I. VLÁDA.

Jmenována v Košicích 4. dubna 1945.

Demise přijata presidentem republiky 6. XI. 1945.

 

FIERLINGER Zdeněk,

předseda vlády.

Proslov:

při zahájení ustavující schůze PNS 1, 28. X. 1945; 2.

Prohlášení:

o programu vlády 3, 30. X. 1945; 2.

Prohlášení schváleno 50.

 

DAVID Josef,

náměstek předsedy vlády.

 

GOTTWALD Klement,

náměstek předsedy vlády.

 

ŠIROKÝ Viliam,

náměstek předsedy vlády.

 

ŠRÁMEK Jan, Msgre. Dr.,

náměstek předsedy vlády.

 

URSÍNY Ján,

náměstek předsedy vlády.

 

CLEMENTIS Vladimír, JUDr.,

státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí.

 

ĎURIŠ Július,

ministr zemědělství.

 

FERJENČÍK Mikuláš, MVDr.,

státní tajemník v ministerstvu národní obrany.

 

HÁLA František,

ministr pošt.

 

HASAL Antonín, arm. generál,

ministr dopravy.

 

KOPECKÝ Václav,

ministr informací.

 

LAUŠMAN Bohumil,

ministr průmyslu.

 

LICHNER Ján,

státní tajemník v ministerstvu zahraničního obchodu.

 

MAJER Václav,

ministr výživy.

 

MASARYK Jan,

ministr zahraničních věcí.

 

NEJEDLÝ Zdeněk, PhDr.,

ministr školství a osvěty.

 

NOSEK Václav,

ministr vnitra.

 

PIETOR Ivan, JUDr.,

ministr vnitřního obchodu.

 

PROCHÁZKA Adolf, JUDr.,

ministr zdravotnictví.

 

RIPKA Hubert, PhDr.,

ministr zahraničního obchodu.

 

STRÁNSKÝ Jaroslav, JUDr.,

ministr spravedlnosti.

 

SVOBODA Ludvík, arm. generál,

ministr národní obrany.

 

ŠOLTÉSZ Jozef, JUDr.,

ministr ochrany práce a sociální péče.

 

ŠROBÁR Vavro, MUDr.,

ministr financí.

 

II. VLÁDA.

Jmenována presidentem republiky dne 6. XI. 1945.

 

FIERLINGER Zdeněk,

předseda vlády.

Prohlášení:

o programu vlády a zároveň představuje novou vládu.

5, 9. XI. 1945; 2.

Prohlášení schváleno 9, 21. XI. 1945; 13.

 

GOTTWALD Klement,

náměstek předsedy vlády.

 

STRÁNSKÝ Jaroslav, JUDr.,

náměstek předsedy vlády.

 

ŠIROKÝ Viliam,

náměstek předsedy vlády.

 

ŠRÁMEK Jan, Msgre. Dr.,

náměstek předsedy vlády.

 

URSÍNY Ján,

náměstek předsedy vlády.

 

CLEMENTIS Vladimír, JUDr.,

státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí.

 

DRTINA Prokop, JUDr.,

ministr spravedlnosti.

Výklad o mimořádném lidovém soudnictví a o někt. aktuálních problémech justičních

32, 20. II. 1946; 2.

doslov 36, 5. III. 1946; 4.

schválen 15.

o návrhu (t. 355) na vydání zákona o zvlášt. služebních přídavcích soudců a soudních zaměstnanců

48, 12. IV. 1946; 11.

 

ĎURIŠ Július,

ministr zemědělství.

 

FERJENČÍK Mikuláš, MVDr.,

státní tajemník v ministerstvu národní obrany.

 

HÁLA František,

ministr pošt.

 

HASAL Antonín, arm. generál,

ministr dopravy.

 

KOPECKÝ Václav,

ministr informací.

 

LAUŠMAN Bohumil,

ministr průmyslu.

Výklad o vývoji znárodňovací akce a o situaci průmyslu

23, 22. I. 1946; 5.

schválen 26, 30. I. 1946; 16.

 

LICHNER Ján,

státní tajemník v ministerstvu zahraničního obchodu.

 

MAJER Václav,

ministr výživy.

 

MASARYK Jan,

ministr zahraničních věcí.

Výklad o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí

37, 6. III. 1946; 2.

schválen 39, 8. III. 1946; 56.

 

NEJEDLÝ Zdeněk, PhDr.,

ministr školství a osvěty.

 

NOSEK Václav,

ministr vnitra.

Výklad o činnosti ministerstva vnitra, o jeho legislativním programu a úkolech v oboru vnitřní správy

27, 31. I. 1946; 2.

doslov 30, 14. II. 1946; 18.

schválen 20.

 

PIETOR Ivan, JUDr.,

ministr vnitřního obchodu.

 

PROCHÁZKA Adolf, JUDr.,

ministr zdravotnictví.

 

RIPKA Hubert, PhDr.,

ministr zahraničního obchodu.

 

SVOBODA Ludvík, arm. generál,

ministr národní obrany.

 

ŠOLTÉSZ Jozef, JUDr.,

ministr ochrany práce a sociální péče.

 

ŠROBÁR Vavro, MUDr.,

ministr financí.

Výklad o vládním návrhu finančního zákona a rozpočtu pro rok 1946

36, 5. III. 1946; 15.

Doslov k rozpočtu a vysvětlení, týkající se berní správy v Praze II.

44, 29. III. 1946; 63.

schválen 71.Přihlásit/registrovat se do ISP