VÝBORY

V PROZATÍMNÍM NÁRODNÍM SHROMÁŽDĚNÍ.

Jména poslanců do výboru zvolených vytištěna tučně.

Jména poslanců (náhradníků) vyslaných do výborů během zasedání PNS vytištěna obyčejně.

 

SESTAVILA KANCELÁŘ KLUBŮ A VÝBORŮ.

 

VÝBOR BRANNÝ.

24 členů.

Zřízení schváleno a volba: 4, 8. XI. 1945; 5. 5, 9. XI. 1945; 8.

Ustavil se: 22. XI. 1945, 10, 22. XI. 1945; 3.

Subkomitéty:

1. k vlád. návrhu zákona o úpravě právních poměrů vojenských gážistů z povolání,

2. pro výcvikové tábory a střediska,

3. pro letectví.

V předsednictvu byli:

Předseda: Erban V. Dr.

Místopředsedové: Vodička J., Pláňovský P., Vičánek J., Polák M.

Zapisovatel: Loubal G. Dr.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Harus J., Pavlásek V., Sosnar-Honzák, J., Vodička J., Pich-Tůma M., Štekl K., Svoboda R.

NS

Bartoš A., Hora O., Hřebík A. Dr., Loubal G. Dr.

SD

Erban V. Dr., Holub V., Kubát J., Vaverka L., Lindauer J.

L

Kostelka B., Moravec J. Dr., Procházka K., Vičánek J.

KSS

Holdoš L., Lietavec J., Šolc J., Trojan J.

DS

Pláňovský P., Polák M., Vido A., Zibrín M. Dr.

Výbor konal schůzí: 16,

schůzí subkomitétů: 4,

podal tyto zprávy čís. tisku:

104, 116, 120, 155, 156, 238, 421, 427, 429.

 

VÝBOR IMUNITNÍ.

18 členů.

Zřízení schváleno a volba: 4, 8. XI. 1945; 5 a 6.

Ustavil se: 21. XI. 1945. 9, 21. XI. 1945; 3.

V předsednictvu byli:

Předseda: Múdry-Šebík M. Dr.

Místopředsedové: Hobza L. Dr., Horváth I. Dr., Machačová-Dostálová B.

Zapisovatel: Štěpán B.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Machačová-Dostálová B., Štětka J., Tesla J., Zimáková-Zemanová H.

NS

Hobza L. Dr., Pátková B. Dr., Šíp A. Dr.

SD

Hlaváček K. Dr., Maleček S., Veverka J. Dr.

L

Rolek B., Šmehlík J., Štěpán B.

KSS

Benada L., Horváth I. Dr., Klokoč O.

DS

Múdry-Šebík M. Dr., Viboch P., Zavacký V.

Výbor konal schůzí: 4,

podal tyto zprávy čís. tisku:

94, 139.

 

VÝBOR INFORMAČNÍ.

24 členů.

Zřízení schváleno a volba: 4, 8. XI. 1945; 5. 5, 9. XI. 1945; 11.

Ustavil se: 28. XI. 1945. 12, 29. XI. 1945; 5.

V předsednictvu byli:

Předseda: Čivrný L.

Místopředsedové: Červenka V., Klátil F., Hušek K.

Zapisovatel: Jilemnický P.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Čivrný L., Gerlichová-Petrusková J., Jungman F., Koucký V.

NS

Firt J., Klátil F., Uhlíř F. Dr., Vandrovec A., Wünsch O.

SD

Hatina F., Kaplan F., Maleček S., Vaněk J.

L

Červenka V., Ducháček I. Dr., Novák J. Dr., Plojhar J.

KSS

Friš E. Dr., Husák G. Dr., Jilemnický P., Novomeský L., Strechaj R., Jeleň O.

DS

Belluš S. Dr., Hušek K., Slávik D., Šenšel L., Török V.

Výbor konal schůzí: 6.

 

VÝBOR INICIATIVNÍ.

18 členů.

Zřízení schváleno a volba: 4, 8. XI. 1945; 5, 6.

Ustavil se: 21. XI. 1945; 9, 21. XI. 1945; 3.

V předsednictvu byli:

Předseda: Sýkora E.

Místopředsedové: Hájek J. Dr, Koucký V., Procházka K.

Zapisovatel: Adam Č.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Koucký V., Machačová-Dostálová B., Štětka J.

NS

Adam Č., Burian G. Dr., Loubal G. Dr.

SD

Görner V., Hájek J. Dr., Hlaváček K. Dr., Vaverka L.

L

Klimek J., Procházka K., Synek J. Ing.

KSS

Hrušovská F., Kušik Š., Sýkora E.

DS

Kočvara Š. Dr., Pláňovský P., Vido A.

Výbor konal schůzí: 9.

 

VÝBOR INKOMPATIBILITNÍ.

20 členů a 40 náhradníků.

Zřízení schváleno a volba: 11, 28. XI. 1945; 2-3.

Ustavil se: 29. XI. 1945. 12, 29. XI. 1945; 5.

V předsednictvu byli:

Předseda: Hlaváček K. Dr.

Místopředsedové: Krajina V. Dr., Kubač F., Krosnář J.

Zapisovatel: Bunža B. Dr.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

David V., Jura J., Krosnář J., Machačová-Dostálová B.

 

I. náhr. Svoboda R., Šling O., Štětka J., Holuša E.

 

II. náhr. Kubín K., Štekl K., Zimáková-Zemanová H., Tesla J.

NS

Deči B., Hobza L. Dr., Krajina V. Dr.

 

I. náhr. Weiland E., Čížek A., Klecanda V. Dr.

 

II. náhr. Přeučil F., Caňkář J., Urbánek B.

SD

Hatina F., Hlaváček K. Dr., Sedlák M.

 

I. náhr. Bělíková A., Jodas J., Větr F.

 

II. náhr. Smejkal O., Konopa V., Trubecký A.

L

Bunža B. Dr., Klimek J., Štěpán B.

 

I. náhr. Červenka V., Limpouch J., Polomský J.

 

II. náhr. Chytil V. Dr., Nermuť J., Skuhrovcová M.

KSS

Horváth I. Dr., Kubač F., Mazúr J., Svítok J., Sýkora E.

 

I. náhr. Turková M., Šolc J., Maurer J., Smida M.

 

II. náhr. Hroboňová E., Lietavec J., Ondrušek Š., Ušiak J.

DS

Brežný V. Dr., Poloncová M., Vyškovský J.

 

I. náhr. Šenšel L., Drgoň D. Dr., Matrka V.

 

II. náhr. Beharka J. Dr., Vido A., Kulich M.

Výbor konal schůzí: 1.

 

VÝBOR KULTURNÍ.

24 členů.

Zřízení schváleno a volba: 4, 8. XI. 1945; 5. 5, 9. XI. 1945; 8.

Ustavil se: 22. XI. 1945. 10, 22. XI. 1945; 3.

Subkomitéty:

1. pro otázky posluchačů vysokých škol,

2. pro vyřešení služebních, hmotných a právních poměrů vysokoškolského učitelstva,

3. k vlád. návrhu zákona o koncertní ústředně a k vlád. návrhu zákona o artistické ústředně

V předsednictvu byli:

Předseda: Klecanda V. Dr., Uhlířová J.

Místopředsedové: Pavlásek V., Novomeský L., Kratochvíl B. Dr.

Zapisovatel: Pišút M. Dr.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Čivrný L., Halas F., Kazimour J., Pavlásek V., Machačová-Dostálová B.

NS

Kácl K. Dr., Klecanda V. Dr., Peroutka F., Uhlířová J., Hlavatý V. Dr., Uhlíř F. Dr

SD

Bělehrádek J. Dr., Hladký J., Jungwirthová A., Kratochvíl B. Dr., Bělíková A.

L

Charvát C., Plojhar J., Skuhrovcová M., Vošahlík A. Dr.

KSS

Gonda J. Ing., Jelen O., Jilemnický P., Novomeský L.

DS

Cvinček A., Chudý M., Pišút M. Dr., Šenšel L.

Výbor konal schůzí: 14,

schůzí subkomitétů: 3,

podal tyto zprávy čís. tisku:

187, 192, 269, 360, 425, 426.

 

VÝBOR OBCHODU.

24 členů.

Zřízení schváleno a volba: 4, 8. XI. 1945; 5. 5, 9. XI. 1945; 10.

Ustavil se: 21. XI. 1945. 10, 22. XI. 1945; 3.

V předsednictvu byli:

Předseda: Fusek E.

Místopředsedové: Chudý M., Mazúr J., Děd J.

Zapisovatel: David V.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

David V., Kubíček F., Mráček J., Zmrhal A.

NS

Děd J., Jedlička F., Křepela F., Přeučil F.

SD

Bělíková A., Lindauer J., Nosek P. Novotný J.

L

Fusek E., Hořínek A., Pavlík V., Soukup A.

KSS

Dvorín F., Mazúr J., Svítok J., Valachovič M.,

DS

Beharka J. Dr., Chudý M., Kulich M., Matrka V., Zavacký V.

Výbor konal schůzí: 5,

podal tyto zprávy čís. tisku:

97, 133, 340, 407, 408, 409.

 

VÝBOR OSIDLOVACÍ.

24 členů.

Zřízení schváleno a volba: 4, 8. XI. 1945; 5. 5, 9. XI. 1945; 11.

Ustavil se: 29. XI. 1945. 10, 29. XI. 1945; 5.

V předsednictvu byli:

Předseda: Neuman A. Dr.

Místopředsedové: Veverka J. Dr., Harus J., Benda Š. Ing. Dr.

Zapisovatel: Čulen M.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Harus J., Holuša E., Janouš J., Jirásek J., Václavů K.

NS

Neuman A. Dr., Uhlířová J., Ulrich J., Zeman K.

SD

Bernard V., Machát A., Sedlák M., Veverka J. Dr., Gottvald A., Trubecký A.

L

Benda Š. Dr., Konvalina J., Novotný F., Štambachr F.

KSS

Čech J. Dr., Čulen M., Falťan M. Dr.

DS

Bendík J., Haviar V. Dr., Török V.

U

Babej P.

mk

Baláž J.

Výbor konal schůzí: 13,

podal tyto zprávy čís. tisku:

364, 365.

 

VÝBOR PRŮMYSLU.

24 členů.

Zřízení schváleno a volba: 4, 8. XI. 1945; 5. 5, 9. XI. 1945; 10.

Ustavil se: 21. XI. 1945. 10, 22. XI. 1945; 3.

Subkomitéty:

k vlád. návrhu zákona o omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání.

V předsednictvu byli:

Předseda: Kušik Š.

Místopředsedové: Kellner J. Dr., Firt J., Kempný J. Dr.

Zapisovatel: Cígler L.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Kazimour J., Kliment A., Štekl K., Zimáková-Zemanová H., Tesla J.

NS

Děd J., Firt J., Vála A., Vandrovec A.

SD

Cígler L., Erban E., Erban V. Dr., Kaplan F., Konopa V., Kubát J., Nosek P.

L

Červenka V., Chytil V. Dr., Kellner J. Dr., Synek J. Ing.

KSS

Gonda J. Ing., Kušik Š., Púll J. Dr., Trojan J.

DS

Fraštacký R., Kempný J. Dr., Kvetko M. Dr., Žoldoš A.

Výbor konal schůzí: 9,

podal tyto zprávy čís. tisku:

133, 445, 446.

 

VÝBOR ROZPOČTOVÝ.

36 členů.

Zřízení schváleno a volba: 4, 8. XI. 1945; 5, 6.

Ustavil se: 21. XI. 1945. 9, 21. XI. 1945; 3.

Subkomitéty:

k vlád. návrhu zákona o dávce z majetkových přírůstků a o dávce z majetku.

V předsednictvu byli:

Předseda: Brežný V. Dr.

Místopředsedové: Maiwald K. Dr., Štětka J., Žáčková-Batková J.

Zapisovatelé: Vojanec E., Klimek J.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Čihák J., Janouš J., Kliment A., Štětka J., Švermová-Švábová M., Zmrhal A., Harus J., Čivrný L., Vodička J., Jura J., Škrlantová B., Štekl K., Kazimour J., Bureš R. Dr., Machačová-Dostálová B., Závodský R., Václavů K., Šling O., Pavlásek V., Souček G., Hodinová-Spurná A., Kubíček F., Mráček J.

KSČ

Firt J., Ješ Š. Ing. Dr., Kameníček L. Ing. Dr., Neuman A. Dr., Weiland E., Žáčková-Batková J., Klecanda V. Dr., Hora O., Caňkář J., Čížek A., Tichota V., Krajina V. Dr., Křepela F., Zeman K.

SD

Lindauer J., Maiwald K. Dr., Sajal P., Smejkal O., Vašek Č., Vilím B., Jungwirthová A., Kafka J. Ing., Erban V. Dr., Bělíková A., Větr F., Vaverka L., Vaněk J., Bělehrádek J. Dr., Kubát J., Jodas J., Míčka J., Hladký J., Peška Z. Dr., Holub V., Görner V.

L

Benda Š. Dr., Fusek E., Chytil V., Novák J. Dr., Vičánek J., Vojanec E., Štambachr F., Trojanová M., Víšek F., Ducháček I. Dr., Peňáz J., Kostelka B., Šmehlík J., Klimek J.

KSS

Čech J. Dr., Hrušovská F., Jeleň O., Oliva J., Strechaj R., Sýkora E., Falťan M. Dr., Trojan J., Mazúr J., Dvorín F., Hrušovská F., Kubač F., Roháľ-Iľkiv I. Dr., Ušiak J.

DS

Blaho P. Ing., Brežný V. Dr., Josko M. Dr., Kempný J. Dr., Mjartan J., Drgoň D. Dr., Zibrín M. Dr., Matrka V.

U

Michalič G. Ing.

Výbor konal schůzí: 51,

schůzí subkomitétů: 1,

podal tyto zprávy čís. tisku:

15, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 52, 76, 77, 81, 110, 116, 120, 133, 134, 156, 157, 168, 169, 177, 190, 301, 335, 356, 359, 363, 366, 427, 428, 431, 432, 439, 440, 441, 442, 446, 447.

 

VÝBOR SOCIÁLNĚ-POLITICKÝ.

36 členů.

Zřízení schváleno a volba: 4, 8. XI. 1945; 5. 5, 9. XI. 1945; 8.

Ustavil se: 22. XI. 1945. 10, 22. XI. 1945; 3.

V předsednictvu byli:

Předseda: Zápotocký A.

Místopředsedové: Langr F., Petr A., Dvorín F.

Zapisovatel: Cipro V.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Hodinová-Spurná A., Jungman F., Procházka B., Štětka J., Václavů K., Zápotocký A., Jura J., David V., Svoboda R.

NS

Hora O., Kobylka Š., Langr F., Tichota V., Urbánek B., Wünsch O., Horáková M. Dr., Vandrovec A., Zeman K.

SD

Cígler V., Cipro V., Přibylová V., Skaunic L., Straňák J., Větr F., Bělíková A.

L

Fránek A., Petr A., Polomský J., Sova J., Šmehlík J., Vojanec E., Synek J. Ing.

KSS

Dvorín F., Kubač F., Kušik Š., Smida M., Turková M., Zupka F.

DS

Poloncová M., Šabršula J., Török V., Viboch P., Weiss G., Žoldoš A., Horváth J.

Výbor konal schůzí: 19,

podal tyto zprávy čís. tisku:

30, 31, 32, 33, 34, 81, 104, 120, 128, 137, 169, 190, 295, 306, 359, 427, 429, 430, 439, 440, 442, 443, 447.

 

VÝBOR TECHNICKO-DOPRAVNÍ.

24 členů.

Zřízení schváleno a volba: 4, 8. XI. 1945; 5. 5, 9. XI. 1945; 9.

Ustavil se: 28. XI. 1945. 12, 29. XI. 1945; 5.

Subkomitéty:

1. k projednávání resoluce posl. Ing. A. Janáčka,

2. pro otázky letecké.

V předsednictvu byli:

Předseda: Styk J. Ing.

Místopředsedové: Husák G. Dr., Novotný J., Jura J.

Zapisovatel: Chomutovský J.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Jura J., Kubíček F., Mráz F., Souček G., Pešák J.

NS

Ješ Š. Dr. Ing., Kobylka Š., Kout J., Tichota V.

SD

Černo J., Hatina F., Konopa V., Novotný J.

L

Holcman J., Chomutovský J., Janáček A. Ing., Víšek F.

KSS

Bašťovanský Š., Daubner V., Gonda J. Ing., Husák G. Dr., Smida M., Roháľ-Iľkiv I. Dr., Jeleň O.

DS

Brežný V. Dr., Filo K. Ing., Kempný J. Dr., Styk J. Ing.

Výbor konal schůzí: 17,

schůzí subkomitétů: 2,

podal tyto zprávy čís. tisku:

184, 361, 363, 367.

 

VÝBOR ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ.

36 členů.

Zřízení schváleno a volba: 4, 8. XI. 1945; 5, 6.

Ustavil se: 21. XI. 1945. 9, 21. XI. 1945; 3.

Subkomitéty:

1. k vlád. návrhu zákona o konfiskaci a vyvlastnění majetku některých osob a o jeho přídělu,

2. ratihabice,

3. k vlád. návrhu zákona o úpravě některých právních poměrů vojenských gážistů z povolání,

4. pro stálé voličské seznamy,

5. k vlád. návrhu zákona o beztrestnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků,

6. k vlád. návrhu zákona o uplatnění nároků z neplatnosti majetkových převodů a majetkově-právních jednání z doby nesvobody,

7. pro volební řád,

8. pro osnovu vlád. návrhu zákona o koncertní ústředně a vlád. návrhu zákona o artistické ústředně.

V předsednictvu byli:

Předseda: Púll J. Dr.

Místopředsedové: Řehulka J. Dr., Peška Z. Dr., Kočvara Š. Dr.

Zapisovatelé: Kazimour J., Görner V.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Bureš R. Dr., Dolanský J. Dr., Gerlichová-Petrusková J., Jura J., Kazimour J., Koucký V., Holuša E., Ledl J., Jungman F., Kliment A., Čihák J., David V.

NS

Burian G. Dr., Hobza L. Dr., Horáková M. Dr., Langr F., Pátková B. Dr., Šíp A. Dr., Břicháček J., Tichý V., Weiland E., Ulrich J., Křepela F., Bartoš A.

SD

Bernard V. Dr., Görner V., Hájek J. Dr., Hladký J., John O. Dr., Peška Z. Dr., Kubát J., Hlaváček K. Dr., Cipro V., Skaunic L., Černo J.

L

Bunža B. Dr., Ducháček I. Dr., Kellner J. Dr., Limpouch J., Řehulka J. Dr., Vošahlík A. Dr., Janáček A. Ing., Polomský J., Štěpán B.

KSS

Friš E. Dr., Horváth I. Dr., Husák G. Dr., Oravec T., Púll J. Dr., Strechaj R., Čech J. Dr., Holdoš L., Dvorín F., Čulen M., Kubač F., Jelen O., Čáp F., Turková M., Ondrušek Š.

DS

Beharka J. Dr., Drgoň D., Kočvara Š. Dr., Lettrich J. Dr., Múdry-Šebík M. Dr., Zibrín M. Dr., Pišút M. Dr., Matrka V., Hušek K., Štefánik I. Dr.

U

Roháľ-Iľkiv I. Dr.

Výbor konal schůzí: 34,

schůzí subkomitétů: 19,

podal tyto zprávy čís. tisku:

16, 66, 75, 78, 79, 97, 113, 115, 150, 178, 195, 214, 238, 248, 250, 270, 313, 341, 342, 363, 364, 365, 405, 407, 408, 409, 419, 421, 422, 427, 429, 430, 444, 448, 449.

VÝBOR VERIFIKAČNÍ.

12 členů.

Zřízení schváleno a volba: 4, 8. XI. 1945; 5-7.

Ustavil se: 21. XI. 1945. 9, 21. XI. 1945; 3.

Subkomitét:

k přezkoušení volby členů PNS.

V předsednictvu byli:

Předseda: Hodža F. Dr.

Místopředsedové: David V., Jedlička F., Sova J.

Zapisovatel: Sedlák M.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

David V., Hodinová-Spurná A.

NS

Jedlička F., Vála A.

SD

Pavlán J., Sedlák M.

L

Moravec J. Dr., Sova J.

KSS

Čáp F., Kubač F.

DS

Hodža F. Dr., Török V.

Výbor konal schůzí: 2.

schůze subkomitétu: 1.

 

VÝBOR VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI.

24 členů.

Zřízení schváleno a volba: 4, 8. XI. 1945; 5. 5, 9. XI. 1945; 11.

Ustavil se: 28. XI. 1945. 12, 29. XI. 1945; 5.

V předsednictvu byli:

Předseda: Vodička J.

Místopředsedové: Hřebík A. Dr., Zibrín M. Dr., Kubát J.

Zapisovatel: Bacílek K.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Pich-Tůma M., Slánský R., Škrlantová B., Vodička J., Mráz F., Svoboda R., Štekl K.

NS

Bartoš A., Čížek A., Hřebík A. Dr., Klátil F.

SD

Erban E., Kubát J., Maleček S., Pavlán J., Veverka J. Dr.

L

Bunža B. Dr., Kopecký J. Ing., Petr A., Řehulka J. Dr., Hořínek A., Chomutovský J.

KSS

Bacílek K., Benada Ľ., Čáp. F., Lietavec J.

DS

Belluš S. Dr., Múdry-Šebík M. Dr., Štefánik I. Dr., Zibrín M. Dr.

Výbor konal schůzí: 7.

 

VÝBOR ZAHRANIČNÍ.

24 členů.

Zřízení schváleno a volba: 4, 8. XI. 1945; 5. 5, 9. XI. 1945; 9.

Ustavil se: 21. XI. 1945. 9, 21. XI. 1945; 3.

V předsednictvu byli:

Předseda: Ducháček I. Dr.

Místopředsedové: Hodža F. Dr., Uhlíř F. Dr., Bašťovanský Š.

Zapisovatel: Bernard V. Dr.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Dolanský J. Dr., Slánský R., Šling O., Švermová M.

NS

Horáková M. Dr., Klecanda V. Dr., Uhlíř F. Dr., Wünsch O., Firt J.

SD

Bernard V. Dr., Erban E., Kratochvíl B. Dr., Vaněk J., Peška Z. Dr.

L

Červenka V., Ducháček I. Dr., Pavlík V., Štěpán B.

KSS

Bašťovanský Š., Friš E. Dr., Novomeský L., Valo J., Horváth J. Dr.

DS

Hodža F. Dr., Múdry-Šebík M. Dr., Pišút M. Dr., Viboch P.

Výbor konal schůzí: 8.

podal tyto zprávy čís. tisku:

16, 52, 133, 134, 356, 446.

 

VÝBOR ZÁSOBOVACÍ.

24 členů.

Zřízení schváleno a volba: 4, 8. XI. 1945; 5. 5, 9. XI. 1945; 9.

Ustavil se: 28. XI. 1945. 12, 29. XI. 1945; 5.

Subkomitéty:

1. pro zásobování obyvatelstva z výroby živočišné,

2. pro zásobování obyvatelstva z výroby rostlinné,

3. pro zásobování obyvatelstva z výroby průmyslové.

V předsednictvu byli:

Předseda: Kaďůrek F.

Místopředsedové: Rohaľ-Iľkiv I. Dr., Bendík J., Lindauer J.

Zapisovatel: Břicháček J.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Kaleta A., Souček G., Svoboda R., Zmrhal A., Machačová-Dostálová B.

NS

Břicháček J., Deči B., Novák S., Žáčková-Batková J.

SD

Gottvald A., Holub V., Jungwirthová A., Lindauer J.

L

Desenský F., Kaďůrek F., Nermuť J., Trojanová M.

KSS

Dvorín F., Roháľ-Iľkiv I. Dr., Turková M., Valachovič M., Daubner V., Mazúr J.

DS

Bendík J., Fraštacký R., Horváth J., Kempný J. Dr.

Výbor konal schůzí: 14.

 

VÝBOR ZDRAVOTNICKÝ.

24 členů.

Zřízení schváleno a volba: 4, 8. XI. 1945; 5. 5, 9. XI. 1945; 9.

Ustavil se: 21. XI. 1945. 10, 22. XI. 1945; 3.

Subkomitét:

pro bytové otázky.

V předsednictvu byli:

Předseda: Kácl K. MUDr. a Ing. Dr.

Místopředsedové: Haviar V. Dr., Moravec J. Dr., Hroboňová E.

Zapisovatel: Bureš R. Dr.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Bureš R. Dr., Hodinová-Spurná A., Jirásek J., Václavů K.

NS

Adam Č., Caňkář J., Kácl K. MUDr. a Ing. Dr., Litera J., Tichý V.

SD

Jodas J., Konopa V., Podborský V., Větr F.

L

Konvalina J., Moravec J. Dr., Peňáz J., Skuhrovcová M., Charvát C.

KSS

Hroboňová E., Hrušovská F., Ušiak J., Zupka F.

DS

Cvinček A., Haviar V. Dr., Poloncová M., Ševčík J. Dr.

Výbor konal schůzí: 13,

schůzí subkomitétů: 2.

 

VÝBOR ZEMĚDĚLSKÝ.

24 členů.

Zřízení schváleno a volba: 4, 8. XI. 1945; 5. 5, 9. XI. 1945; 10.

Ustavil se: 22. XI. 1945. 10, 22. XI. 1945; 3.

Subkomitéty:

1. pro redakci resoluce vládě a přísl. ministerstvům,

2. stálá komise pro sledování osidlování zemědělské půdy v pohraničí.

V předsednictvu byli:

Předseda: Kafka J. Ing.

Místopředsedové: Falťan M. Dr., Soukup A., Nepomucký J.

Zapisovatel: Kameníček L. Ing. Dr.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Blaha L., Ledl J., Nepomucký J., Paleček R., Janouš J.

NS

Kameníček L. Ing. Dr., Mikuláš V., Novák S., Ulrich J.

SD

Kafka J. Ing., Míčka J., Smejkal O., Trubecký A., Gottvald A.

L

Kopecký J. Ing., Soukup A., Štambachr F., Váňa B.

KSS

Čulen M., Falťan M. Dr., Valo J., Hrušovská F., Strechaj R., Kubač F., Turková M., Lietavec J.

DS

Blaho P. Ing., Ferjak J., Kvetko M. Dr., Mjartan J., Matrka V., Baláž J., Zibrín M. Dr.

U

Babej P.

Výbor konal schůzí: 16,

schůzí subkomitétů: 1,

podal tyto zprávy čís. tisku:

134, 195, 443, 450.

 

VÝBOR ŽIVNOSTENSKÝ.

24 členů.

Zřízení schváleno a volba: 4, 8. XI. 1945; 5. 5, 9. XI. 1945; 10.

Ustavil se: 21. XI. 1945. 10, 22. XI. 1945; 3.

V předsednictvu byli:

Předseda: Váňa B.

Místopředsedové: Mráček J., Zeman K., Sajal P.

Zapisovatel: Vido A.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Čihák J., Kubín K., Mráček J., Pešák J.

NS

Břicháček J., Křepela F., Přeučil F., Zeman K.

SD

Kafka J. Ing., Machát A., Přibylová J., Sajal P., Sedlák M.

L

Brukner J., Hořínek A., Chomutovský J., Váňa B.

KSS

Kubač F., Ondrušek Š., Púll J. Dr., Svítok J.

DS

Drgoň D. Dr., Slávik D., Vido A., Vyškovský J., Žoldoš A.

Výbor konal schůzí: 4.Přihlásit/registrovat se do ISP