VÝBORY

V ÚSTAVODÁRNÉM NÁRODNÍM SHROMÁŽDĚNÍ.

Jména poslanců do výboru zvolených vytištěna tučně.

Jména poslanců (náhradníků) vyslaných do výboru během zasedání ÚNS vytištěna obyčejně.

 

SESTAVILA KANCELÁŘ KLUBŮ A VÝBORŮ.

 

VÝBORY ÚNS

do 11. března 1948.

 

VÝBOR BEZPEČNOSTNÍ.

24 členů.

Zvolen: 8. července 1946.

Ustaven: 9. července 1946.

Subkomise:

1. k otázce osvěty v SNB.

V předsednictvu byli:

Předseda: Hřebík A. Dr.

Místopředsedové: Vodička J., Štefánik I. Dr., Kubát J.

Zapisovatelé: Bunža B. Dr., Bacílek K.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Hložek A., Kokeš J. Dr., Mráz F., Pašek V., Škrlantová B., Štekl K., Vodička J., Šling O., Kubánek J., Steiner B. Dr., Mestek K., Václavů K., Weberová L.

NS

Bartoš A., Čížek A., Hora O., Hřebík A. Dr., Slíva L., Tichota, Krajina V. Dr., Kácl K. Dr. Ing.

L

Broj S., Bunža B. Dr., Klimek A. Dr., Petr A., Herl J. Ing., Zvěřina F., Matýsek F., Plesl J.

DS

Belluš S. Dr., Horváth J., Štefánik I. Dr., Vagašský V. Dr., Viboch P., Vyškovský J., Polák M., Vido A.

SD

Kubát J., Pavlán J., Veverka J. Dr., Sedlák M., Novotný J.

KSS

Bacílek K., Šmidke K., Babej P., Navračič M., Gottier R.

Výbor konal 31 schůzí,

subkomise 2 schůze.

Podal tyto zprávy čís. tisku: 613, 921, 745.

 

VÝBOR BRANNÝ.

24 členů.

Zvolen 8. července 1946.

Ustaven 9. července 1946.

Subkomise:

1. k vlád. návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. května 1946 č. 136 Sb., o umisťování a jiném zaopatřování účastníků národního boje za osvobození,

2. k vlád. návrhu zákona o pracovní povinnosti osob konajících presenční službu.

V předsednictvu byli:

Předseda: Slánský R.

Místopředsedové: Erban V. Dr., Vičánek J., Loubal G. Dr.

Zapisovatelé: Rožnay T., Jeleň O.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Harus J., Hložek A., Homola O., Musil F., Slánský R., Steiner B. Dr., Vodička J., Škrlantová B., Bureš R. Dr., Jägerman J.

NS

Bartoš A., Hřebík A. Dr., Jirásek V., Loubal G. Dr., Novotný L. Dr., Parez F.

L

Fusek E., Plesl J., Štěpán B., Vičánek J., Matýsek F., Hynek F., Sova J., Konvalina J., Plesl J., Hořínek A.

DS

Polák M., Rožnay T., Viboch P., Zibrín M. Dr., Vido A., Kempný J. Dr., Blaško S., Linczényi L. Dr.

SD

Erban V. Dr., Holub V., Kubát J., Laušman B., Doležel J.

KSS

Holdoš L., Jeleň O., Čulen M., Turková M., Gottier R., Falťan M. Dr., Komzala Fr., Babej P.

Výbor konal 29 schůzí;

subkomise 5 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

19, 31, 127, 132, 284, 292, 376, 445, 493, 552, 559, 577, 612, 637, 688, 745, 879, 920, 1025.

 

VÝBOR DOPRAVNÍ.

24 členů.

Zvolen 8. července 1946.

Ustaven 9. července 1946.

Subkomise:

1. letecká subkomise dopravního výboru,

2. k vlád. návrhu zákona o dani z motorových vozidel.

V předsednictvu byli:

Předseda: Hladký J., Novotný J.

Místopředsedové: Tichota V., Jura J., Bugár M. Dr., Rožnay T.

Zapisovatelé: Novotný L. Dr., Tomášek J., Kobylka Š.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Jura J., Langer G. Dr., Matula V., Pešák J., Rych J., Tyll A., Verosta F., Jägerman J., Kolář J.

NS

Kobylka Š., Novotný L. Dr., Tichota V., Weiland E., Jirásek V., Bartoš A.

L

Kopecký J. Ing., Pexa N., Štěpán B., Tomášek J., Plesl J., Herl J. Ing., Zvěřina F.

DS

Bugár M. Dr., Filo K. Ing., Rožnay T., Styk J. Ing., Cvinček F., Vido A., Matrka V., Mjartan J.

SD

Hladký J., Novotný J., Sedlák M., Kubát J.

KSS

Gottier R., Husák G., Šmidke K., Navračič M.

Výbor konal 22 schůzí;

subkomise 5 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

185, 204, 997.

 

VÝBOR IMUNITNÍ.

18 členů.

Zvolen 8. července 1946.

Ustaven 9. července 1946.

V předsednictvu byli:

Předseda: Vagašský V. Dr.

Místopředsedové: Bartuška J. Dr., Šíp A. Dr., Görner V.

Zapisovatelé: Rozehnal A. Dr., Mestek K.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Bartuška J. Dr., Gregor A. Dr., Kokeš J. Dr., Matula V., Mestek K., Štětka J., Koubek L., Steiner B. Dr., David V., Šling O., Kubánek J., Kliment K.

NS

Krajina V. Dr., Šíp A. Dr., Tichý V., Šulík A., Horáková M. Dr.

L

Klimek A. Dr., Rozehnal A. Dr., Štěpán B., Řehulka J. Dr., Brukner J., Bunža B. Dr.

DS

Vagašský V. Dr., Viboch P., Zibrín M. Dr., Kočvara Š. Dr., Horváth J., Špánik J. Dr.

SD

Doležel J., Görner V., Kaplan F., Jelínek M. Dr.

KSS

Valo J., Čulen M., Jeleň O.

Výbor konal 19 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

122-124, 187-190, 330, 331, 455-460, 607-611, 821, 822, 836-838, 866, 867, 934, 940-947, 979, 1002, 1003, 2 ústní.

 

VÝBOR INFORMAČNÍ.

18 členů.

Zvolen 8. července 1946.

Ustaven 9. července 1946.

Subkomise:

k vlád. návrhu zákona o postavení redaktorů a o Svazech novinářů.

V předsednictvu byli:

Předseda: Koubek L.

Místopředsedové: Bolen V., Belluš S. Dr., Plojhar J.

Zapisovatelé: Syrovátková M., Sedlák M.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Koubek L., Olbracht I., Procházka V. Dr., Synková M., Syrovátková M., Vítovec J., Vašek O. Dr., Sosnar J., Homola O., Nový V., Štětka J., Ullrichová E.

NS

Bolen Václav, Klátil F., Stránský J. Dr., Kleinerová A., Lesák J.

L

Charvát C., Chudoba B. Dr., Plojhar J., Ducháček I. Dr., Franek A., Tomášek J., Bátěk V. Dr., Sova J.

DS

Belluš S. Dr., Hušek K., Špánik J. Dr., Žiak A., Vagašský V. Dr., Daxner J.

SD

Hatina F., Sedlák M.

KSS

Jelen Oskár, Falťan M. Dr., Šmidke K.

Výbor konal 17 schůzí;

subkomise 5 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisků:

288, 478, 585.

 

VÝBOR INICIATIVNÍ.

12 členů.

Zvolen 8. července 1946.

Ustaven 9. července 1946.

V předsednictvu byli:

Předseda: Tymeš František, Jelínek M. Dr.

Místopředsedové: Žiak A., Štětka J., Matula V., Ševčík J. Dr.

Zapisovatelé: Urbánek B., Kliment K., Hobza L. Dr., Uher J.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Čepička A. Dr., Kliment K., Matula V., Štětka J., Weberová L., Kokeš J. Dr., Kaleta A., Uher J.

NS

Hobza L. Dr., Urbánek B., Novotný L. Dr., Burián G. Dr., Křepela F., Jirásek V., Kobylka Š., Šulík A.

L

Brukner J., Hynek F., Novák J. Dr., Charvát C., Kaďůrek F.

DS

Blaško Š., Žiak A., Cvinček F., Ševčík J. Dr.

SD

Tymeš F., Skaunic L., Jelínek M. Dr.

KSS

Valo J., Babej P., Navračič M.

Výbor konal 29 schůzí.

 

INKOMPATIBILITNÍ VÝBOR.

20 členů a 40 náhradníků.

Zvolen a ustaven 18. července 1946.

V předsednictvu byli:

Předseda: Štětka J.

Místopředsedové: Spáčil B. Ing., Skaunic L., Zeminová F.

Zapisovatelé: Čížek A, Řehulka J. Dr.

Do výboru zvoleni:

KSČ

Bartuška J. Dr., Čepička A. Dr., Jägerman J., Krosnář J., Spáčil B. Ing., Štětka J.

 

I. náhr.: David V., Gregor A. Dr., Kaleta A., Steiner B. Dr., Svoboda R., Zimáková H.

 

II. náhr.: Holý I. Dr., Jura J., Uher J., Vach V., Vítek J., Vodička J.

NS

Čížek A., Hobza L. Dr., Kobylka Š., Zeminová F.

 

I. náhr.: Kácl K. Dr., Kameníček L. Dr., Klátil F., Kleinerová A.

 

II. náhr.: Lesák J., Mikuláš V., Novák St., Parez F.

L

Brukner J., Plesl J., Řehulka J. Dr.

 

I. náhr.: Ducháček I. Dr., Hynek F., Kaďůrek F.

 

II. náhr.: Broj S., Horák J., Vojanec E.

DS

Bugár M. Dr., Matrka V., Vyškovský J.

 

I. náhr.: Filo K. Ing., Ševčík J. Dr., Vido A.

 

II. náhr.: Blaško Š., Brieška J., Linczényi Ľ. Dr.

SD

Skaunic L., Skokánek Č., Sluka J.

 

I. náhr.: Holub V., Novotný J., Šabršula J.

 

II. náhr.: Bláha F. Dr., Gottvald A. (hosp.), Smejkal O.

KSS

Gottier R.

 

I. náhr.: Turková M.

 

II. náhr.: Zupka F.

Výbor konal 1 schůzi.

 

VÝBOR PRO KONTROLU PROVÁDĚNÍ DVOULETÉHO PLÁNU

(podle zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb. o dvouletém hospodářském plánu)

36 členů.

Zvolen 7. listopadu 1946.

Ustaven 20. listopadu 1946.

Subkomise:

1. pro veřejné stavby a stavebnictví.

2. pro průmysl a řemeslo.

3. pro zemědělství a výživu.

4. pro dopravu.

5. redakční komise pro resoluce výboru.

6. pro vypracování resoluce týkající se provádění dvouletého plánu v zemědělství a ve stavebnictví.

7. pro vypracování návrhu pro příští činnost výboru.

8. pro provedení šetření o poměrech ve Zlíně.

V předsednictvu byli:

Předseda: Nedoma J.

Místopředsedové: Valo J., Reiman M. Ing., Vičánek J., Novák J. Dr.

Zapisovatelé: Levkanič I., Šabršula J., Haško J., Kaplan F.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Jägerman J., Kliment A., Ledl J., Mráz F., Nepomucký J., Půček Z., Reiman M. Ing., Rych J., Souček G., Ullrichová E., Zápotocký A., Kaleta A., Šnobl J., Štekl K.

NS

Nedoma J., Přeučil F., Tichota V., Torn Č., Urbánek B., Žáčková-Batková J., Bolen V.

L

Benda Š., Ing. Dr., Fusek E., Herl J. Ing., Janáček A. Ing., Vičánek J., Brukner J., Fránek A., Štěpán B., Vojanec E., Bátěk V. Dr., Novák J. Dr.

DS

Bugár M. Dr., Fraštacký R., Kempný J. Dr., Levkanič I., Linczényi L. Dr., Vyškovský J., Ševčík J. Dr., Horváth J., Haško J.

SD

Novotný J., Skaunic L., Smejkal O., Šabršula J., Vilím B., Kaplan F., Cígler L., Hatina J.

KSS

Bacílek K., Čulen M., Valo J.

SS

Brúha J. Dr.

Výbor konal 18 schůzí; subkomise 5 schůzí.

 

VÝBOR KULTURNÍ.

24 členů.

Zvolen 8. července 1946.

Ustaven 9. července 1946.

Subkomise:

1. pro školský zákon zemědělské školy.

2. k vypracování návrhu na zpřísnění maturitních zkoušek a na regulaci přílivu posluchačstva na vysoké školy.

3. k vypracování návrhu na zřízení sociální fakulty Vysoké školy politické v Brně.

4. pro "kulturní plán".

5. k vlád. návrhu zákona, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti.

V předsednictvu byli:

Předseda: Uhlíř F. Dr.

Místopředsedové: Novomeský L., Beneš V. Olbracht I.

Zapisovatelé: Homola O., Charvát C.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Homola O., Koubek L., Nový V., Olbracht I., Procházka V. Dr., Syrovátková M., Vítovec J., Jägerman J., Štětka J., Sosnar J., Podzimek A., Kubánek J., Steiner B. Dr., Vašek O. Dr.

NS

Krajina V. Dr., Lesák J., Uhlíř F. Dr., Uhlířová J., Klátil F., Kleinerová A.

L

Benda Š. Ing. Dr., Chudoba B. Dr., Charvát C., Klimek J., Soukup A., Chytil V. Dr., Plesl J., Bátěk V. Dr., Plojhar J.

DS

Blaško Š., Daxner J., Špánik J. Dr., Žiak A., Rožnay T., Zavacký V., Bugár M. Dr.

SD

Beneš V., Bělehrádek J. Dr., Pažoutová B., Sedlák M. Doležel J., Bláha F. Dr.

KSS

Bašťovanský Š., Novomeský L., Turková M., Navračič M.

Výbor konal 25 schůzí; subkomise 9 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

186, 288, 296, 297, 660, 795, 1046.

 

VÝBOR OSIDLOVACÍ.

24 členů.

Zvolen 8. července 1946.

Ustaven 9. července 1946.

Subkomise:

1. pro výcviková střediska.

2. k vlád. návrhu zákona o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, zkonfiskovaného podle dekr. pres. republiky ze dne 25. října 1946, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.

3. pro řešení stavu velkého počtu t. zv. něm. specialistů v báňském průmyslu v pohraničí.

V předsednictvu byli:

Předseda: Steiner B. Dr.

Místopředsedové: Benda Š. Ing. Dr., Veverka J. Dr., Uhlířová J., Weiland E.

Zapisovatelé: Žiak A., Svoboda R.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Harus J., Janouš J., Langer G. Dr., Smrkovský J., Steiner B. Dr., Svoboda R., Zimáková H., Zuzaňák J., Podzimek A., Lavička V.

NS

Křepela F., Tichý V., Uhlířová J., Weiland E., Kleinerová A., Ševčík J.

L

Benda Š. Ing. Dr., Konvalina J., Štambachr F., Tomášek J., Brukner J., Štěpán B., Synek J.

DS

Baláž J., Daxner J., Matrka V., Žiak A., Zavacký V.

SD

Doležel J., Holub V., Veverka J. Dr.

KSS

Navračič M., Šmidke K.

Výbor konal 27 schůzí; subkomise 9 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

289, 419, 563, 689, 748, 823; 1 zpráva byla ústní.

 

PARLAMENTNÍ KONTROLNÍ A ÚSPORNÁ KOMISE.

16 členů a 16 náhradníků.

Zřízena podle zákona z 18. XII. 1946, č. 244 Sb. z. a n.

Zvolena 12. února 1947.

Ustavena 6. února 1947.

Subkomise:

1. pro kontrolu státních lesů a statků a národních podniků,

2. pro kontrolu zadávek, dodávek a investic.

V předsednictvu byli:

Předseda: Vičánek J.

Místopředsedové: David V., Jankovcová L. Ing., nást. Skaunic L.

Zapisovatel, pověřený funkcí III. místopředsedy: Ješ Š. Ing. Dr.

Zapisovatelé: Valo J., Zibrín M. Dr.

Do komise zvoleni:

 

Členové:

Náhradníci:

KSČ

David V., Gregor A. Dr., Janouš J., Stopka F., Štětka J., Vítek J.

Bartuška J. Dr., Čepička A. Dr., Horn J., Koštejn R., Krajčír F., Souček G.

NS

Ješ Š. Ing. Dr., Loubal G. Dr., Šulík A.

Děd J., Novotný L. Dr., Zeminová F.

L

Herl J. Ing., Plojhar J., Vičánek J.

Benda Š. Ing. Dr., Chytil V., Matýsek F.

DS

Böhm E. Dr., Bugár E. Dr., Zibrín M. Dr.

Levkanič I., Linczényi L. Dr., Žiak A.

SD

Jankovcová L. Ing., Lindauer L., Skaunic L.

Jelínek M. Dr., Sajal P.

KSS

Valo J.

Komzala F.

Komise konala 15 schůzí, subkomise 9 schůzí.

 

VÝBOR PRÁVNÍ.

24 členů.

Zvolen 7. listopadu 1946.

Ustaven 13. listopadu 1946.

Subkomise:

1. k vlád. návrhu zákona o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, zkonfiskovaného podle dekretu pres. republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.

2. k vlád. návrhu zákona o postavení redaktorů a o Svazech novinářů.

3. pro jednací řád NS.

4. k vlád. návrhu zákona o právu stavby.

5. k inic. návrhu, kterým se upravuje pracovní doba v báňském průmyslu.

6. k vlád. návrhu zákona o provedení knihovního pořádku.

7. k vlád. návrhu zákona o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil.

8. k vlád. návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově.

9. k vlád. návrhu zákona o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy.

10. k návrhu posl. Dr. Bureše, Dr. Bláhy a druhů na vydání zákona vyvlastnění soukromých výdělečných ústavů léčebných a ošetřovacích.

11. k vlád. návrhu zákona o hospodářských a daňových poradcích.

12. k inic. návrhu posl. Dr. Martina Kvetku a spoločníkov na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon zo dňa 16. mája 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti niektorých majetkove-právnych jednaní z doby neslobody a o nárokov z tejto neplatnosti a z iných zásahov do majetku pochádzajúcich.

V předsednictvu byli:

Předseda: Gregor A. Dr.

Místopředsedové: Řehulka J. Dr., Hobza L. Dr., Štefánik I. Dr.

Zapisovatelé: Vlach A., Synková M., Homola O.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Bartuška J. Dr., David V., Gregor A. Dr., Kokeš J. Dr., Synková M., Vítek J., Vlach A., Homola O., Štětka J., Borůvka J., Tula K., Půček Z., Čepička A. Dr., Bláha L., Kaleta A., Verosta F., Václavů K., Musil F., Trojanová-Genyková M., Langer G. Dr., Kliment K., Tyll A., Vach V., Ledl J., Krajčír F., Koubek L., Vítovec J., Koštejn R., Škrlantová B., Klícha B.,

NS

Hobza L. Dr., Loubal G. Dr., Neuman A. Dr., Novotný L. Dr., Novák S., Šulík A., Lesák J., Bolen V., Weiland E., Parez F., Šíp A., Stránský J. Dr., Bartoš A., Horáková M. Dr., Kleinerová A.

L

Bunža B. Dr., Janáček A. Ing., Řehulka J. Dr., Štěpán B., Benda Š. Ing. Dr., Matýsek F., Charvát C., Rozehnal A. Dr., Plesl J., Herl J. Ing., Synek J. Ing., Pexa N., Desenský F., Polomský J., Soukup A., Horák J.

DS

Belluš S., Hušek K., Štefánik I. Dr., Vagašský V. Dr., Žiak A., Cvinček F., Viboch P., Daxner J., Horváth J., Kvetko M. Dr., Špánik J. Dr., Rožnay T., Kočvara Š. Dr., Brieška J., Zibrín M. Dr., Zavacký V., Linczényi L. Dr.

SD

Doležel J., Görner V., Jelínek M. Dr., Pavlán J., Hladký J., Skaunic L., Kubát J.

KSS

Falťan M. Dr., Púll J. Dr., Bacílek K., Navračič M., Čulen M., Turková M., Valo J., Babej P., Haim K. Dr., Gottier R.

Výbor konal 63 schůze; subkomise 10 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

236, 240, 241, 243, 254, 265, 272, 282, 283, 284, 285, 292, 295, 296, 297, 298, 299, 376, 398, 417, 418, 419, 438, 444, 445, 446, 478, 488, 493, 496, 526, 556, 557, 563, 564, 577, 578, 579, 585, 603, 604, 606, 612, 613, 628, 637, 639, 656, 660, 668, 669, 676, 681, 694, 722, 723, 738, 743, 744, 745, 748, 749, 817, 831, 832, 846, 879, 918, 919, 921, 922, 923, 932, 948, 976, 978, 982, 984, 1026, 1027, 1028, 1045, 1046, 1050.

 

VÝBOR PRŮMYSLOVÝ.

24 členů.

Zvolen 8. července 1946.

Ustaven 9. července 1946.

Subkomise:

1. k inic. návrhu zákona, kterým se upravuje pracovní doba v báňském průmyslu.

2. k vlád. návrhu zákona o mobilisaci pracovních sil.

V předsednictvu byli:

Předseda: Janáček A. Ing.

Místopředsedové: Styk J. Ing., Púll J. Dr., Kliment A., Fraštacký R.

Zapisovatelé: Jankovcová L. Ing., Nedoma J., Cígler L.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Holý I. Dr., Horn J., Chleborád V., Kliment A., Podzimek A., Reiman M. Ing., Štekl K., Václavů K., Synková M., Weberová L., Jaroš F., Stopka F., Vlach A., Šnobl J., Vodička J., Kapoun J.

NS

Deči B., Jirásek V., Nedoma J., Rychtera L., Kleinerová A., Bouchal A. Ing., Ješ Š. Ing. Dr.

L

Herl J. Ing., Janáček A. Ing., Polomský J., Synek J. Ing., Plojhar J., Sova J., Hynek F., Charvát C.

DS

Filo K. Ing., Fraštacký R., Kempný J. Dr., Styk J. Ing., Vido A., Brieška J., Linczényi L. Dr., Cvinček F., Vyškovský J., Matrka V.

SD

Cígler L., Jankovcová L. Ing., Kaplan F., Kubát J., Erban V. Dr., Skokánek Č.

KSS

Púll J. Dr., Zupka F., Gottier R., Šoltész J. Dr., Babej P.

Výbor konal 33 schůze; subkomise 1 schůzi.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

73, 185, 250, 254, 288, 295, 444, 496, 564, 578, 643, 668, 676, 681, 723, 738, 922, 975, 984, 997, 1045, 1047, jednu zprávu ústní.

 

VÝBOR ROZPOČTOVÝ.

36 členů.

Zvolen 8. července 1946.

Ustaven 9. července 1946.

Subkomise:

1. k vlád. návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946 č. 86 Sb. o stavební obnově,

2. k návrhu posl. dr Bureše, dr Bláhy a druhů na vydání zákona o vyvlastnění soukromých výdělečných ústavů léčebných a ošetřovacích.

3. k vlád. návrhu zákona o dani z motorových vozidel,

4. k vlád. návrhu zákona o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň),

5. k vlád. návrhu zákona o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných zisků.

6. k inic. návrhu posl. Dr. Martina Kvetku a spoločníkov na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon zo dňa 16. mája 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti niektorých majetkove-právných jednaní z doby neslobody a o nárokov z tejto neplatnosti a z iných zásahov do majetku pochádzajúcich.

V předsednictvu byli:

Předseda: Zibrín M. Dr.

Místopředsedové: Štětka J., Komzala F., Lindauer J.

Zapisovatelé: Vítek J., Šulík A.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Borůvka J., Horn J., Hykl A., Janouš J., Pešák J., Souček G., Spáčil B. Ing., Sutr J., Šimonková P., Štětka J., Vítek J., Čepička A. Dr., Homola O., Reiman M. Ing., Bartuška J. Dr., Ullrichová E., Bureš R. Dr., Süsmilich J., Steiner B. Dr., Zuzaňák J., Kliment A., Hložek A., Koubek L., Stopka F., Šnobl J., Jaroš F., Janouš J., Šling O., Vodička J., Štekl K., Vítovec J., Trojanová M., Krajčír F., Kolář J., Půček Z., Václavů K., Weberová L., Gregor A. Dr., Juha V., Sosnar J., Verosta F., Vlach A., Jägerman J., Uher J., Lavička V.

NS

Žáčková-Batková J., Děd J., Firt J., Ješ Š. Ing. Dr., Neuman A. Dr., Šulík A., Hora O., Lesák J., Uhlířová J., Šmejcová M., Slíva L., Torn Č., Kácl K. Dr. Ing., Caňkář J., Čížek A., Křepela F., Kleinerová A., Weiland E., Novák S., Jaroš A., Bartoš A., Rychtera L., Horáková M. Dr., Jirásek V., Tichota V., Ševčík J., Deči B., Urbánek B., Kobylka Š., Novotný L. Dr., Parez F., Přeučil F.

L

Fusek E., Chytil V. Dr., Klimek J., Novák J. Dr., Vičánek J., Benda Š. Ing. Dr., Novák J. Dr., Herl J. Ing., Nermuť J., Charvát C., Desenský F., Synek J. Ing., Janáček A. Ing., Vojanec E., Tomášek J., Brukner J., Ducháček I. Dr., Chudoba B. Dr., Trojanová M., Bunža B., Štěpán B., Zvěřina F., Štambachr F., Pexa N., Rozehnal A. Dr.

DS

Bugár M. Dr., Josko M. Dr., Levkanič I., Zibrín M. Dr., Žiak A., Kočvara Š. Dr., Mjartan J., Fraštacký R., Kempný J. Dr., Viboch P., Špánik J. Dr., Filo K. Ing., Brieška J., Matrka V., Horváth J., Hušek K., Linczényi L. Dr., Zavacký V., Haško J., Polák M., Vagašský V., Rožnay T., Vyškovský J.

SD

Jankovcová L. Ing., John O. Dr., Lindauer J., Pavlán J., Sajal P., Cígler L., Skaunic L., Jelínek M. Dr., Erban E., Bezděk Z., Novotný J., Frlička I., Beneš V., Bernard V., Erban V. Dr., Veverka J. Dr., Bělehrádek J. Dr., Hatina F., Sluka J., Sedlák M., Görner V., Kovář A., Bláha F. Dr., Doležel J., Pažoutová B., Gottvald A., Hladký J.

KSS

Falťan M. Dr., Komzala F., Valo J., Šmidke K., Čulen M., Gottier R., Jelen O., Turková M., Navračič M.

SS

Šabo T. Dr.

Výbor konal 86 schůzí;

subkomise 4 schůze.

Podal tyto zprávy čís. tisků:

24, 30, 31, 32, 71, 73, 129, 132, 155, 172, 185, 186, 250, 54, 260, 265, 284, 289, 290, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 355, 358, 359, 441, 442, 453, 454, 489, 490, 495, 496, 557, 559, 562, 572, 577, 579, 620, 628, 636, 656, 660, 661, 680, 688, 702, 703, 722, 723, 738, 743, 744, 745, 748, 749, 793, 794, 795, 818, 819, 823, 832, 833, 858, 859, 908, 918, 919, 920, 933, 948, 975, 978, 1026, 1027, 1046, 1047, 1050.

 

VÝBOR SOCIÁLNĚ POLITICKÝ.

36 členů.

Zvolen 8. července 1946.

Ustaven 9. července 1946.

Subkomise:

1. k vlád. návrhu zákona o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, zkonfiskovaného podle dekretu pres. rep. z 25. října 1945 č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.

2. k vlád. návrhu zákona o hornickém důchodovém pojištění,

3. k inic. návrhu zákona, kterým se upravuje pracovní doba v báňském průmyslu,

4. k vlád. návrhu zákona o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil,

5. k vlád. návrhu zákona, jímž se zřizuje Československý ústav práce.

6. k inic. návrhu na vydání zákona o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947.

7. k vlád. návrhu zákona o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců,

8. k návrhu posl. dr Bureše, dr Bláhy a druhů na vydání zákona o vyvlastnění ústavů léčebných a ošetřovacích,

9. k inic. návrhu posl. Dr. Martina Kvetku a spoločníkov na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon zo dňa 16. mája 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti niektorých majetkove-právných jednaní z doby neslobody a o nárokov z tejto neplatnosti a z iných zásahov do majetku pochádzajúcich.

V předsednictvu byli:

Předseda: Šoltész J. Dr., Komzala Fr.

Místopředsedové: Neuman A. Dr., Kulichová-Sutórisová M., Kapoun J.

Zapisovatelé: Vojanec E., Skokánek Č.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Bureš R. Dr., Hodinová-Spurná A., Chleborád V., Jaroš F., Jura J., Kapoun J., Půček Z., Sutr J., Trojanová M., Václavů K., Weberová L., Synková M. Abrahám V., Jägermann J., Verosta F., Sosnar J., Langer G. Dr., Steiner B. Dr., Ullrichová E., Chleborád V., Podzimek A., Kolář J., Sládek V., Simonková P.

NS

Deči B., Hora O., Kleinerová A., Neuman A. Dr., Rychtera L., Tichota V., Kácl K. Ing. Dr., Nedoma J., Kameníček L. Dr., Weiland E., Parez F., Novotný L. Dr.

L

Fránek A., Matýsek F., Petr A., Sova J., Vojanec E., Hořínek A., Plesl J., Janáček A. Ing., Brukner J.

DS

Daxner J., Horváth J., Kulichová-Sutórisová M., Linczényi L. Dr., Viboch P., Vyškovský J., Haško J., Brieška J., Baláž J., Špánik J. Dr., Štefánik I. Dr.

SD

Bláha F. Dr., Erban E., Kaplan F., Skaunic L., Skokánek Č., Cígler L.

KSS

Komzala F., Šoltész J. Dr., Zupka F., Turková M., Čulen M., Jeleň O.

SS

Hanzel J.

Výbor konal 41 schůzí; subkomise 6 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisků:

24, 29, 31, 32, 74, 75, 76, 132, 139, 215, 236, 284, 290, 292, 296, 297, 298, 299, 355, 356, 358, 359, 419, 437, 438, 441, 442, 444, 453, 454, 490, 495, 564, 572, 578, 638, 660, 661, 689, 703, 823, 898, 918, 919, 920, 922, 933, 982, 1025, 1046.

 

STÁLÝ VÝBOR.

Zřízen podle § 54 ústav. listiny.

24 členů a 24 náhradníků.

Zvolen 18. července 1946.

Ustaven 18. července 1946.

V předsednictvu byli:

Předseda: Zápotocký A.

Místopředsedové: Langr F., Vičánek J. Kočvara Š. Dr., Tymeš F., Bašťovanský Š.

Zapisovatelé: Gregor A. Dr., Firt J., Rožnay T., Bacílek K., Hladký J., Klimek A. Dr.

Členové:

KSČ

Slánský R., Zápotocký A., Švermová M., Kliment A., Krosnář J., Procházka V. Dr., Gregor A. Dr.

NS

Langr F., Zeminová F., Krajina V. Dr., Firt J., Hora O.

L

Vičánek J., Řehulka J. Dr., Klimek A. Dr., Novák J. Dr.

DS

Rožnay T., Josko M. Dr., Kempný J. Dr., Kočvara Š. Dr., Lettrich J. Dr., Fraštacký R.

SD

Vilím B., Tymeš F., Hladký J., Laušman B.

KSS

Bašťovanský Š., Bacílek K.

Náhradníci:

KSČ

Smrkovský J., David D., Machačová-Dostálová B., Nepomucký J., Jura J., Čepička A. Dr., Bartuška J. Dr., Kokeš J. Dr.

NS

Hora O., Vandrovec A., Žáčková-Batková J., Burian G. Dr., Bartoš A.

L

Bunža B. Dr., Fránek A., Soukup A., Sova J.

DS

Belluš S. Dr., Vagašský V. Dr., Vyškovský J., Linczényi L. Dr.

SD

John O. Dr., Frlička I., Erban V. Dr.

KSS

Šoltész J. Dr., Zupka F.

Výbor konal 1 schůzi.

 

TECHNICKÝ VÝBOR.

24 členů.

Zvolen 8. července 1946.

Ustaven 9. července 1946.

Subkomise:

1. k vlád. návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově.

2. k vlád. návrhu zákona o hospodářských a daňových poradcích.

3. k vlád. návrhu zákona o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřičský zákon).

V předsednictvu byli:

Předseda: Ješ Š. Ing. Dr.

Místopředsedové: Souček G., Janáček A. Ing., Novotný J., Veverka J. Dr.

Zapisovatelé: Podzimek A., Urbánek B.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Juha V., Podzimek A., Reiman M. Ing., Souček G., Uher J., Vach V., Zuzaňák J., Koubek L., Chleborád V., Homola O., Mestek K., Vašek O. Dr., Krajčír F.

NS

Burian G. Dr., Ješ Š. Ing. Dr., Urbánek B., Vandrovec A., Hobza L. Dr., Tichota V., Novotný L. Dr., Kleinerová A.

L

Brukner J., Herl J. Ing., Janáček A. Ing., Synek J. Ing., Sova J., Kaďůrek F.

DS

Ferjak J., Filo K. Ing., Linczényi L. Dr., Ševčík J. Dr., Brieška J. Styk J. Ing., Zavacký V., Vyškovský J., Mjartan J., Štefánik I. Dr.

SD

Bezděk Z., Hatina F., Novotný J., Holub V., Veverka J. Dr.

KSS

Husák G. Dr., Komzala F., Gottier R., Babej P., Čulen M., Navračič M.

Výbor konal 23 schůze; subkomise 2 schůze.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

185, 250, 442, 446, 526, 656, 681, 1045.

 

VÝBOR ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ.

36 členů.

Zvolen 8. července 1946.

Ustaven 8. července 1946.

Subkomise:

1. k vlád. návrhu zákona o porotních soudech.

V předsednictvu byli:

Předseda: Gregor A. Dr.

Místopředsedové: Řehulka J. Dr., Burian G. Dr., Kočvara Š. Dr.

Zapisovatelé: Kokeš J. Dr., Ullrichová E., Škrlantová B.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Bartuška J. Dr., Čepička A. Dr., David V., Gregor A. Dr., Kokeš J. Dr., Krajčír F., Langer G. Dr., Procházka V. Dr., Reiman M. Ing., Smrkovský J., Ullrichová E., Štětka J. Půček Z., Homola O., Vítek J., Zápotocký A., Hložek A., Škrlantová B.

NS

Burian G. Dr., Hobza L. Dr., Horáková M. Dr., Langr F., Stránský J. Dr., Šíp A. Dr., Uhlířová J., Ševčík J., Šulík A., Nedoma J.

L

Bunža B. Dr., Chytil V. Dr., Rozehnal A. Dr., Řehulka J. Dr., Štěpán B., Novák J. Dr.

DS

Belluš S. Dr., Kočvara Š. Dr., Štefánik I. Dr., Vagašský V. Dr., Zibrín M. Dr., Bugár M. Dr., Hušek K., Špánik J. Dr.

SD

Bernard V. Dr., Görner V., John O. Dr., Jelínek M. Dr., Frlička I.

KSS

Holdoš L., Púll J. Dr., Šoltész J. Dr.

SS

Šabo T. Dr.

Výbor konal 16 schůzí; subkomise 1 schůzi.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

12, 27, 29, 71, 72, 97, 98, 107, 108, 109, 126, 128, 156, 185, 191; 3 zprávy ústní.

 

ÚSTAVNÍ VÝBOR.

36 členů.

Zřízen podle zákona ze dne 17. října 1946, č. 197 Sb. z. a n.

Zvolen 7. listopadu 1946.

Ustaven 13. listopadu 1946.

V předsednictvu byli:

Předseda: John O. Dr.

Místopředsedové: Belluš S. Dr., Horáková M. Dr., Řehulka J. Dr.

Zapisovatelé: Škrlantová B., Holdoš L.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Čepička A. Dr., Gregor A. Dr., Hložek A., Janouš J., Jura J., Kokeš J. Dr., Krajčír F., Musil F., Procházka V. Dr., Smrkovský J., Škrlantová B., Vítovec J., Borůvka J., Homola O., Hykl A., Jägermann J., Kolář J., Koštejn R., Koubek L., Kubánek J., Langer G. Dr., Pašek V., Svoboda F., Synková M., Syrovátková M., Šimonková P., Štekl K.

NS

Burian G. Dr., Firt J., Horáková M. Dr., Krajina V. Dr., Langr F., Parez F., Stránský Jan Dr., Šíp A. Dr., Uhlíř F. Dr., Hobza L. Dr., Kleinerová A., Kobylka Š., Novotný L. Dr., Tichý V., Torn Č., Ulrich J., Šulík A., Weiland E.

L

Chytil V. Dr., Klimek J., Novák J. Dr., Rozehnal A. Dr., Řehulka J. Dr., Bátěk J. Dr., Brukner J., Bunža B. Dr., Desenský F., Fránek A., Herl J. Ing., Horák J., Charvát C., Chudoba B. Dr., Pexa N., Plesl J., Synek J. Ing., Štěpán B., Zvěřina F.

DS

Belluš S. Dr., Bugár M. Dr., Fraštacký R., Kočvara Š. Dr., Špánik J. Dr., Zibrín M. Dr., Baláž J., Blaško Š., Daxner J., Horváth J., Kvetko M. Dr., Štefánik I. Dr., Žiak A.

SD

Bernard V. Dr., Bělehrádek J. Dr., Hladký J., Jelínek M. Dr., John O. Dr., Tymeš F., Doležel J., Pažoutová B., Sluka J.

SP

Frlička I.

KSS

Holdoš L., Šmidke K., Šoltész J. Dr., Babej P., Bacílek K., Čulen M., Falťan M. Dr., Gottier R., Jeleň O., Komzala F., Navračič M., Turková M., Valo J.

SS

Šabo T. Dr.

Výbor konal 20 schůzí; subkomise 61 schůzí.

 

VÝBOR VERIFIKAČNÍ.

12 členů.

Zvolen 8. července 1946.

Ustaven 9. července 1946.

V předsednictvu byli:

Předseda: David V.

Místopředsedové: Rozehnal A. Dr., Loubal G. Dr., Čepička A. Dr.

Zapisovatelé: Kočvara Š. Dr., Jelínek M. Dr.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Čepička A. Dr., David V., Machačová-Dostálová B., Vodička J., Bartuška J. Dr.

NS

Loubal G. Dr., Slíva L., Zeminová F.

L

Rozehnal A. Dr., Soukup F.

DS

Hodža F. Dr., Kočvara Š. Dr., Hušek K.

SD

Jelínek M. Dr.

KSS

Holdoš L., Jeleň O.

Výbor konal 5 schůzí.

 

VÝBOR ZAHRANIČNÍ.

24 členů.

Zvolen 8. července 1946.

Ustaven 9. července 1946.

V předsednictvu byli:

Předseda: Ducháček I. Dr.

Místopředsedové: Firt J. Nový V., Hodža F. Dr.

Zapisovatelé: Bernard V. Dr., Špánik J. Dr.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Bartuška J. Dr., Holý I. Dr., Nový V., Slánský R., Smrkovský J., Šling O., Švermová M., Procházka V. Dr., Štětka J., Václavů K., Verosta F., Horn J., David V., Kokeš J. Dr., Krajčír F., Machačová-Dostálová B., Vodička J., Koubek L., Mestek K.

NS

Firt J., Horáková M. Dr., Uhlíř F. Dr., Vandrovec A., Kleinerová A., Stránský J. Dr., Uhlířová J., Šulík A.

L

Ducháček I. Dr., Herl J. Ing., Chudoba B. Dr., Plojhar J., Janáček A. Ing., Rozehnal A. Dr., Štěpán B., Pexa N., Soukup A., Chytil V. Dr.

DS

Hodža F. Dr., Kočvara Š. Dr., Špánik J. Dr., Viboch P., Zibrín M. Dr., Hušek K., Fraštacký R., Filo K. Ing.

SD

Beneš V., Bernard V. Dr., Šabršula J., Sedlák M., Erban E., Bláha F. Dr., John O. Dr., Gottvald A., Fierlinger Z., Kubát J.

KSS

Bašťovanský Š., Husák G. Dr.

Výbor konal 23 schůze.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

19, 76, 77, 139, 215, 254, 380, 381, 382, 552, 553, 643, 644, 724, 738, 800, 801, 802, 803, 804, 828, 832, 833, 889, 997, 1025.

 

VÝBOR ZÁSOBOVACÍ.

24 členů.

Zvolen 8. července 1946.

Ustaven 9. července 1946.

Subkomise:

1. k vypracování resoluce.

2. pro úpravu cen šumivé limonády slazené cukrem.

3. k projednání statistiky o vydaných dovozních a vývozních povoleních.

V předsednictvu byli:

Předseda: Žáčková-Batková J.

Místopředsedové: Machačová-Dostálová B., Kaďůrek F., Klícha B.

Zapisovatelé: Jungwirthová A., Kulichová-Sutórisová M., Hatina F., Filo K. Ing.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Abrahám J., Klícha B., Kubánek J., Machačová-Dostálová B., Sládek V., Süsmilich J., Trojanová M., Kokeš J. Dr., Václavů K., Pašek V., Šimonková P.

NS

Jaroš A., Ševčík J., Šmejcová M., Žáčková-Batková J., Uhlířová J., Parez F., Bouchal A. Ing.

L

Desenský F., Kaďůrek F., Nermuť J., Trojanová M., Hynek F., Zvěřina F., Tomášek J., Hořínek A.

DS

Fraštacký R., Kulichová-Sutórisová M., Levkanič I., Vido Alexander, Filo K. Ing., Vagašský V. Dr., Matrka V., Brieška J., Blaško Š., Horváth J.

SD

Gottvald A., Jungwirthová A., Kovář A., Pažoutová B., Hatina F., Sluka J., Novotný J.

KSS

Babej P., Zupka F., Čulen M., Navračič M., Gottier R., Valo J.

Výbor konal 38 schůzí; subkomise 4 schůze.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

185, 418, 496, 528, 749.

 

VÝBOR ZDRAVOTNICKÝ.

24 členů.

Zvolen 8. července 1946.

Ustaven 9. července 1946.

Subkomise:

1. k vlád. návrhu zákona o některých ochranných opatřeních proti tuberkulose.

2. pro projednání otázky porodních asistentek.

V předsednictvu byli:

Předseda: Trojanová M.

Místopředsedové: Bělehrádek J. Dr., Bureš R. Dr., Kácl K. Dr. Ing., Bláha F. Dr.

Zapisovatelé: Zimáková H., Rožnay T.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Buchvaldek J., Bureš R. Dr., Hodinová-Spurná A., Koubek L., Musil F., Svoboda F., Zimáková H., Machačová-Dostálová B., Weberová L., Trojanová M., Čepička A. Dr., Kokeš J. Dr., Svoboda F., Steiner B. Dr., Synková M., Verosta F., Vítek J.

NS

Caňkář J., Kácl K. Dr. Ing., Parez F., Šmejcová M., Jaroš A., Kleinerová A.

L

Desenský F., Charvát C., Tomášek J., Trojanová M., Konvalina J., Herl J. Ing., Hynek F., Brukner J., Plesl J., Fránek A., Řehulka J. Dr., Janáček A. Ing., Nermuť J.

DS

Kulichová-Sutórisová M., Rožnay T., Ševčík J. Dr., Vyškovský J., Brieška J., Böhm E. Dr., Levkanič I., Blaško Š., Bugár M. Dr., Zavacký V.

SD

Bělehrádek J. Dr., Bláha F. Dr., Jungwirthová A., Pažoutová B., Skaunic L.

KSS

Navračič M., Turková M., Gottier R.

Výbor konal 24 schůze; subkomise 1 schůzi.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

99, 100, 299, 437, 453, 454, 489, 579, 828.

 

ZEMĚDĚLSKÝ VÝBOR.

30 členů.

Zvolen 8. července 1946.

Ustaven 9. července 1946.

Subkomise:

1. pro koordinaci dělnických otázek s ministerstvem sociální péče,

2. k vypracování návrhu poslanců Národní Fronty na vydání zákona o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa,

3. k prozkoumání možnosti novelisace zákona o dávce z majetku a přírůstku na majetku,

4. cenová komise,

5. k vlád. návrhu zákona o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek,

6. k vlád. návrhu zákona o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil,

7. k vlád. návrhu zákona o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy,

8. k projednání §§ 18 a 19 vlád. návrhu zákona o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy,

9. k vlád. návrhu zákona o myslivosti,

10. k návrhu posl. Dr. Martina Kvetku a spoločníkov na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon zo dňa 16. mája 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti niektorých majetkove-právnych jednaní z doby neslobody a o nárokov z tejto neplatnosti a z iných zásahov do majetku pochádzajúcich,

11. k vlád. návrhu zákona o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon),

12. k vlád. návrhu zákona o odškodném, podporách a některých dalších opatřeních při nákazách a jiných nemocech zvířat,

13. k provedení konečné redakce resoluce týkající se přijímání žactva do zemědělských škol.

V předsednictvu byli:

Předseda: Smejkal O.

Místopředsedové: Kvetko M. Dr., Nepomucký J., Štambachr F., Filo K. Ing.

Zapisovatelé: Kameníček L. Ing. Dr., Ledl J.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Blaha L., Borůvka K., Čihák J., Ledl J., Maršálová O., Nepomucký J., Svoboda F., Tula K., Václavů K., Šling O., Půček Z., Kubánek J., Smrkovský J., Trojanová M., Uher J., Hložek A., Svoboda R., Janouš J., Sutr J., Podzimek A., Šimonková P., Weberová L., Gregor A. Dr., Abrahám J., Jägerman J., Langer G. Dr., Bartuška J. Dr., Pešák J., Tyll A., Vítovec J., Bureš R. Dr.

NS

Kameníček L. Ing. Dr., Mikuláš V., Novák S., Novotný L. Dr., Slíva L., Ulrich J., Torn Č., Bolen V., Weiland E., Ševčík J., Urbánek B., Deči B., Kleinerová A., Klátil F., Parez F., Stránský J. Dr., Žáčková-Batková J.

L

Kopecký J. Ing., Nermuť J., Sochorec R. Ing., Soukup A., Štambachr F., Benda Š. Ing. Dr., Štěpán B., Herl J. Ing., Desenský F., Brukner J., Hynek F., Plesl J., Fránek A., Broj S., Konvalina J., Zvěřina F., Tomášek J., Kaďůrek F., Rozehnal A. Dr.

DS

Fraštacký R., Haško J., Kvetko M. Dr., Mjartan J., Kulichová-Sutórisová M., Hušek K., Daxner J., Baláž J., Kočvara Š. Dr., Brieška J., Rožnay T., Zibrín M. Dr., Vyškovský J., Vido A., Matrka V., Horváth J., Cvinček F., Vagašský V., Styk J. Ing., Žiak A.

SD

Bezděk Z., Gottvald A., Sluka J., Smejkal O., Jelínek M. Dr., Kovář A., Sedlák M., Cígler L., Doležel J., Kaplan F., Görner V.

KSS

Čulen M., Falťan M. Dr., Valo J., Navračič M., Turková M., Babej P.

Výbor konal 73 schůze; subkomise 15 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

74, 185, 250, 290, 359, 488, 489, 496, 563, 564, 722, 723, 743, 744, 749, 794, 921, 948.

 

VÝBOR ŽIVNOSTENSKO-OBCHODNÍ.

24 členů.

Zvolen 8. července 1946.

Ustaven 9. července 1946.

Subkomise:

1. k vlád. návrhu zákona o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, zkonfiskovaného podle dekr. pres. rep. ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy,

2. k vypracování resoluce,

3. k vypracování resoluce o dnešním stavu základních (učňovských) škol,

4. k provedení definitivní stilisace § 16 vládního návrhu zákona o hospodářských a daňových poradcích.

V předsednictvu byli:

Předseda: Kempný J. Dr., Fraštacký R.

Místopředsedové: Sajal P., Přeučil F., Fusek E.

Zapisovatelé: Krajčír F., Děd J., Süsmilich J.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Holý I. Dr., Horn J., Koštejn R., Krajčír F., Spáčil B. Ing., Süsmilich J., Vlach A., Steiner B. Dr., Pašek V., Syrovátková M., Vítovec J., Kaleta A., Verosta F., Kapoun J., Pešák J., Jaroš F., Homola O., Koštejn R., Hykl A., Sutr J., Mestek K., Trojanová M., Abrahám J., Uher J.

NS

Děd J., Jaroš A., Křepela F., Přeučil F., Bolen V., Parez F., Caňkář J., Ulrich J., Novotný L. Dr., Bouchal A. Ing., Kácl K. Ing. Dr., Šmejcová M.

L

Fusek E., Horák J., Hořínek A., Pexa N., Brukner J. Sova J., Plesl J., Herl J. Ing., Zvěřina F.

DS

Cvinček F., Kempný J. Dr., Vido A., Vyškovský J., Blaško Š., Linczényi L. Dr., Böhm E. Dr., Žiak A., Filo K. Ing., Rožnay T., Fraštacký R., Štefánik I. Dr., Hodža F. Dr.

SD

Cígler L., Lindauer J., Sajal P., Šabršula J., Sedlák M., Skaunic L., Jungwirthová A., Beneš V., Bezděk Z., Fierlinger Z., Doležel J.

KSS

Komzala F., Valo J., Turková M., Haim K. Dr., Gottier R., Čulen M., Navračič M.

Výbor konal 39 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisků:

73, 75, 77, 185, 191, 295, 380, 381, 382, 418, 419, 496, 553, 604, 606, 620, 643, 644, 676, 681, 724, 889, 923, 975, 984, 997.Přihlásit/registrovat se do ISP