PRESIDENT REPUBLIKY.

 

Dr. BENEŠ EDVARD,

president republiky.

Zvolen a vykonal slib na ústavu ve schůzi ústavodárného Národního shromáždění ve Vladislavském sále na Hradě pražském dne 19. června 1946.

2, 19. VI. 1946; 4.

Připomínky:

k zákonu o postavení redaktorů a o Svazech novinářů, t. 540 a 585.

54, 28. V. 1947; 6.

k návrhu Vodičky, Holdoše, Hložka, Haruse, Musila, Jeleňa a soudruhů na vydání zákona o sňatcích osob, podléhajících branné povinnosti, t. 646 a 688.

62, 1. VII. 1947; 18.Přihlásit/registrovat se do ISP