II. VLÁDA.

Jmenována 6. XI. 1945.

Demise podána 19. VI. 1946.

Zproštěna vedení vládních věcí 2. VII. 1946.

 

FIERLINGER Zdeněk,

předseda vlády.

Proslov:

při zahájení ustavující schůze ÚNS

1, 18. VI. 1946; 2.

 

GOTTWALD Klement,

náměstek předsedy vlády.

 

STRÁNSKÝ Jaroslav, JUDr.,

náměstek předsedy vlády.

 

ŠIROKÝ Viliam,

náměstek předsedy vlády.

 

ŠRÁMEK Jan, Msgre Dr.,

náměstek předsedy vlády.

 

URSÍNY Ján,

náměstek předsedy vlády.

 

CLEMENTIS Vladimír, JUDr.,

státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí.

 

DRTINA Prokop, JUDr.,

ministr spravedlnosti.

 

ĎURIŠ Július,

ministr zemědělství.

 

FERJENČÍK Mikuláš, MVDr.,

státní tajemník v ministerstvu národní obrany.

 

HÁLA František,

ministr pošt.

 

HASAL Antonín, arm. generál,

ministr dopravy.

 

KOPECKÝ Václav,

ministr informací.

 

LAUŠMAN Bohumil,

ministr průmyslu.

 

LICHNER Ján,

státní tajemník v ministerstvu zahraničního obchodu.

 

MAJER Václav,

ministr výživy.

 

MASARYK Jan,

ministr zahraničních věcí.

 

NEJEDLÝ Zdeněk, PhDr.,

ministr školství a osvěty.

 

NOSEK Václav,

ministr vnitra.

 

PIETOR Ivan, JUDr.,

ministr vnitřního obchodu.

 

PROCHÁZKA Adolf, JUDr.,

ministr zdravotnictví.

 

RIPKA Hubert, PhDr.,

ministr zahraničního obchodu.

 

SVOBODA Ludvík, arm. generál,

ministr národní obrany.

 

ŠOLTÉSZ Jozef, JUDr.,

ministr ochrany práce a sociální péče.

 

ŠROBÁR Vavro, MUDr.,

ministr financí.

 

III. VLÁDA.

Jmenována dne 2. VII. 1946. 3, 8. VII. 1946; 10.

Demise přijata prezidentem republiky dne 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

 

GOTTWALD Klement,

předseda vlády.

Prohlášení:

o programu vlády. 3, 8. VII. 1946; 10.

prohlášení schváleno. 6, 11. VII. 1946; 21.

o některých časových otázkách. 9, 12. IX. 1946; 3.

prohlášení schváleno. 13, 2. X. 1946; 11.

o přípravách na ústavu republiky Československé.

13, 2. X. 1946; 10.

o dvouletém hospodářském plánu.

15, 16. X. 1946; 3.

 

ZENKL Petr, PhDr.,

náměstek předsedy vlády.

Dne 20. II. 1948 podal demisi, která byla přijata presidentem republiky 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

 

ŠRÁMEK Jan, Msgre, ThDr.,

náměstek předsedy vlády.

20. II. 1948 podal demisi, která byla přijata presidentem republiky 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

 

URSÍNY Ján,

náměstek předsedy vlády.

Zproštěn úřadu náměstka předsedy vlády 13. XI. 1947.

83, 25. XI. 1947; 3.

 

KOČVARA Štefan, JUDr.,

náměstek předsedy vlády.

od 24. XI. 1947.

20. II. 1948 podal demisi, která byla přijata presidentem republiky 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

 

FIERLINGER Zdeněk,

náměstek předsedy vlády.

Zproštěn úřadu náměstka předsedy vlády 25. XI. 1947.

84, 10. XII. 1947; 3.

 

TYMEŠ František,

náměstek předsedy vlády.

od 25. XI. 1947.

Zproštěn úřadu náměstka předsedy vlády 25. II. 1948,

94, 10. III. 1948; 3.

 

ŠIROKÝ Viliam,

náměstek předsedy vlády.

 

CLEMENTIS Vladimír, JUDr.,

státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí.

Projev:

o jednání a výsledcích pařížské konference,

73, 30. IX. 1947; 10.

 

ČEPIČKA Alexej, JUDr.,

ministr vnitřního obchodu

od 3. XII. 1947.

Odpovědi na dotazy podle § 65 j. ř.

na dotaz A. Kleinerové.

84, 10. XII. 1947; 5.

na dotaz L. Cíglera.

90, 21. I. 1948; 21.

na dotaz J. Žáčkové-Batkové.

90, 21. I. 1948; 21.

na dotazy J. Děda (přednesl min. Ďuriš).

93, 4. II. 1948; 5, 7.

na dotaz F. Křepely (přednesl min. Ďuriš).

93, 4. II. 1948; 6.

na dotaz J. Pešáka (přednesl min. Ďuriš).

93, 4. II. 1948; 7.

na dotaz A. Hykla (přednesl min. Ďuriš).

93, 4. II. 1948; 8.

na dotaz J. Čiháka (přednesl min. Ďuriš).

93, 4. II. 1948; 8.

na dotazy F. Přeučila (přednesl min. Ďuriš).

93, 4. II. 1948; 9, 10.

na dotaz O. Hory (přednesl min. Ďuriš).

93, 4. II. 1948; 10.

na dotaz A. Jaroše (přednesl min. Ďuriš).

93, 4. II. 1948; 11.

 

DOLANSKÝ Vladimír, JUDr.,

ministr financí.

Výklad:

o vládním návrhu finančního zákona republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na r. 1947.

23, 22. XI. 1946; 2.

schválen. 29, 14. XII. 1946; 22.

o vládním návrhu finančního zákona republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na r. 1948 a o finanční situaci státu.

81, 30. X. 1947; 3.

schválen 88, 17. XII. 1947; 72.

Písemná zpráva

o státním nemovitém majetku.

59, 24. VI. 1947; 23.

Odpovědi na dotazy podle § 65 j. ř.

na dotaz A. Gottvalda.

83, 25. XI. 1947; 11.

na dotaz Dr. L. Linczényiho.

83, 25. XI. 1947; 12.

na dotaz A. Šulíka.

83, 25. XI. 1947; 15.

na dotaz A. Tichoty.

83, 25. XI. 1947; 17.

na dotaz J. Caňkáře.

84, 10. XII. 1947; 6.

na dotazy A. Šulíka.

84, 10. XII. 1947; 7, 8.

na dotaz Dr. L. Linczényiho (přednesl Dr. Clementis).

90, 21. I. 1948; 5.

na dotaz Dr. Hobzy.

90. 21. I. 1948; 14.

na dotazy A. Šulíka.

90, 21. I. 1948; 15.

 

DRTINA Prokop, JUDr.,

ministr spravedlnosti.

20. II. 1948 podal demisi, která byla přijata presidentem republiky 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Výklad o činnosti a výsledcích retribučního soudnictví.

55, 29. V. 1947; 17.

Odpovídá na věcnou poznámku Dr. Steinera a sděluje, že na rozpravu a dotazy poslanců, které učinili k jeho výkladu z 29. V. 1947 odpoví, až bude míti pohromadě úplný potřebný materiál.

57, 11. VI. 1947; 41.

doslov. 63, 2. VII. 1947; 8.

schváleno. 63, 2. VII. 1947; 31.

Poznámka k odpovědi min. vnitra Noska na dotaz O. Hory ve věci neuspokojivého pátrání po pachatelích atentátu na členy vlády.

83, 25. XI. 1947; 23.

Odpovědi na dotazy podle § 65 j. ř.

na dotaz O. Jeleňa. 83, 25. XI. 1947; 20.

na dotaz R. Koštejna, 83, 25. XI. 1947; 21.

na dotaz O. Jeleňa. 84, 10. XII. 1947; 10.

na dotaz V. Juhy. 84, 10. XII. 1947; 11.

na dotazy Dr. J. Kokeše. 84, 10. XII. 1947; 12.

na dotaz B. Machačové-Dostálové, 84, 10. XII. 1947; 13.

na dotaz J. Vítka. 84, 10. XII. 1947; 14.

na dotaz J. Zuzaňáka. 90, 21. I. 1948; 9.

na dotaz L. Blahy, 93, 4. I. 1948; 3.

na dotaz J. Sutra. 93, 4. II. 1948; 4.

 

ĎURIŠ Július,

ministr zemědělství.

Projev:

o opatřeních na odstranění následků mimořádného sucha.

68, 11. IX. 1947; 12.

doslov. 73, 30. IX. 1947; 5.

schválen. 73, 30. IX. 1947, 9.

Odpovědi na dotazy podle § 65 j. ř.

na dotaz F. Hatiny. 91, 22. I. 1948; 5.

na dotaz M. Sedláka. 91, 22. I. 1948; 6.

na dotaz inž. J. Synka. 91, 22. I. 1948; 6.

na dotaz Č. Torna. 91, 22. I. 1948; 7.

na dotaz E. Weilanda. 91, 22. I. 1948; 7.

na dotaz St. Nováka. 91, 22. I. 1948; 8.

na dotaz Dr. M. Horákové. 93, 4. II. 1948; 11.

 

FRANEK Mikuláš, JUDr.,

ministr bez portefeuille.

18. VII. 1946 pověřen řízením ministerstva pro sjednocení zákonů.

9, 12. IX. 1946; 7.

20. II. 1948 podal demisi, která byla přijata presidentem republiky 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

 

HÁLA František,

ministr pošt.

20. II. 1948 podal demisi, která byla přijata presidentem republiky 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

 

JANKOVCOVÁ Ludmila, Ing.,

ministryně průmyslu.

od 25. XI. 1947. 84, 10. XII. 1947; 3.

Odpovědi na dotazy podle § 65 j. ř.

na dotaz J. Horvátha. 84, 10. XII. 1947; 16.

na dotazy L. Cíglera. 90, 21. I. 1948; 18, 19.

na dotazy J. Děda. 93, 4. II. 1948; 5, 6, 7.

na dotaz F. Křepely. 93, 4. II. 1948; 6.

 

KOPECKÝ Jan, Ing.,

ministr techniky.

od 28. VIII. 1946 za zemř. Dr. A. Vošahlíka.

9, 12. IX. 1946; 6.

20. II. 1948 podal demisi, která byla přijata presidentem republiky 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Odpovědi na dotazy podle § 65 j. ř.

na dotaz P. Babeje. 83, 25. XI. 1947; 28.

na dotaz O. Hory. 83, 25. XI. 1947; 29.

na dotaz T. Rožnaye. 84, 10. XII. 1947; 17.

 

KOPECKÝ Václav,

ministr informací.

na dotaz Dr. L. Linczényiho.

83, 25. XI. 1947; 13.

 

LAUŠMAN Bohumil,

ministr průmyslu.

Zproštěn úřadu ministra průmyslu 25. XI. 1947.

84, 10. XII. 1947; 3.

 

Výklad:

o všech otázkách, týkajících se průmyslu všech oborů, o jeho výsledcích v dvouletém hospodářském plánu a o nejbližších úkolech.

78, 23. X. 1947; 2.

schválen. 81, 30. X. 1947; 70.

Odpovědi na dotazy podle § 65 j. ř.

na dotaz Dr. L. Linczényiho (přednesl min. Majer).

83. 25. XI. 1947; 15.

 

LICHNER Ján,

státní tajemník v ministerstvu národní obrany.

20. II. 1948 podal demisi, která byla přijata presidentem republiky 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

 

MAJER Václav,

ministr výživy.

Zproštěn úřadu ministra 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Projev:

k třetímu výročí založení organisace UNRRA.

19, 6. XI. 1946; 3.

o situaci ve všech oborech výživy.

68, 11. IX. 1947; 4.

doslov. 73, 30. IX. 1947; 3.

schválen. 73, 30. IX. 1947; 9.

Odpovědi na dotazy podle § 65 j. ř.

na dotaz F. Zupky. 83, 25. XI. 1947; 27.

na dotaz R. Gottiera. 84, 10. XII. 1947; 17.

na dotaz A. Jaroše. 90, 21. I. 1948; 20.

na dotaz St. Nováka. 90, 21. I. 1948; 20.

 

MASARYK Jan, Dr. h. c.,

ministr zahraničních věcí.

Projev:

k ratifikaci smlouvy mezi Federativní lidovou republikou Jugoslavií a republikou Československou.

7, 17. VII. 1946; 6.

Prohlášení:

o zahraniční situaci. 42, 20. III. 1947; 2.

doslov. 43, 21. III. 1947; 23.

schváleno. 43, 21. III. 1947; 23.

o smlouvě o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou, podepsané ve Varšavě dne 10. III. 1947 (t. 552).

52, 14. V. 1947; 7.

Odpovědi na dotazy podle § 65 j. ř.

na dotazy Dr. Linczényiho (přednesl Dr. Clementis).

90, 21. I. 1948; 4, 5.

 

NEJEDLÝ Zdeněk, PhDr.,

ministr soc. péče.

o zákonu o hornickém pensijním pojištění (t. 441).

39, 6. III. 1947; 7.

Odpovědi na dotazy podle § 65 j. ř.

na dotaz O. Smejkala. 83, 25. XI. 1947; 24.

na dotaz P. Vibocha. 83, 25. XI. 1947; 25.

na dotaz A. Kleinerové. 90, 21. I. 1948; 23.

na dotaz J. Lesáka. 90, 21. I. 1948; 24.

na dotaz Š. Blaško. 90, 21. I. 1948. 25.

na dotaz F. Jaroše (přednesl min. Ďuriš).

93, 4. II. 1948; 12.

 

NOSEK Václav,

ministr vnitra.

výklad o odsunu Němců. 17, 24. X. 1946; 9.

o významu osnovy zákona o národní bezpečnosti (t. 745) a výklad o činnosti Sboru národní bezpečnosti v r. 1946.

67, 11. VII. 1947; 37.

odmítá útoky Dr. Hodži na bezpečnost státu při projednávání imunitní věci Dr. Kempného a Dr. Bugára.

77, 16. X. 1947; 12.

Odpovědi na dotazy podle § 65 j. ř.

na dotaz P. Babeje. 83, 25. XI. 1947; 4.

na dotaz O. Hory. 83, 25. XI. 1947; 6.

na dotaz M. Syrovátkové. 83, 25. XI. 1947; 9.

na dotaz Dr. L. Linczényiho (přednesl Dr. Clementis),

90, 21. I. 1948; 4, 5.

na dotaz M. Sedláka. 90, 21. I. 1948; 6.

na dotaz F. Pareze. 90, 21. I. 1948; 7.

na dotaz L. Skaunice. 90, 21. I. 1948; 8.

na dotaz J. Zuzaňáka. 90, 21. I. 1948; 9.

na dotaz Dr. L. Hobzy. 90, 21. I. 1948; 14.

 

PIETOR Ivan, JUDr.,

ministr dopravy.

20. II. 1948 podal demisi, která byla přijata presidentem republiky 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Odpovědi na dotazy podle § 65 j. ř.

na dotaz A. Vido (přednesl stát. taj. Lichner).

84, 10. XII. 1947; 14.

na dotaz J. Horvátha (přednesl stát. taj. Lichner).

84, 10. XII. 1947; 16.

na dotaz Š. Blaško. 90, 21. I. 1948; 22.

na dotaz F. Hatiny. 90, 21. I. 1948; 22.

 

PROCHÁZKA Adolf, JUDr.,

ministr zdravotnictví.

20. II. 1948 podal demisi, která byla přijata presidentem republiky 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Odpovědi na dotazy podle § 65 j. ř.

na dotaz Dr. R. Bureše. 83, 25. XI. 1947; 26.

 

RIPKA Hubert, PhDr.,

ministr zahraničního obchodu.

20. II. 1948 podal demisi, která byla přijata presidentem republiky 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Odpovědi na dotazy podle § 65 j. ř.

na dotaz M. Sedláka (přednesl min. Drtina).

84, 10. XII. 1947; 9.

na dotaz M. Sedláka. 90, 21. I. 1948; 6.

na dotaz J. Děda. 93, 4. II. 1948; 5.

 

STRÁNSKÝ Jaroslav, JUDr.,

ministr školství a osvěty.

20. II. 1948 podal demisi, která byla přijata presidentem republiky 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Odpovědi na dotazy podle § 65 j. ř.

na dotaz Dr. L. Linczényiho. 83, 25. XI. 1947; 13.

na dotaz L. Koubka. 83, 25. XI. 1947; 18.

na dotaz Dr. L. Linczényiho. 90, 21. I. 1948; 5.

na dotazy L. Cíglera. 90, 21. I. 1948; 16, 17.

na dotaz M. Synkové. 90, 21. I. 1948; 17.

 

SVOBODA Ludvík, arm. generál,

ministr národní obrany.

Odpovědi na dotazy podle § 65 j. ř.

na dotaz M. Sedláka. 83, 25. XI. 1947; 18.

na dotaz M. Sedláka. 90, 21. I. 1948; 6.

 

VOŠAHLÍK Alois, RNDr.,

ministr bez portefeuille.

18. VII. 1946 pověřen řízením ministerstva techniky.

9, 12. IX. 1946; 7.

zemřel 8. VIII. 1946, nást. jmenován Kopecký Jan, Ing, 28. VIII. 1946.

 

ZMRHAL Antonín,

ministr vnitřního obchodu.

Zproštěn úřadu ministra vnitřního obchodu 3. XII. 1947.

84, 10. XII. 1947; 4.

Odpovědi na dotazy podle § 65 j. ř.

na dotaz A. Kleinerové (přednesl min. Dr. Dolanský).

83, 25. XI. 1947; 21.

na dotaz E. Weilanda (přednesl min. Dr. Dolanský).

83, 25. XI. 1947; 22.

 

IV. VLÁDA.

Jmenována dne 25. II. 1948. 94, 10. III. 1948; 3.

 

GOTTWALD Klement,

předseda vlády.

Pověřen zatímním obstaráváním funkcí dvou nejmenovaných náměstků předsedy vlády dne 18. III. 1948.

99, 20. III. 1948; 4.

Prohlášení:

o akčním programu vlády. 94, 10. III. 1948; 3.

schváleno. 95, 11. III. 1948; 25.

Projev:

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

114, 9. V. 1948; 5.

 

ŠIROKÝ Viliam,

náměstek předsedy vlády.

 

LAUŠMAN Bohumil,

náměstek předsedy vlády.

 

ZÁPOTOCKÝ Antonín,

náměstek předsedy vlády.

Projev:

za rozpravy o znárodňovacích zákonech (t. 1186, 1187, 1188, 1190, 1192 a 1193).

108, 28. IV. 1948; 17.

 

CLEMENTIS Vladimír, JUDr.,

státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí.

jmenován ministrem zahraničních věcí dne 18. III. 1948.

99, 20. III. 1948; 4.

Projev:

o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsané dne 23. IV. 1948 v Praze (t. 1202).

109, 29. IV. 1948; 4.

 

ČEPIČKA Alexej, JUDr.,

ministr spravedlnosti.

Řeč za rozpravy:

o zákonu, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení (t. 1109) a o zákonu o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti. (t. 1108).

101, 25. III. 1948; 9.

 

DOLANSKÝ Jaromír, JUDr.,

ministr financí.

Projev:

o zákonu o Národní bance Československé (t. 1027) a o platidlech československé měny (t. 1026).

96, 11. III. 1948; 23.

 

ĎURIŠ Július,

ministr zemědělství.

Projev:

k zemědělským předlohám (t. 1067, 1082, 1087, 1088, 1093 a 1095).

100, 21. III. 1948; 4.

 

ERBAN Evžen,

ministr sociální péče.

Výklad:

o zákonu o národním pojištění, (t. 1144).

103, 14. IV. 1948; 3.

 

FIERLINGER Zdeněk,

ministr průmyslu.

Projev:

o zákonu o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských (t. 1047).

96, 11. III. 1948; 27.

 

GREGOR Antonín, JUDr.,

ministr zahraničního obchodu.

Projev:

o zákonu o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství (t. 1192).

108, 28. IV. 1948; 9.

 

JANKOVCOVÁ Ludmila, Ing.,

ministryně výživy.

Projev:

o znárodňovacích zákonech (t. 1186, 1187, 1188, 1190, 1192 a 1193).

108, 28. IV. 1948; 11.

 

KOPECKÝ Václav,

ministr informací.

Projev:

o zákonu, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon) (t. 1061).

99, 20. III. 1948; 14.

 

KRAJČÍR František,

ministr vnitřního obchodu.

Projev:

o znárodňovacích zákonech (t. 1186, 1187, 1188, 1190, 1192 a 1193).

108, 28. IV. 1948;

 

MASARYK Jan, Dr. h. c.,

ministr zahraničních věcí.

Zemřel 10. III. 1948. 94, 10. III. 1948; 2.

 

NEJEDLÝ Zdeněk, PhDr.,

ministr školství a osvěty.

Projev:

o zákonu, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon) (t. 1061).

99, 20. III. 1948; 12.

o zákonu o základní úpravě jednotného školství (školský zákon) (t. 1167).

106, 21. IV. 1948; 12.

 

NEUMAN Alois, JUDr.,

ministr pošt.

 

NOSEK Václav,

ministr vnitra.

Posmrtná vzpomínka

na zemřelého ministra zahraničních věcí Dr. h. c. Jana Masaryka.

94, 10. III. 1948; 2.

 

PETR Alois,

ministr dopravy.

 

PLOJHAR Josef,

ministr zdravotnictví.

Řeč za rozpravy:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 28. VI. 1929, č. 114 Sb., o výkonu lékařské praxe (t. 1138).

102, 7. IV. 1948; 15.

o zákonu o základní úpravě jednotného školství (školský zákon) (t. 1167).

106, 21. IV. 1948; 13.

 

SVOBODA Ludvík, arm. generál,

ministr národní obrany.

 

ŠEVČÍK Ján, JUDr.,

státní tajemník v ministerstvu národní obrany.

 

ŠLECHTA Emanuel, Dr. Ing.,

ministr techniky.

Projev:

o znárodňovacích zákonech (t. 1186, 1187, 1188, 1190, 1192 a 1193).

108, 28. IV. 1948; 16.

 

ŠROBÁR Vavro, MUDr.,

ministr pro sjednocení zákonů.Přihlásit/registrovat se do ISP