PRESIDENTI REPUBLIKY

 

GOTTWALD Klement

president republiky.

Zvolen a vykonal slib na ústavu v 5. schůzi Národního shromáždění ve Vladislavském sále na Hradě pražském dne 14. června 1948.

Zemřel 14. března 1953. 70, 20. III. 1953.

Odpověď

na blahopřání Národního shromáždění k 52. narozeninám 18, 1. XII. 1948; 4.

na novoroční blahopřání předsednictva Národního shromáždění 22, 5. I. 1949; 3.

 

ZÁPOTOCKÝ Antonín,

president republiky.

Zvolen a vykonal slib na ústavu v 72. schůzi Národního shromáždění ve Vladislavském sále na Hradě pražském dne 21. března 1953.Přihlásit/registrovat se do ISP