACHNÍK František,

ministr národní obrany.

 

NAJMAN Josef Václav,

ministr průmyslu, obchodu a živností.

 

NEČAS Jaromír, inž.,

ministr sociální péče.

 

SPINA Franz, Dr.,

ministr bez portefeuille.

 

ŠRÁMEK Jan, Msgre Dr.,

ministr pro sjednocení zákonů a organisace správy.

 

TRAPL Karel, Dr.,

ministr financí.

Výklad:

k vlád. návrhu finančního zákona a stát. rozpočtu pro rok 1936, t. 65.

13, 12. XII. 1935; 4.

schválen. 16, 21. XII. 1935; 18.

ZADINA Josef, Dr.,

ministr zemědělství,

od 9. XI. 1935.

11, 27. XI. 1935; 4.

 

XVI. VLÁDA (Hodžova II.).

Jmenována 18. XII. 1935 14, 19. XII. 1935; 4.

Demise přijata presidentem republiky 21. VII. 1937. 89, 29. X. 1937; 3.

 

HODŽA Milan, Dr.,

předseda vlády.

Pověřen řízením ministerstva zahraničních věcí

14, 19. XII. 1935; 4.

Zproštěn řízení ministerstva zahraničních věcí dne 29. II. 1936.

23, 5. III. 1936; 3.

Prohlášení:

o vnitropolitické situaci.

41, 2. VII. 1936; 29.

prohlášení schváleno 97.

o nové úpravě čs. měny

43, 8. X. 1936; 6.

prohlášení schváleno 44, 9. X. 1936; 24.

 

BECHYNĚ Rudolf,

ministr železnic.

Zvolen náměstkem předsedy vlády ve schůzi ministerské rady dne 19. XII. 1935.

17, 28. I. 1936; 5.

 

CZECH Ludwig, Dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

 

ČERNÝ Josef. Dr.,

ministr vnitra.

 

DÉRER Ivan, Dr.,

ministr spravedlnosti.

Odmítá obvinění pronesená sen. Paulusem v 51. schůzi dne 15. XII. 1936 proti ministerstvu spravedlnosti.

52, 16. XII. 1936; 38.

prohlášení schváleno 54, 18. XII. 1936; 60.

Výklad k vlád. návrhu zákona o vydání občanského zákoníku (t. 425).

67, 20. IV. 1937; 7.

 

DOSTÁLEK Jan, inž.,

ministr veřejných prací.

Zpráva o výsledcích šetření ve věci důlní katastrofy v dole "Ferdinand" v Chomli.

69, 27. IV. 1937; 11.

 

FRANKE Emil, Dr.,

ministr pošt a telegrafů.

Zproštěn úřadu ministra pošt a telegrafů dne 23. I. 1936

a jmenován téhož dne ministrem školství a národní osvěty.

17, 28. I. 1936; 6.

Pověřen prozatímním řízením ministerstva financí dne 17. III. 1936.

26, 24. III. 1936; 3.

Zproštěn řízení ministerstva financí dne 28. III. 1936.

29, 28. IV. 1936; 5.

 

KALFUS Josef, Dr.,

ministr financí.

 

ministr financí od 28 III. 1936.

29, 28. IV. 1936; 5.

Prohlášení:

o půjčce na obranu státu (zpr. t. 207).

35, 29. V. 1936; 3.

prohlášení schváleno 35, 29. V. 1936; 19.

o novelisaci zákona o přímých daních (zpr. t. 255).

40, 1. VII. 1936; 3.

prohlášení schváleno 41, 2. VII. 1936; 97.

výklad k stát. rozpočtu na rok 1937.

49, 5. XII. 1936; 4.

prohlášení schváleno 54, 18. XII. 1936; 60.

o daňovém případu továrníka J. A. Bati za rozpravy o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 531).

87, I. VII. 1937; 28.

 

KRČMÁŘ Jan, Dr.,

ministr školství a národní osvěty.

Zproštěn úřadu ministra školství a národní osvěty dne 23. I. 1936.

17, 28. I. 1936; 6.

 

KROFTA Kamil, Dr.,

ministr zahraničních věcí

od 29. II. 1936. 23, 5. III. 1936; 3.

 

MACHNÍK František,

ministr národní obrany.

 

NAJMAN Josef Václav,

ministr průmyslu, obchodu a živností.

 

NEČAS Jaromír, inž.,

ministr sociální péče.

Prohlášení:

o stravovacích a podpůrných akcích za rozpravy o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937. (zpr. t. 340).

53, 17. XII. 1936; 20.

prohlášení schváleno 54, 18. XII. 1936; 60.

 

SPINA Franz, Dr.,

ministr bez portefeuille.

 

ŠRÁMEK Jan, Msgre Dr.,

ministr pro sjednocení zákonů a organisace správy.

Výklad:

k předloze o příslušnosti, civilním řádu soudním a uvozovacím zákonu k těmto zákonům (t. 431).

69, 27. IV. 1937; 4.

 

TRAPL Karel, Dr.,

ministr financí.

Zproštěn úřadu ministra financí dne 17. III. 1936.

26, 24. III. 1936; 3.

 

TUČNÝ Alois,

ministr pošt a telegrafů.

Od 23. I. 1936. 17, 28. I. 1936; 6.

 

ZADINA Josef, Dr.,

ministr zemědělství.

 

ZAJÍČEK Erwin,

ministr bez portefeuille.

Od 2. VII. 1936. 43, 8. X. 1936; 4.

 

 

XVII. VLÁDA (Hodžova III.).

Jmenována 21. VII. 1937 89, 29. X. 1937; 3.

Demise přijata presidentem republiky 22. IX. 1938 120, 17. XI. 1938; 7.

 

HODŽA Milan, Dr.,

předseda vlády.

Prohlášení:

o aktualitách mezinárodní politiky (odpověď na řeč Hitlerovu z 20. II. 1938).

102, 4. III. 1938; 18.

 

BECHYNĚ Rudolf,

ministr železnic.

Zvolen náměstkem předsedy vlády ve schůzi ministerské rady dne 21. VII. 1937.

89, 29. X 1937; 4

 

CZECH Ludwíg, Dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Demise přijata presidentem republiky 11. IV. 1938.

114, 3. V. 1938; 6.

 

ČERNÝ Josef, Dr.,

ministr vnitra.

 

Prohlášení:

jímž se ohrazuje proti výtkám a neodůvodněným útokům proti státní policii v Teplicích i v ostatních pohraničních krajích.

89, 29. X. 1937; 10.

 

DÉRER Ivan, Dr.,

ministr spravedlnosti.

Pověřen prozatímním řízením ministerstva veř. zdravotnictví a tělesné výchovy dne 11. IV. 1938.

114, 3. V. 1938; 6.

Zproštěn řízení ministerstva veř. zdravotnictví a tělesné výchovy dne 10. V. 1938.

117, 11. V. 1938; 4.

 

DOSTÁLEK Jan, inž.,

ministr veřejných prací.

 

FRANKE Emil, Dr.,

ministr školství a národní osvěty.

Pověřen zatímním řízením ministerstva financí dne 21. VII. 1937.

89, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn řízení ministerstva financí dne 2. X. 1937

89, 29. X. 1937; 4.

 

JEŽEK František,

ministr bez portefeuille

od 19. III. 1938. 109, 29. III. 1938; 4.

Ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy od 10. V. 1938.

117, 11. V. 1938; 4.

 

KALFUS Josef, Dr.,

ministr financí

od 2. X. 1937. 89, 29. X. 1937; 4.

Výklad k stát. rozpočtu na rok 1938, t 580.

92, 6. XII. 1937; 6.

prohlášení schváleno 97, 17. XII. 1937; 53.

 

KROFTA Emil, Dr.,

ministr zahraničních věcí.

 

MACHNÍK František,

ministr národní obrany.

 

MLČOCH Rudolf,

ministr průmyslu, obchodu a živností

od 13. XII. 1937 (za zemřelého J. V. Najmana).

94, 14. XII. 1937; 3.

 

NAJMAN Josef Václav,

ministr průmyslu, obchodu a živností.

Zemřel 4. XII. 1937 (nástupce Mlčoch Rudolf).

92, 6. XII. 1937; 4.

 

NEČAS Jaromír, inž.,

ministr sociální péče.

 

SPINA Franz, Dr.,

ministr bez portefeuille.

do 23. III. 1938. 109, 29. III. 1938; 3.

 

ŠRÁMEK Jan, Msgre Dr.,

ministr pro sjednocení zákonů a organisace správy.

 

TUČNÝ Alois,

ministr pošt a telegrafů.

 

VAVREČKA Hugo, inž.,

ministr bez portefeuille

od 16. IX. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

 

ZADINA Josef, Dr.,

ministr zemědělství.

 

ZAJÍČEK Erwin,

ministr bez portefeuille

do 24. III. 1938. 109, 29. III. 1938; 4.

 

 

XVIII. VLÁDA (gen. Syrového I.).

Jmenována 22. IX. 1938. 120, 17 XI. 1938; 7.

Demise přijata presidentem republiky 4. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 8.

 

SYROVÝ Jan, arm. generál,

předseda vlády.

Pověřen zároveň řízením ministerstva národní obrany.

120, 17. XI. 1938; 8.

Pověřen zatímním řízením Nejvyššího úřadu hospodářského 28. IX. 1938.

120, 17. XI. 1938; 8.

 

BUKOVSKÝ Stanislav, Dr.,

ministr bez portefeuille.

 

ČERMÁK Matúš,

ministr bez portefeuille

od 24. IX. 1938. 120, 17. XI. 1938; 8.

 

ČERNÝ Jan,

ministr vnitra.

Zvolen náměstkem předsedy vlády ve schůzi ministerské rady 23. IX. 1938.

120, 17. XI. 1938; 8.

 

DUNOVSKÝ Karel, Dr.,

ministr pošt a telegrafů

 

FAJNOR Vladimír, Dr.,

ministr spravedlnosti.

 

FRITZ Josef, Dr.,

ministr pro sjednocení zákonů a organisace správy.

 

HORÁK Bedřich, Dr.,

ministr sociální péče.

 

JANÁČEK Jan, Dr.,

ministr průmyslu, obchodu a živností.

 

KALFUS Josef, Dr.,

ministr financí.

 

KAMENICKY Jindřich, Dr.,

ministr železnic.

 

KARVAS Imrich, Dr.,

ministr bez portefeuille

od 24 IX. 1938. 120, 17. XI. 1938; 8.

 

KROFTA Kamil, Dr.,

ministr zahraničních věcí.

 

MENTL Stanislav, Dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

 

NOSÁL František, inž., div. gen.,

ministr veřejných prací.

 

REICH Eduard, inž., Dr.,

ministr zemědělství.

 

ŠUBERT Englbert,

ministr školství a národní osvěty.

 

VAVREČKA Hugo, inž.,

ministr bez portefeuille.

 

ZENKL Petr, Dr.,

ministr bez portefeuille.

 

 

XIX. VLÁDA (gen. Syrového II.)

Jmenována 4. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 8.

Demise přijata presidentem republiky 1. XII. 1938. 125, 13. XII. 1938; 2.

 

SYROVÝ Jan, arm. generál,

předseda vlády a ministr národní obrany.

Pověřen řízením Nejvyššího úřadu hospodářského 5. X. 1938.

120, 17. XI. 1938; 8.

Prohlášení:

o vládním programu

120, 17. XI. 1938; 11.

 

BUKOVSKÝ Stanislav, Dr.,

ministr bez portefeuille.

Pověřen prozatímní správou ministerstva školství a národní osvěty.

120, 17. XI. 1938; 8.

 

ČERNÝ Jan,

ministr vnitra.

Zvolen náměstkem předsedy vlády ve schůzi ministerské rady 5. X. 1938.

120, 17. XI. 1938; 8.

 

FAJNOR Vladimír, Dr.,

ministr spravedlnosti.

Pověřen zároveň řízením ministerstva pro sjednocení zákonů a organisace správy.

120, 17. XI. 1988; 8.

Zproštěn úřadu ministra spravedlnosti a ministra pro sjednocení zákonů a organisace správy 14. X. 1938.

120, 17. XI. 1938; 9.

 

HUSÁREK Karel,

divis. generál, ministr veřejných prací.

 

FEIERABEND Ladislav, Dr.,

ministr zemědělství.

Pověřen řízením ministerstva spravedlnosti a ministerstva pro sjednocení zákonů a organisace správy 14. X. 1938.

120, 17. XI. 1938; 9.

 

CHVALKOVSKÝ František, Dr.,

ministr zahraničních věcí.

 

KAJDOŠ Vladimír, brig. generál,

ministr železnic.

Pověřen zároveň řízením ministerstva pošt a telegrafů.

120, 17. XI. 1938; 8.

 

KALFUS Josef, Dr.,

ministr financí.

 

KARVAŠ Imrich, Dr.,

ministr průmyslu, obchodu a živností.

 

PARKANYI Ivan, Dr.,

ministr bez portefeuille.

Zproštěn úřadu ministra 14. X. 1938.

120, 17. XI. 1938; 9.

 

TISO Jozef, Dr.,

ministr pro správu Slovenska

od 6. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 8.

 

VAVREČKA Hugo, inž.,

ministr bez portefeuille.

 

ZENKL Petr, Dr.,

ministr sociální péče.

Pověřen zároveň řízením ministerstva veř. zdravotnictví a tělesné výchovy.

120, 17. XI. 1938; 8.

 

 

XX. vláda (Beranova).

Jmenována 1. XII. 1938. 125, 13. XII. 1938; 2-3.

Demise podána 13. III. 1939.

 

BERAN Rudolf,

předseda vlády.

Prohlášení:

o programu vlády 125, 13. XII. 1938; 4.

Prohlášení schváleno 127, 15. XII. 1938; 31.

 

ČIPERA Dominik,

ministr veřejných prací.

 

ELIÁŠ Alois, divis. generál,

ministr železnic a ministr pošt a telegrafů.

Jmenován ministrem dopravy 11. XII. 1938.

125, 13. XII. 1938; 3.

(Podle vlád. nař. č. 269/1938 Sb. z. a n. byla sloučena ministerstva pošt a telegrafů a železnic v ministerstvo dopravy.)

 

FEIERABEND Ladislav, Dr.,

ministr zemědělství.

 

FISCHER Otakar, Dr.,

ministr vnitra.

 

HAVELKA Jiří, Dr.,

ministr bez portefeuille.

Prozatímně pověřen vedením agendy státní propagandy.

Pověřen řízením kanceláře presidenta republiky.

 

CHVALKOVSKÝ František, Dr.,

ministr zahraničních věcí.

 

KALFUS Josef, Dr.,

ministr financí.

 

KAPRAS Jan, Dr.,

ministr školství a národní osvěty.

 

KLUMPAR Vladislav, Dr.,

ministr sociální péče a

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Jmenován ministrem sociální a zdravotní správy 11. XII. 1938.

125, 13. XII. 1938; 3.

(Podle vlád. nař. č. 269/1938 Sb. z. a n. byla sloučena ministerstva sociální péče a veř. zdravotnictví a tělesné výchovy v ministerstvo sociální a zdravotní správy.)

 

KREJČÍ Jaroslav, Dr.,

ministr spravedlnosti a

ministr pro sjednocení zákonů a organisace správy.

(Podle vlád. nař. č. 269/1938 Sb. z. a n. byla zrušena působnost ministerstva pro sjednocení zákonů a organisace správy dnem 11. XII. 1938.)

 

SIDOR Karol,

ministr bez portefeuille.

Zvolen náměstkem předsedy vlády ve schůzi ministerské rady 1. XII. 1938.

125, 13. XII. 1938; 3.

 

SYROVÝ Jan, arm. generál,

ministr národní obrany.

Zvolen náměstkem předsedy vlády ve schůzi ministerské rady 1. XII. 1938.

125, 13. XII. 1938; 3.

 

ŠÁDEK Vlastimil, Dr.,

ministr průmyslu, obchodu a živností.

 

 

VLÁDY SLOVENSKÉ KRAJINY

 

I. VLÁDA (Tisova).

Jmenována 8. X. 1938 120, 17. XI. 1938; 8.

Demise přijata presidentem republiky 1. XII. 1938. 125, 13. XII. 1938; 2.

 

TISO Jozef, Dr.,

předseda vlády a

ministr vnitra

od 8. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 8.

 

ČERNÁK Matúš,

ministr školství.

od 7. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 8.

 

DURČANSKÝ Ferdinand, Dr.,

ministr sociální péče, spravedlnosti a veř. zdravotnictví.

od 7. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 8.

 

LICHNER Ján,

ministr dopravy.

od 7. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 8.

 

TEPLANSKÝ Pavel,

ministr financí, veř. prací a zemědělství

od 7. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 8.

 

 

II. VLÁDA (Tisova II.).

Jmenována 1. XII. 1938. 125, 13. XII. 1938; 3.

Demise přijata presidentem republiky 20. 1. 1939.

 

TISO Jozef, Dr.,

předseda vlády a ministr vnitra, sociální péče a veř. zdravotnictví.

 

ČERNÁK Matúš,

ministr školství a národní osvěty.

 

DURČANSKÝ Ferdinand, Dr.,

ministr železnic, pošt a telegrafů a veřejných prací.

Pověřen řízením ministerstva dopravy od 11. XII. 1938.

129, 17. XII. 1938; 11.

TEPLANSKÝ Pavel,

ministr financí, průmyslu, obchodu a živností a zemědělství.

 

VANČO Miloš, Dr.,

ministr spravedlnosti.

 

 

III. VLÁDA (Tisova III.).

 

TISO Jozef, Dr.,

předseda vlády a

ministr vnitra, soc. péče a zdravotnictví.

Zproštěn úřadu předsedy vlády a ministra dne 9. III. 1939.

 

PRUŽINSKÝ Mikuláš, Dr.,

ministr průmyslu, obchodu a živností a zemědělství.

Zproštěn úřadu ministra dne 9. III. 1939.

 

SIVÁK Jozef,

ministr školství a národní osvěty a

náměstek předsedy vlády.

Od 9. III. 1939 pověřen též úřadem předsedy vlády a ministra vnitra, dopravy, veř. prací, průmyslu, obchodu a živností, zemědělství a spravedlnosti.

Zproštěn úřadu dne 11. III. 1939.

 

DURČANSKÝ Ferdinand, Dr.,

ministr dopravy, pošt a veřejných prací.

Zproštěn úřadu ministra dne 9. III. 1939.

 

TEPLANSKÝ Pavel,

ministr financí.

Zproštěn úřadu ministra dne 11. III. 1939.

 

VANČO Miloš, Dr.,

ministr spravedlnosti.

Zproštěn úřadu ministra dne 9. III. 1939.

 

 

IV. VLÁDA (Sidorova).

Jmenována 11. III. 1939. Do 14. III. 1939.

 

SIDOR Karol,

předseda vlády.

 

FRITZ Gejza, Dr.,

ministr spravedlnosti.

 

HRNČÁŘ Alexander, Dr.,

ministr financí.

 

SIVÁK Jozef,

ministr školství a národní osvěty.

 

SOKOL Martin, Dr.

ministr vnitra.

 

STANO Julius,

ministr dopravy a veř. prací.

 

ZATKO Petr, inž.,

ministr průmyslu, obchodu a živností a zemědělství.

 

 

VLÁDY KARPATSKÉ UKRAJINY

 

I. VLÁDA (Bródyho).

Jmenována 11. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 9.

Předseda vlády zproštěn úřadu 26. X. 1938.

 

BRÓDY Andrej,

předseda vlády a ministr školství.

Zproštěn úřadu 26. X. 1938.

120, 17. XI. 1938; 9.

 

BAČINSKÝ Edmund, Dr.,

ministr vnitra.

 

FENCIK Stefan, Dr.,

Zplnomocněný ministr, pověřen vedením resortů hospodářských.

 

PJEŠČAK Ivan, Dr.,

vládní tajemník, ministr spravedlnosti.

 

RÉVAY Julian,

ministr dopravy.

 

Msgre VOLOŠIN Augustin,

vládní tajemník, ministr sociální péče a zdravotnictví.

 

 

II. VLÁDA (Vološinova I.).

Jmenována 26. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 9.

Demise přijata presidentem republiky 1. XII. 1938. 125, 13. XII. 1938; 2.

 

Msgre VOLOŠIN Augustin,

předseda vlády a ministr financí, průmyslu, obchodu a živností, školství a zemědělství.

 

BAČINSKÝ Edmund, Dr.,

ministr vnitra.

PJEŠČAK Ivan, Dr.,

vládní tajemník, ministr spravedlnosti.

 

RÉVAY Julian,

ministr dopravy, soc. péče, veř. prací a zdravotnictví.

 

FENCIK Štefan, Dr.,

zplnomocněný ministr, pověřen vedením resortů hospodářských do 5. XI. 1938.

 

 

III. VLÁDA (Vološinova II.).

Jmenována 1. XII. 1938. 125, 13. XII. 1938; 3.

Do 14. III. 1939.

 

Msgre VOLOŠIN Augustin,

předseda vlády a od 6. III. 1939 ministr školství a spravedlnosti.

 

KLOČURAK Štefan,

jmenován ministrem 6. III. 1939 a pověřen téhož dne řízením ministerstev průmyslu, obchodu a živností, sociální a zdravotní správy, veř. prací a zemědělství.

 

PRCHALA Lev, arm. gen.,

jmenován ministrem 16. I. 1939, a od 6. III. 1939 ministr dopravy, financí a vnitra.

 

RÉVAY Julian,

ministr.

Zproštěn úřadu 6. III. 1939.Přihlásit/registrovat se do ISP