VÝBORY ÚNS

od 11. března 1948.

 

VÝBOR BRANNÝ A BEZPEČNOSTNÍ.

16 členů.

Zvolen: 11. března 1948.

Ustaven: 16. března 1948.

V předsednictvu byli:

Předseda: Slánský R.

Místopředsedové: Bláha F. Dr., Holdoš L., Sova J.

Zapisovatelé: Polák M., Jirásek V.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Hložek A., Kokeš J. Dr., Pašek V., Slánský R., Steiner B. Dr., Šling O., Vodička J.

SD

Bláha F. Dr., Doležel J., Skokánek Č.

KSS

Bacílek K., Holdoš L.

L

Sova J., Plesl J., Matýsek F., Herl J. Ing.

ČS

Jirásek V.

SSO

Polák M.

Výbor konal 4 schůze.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

1119, 1177, 1213.

 

VÝBOR DOPRAVNĚ-TECHNICKÝ.

16 členů.

Zvolen 11. března 1948.

Ustaven 16. března 1948.

V předsednictvu byli:

Předseda: Herl J. Ing.

Místopředsedové: Jura J., Weiland E., Rožnay T.

Zapisovatelé: Gottier R., Sluka J.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Juha V., Jura J., Langer G. Dr., Pešák J., Rych J., Tyll A., Zuzaňák J., Vašek O. Dr.

SD

Pavlán J., Skokánek Č., Sluka J.

KSS

Babej P., Gottier R.

L

Herl J. Ing., Synek J. Ing., Matýsek F.

ČS

Weiland E.

SSO

Rožnay T.

Výbor konal 4 schůze.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

1148, 1162, 1193.

 

VÝBOR IMUNITNÍ.

12 členů.

Zvolen 11. března 1948.

Ustaven 16. března 1948.

V předsednictvu byli:

Předseda: Holdoš L.

Místopředsedové: Kokeš J. Dr., Vagašský V. Dr., Doležel J.

Zapisovatelé: Tichý V., Štěpán B.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Abrahám J., David V., Kokeš J. Dr., Mestek K., Štětka J., Zimáková H.

SD

Bláha F. Dr., Doležel J.

KSS

Holdoš L.

L

Štěpán B., Berák J. Dr.

ČS

Tichý V., Kobylka Š.

SSO

Vagašský V. Dr.

Výbor konal 7 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

1073-1078, 1128-1137, 1154-1161, 1180-1184, 1205-1208, 1228-1235.

 

VÝBOR INICIATIVNÍ.

12 členů.

Zvolen 11. března 1948.

Ustaven 18. března 1948.

V předsednictvu byli:

Předseda: Bátěk V. Dr.

Místopředsedové: Štětka J., Tymeš F., Hobza L. Dr.

Zapisovatelé: Vido A., Navračič M.

Do výboru zvolení nebo vysláni:

KSČ

Buchvaldek J., Mestek K., Šimonková P., Štětka J., Tula K., Uher J.

SD

Sluka J., Tymeš F.

KSS

Navračič M.

L

Bátěk V. Dr.

ČS

Hobza L. Dr.

SSO

Vido A.

Výbor konal 3 schůze.

 

VÝBOR INKOMPATIBILITNÍ.

20 členů a 40 náhradníků.

Zvolen 11. března 1948.

Ustaven 17. března 1948.

V předsednictvu byli:

Předseda: Vagašský V. Dr.

Místopředsedové: Parez F., Sova J., Gottier R.

Zapisovatelé: Skokánek Č., Buchvaldek J.

Do výboru zvoleni:

KSČ

Krosnář J., Svoboda F., Verosta F., Hykl A., Vašek O. Dr., Blaha L., Buchvaldek J. Chleborád V.

 

I. náhr.: David V., Svoboda R., Sutr J., Zimáková H., Holý I. Dr., Jura J., Uher J., Abrahám J.

 

II. náhr.: Vach V., Syrovátková M., Václavů K., Vítek J., Vodička J., Kaleta A., Šimonková P., Jägerman J.

SD

Jelínek M. Dr., Skokánek Č., Šabršula J.

 

I. náhr.: Doležel J., Pažoutová B., Gottvald A.

 

II. náhr.: Pavlán J., Frlička I., Sluka J.

KSS

Gottier R., Babej P., Navračič M.

 

I. náhr.: Čulen M., Bacílek K., Holdoš L.

 

II. náhr.: Valo J., Haim K. Dr., Jelen O.

L

Sova J., Kaďůrek F.

 

I. náhr.: Plesl J., Vojanec E.

 

II. náhr.: Horák J., Tylínek A.

ČS

Parez F., Vandrovec A.

 

I. náhr. Caňkář J., Šmejcová M.

 

II. náhr. Rychtera L., Kácl K. Dr.

SSO

Vagašský V. Dr., Brieška J.

 

I. náhr. Baláž J., Cvinček F.

 

II. náhr.: Mjartan J., Ferjak J.

Výbor konal 1 schůzi.

 

VÝBOR PRO KONTROLU PROVÁDĚNÍ DVOULETÉHO PLÁNU.

36 členů.

Zvolen 11. března 1948.

Ustaven 17. března 1948.

V předsednictvu byli:

Předseda: Skaunic L.

Místopředsedové: Komzala F., Kliment A., Nedoma J.

Zapisovatelé: Hořínek A., Haško J.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Harus J., Klícha B., Kliment A., Kliment K., Kubánek J., Lavička V., Ledl J., Mráz F., Pašek V., Půček Z., Rych J., Souček G., Šnobl J., Štekl K., Zimáková H., Homola O., Verosta F.

SD

Cígler L., Erban V. Dr., Gottvald A., Kaplan F., Skaunic L., Šabršula J.

KSS

Čulen M., Gottier R., Komzala F., Valo J.

L

Desenský F., Fránek A., Hořínek A., Charvát C., Herl J. Ing., Pexa N., Berák J. Dr.

ČS

Jaroš A., Nedoma J., Rychtera L., Urbánek B.

SSO

Daxner J., Haško J., Linczényi L. Dr.

Výbor konal 2 schůze.

 

VÝBOR KULTURNÍ A INFORMAČNÍ.

16 členů.

Zvolen 11. března 1948.

Ustaven 11. března 1948.

V předsednictvu byli:

Předseda: Pažoutová B.

Místopředsedové: Koubek L., Caňkář J., Daxner O.

Zapisovatelé: Jeleň O., Štěpán B.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Homola O., Koubek L., Podzimek A., Syrovátková M., Uher J., Ullrichová E., Vašek O. Dr., Mestek K., Süsmilich J.

SD

Bělehrádek J. Dr., Hladký J., Pažoutová B., Gottvald A.

KSS

Jelen O., Novomeský L.

L

Štěpán B., Tylínek A. Msgre.

ČS

Caňkář J.

SSO

Daxner J., Žiak A.

Výbor konal 8 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

1061, 1103, 1167, 1185, 1215, 1217, 1226.

 

PARLAMENTNÍ KONTROLNÍ A ÚSPORNÁ KOMISE.

16 členů a 16 náhradníků.

Zvolena 11. března 1948.

Ustavena 17. března 1948.

V předsednictvu byli:

Předseda: Štětka J.

Místopředsedové: Konvalina J., Sajal P., Šmidke K.

Zapisovatelé: Bolen V., Cvinček F.

Svolavatel: Horn J.

Do komise zvoleni:

KSČ

Horn J., Janouš J., Souček G., Stopka F., Štětka J., Tula K., Vítek J.

 

Náhr.: Homola O., Koštejn R., Langer G. Dr., Synková M., Štekl K., Vach V., Vlach A.

SD

Kovář A., Němec J. Dr., Sajal P., Skaunic L.

 

Náhr.: Kaplan F., Lindauer J., Šabršula J.

KSS

Haim K. Dr., Šmidke K.

 

Náhr.: Bacílek K., Čulen M.

L

Herl J. Ing., Konvalina J.

 

Náhr.: Hořínek A., Sova J.

ČS

Bolen V.

 

Náhr.: Děd J.

SSO

Cvinček F.

 

Náhr.: Mjartan J.

Komise konala 3 schůze.

 

VÝBOR PRÁVNÍ.

16 členů.

Zvolen 11. března 1948.

Ustaven 11. března 1948.

Subkomise:

1. k vlád. návrhu zákona o úpravě právních poměrů domovníků.

V předsednictvu byli:

Předseda: Dr. Bartuška J.

Místopředsedové: Dr. Jelínek M., Dr. Haim K., Dr. Hobza L.

Zapisovatelé: Dr. Štefánik I., Dr. Bunža B.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Bartuška J. Dr., Bláha L., Hykl A., Klícha B., Kokeš J. Dr., Kubánek J., Langer G. Dr.

SD

Doležel J., Erban V. Dr., Jelínek M. Dr., Němec J. Dr., Hladký J.

KSS

Haim K. Dr., Navračič M.

L

Bátěk V. Dr., Bunža B. Dr., Charvát C., Štěpán B.

ČS

Hobza L. Dr., Nedoma J.

SSO

Štefánik I. Dr.

Výbor konal 9 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

1080, 1106, 1107, 1108, 1109, 1122, 1125, 1126, 1138, 1150, 1151, 1162, 1167, 1177, 1178, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226.

 

VÝBOR PRŮMYSLOVÝ A ŽIVNOSTENSKO-OBCHODNÍ.

16 členů.

Zvolen 11. března 1948.

Ustaven 16. března 1948.

V předsednictvu byli:

Předseda: Děd J.

Místopředsedové: Horn J., Sajal P., Vido A.

Zapisovatelé: Ing. Synek J., Babej P.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Holý I. Dr., Horn J., Chleborád V., Šnobl J., Štekl K., Vlach A., Weberová L.

SD

Cígler L., Kaplan F., Sajal P., Bezděk Z., Erban V. Dr.

KSS

Babej P., Šoltész J. Dr., Haim K. Dr.

L

Horák J., Synek J. Ing., Hořínek A., Vojanec E.

ČS

Děd J.

SSO

Vido A.

Výbor konal 6 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

1102, 1148, 1186, 1187, 1188, 1190, 1192, 1217, 1218, 1219.

 

VÝBOR ROZPOČTOVÝ.

24 členů.

Zvolen 11. března 1948.

Ustaven 11. března 1948.

V předsednictvu byli:

Předseda: Valo J.

Místopředsedové: Chytil V. Dr., Štětka J., Skaunic L.

Zapisovatelé: Šmejcová M., Linczényi L. Dr.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Horn J., Janouš J., Juha V., Pešák J., Souček G., Stopka F., Sutr J., Štětka J., Vítek J., Vlach A., Kubánek J., Tyll A., Süsmilich J.

SD

Bezděk Z., Pavlán J., Sajal P., Skaunic L., Gottvald A., Sluka J., Hladký J., Kovář A.

KSS

Čulen M., Púll J. Dr., Valo J., Bacílek K., Komzala F., Babej P., Gottier R.

L

Chytil V. Dr., Klimek J., Novák J. Dr., Bátěk V. Dr., Herl J. Ing., Berák J. Dr.

ČS

Parez F., Šmejcová M., Nedoma J., Jaroš A., Kácl K. Ing. Dr., Kleinerová A.

SSO

Linczényi L. Dr., Žiak A.

Výbor konal 13 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

1069, 1070, 1071, 1072, 1081, 1082, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1093, 1094, 1095, 1101, 1104, 1105, 1110, 1123, 1124, 1126, 1144, 1167, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226.

 

VÝBOR SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNICKÝ.

16 členů.

Zvolen 11. března 1948.

Ustaven 11. března 1948.

V předsednictvu byli:

Předseda: Komzala F.

Místopředsedové: Bláha F. Dr., Kácl K. MUDr. a Ing. Dr., Kapoun J.

Zapisovatelé: Polomský J., Baláž J.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Bureš R. Dr., Jaroš F., Kapoun J., Kolář J., Půček Z., Synková M., Trojanová-Genyková M., Abrahám J., Uher J., Zimáková H., Tyll A., Verosta F.

SD

Bláha F. Dr., Jungwirthová A., Skaunic L., Pažoutová B.

KSS

Komzala F., Zupka F., Haim K. Dr., Gottier R.

L

Polomský J., Vojanec E., Bátěk V. Dr.

ČS

Kácl K. MUDr. a Ing. Dr., Nedoma J.

SSO

Baláž J.

Výbor konal 12 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

1069, 1070, 1071, 1072, 1084, 1085, 1086, 1101, 1104, 1110, 1124, 1125, 1127, 1138, 1144, 1191, 1222, 1223.

 

STÁLÝ VÝBOR.

Zřízen podle § 54 ústav. listiny.

24 členů a 24 náhradníků.

Zvolen 11. března 1948.

Ustaven 11. března 1948.

V předsednictvu byli:

Předseda: Slánský R.

Místopředsedové: Bašťovanský Š., Dr. John O., Dr. Chytil V.

Zapisovatelé: Kobylka Š., Dr. Štefánik I.

Do výboru zvoleni:

KSČ

Slánský R., Švermová M., Kliment A., Krosnář J., Procházka V. Dr., Smrkovský J., David V., Bartuška J. Dr., Jura J., Hodinová-Spurná A.

 

Náhr.: Nepomucký J., Horn J., Machačová-Dostálová B., Kokeš J. Dr., Štětka J., Janouš J., Koubek L., Půček Z., Steiner B. Dr., Vodička J.

SD

John O. Dr., Lindauer J., Tymeš F., Hladký J.

 

Náhr.: Bláha F. Dr., Frlička I., Kaplan F., Cígler L.

KSS

Bašťovanský Š., Zupka F., Bacílek K.

 

Náhr.: Holdoš L., Čulen M., Novomeský L.

L

Chytil V. Dr., Bunža B. Dr., Novák J. Dr.

 

Náhr.: Sova J., Tomášek J., Fránek A.

ČS

Kobylka Š., Vandrovec A.

 

Náhr.: Burian G. Dr., Parez F.

SSO

Polák M., Štefánik I. Dr.

 

Náhr.: Žiak A., Rožnay T.

Výbor konal 1 schůzi.

 

ÚSTAVNÍ VÝBOR.

36 členů.

Zvolen a ustaven 11. března 1948.

V předsednictvu byli:

Předseda: John O. Dr.

Místopředsedové: Holdoš L., Hložek A., Bunža B. Dr.

Zapisovatelé: Burian G. Dr., Filo K. Ing.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Čihák J., Hložek A., Jägerman J., Jura J., Kliment A., Kokeš J. Dr., Kolář J., Koštejn R., Musil F., Procházka V. Dr., Steiner B. Dr., Svoboda R., Šimonková P., Škrlantová B., Zmrhal A., Horn J., Ledl J., Süsmilich J., Štětka J., Vašek O. Dr., Verosta F.

SD

Bělehrádek J. Dr., Erban V. Dr., Frlička I., Hladký J., John O. Dr., Tymeš F.

KSS

Bacílek K., Haim K. Dr., Holdoš L., Šoltész J. Dr., Babej P., Čulen M., Navračič M.

L

Bátěk V. Dr., Bunža B. Dr., Klimek J., Novák J. Dr., Tomášek J., Desenský F., Herl J. Ing., Štěpán B., Tylínek A. Msgre.

ČS

Bolen V., Burian G. Dr., Caňkář J., Morávek R., Šíp A. Dr., Šmejcová M.

SSO

Filo K. Ing., Rožnay T., Špánik J. Dr., Žiak A.

Výbor konal 7 schůzí;

subkomise 5 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

1163, 1164, 1227.

 

VÝBOR VERIFIKAČNÍ.

12 členů.

Zvolen 11. března 1948.

Ustaven 18. března 1948.

V předsednictvu byli:

Předseda: David V.

Místopředsedové: Bolen V., Dr. Štefánik I., Dr. Jelínek M.

Zapisovatelé: Bacílek K., Tomášek J.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Bartuška J. Dr., David V., Kapoun J., Machačová-Dostálová B., Sládek V., Vodička J.

SD

Bezděk Z., Jelínek M. Dr.

KSS

Bacílek K.

L

Tomášek J.

ČS

Bolen V.

SSO

Štefánik I. Dr.

Výbor konal 2 schůze.

 

VÝBOR ZAHRANIČNÍ.

16 členů.

Zvolen 11. března 1948.

Ustaven 11. března 1948.

V předsednictvu byli:

Předseda: Nový V.

Místopředsedové: Bašťovanský Š., Jungwirthová A., Špánik J. Dr.

Zapisovatelé: Vandrovec A., Štěpán B.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Kaleta A., Nový V., Procházka V. Dr., Slánský R., Šling O., Švermová M., Vodička J.

SD

Bělehrádek J. Dr., Jungwirthová A., Tymeš F.

KSS

Bašťovanský Š., Husák G. Dr., Navračič M., Haim K. Dr.

L

Herl J. Ing., Štěpán B.

ČS

Vandrovec A.

SSO

Špánik J. Dr.

Výbor konal 3 schůze.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

1068, 1202, 1203.

 

VÝBOR ZEMĚDĚLSKÝ, ZÁSOBOVACÍ A OSIDLOVACÍ.

16 členů.

Zvolen 11. března 1948.

Ustaven 11. března 1948.

V předsednictvu byli:

Předseda: Smrkovský J.

Místopředsedové: Čulen M., Kovář A., Kaďůrek F.

Zapisovatelé: Matrka V., Mikuláš V.

Do výboru zvoleni nebo vysláni:

KSČ

Ledl J., Machačová-Dostálová B., Nepomucký J., Smrkovský J., Steiner B. Dr., Václavů K., Vach V., Šimonková P., Štětka J., Blaha L., Tula K.

SD

Doležel J., Kovář A., Pažoutová B., Bezděk Z., Sluka J.

KSS

Čulen M., Falťan M. Dr., Navračič M.

L

Kaďůrek F., Štambachr F., Plesl J., Konvalina J., Herl J. Ing.

ČS

Mikuláš V.

SSO

Matrka V.

Výbor konal 12 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

1067, 1082, 1087, 1088, 1093, 1095, 1105, 1122, 1123, 1186, 1224, 1225.Přihlásit/registrovat se do ISP