PŘEDSEDNICTVO:

Volba provisorní 1, 18. VI. 1946; 16-18.

 

PŘEDSEDA:

ZÁPOTOCKÝ Antonín

 

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ:

LANGR František

PETR Alois

BÖHM Emanuel, PhDr.

TYMEŠ František

ŠOLTÉSZ Jozef, JUDr.

 

Volba definitivní 8, 18. VII. 1946; 5-7.

 

PŘEDSEDA:

DAVID Josef

 

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ:

HODINOVÁ-SPURNÁ Anežka

PETR Alois

(vzdal se funkce, jmenován ministrem dopravy 25. II. 1948

94, 10. III. 1948; 3.)

BÖHM Emanuel, PhDr.

(vzdal se funkce 13. IX. 1946

12, 19. IX. 1946; 13.)

TYMEŠ František

(vzdal se funkce, jmenován náměstkem předsedy vlády 25. XI. 1947,

84, 10. XII. 1947, 3, 4.)

ŠOLTÉSZ Jozef, JUDr.

(vzdal se funkce 18. IX. 1946,

12, 19. IX. 1946; 13.)

Změny:

ŠEVČÍK Ján, JUDr., zvolen za Böhma Em., PhDr.,

12, 19. IX. 1946; 12.

vzdal se funkce, 98, 18. III. 1948, 5.

jmenován stát. tajemníkem v ministerstvu národní obrany

94, 10. III. 1948; 5.

KOMZALA František zvolen za Šoltésze Jozefa, JUDr.,

12, 19. IX. 1946; 12.

HLADKÝ Jaroslav zvolen za Tymeše Františka,

84, 10. XII. 1947; 4.

vzdal se funkce 98, 18. III. 1948; 5.

JOHN Oldřich, JUDr. zvolen za Hladkého Jaroslava,

98, 18. III. 1948; 5.

CHYTIL Václav, JUDr. zvolen za Petra Aloise,

98, 18. III. 1946; 5.

POLÁK Milan zvolen za Ševčíka Jána, JUDr.,

98, 18. III. 1946; 5.

 

ZAPISOVATELÉ:

BARTUŠKA Jan, JUDr.

BOLEN Václav

DUCHÁČEK Ivo, JUDr.

FALŤAN Michal, JUDr.

KOKEŠ Jaroslav, JUDr.

NEUMAN Alois, JUDr.

SMEJKAL Oldřich

SOVA Jan

ŠPÁNIK Július, PhDr.

ŠTĚTKA Josef

 

POŘADATELÉ:

BABEJ Peter

ČÍŽEK Alois

HOMOLA Oleg

KŘEPELA František

MATRKA Valentín

PŮČEK Zdeněk

SAJAL Pavel

VOJANEC EmilPřihlásit/registrovat se do ISP