VÝBORY SENÁTU

VE IV. VOLEBNÍM OBDOBÍ.

Vysvětlivky.

Zkratka u jména senátora, označující příslušnost k jinému klubu, naznačuje, že dotyčný byl členem výboru i jako příslušník klubu, do kterého přestoupil.

Jména senátorů do výboru zvolených vytištěna tučně.

Jména senátorů (náhradníků) do výboru vyslaných během volebního období vytištěna obyčejně.

 

VÝBOR BRANNÝ.

20 členů.

Zvolen 24. VI. 1935. 4, 24. VI. 1935; 6.

Ustavil se 24. VI. 1935.

Zprávy čís. tisku:

97, 100, 188, 190, 351, 410, 445, 467, 516, 530, 664, 703.

V předsednictvu byli:

Předseda: Klofáč V.

Místopředsedové: Filipínský J., Dundr. V., Nejezchleb-Marcha D., Dytrych T.

V členství výboru se vystřídali:

REP

Botto J., Dr., Ing., Havelka O., Dr., Nejezchleb-Marcha D., Sehnal V., Udržal F.

ČSD

Brodecký V., Dundr V., Filipínský J., Winter A., Ing.

ČNS

Javornický O., Klofáč V., Šolc A., Špatný E.

L

Dytrych T., Sobota J., Dr.

Ž

Thoř J.

Nsj

Bergman R.

Ľud.

Fritz G., Dr., Ravasz V., Dr.

SdP

Frank L., Fritsch M., Maixner W., Tischer F., Dr.

DSD

Müller H.

MS

Füssy K.

K

Haken J., Kreibich K., Mikulíček V.


 

Výbor konal 20 schůzí a podal 12 zpráv tiskem.

 

VÝBOR IMUNITNÍ.

20 členů.

Zvolen 19. VI. 1935. 3, 19. VI. 1935; 15.

Ustavil se: 24. VI. 1935. 5, 25. VI. 1935; 4.

Zprávy čís. tisku:

88, 119 - 125, 130 - 134, 152, 179 - 181, 265 - 267, 342 - 344, 355, 365, 366, 387 - 391, 399 - 402, 411 - 414, 571, 642, 643, 743, 746 - 748, 757.

V předsednictvu byli:

Předseda: Roudnický A., Sobotka J., Dr.

Místopředsedové: Havelka O., Dr., Šolc A., Niessner W., Reyzl Jos.

V členství výboru se vystřídali:

REP

Bačínský E., Dr., Havelka O., Dr., Jakubec F.

ČSD

Balla J., Karpíšková B., Müller F., Němeček V., Pocisk J.

ČNS

Riedl K., Rušavý K., Šolc A.

L

Roudnický A., Sobota J., Dr.

Ž

Vlk A.

NSj

Havlín J., Ing., Kvasnička J.

Ľud

Buday J., Dr., Fritz K., Dr., Ravasz V., Dr.

SdP

Fritsch M., Krczal G., Schmidt R., Tischer F., Dr.

DSD

Niessner W., Reyzl J.

MS

Turchányi I.

K

Mikulíček V., Nedvěd F.


 

Výbor konal 25 schůzí a podal 47 zpráv tiskem.

 

VÝBOR INICIATIVNÍ

20 členů.

Zvolen 19. VI. 1935. 3, 19. VI. 1935; 15.

Ustavil se: 24. VI. 1935. 5, 25. VI. 1935; 4.

V předsednictvu byli:

Předseda: Šelmec A.

Místopředsedové: Bas O., Dr., Pechanec J., Nentvich J.

V členství výboru se vystřídali:

REP

Adam J., Rejmon P., Selmec A., Turek V.

ČSD

Časný F., Macek R., Nentvich J.

ČNS

Javornický O., Píchl J.

L

Janovský J., Pechanec J.

Ž

Bas O., Dr.

Nsj

Kvasnička J.

Ľud

Pázmán A.

SdP

Garlik K., Keil S., Mayr G., Ing., Michler K., Stellwag K.

DSD

Niessner W., Wellan M.

DCHS

Hilgenreiner K, Dr., Reil E.

K

Dresl K., Svoboda J.


 

Výbor konal 18 schůzí.

 

VÝBOR INKOMPATIBILITNÍ.

20 členů, 40 náhradníků.

Zřízen podle zákona z 18. VI. 1924, čís. 144 Sb. z. a n.

Zvolen: 28. I. 1936. 17, 28. I. 1936; 12.

Ustavil: se 31. III. 1937.

V předsednictvu byli:

Předseda: Kroiher F. J.

Místopředsedové: Havlík R., Milota A., Dr., Hruban M., Dr.

Členy a náhradníky výboru byli zvoleni:

REP

Adam J., Botto J., Dr., Ing., Kroiher F. J., Nejezchleb-Marcha

 

I. náhr. Bačínský B., Dr., Novák F., Sehnal V.

 

II. náhr. Machovský J., Turek V., Zeman J.

ČSD

Balla J., Havlík R., Macek R., Winter A., Ing.

 

I. náhr. Časný F., Koutková E., Pocisk J.

 

II. náhr. Chalupník J., Kříž A., Němecek V.

ČNS

Milota A., Dr., Pánek R., Pichl J.

 

I. náhr. Marušák K., Ing., Rohlena M.

 

II. náhr. Javornický O., Rušavý K.

L

Hruban M., Dr., Karas J., Dr.

 

I. náhr. Dytrych T., Krejčí Jan J.

 

II. náhr. Novák F., Žiška P., Dr.

Ž

Sláma J.

 

I. náhr. Vlk A.

 

II. náhr. Kotrba J.

Nsj

Paulus F., Řehák G., Dr.

 

I. náhr. Havlín J., Ing.

 

II. náhr. Trnobranský J.

Ľud

Polyák Š.

 

I. náhr. Fritz G., Dr.

 

II. náhr. Janček O.

SdP

Maixner W., Müller W., Stellwag K.

 

I. náhr. Enhuber E., Michler K., Weller F., Ing.

 

II. náhr. Keil S., Löhnert E., Ing., Patzak V. ,

DSD

Heller K., Dr.

 

I. náhr. Hackenberg T.

 

II. náhr. Grünzner E.

MS

Hokky K.

 

I. náhr. Törköly J.

 

II. náhr. Turchányi I., Dr.

K

Fidlík Š., Kreibich K., Mikulíček V., Nedvěd F.

 

I. náhr. Juran J., Wenderlich J.

 

II. náhr. Haken J., Steiner G.


 

Výbor konal celkem 1 schůzi.

 

KOMISE PRO KONTROLU DÁVKY Z MAJETKU A PŘÍRŮSTKU NA MAJETKU.

24 členů.

(16 členů ze sněmovny poslanecké, 8 členů ze senátu.)

Zřízena podle § 1, odst. 3 zákona z 8. IV. 1920, čís. 309 Sb. z. a n.

Volba v poslanecké sněmovně: 12, 8. 11. 1935; 27.

Volba v senátě: 17, 28. I. 1936; 12.

Neustavena.

Členy komise byli senátoři:

REP

Foit F.

ČSD

Modráček F.

ČNS

Rohlena M.

L

Žiška P., Dr.

Nsj

Kvasnička J.

SdP

Enhuber E.

DSD

Reyzl J.

K

Nedvěd F.


 

VÝBOR KULTURNÍ.

20 členů.

Zvolen: 24. VI. 1935. 4, 24. VI. 1935; 6.

Ustavil se: 25. VI. 1935.

Zprávy čís. tisku:

43, 149, 158, 229, 240, 406, 442, 491, 498, 530, 694.

V předsednictvu byli:

Předseda: Beneš V., později Nentvich J.

Místopředsedové: Dr. Štefánek A., Dr. Sobota J., Sladký V.

V členství výboru se vystřídali:

REP

Adam J., Horný S., Štefánek A., Dr., Zeman J.

ČSD

Beneš V., Časný F., Karpíšková B., Nentvich J.

ČNS

Hubka J., Pichl J., Sladký V.

L

Sobota J., Dr.

Ž

Vlk A.

Nsj

Vetterová-Bečvářová A.

Ľud

Hancko A., Krčméry K., Dr.

SdP

Brass K., Dr., Greger J., Dr., Krczal G., Tschakert R., Weller F., Ing.

DSD

Müller H.

MS

Hokky K.

K

Haken J., Nedvěd F., Wenderlich J.


 

Výbor konal celkem 22 schůzí, měl 4 schůze subkomitétů a podal 11 zpráv tiskem.

 

VÝBOR NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ.

20 členů.

Zvolen: 24. VI. 1935. 4, 24. VI. 1935; 4.

Ustavil se: 25. VI. 1935.

Zprávy čís. tisku:

48, 52 - 58, 67 - 69, 110, 202 - 206, 268, 332 - 337, 380 - 382, 384 - 386, 422, 480 - 482, 510 - 515, 577 - 579, 581, 582, 620, 649 - 651, 653 - 655, 660, 661, 663, 698, 699

V předsednictvu byli:

Předseda: Sehnal V.

Místopředsedové: Kotrba J., Marušák K., Ing., Janovský J.

V členství výboru se vystřídali:

REP

Jakubec F., Novák F., Sehnal V.

ČSD

Balla J., Koutková E., Kříž A., Müller F.

ČNS

Marušák K., Ing., Rohlena M.

L

Dytrych T., Janovský J., Krejčí Jan J.

Ž

Kotrba J.

Nsj

Řehák G., Dr.

Ľud

Polyák Š., Dr.

SdP

Bock K., Liehm H., Patzak V., Pfrogner A., Schösser K.

DSD

Reyzl J., Wellan M.

MS

Törköly J., Dr.

K

Kubač F., Popovič V., Vacek V., Dr. Zmrhal A.


 

Výbor konal celkem 42 schůzí, měl 4 schůze subkomitétů a podal 57 správ tiskem.

 

PARLAMENTNÍ ÚSPORNÁ A KONTROLNÍ KOMISE.

24 členů, 24 náhradníků.

(16 členů a 16 náhradníků ze sněmovny poslanecké - 8 členů a 8 náhradníků ze senátu.)

Zřízena podle zákona ze dne 28. XII. 1932, čís. 205 Sb. z. a n.

Volba v poslanecké sněmovně 26. VI. 1935, v senátě 6, 26. VI. 1935; 16.

Ustavila se: 26. VI. 1935.

V předsednictvu byli:

Místopředseda: Klouda A., Dr.

Členy a náhradníky výboru byli senátoři:

REP

Foit F., Nejezchleb-Marcha D.,

 

náhr. Havelka O., Dr.

ČSD

Modráček F.,

 

náhr. Němeček V.

ČNS

Klouda A., Dr.,

 

náhr. Plamínková F.

L

Roudnický A., Msgre,

 

náhr. Dytrych T. Z.

Ž

náhr. Bas O., Dr.

Nsj

Kvasnička J.

Ľud

náhr. Polyák S., Dr.

SdP

Patzak V.,

náhr.

Fritsch M., Schmidt R.

DSD

Hackenberg T.

K

Mikulíček V.,

 

náhr. Nedvěd F.


 

Komise konala celkem 2 schůze. Úsporný a kontrolní výbor konal 148 schůzí.

 

VÝBOR ROZPOČTOVÝ.

20 členů.

Zvolen: 19. VI. 1935. 3, 19. VI. 1935; 15.

Ustavil se: 24. VI. 1935. 5, 25. VI. 1935; 4.

Zprávy čís. tisku:

43, 50, 61, 71, 72, 75, 83, 84, 99, 100, 101, 107, 108, 111, 149, 158 - 161, 168, 169, 182, 207, 229, 235, 239, 241, 254-256, 259, 268, 293, 312, 323, 339, 340, 345, 407, 408, 442, 490, 491, 498, 509, 514, 515, 525, 526, 530 - 532, 567, 572, 573, 575, 576, 585, 602, 605, 608 - 618, 621, 652, 672, 677, 681, 682, 693, 702, 704, 745, 753, 754, 756.

V předsednictvu byli:

Předseda: Karas J., Dr.

Místopředsedové: Foit F., Kroiher F. J., Modráček F., Plamínková F. F.

V členství výboru se vystřídali:

REP

Foit F., Havelka O., Dr., Horný S., Kroiher F. J., Stodola J., Stržil J., Šelmec A., Zeman J.

ČSD

Kříž A., Modráček F., Zimák F.

ČNS

Hubka J., Plamínková F. F.

L

Karas J., Dr., Krejčí Jan J.

Ž

Horák J., Kotrba J.

Nsj

Matoušek J., Dr.

Ľud

Labaj L., Dr., Pázmán A., Polyák S., Dr.

SdP

Enhuber E., Löhnert E., Ing., Maixner W., Pfrogner A., Tischer F., Dr. Tschakert R.

DSD

Hackenberg T., Reyzl J.

MS

Pajor M., Dr.

K

Mikulíček V., Nedvěd F.


 

Výbor konal celkem 79 schůzí, podal 84 zprávy tiskem a 4 zprávy ústní.

 

VÝBOR SOCIÁLNĚ-POLITICKÝ.

20 členů.

Zvolen: 24. VI. 1935. 4, 24. VI. 1935; 4 - 5.

Ustavil se: 25. VI. 1935.

Zprávy čís. tisku:

160 - 162, 168, 241, 259, 260, 442, 445, 479, -198, 531, 572, 573, 608, 618, 619, 621, 622, 662, 675, 704.

V předsednictvu byli:

Předseda: Němeček V.

Místopředsedové: Hackenberg Th., Máchovský J., Riedl K.

V členství výboru se vystřídali:

REP

Havelka O., Dr., Machovský J., Měchura J., Olejník F.

ČSD

Brodecký V., Karpíšková B., Modráček F., Němeček V.

ČNS

Riedl K., Rušavý K.

L

Brož B., Roudnický A., Rýpar J., Žiška P., Dr.

Ľud

Hancko A.

Ž

Horák J.

Nsj

Záborec C.

DCHS

Hilgenreiner K., Dr.

SdP

Garlik K., Krczal G., Schmidt R.

DSD

Grünzner E., Hackenberg T.

K

Malík F., Pfeiferová K.


 

Výbor konal celkem 29 schůzí, měl 5 schůzí subkomitétů a podal 22 zpráv tiskem.

 

VÝBOR STÁLÝ.

24 členů, 24 náhradníků.

(16 členů a 16 náhradníků z poslanecké sněmovny, 8 členů a 8 náhradníků ze senátu.)

Zřízen podle § 54 ústavní listiny.

I. volba v senátě 6, 26. VI. 1935; 16.

II. volba v senátě 48, 4. XI. 1936; 8.

III. volba v senátě 93, 13. XII. 1937; 4.

Doplňovací volba v senátě 124, 22. XI. 1938; 2.

Ustavil se 26. VI. 1935, 11. XI. 1936, 17. XII. 1937.

Zpráva čís. tisku:

3.

V předsednictvu byli:

Místopředseda: Soukup F., Dr.

Členy a náhradníky výboru byli senátoři:

REP

Donát V.,

 

náhr. Botto J., Ing., Dr.

ČSD

Soukup F., Dr.,

 

náhr. Modráček F., Tomášek F.

ČNS

Klouda A., Dr.,

 

náhr. Marušák J., Pánek R., Špatný E.

L

Hruban M., Dr.,

 

náhr. Karas J., Dr. Roudnický A.

Ž

Thoř J.,

 

náhr. Sláma J.

Nsj

náhr. Havlín J., Ing., Matoušek J., Dr.

Ľud

Buday J., Dr., Mederly K, Dr.,

 

náhr. Fritz G., Dr.

SdP

Frank L.,

 

náhr. Krczal G.

DSD

náhr. Niessner W., Reyzl J.

K

Kreibich K., Šmeral B., Dr.,

 

náhr. Kreibich K, Nedvěd F.


 

Výbor konal celkem 19 schůzí, schůzí subkomitétů 12, podal 1 zprávu tiskem a 1 zprávu ústní.

 

VÝBOR TECHNICKO-DOPRAVNÍ

20 členů.

Zvolen: 24. VI. 1935. 4, 24. VI. 1935; 6.

Ustavil se: 25. VI. 1935.

Zprávy čís. tisku:

159, 383, 441, 445, 576, 652, 672, 686.

V předsednictvu byli:

Předseda: Winter A., Ing.

Místopředsedové: Javornický O., Kianička B., Novák F.

V členství výboru se vystřídali:

REP

Havelka O., Dr., Rejmon P., Sehnal V., Šelmec A., Turek V.

ČSD

Brodecký V., Chalupník J., Winter A., Ing.

ČNS

Javornický O., Marušák K., Ing.

L

Janovský J., Krejčí Jan J., Novák F.

Ž

Kianička B., Kotrba J.

Nsj

Záborec C., Havlín J., Ing.

Ľud

Mederly K., Dr.

SdP

Enhuber E., Hocke J., Keil S., Mayr G., Ing., Michler K., Tschakert R.

DSD

Grünzner E.

WB

Kostka K.

K

Steiner G., Wenderlich J., Juran J.


 

Výbor konal celkem 21 schůzí, měl 12 schůzí subkomitétu a podal 8 zpráv tiskem.

 

VÝBOR ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ

20 členů.

Zvolen: 24. VI. 1935. 4, 24. VI. 1935; 5,

Ustavil se: 24. VI. 1935.

Zprávy čís. tisku:

22, 43, 49, 50, 73, 83, 84, 109, 116, 118, 177, 188-190, 193, 230-232, 239, 240, 260, 261, 301 - 303, 313, 338, 341, 352, 353, 415, 416, 445, 447, 467, 468, 492, 493, 508, 516, 531, 608, 646, 664, 660, 661, 672, 680, 681, 741, 742, 745, 750.

V předsednictvu byli:

Předseda: Milota A., Dr.

Místopředsedové: Beneš V., Havelka O., Dr., Hruban M., Dr., Zimák F.

V členství výboru se vystřídali:

REP

Bačínský E., Dr., Havelka O., Dr., Novák F.

ČSD

Beneš V., Dundr V., Němeček V., Zimák F.

ČNS

Klouda A., Dr., Milota A., Dr., Pánek R., Riedl K.

L

Hruban M., Dr., Karas J., Dr.

Ž

Bas O., Dr.

Nsj

Matoušek J., Dr.

Ľud

Fritz G., Dr.

SdP

Brass K., Dr., Greger J., Dr., Maixner W., Schmidt E., Schrammel E., Tischer F., Dr., Weller F., Ing., Werner F.

DSD

Heller K., Dr.

MS

Turchányi I., Dr.

K

Haken J., Kreibich K., Šmeral B., Dr., Vacek V., Dr., Wenderlich J.


 

Výbor konal celkem 66 schůzí, 1 schůzi společnou s poslaneckou sněmovnou, měl 12 schůzí subkomitétu, 62 schůze subkom. společ. s posl. sněmovnou, a podal 63 zprávy tiskem.

 

VÝBOR ZAHRANIČNÍ.

20 členů.

Zvolen: 24. VI. 1935. 4, 24. VI. 1935; 5.

Ustavil se: 25. VI. 1935.

Zprávy čís. tisku:

48-50, 52-58, 67, 68, 202-206, 261, 332 - 337, 380 - 386, 479 - 482, 510 - 513, 577 - 579, 581, 582, 649 - 655, 662, 663, 680, 698, 699.

V předsednictvu byli:

Předseda: Donát V.

Místopředsedové: Klouda A., Dr., Rýpar J., Tomášek Fr.

V členství výboru se vystřídali:

REP

Donát V., Jakubec F., Nejezchleb-Marcha D., Šelmec A., Štefánek A., Dr., Udržal F.

ČSD

Modráček F., Pocisk J., Tomášek F., Winter A., Ing.

ČNS

Javornický O., Klouda A., Dr., Plamínková F.

L

Dytrych T., Rýpar J., Sobota J., Dr.

Ž

Sláma J.

Nsj

Trnobranský J.

Ľud

Fritz G., Dr., Polyák S., Dr., Ravasz V., Dr.

SdP

Greger J., Dr., Krczal G., Maixner W., Michler K., Pfrogner A., Tschakert R.

DSD

Heller K., Dr.

MS

Szilassy B., Dr., Törköly J., Dr., Turchányi I., Dr.

K

Kreibich K., Šmeral B., Dr., Vacek V., Dr.


 

Výbor konal celkem 35 schůzí a podal 56 zpráv tiskem.

 

VÝBOR ŽIVNOSTENSKO-OBCHODNÍ

20 členů.

Zvolen: 24. VI. 1935. 4, 24. VI. 1935; 5.

Ustavil se: 24. VI. 1935.

Zprávy čís. tisku:

163, 317, 443, 515, 574, 576, 619, 620, 622.

V předsednictvu byli:

Předseda: Pechman F.

Místopředsedové: Chalupník J., Pechanec J., Sechtr J.

V členství výboru se vystřídali:

REP

Foit F., Machovský J., Molík F., Sechtr J.

ČSD

Havlík R., Havránek P., Chalupník J., Korvas T., Koutková E.

ČNS

Rohlena M., Šolc A.

L

Brož B., Krejčí Jan J., Pechanec J., Rýpar J.

Ž

Pechman F.

Nsj

Kvasnička J.

Ľud

Janček O.

SdP

Bartl K., Bock K., Enhuber E., Patzak V.

DSD

Reyzl J.

MS

Pajor M., Dr.

K

Kubač F., Nedvěd F., Pfeiferová K., Zmrhal A.


 

Výbor konal celkem 13 schůzí, měl 1 schůzi subkomitétu a podal 9 zpráv tiskem.Přihlásit/registrovat se do ISP