IV. VLÁDA

Jmenována dne 25. II. 1948.

Podala demisi a zproštěna úřadu dnem 14. VI. 1948. 6, 17. VI. 1948; 2.

GOTTWALD Klement,

předseda vlády.

ŠIROKÝ Viliam,

náměstek předsedy vlády.

LAUŠMAN Bohumil,

náměstek předsedy vlády.

ZÁPOTOCKÝ Antonín,

náměstek předsedy vlády.

CLEMENTIS Vladimír, JUDr.,

ministr zahraničních věcí.

ČEPIČKA Alexej, JUDr.,

ministr spravedlnosti.

DOLANSKÝ Jaromír, JUDr.,

ministr financí.

ĎURIŠ Július,

ministr zemědělství.

ERBAN Evžen,

ministr sociální péče.

FIERLINGER Zdeněk,

ministr průmyslu.

GREGOR Antonín, JUDr.,

ministr zahraničního obchodu.

JANKOVCOVÁ Ludmila, Ing.,

ministryně výživy.

KOPECKÝ Václav,

ministr informací.

KRAJČÍR František,

ministr vnitřního obchodu.

NEJEDLÝ Zdeněk, PhDr.,

ministr školství a osvěty.

NEUMAN Alois, JUDr.,

ministr pošt.

NOSEK Václav,

ministr vnitra.

PETR Alois,

ministr dopravy.

PLOJHAR Josef,

ministr zdravotnictví.

SVOBODA Ludvík, arm. generál,

ministr národní obrany.

ŠEVČÍK Ján, JUDr.,

státní tajemník v ministerstvu národní obrany.

ŠLECHTA Emanuel, Dr. Ing.,

ministr techniky.

ŠROBÁR Vavro, MUDr.,

ministr pro sjednocení zákonů.

 

V. VLÁDA.

Jmenována dne 15. VI. 1948. 6, 17. VI. 1948; 2.

Změny ve vládě:

29, 11. V. 1949; 5.

43, 29. III. 1950; 2.

44, 17. V. 1950; 3.

46, 11. VII. 1950; 3.

51, 21. XII. 1950; 4.

58, 31. X. 1951; 4.

60, 19. XII. 1951; 6.

62, 24. III. 1952; 2.

64, 20. VI. 1952; 3.

66, 29. X. 1952; 13.

68, 11. XII. 1952; 6.

71, 20. III. 1953; 3.

73, 16. IV. 1953; 4.

77, 15. IX. 1953; 4.

85, 27. X. 1954; 4.

 

PŘEDSEDOVÉ VLÁDY.

 

ZÁPOTOCKÝ Antonín,

Jmenován předsedou vlády 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 2.

Zvolen presidentem republiky 21. III. 1953.

72, 21. III. 1953; 7.

Prohlášení:

o programu vlády 6, 17, VI. 1948; 3.

schváleno 7, 18. VI. 1948; 30.

o programu vlády 58, 31. X. 1951; 6.

schváleno 58, 1. XI. 1951; 135.

Projev:

o pětiletém hospodářském plánu rozvoje republiky Československé

14, 7. X. 1948; 3.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619) a o státním závěrečném účtu na rok 1950 (t. 620).

62, 28. III. 1952; 341.

 

ŠIROKÝ Viliam,

Jmenován předsedou vlády 21. III. 1953.

73, 16. IV. 1953; 4.

Prohlášení:

o programu vlády 73, 16. IV. 1953; 5.

schváleno 73, 17. IV. 1953; 54.

o programu vlády 78, 15. IX. 1953; 3.

schváleno 78, 16. IX. 1953; 93.

Projev:

k volbě presidenta republiky 72, 21. III. 1953; 4

k zákonu o peněžní reformě (t. 717)

76, 30. V. 1953; 4.

o národních výborech (t. 756, 757, 758)

82, 2. III. 1954; 26.

Viz též Členové vlády.

 

ČLENOVÉ VLÁDY.

 

BACÍLEK Karol,

ministr státní kontroly.

Jmenován 8. IX. 1951. 58, 31. X. 1951; 5.

Zproštěn funkce ministra státní kontroly dnem 23. I. 1952 a téhož dne jmenován ministrem národní bezpečnosti.

62, 24. III. 1952; 3.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 31. I. 1953.

71, 20. III. 1953; 3.

Zproštěn funkce náměstka předsedy vlády a ministra národní bezpečnosti dnem 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

 

BARÁK Rudolf,

náměstek předsedy vlády.

Jmenován 24. III. 1953. 73, 16. IV. 1953; 4.

Zproštěn funkce náměstka předsedy vlády, jmenován ministrem a pověřen řízením ministerstva vnitra dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 4.

 

BERAN Oldřich,

náměstek předsedy vlády.

Jmenován 24. III. 1953. 73, 16. IV. 1953; 4.

Zproštěn funkce náměstka předsedy vlády, jmenován ministrem a pověřen řízením ministerstva státní kontroly dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 4.

 

BÍLEK Jan,

ministr hutního průmyslu a rudných dolů.

Jmenován 8. IX. 1951. 58, 31. X. 1951; 5.

Zproštěn úřadu ministra hutního průmyslu a rudných dolů dne 24. III. 1953.

73, 16. IV. 1953; 4.

 

CLEMENTIS Vladimír, JUDr.,

ministr zahraničních věcí.

Zproštěn úřadu ministra 14. III. 1950.

43, 29. III. 1950; 2.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsané v Bukurešti dne 21. VII. 1948 (t. 175).

20, 21. XII. 1948; 8.

o smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Maďarskou republikou, podepsané v Budapešti dne 16. IV. 1949 (t. 314).

31, 15. VI. 1949; 14.

o mírových resolucích došlých Národnímu shromáždění. 40, 22. II. 1950; 6.

 

ČEPIČKA Alexej, JUDr.,

ministr spravedlnosti

25. IV. 1950 zproštěn úřadu ministra spravedlnosti a jmenován téhož dne ministrem národní obrany.

44, 17. V. 1950; 3.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 31. I. 1953.

71, 20. III. 1953; 3.

Jmenován I. náměstkem předsedy vlády.

14. IX. 1953. 77, 15. IX. 1953; 4

Projev:

o zákonu na ochranu lidově demokratické republiky (t. 103). 13, 6. X. 1948; 11.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zlidovění soudnictví (t. 187).

21, 22. XII. 1948; 9.

o zákonu, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní (t. 354) a o zákonu o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem (t. 355).

35, 14. X. 1949; 12.

o zákonu o právu rodinném (t. 382).

37, 7. XII. 1949; 15.

o zákonu o branné výchově (t. 590).

59, 2. XI. 1951; 148.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 25. III. 1952; 73.

 

DAVID Václav,

ministr zahraničních věcí.

Jmenován 31. I. 1953. 71, 20. III. 1953; 4.

 

DOLANSKÝ Jaromír, JUDr.,

ministr financí.

Zproštěn úřadu ministra financí 5. IV. 1949 a jmenován ministrem - předsedou Státního úřadu plánovacího.

29, 11. V. 1949; 5.

Zproštěn funkce ministra - předsedy Státního úřadu plánovacího dne 21. XII. 1951 a téhož dne jmenován náměstkem předsedy vlády.

62, 24. III. 1952; 2.

Jmenován I. náměstkem předsedy vlády 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 4.

Výklad:

o vládním návrhu zákona, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1949 (t. 202).

22, 5. I. 1949; 4.

o plnění dvouletého plánu a o plnění pětiletého plánu za I. pololetí 1949.

36, 17. XI. 1949; 4.

schválen 38, 19. XII. 1949; 15.

 

ĎURIŠ Július,

ministr zemědělství.

Zproštěn úřadu ministra zemědělství dne 10. IX. 1951.

58, 31. X. 1951; 5.

Jmenován ministrem a pověřen řízením ministerstva lesů a dřevařského průmyslu dne 31. I. 1953.

71, 20. III. 1953; 4.

Zproštěn funkce ministra lesů a dřevařského průmyslu a jmenován ministrem financí dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 4.

Projev:

o vládním návrhu rozpočtového zákona na r. 1954 (t. 753).

83, 9. III. 1954; 23.

 

DVOŘÁK Richard,

ministr zahraničního obchodu.

Jmenován 2. XII. 1952. 68, 11. XII. 1952; 6.

 

ERBAN Evžen,

ministr sociální péče.

Zproštěn úřadu ministra dne 8. IX. 1951.

58, 31. X. 1951; 4.

Výklad:

k zákonu o pracujícím dorostu (t. 492).

47, 12. VII. 1950; 37.

 

FIERLINGER Zdeněk,

náměstek předsedy vlády.

Zproštěn funkce náměstka předsedy vlády dne 14. IX. 1953. Zvolen předsedou Národního shromáždění.

77, 15. IX. 1953; 5.

Projev:

o projednaných vládních návrzích a práci NS za dobu dvou měsíců.

11, 21. VII. 1948; 45.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců (t. 459).

44, 17. V. 1950; 10.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 27. III. 1952; 228.

o zákonu o Československé akademii věd (t. 654).

66, 29. X. 1952; 20.

o zákonu o organisaci tělesné výchovy a sportu (t. 672).

69, 12. XII. 1952; 15.

 

GREGOR Antonín, JUDr.,

ministr zahraničního obchodu.

Zproštěn funkce ministra zahr. obchodu 2. XII. 1952.

68, 11. XII. 1952; 6.

 

HARUS Jan,

ministr státní kontroly.

Jmenován 23. I. 1952. 62, 24. III. 1952; 3.

Zproštěn funkce ministra státní kontroly dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 28. III. 1952; 321.

 

HAVELKA Jaroslav, JUDr.,

ministr pracovních sil.

Jmenován 8. IX. 1951. 58, 31. X. 1951; 5.

Zproštěn funkce ministra dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o státních pracovních zálohách (t. 605).

60, 19. XII. 1951; 53.

 

JANKOVCOVÁ Ludmila, Ing.,

ministryně výživy.

Od 20. XII. 1950 ministryně potravinářského průmyslu.

51, 21. XII. 1950; 4.

 

JONÁŠ Josef,

ministr lehkého průmyslu.

Jmenován 20. XII. 1950. 51, 21. XII. 1950; 4.

Zproštěn úřadu ministra lehkého průmyslu 8. IX. 1951 a pověřen téhož dne řízením ministerstva všeobecného strojírenství.

58, 31. X. 1951; 4.

Dne 14. IX. 1953 jmenován ministrem paliv a energetiky.

77, 15. IX. 1953; 4.

 

KABEŠ Jaroslav,

ministr financí.

Jmenován 5. IV. 1949. 29, 11. V. 1949; 5.

Zproštěn funkce ministra financí dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

Výklad:

o vládním návrhu zákona, kterým se stanoví státní rozpočet RČS na rok 1950. (t. 439).

42, 9. III. 1950; 2.

o vládním návrhu zákona, kterým se stanoví státní rozpočet RČS na rok 1951 (t. 566) a o státním závěrečném účtu za rok 1949. (t. 565)

52, 9. III. 1951; 3.

o vládním návrhu zákona o úpravě financování národních a komunálních podniků (t. 604).

60, 19. XII. 1951; 11.

o vládním návrhu rozpočtového zákona na rok 1952 (t. 619) a o vládním návrhu usnesení, kterým se stanoví státní rozpočet RČS na rok 1950 a schvaluje státní závěrečný účet za rok 1950. (t. 620).

62, 24. III. 1952; 5.

o daňových a finančních zákonech (t. 674-683, 691-696).

68, 11. XII. 1952; 54.

o vlád. návrhu rozpočtového zákona na r. 1953 (t. 710) a vlád. návrhu usnesení, jímž Nár. shromáždění uděluje souhlas podle §§ 11 a 12 zák. č. 29/1951 Sb., kterým se stanoví stát. rozpočet RČS na r. 1951 (rozpočtového zákona), a schvaluje podle § 62 ústavy stát. závěrečný účet za rok 1951 (t. 706).

74, 21. IV. 1953; 5.

 

KLIMENT Augustin,

ministr průmyslu.

Od 20. XII. 1950 ministr těžkého průmyslu.

51, 21. XII. 1950; 4.

Od 8. IX. 1951 ministr těžkého strojírenství.

58, 31. X. 1951; 4.

Zproštěn úřadu ministra těžkého strojírenství 1. VIII. 1952.

66, 29. X. 1952; 13.

Řeč v rozpravě:

o novelách znárodňovacích dekretů (t. 502, 503), o zákonu o národních podnicích průmyslových (t. 504) a o zákonu o financování národních a komunálních podniků (t. 498).

48, 13. VII. 1950; 11.

o zákonu o vynálezech a zlepšovacích námětech (t. 622) a o zákonu o přechodných opatřeních v oboru patentů (t. 618).

63, 28. III. 1952; 11.

 

KOPECKÝ Václav,

ministr informací a osvěty.

V důsledku zrušení min. informací a osvěty dnem 31. I. 1953 zproštěn funkce ministra informací a osvěty a téhož dne jmenován náměstkem předsedy vlády.

71, 20. III. 1953; 3.

Jmenován I. náměstkem předsedy vlády a ministrem kultury dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací (t. 250).

28, 24. III. 1949; 3.

 

KOPŘIVA Ladislav,

ministr národní bezpečnosti.

Jmenován 23. V. 1950. 46, 11. VII. 1950; 3.

Zproštěn funkce ministra 23. I. 1952.

62, 24. III. 1952; 3.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o ochraně hranic (t. 577).

55, 11. VII. 1951; 12.

 

KRAJČÍR František,

ministr vnitřního obchodu.

 

KROSNÁŘ Josef,

ministr výkupu.

Jmenován 28. V. 1952. 64, 20. VI. 1952; 3.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků (t. 652).

67, 30. X. 1952; 133.

 

KYSELÝ Jozef, Dr.,

náměstek předsedy vlády.

Jmenován 4. VI. 1952. 64, 20. VI. 1952; 4.

Zproštěn úřadu náměstka předsedy vlády 31. I. 1953 a téhož dne pověřen řízením ministerstva stavebních hmot.

71, 20. III. 1953; 4.

Zproštěn úřadu ministra stavebních hmot a pověřen řízením ministerstva místního hospodářství dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o peněžní reformě (t. 717).

76, 30. V. 1953; 20.

o zákonu o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování (t. 740) a o zákonu o místním průmyslu a komunálním hospodářství (t. 736).

80, 22. XII. 1953; 31.

 

MÁLEK Alois,

ministr lehkého průmyslu.

Jmenován 8. IX. 1951. 58, 31. X. 1951; 5.

 

MAURER Július,

ministr těžkého strojírenství.

Jmenován 1. VIII. 1952. 66, 29. X. 1952; 13.

Zproštěn funkce ministra těžkého strojírenství 31. I. 1953 a téhož dne pověřen zvláštním posláním ve funkci ministra.

71, 20, III. 1953; 4.

 

NEJEDLÝ Zdeněk, PhDr.,

ministr školství a osvěty.

Od 22. X. 1948 ministr školství, věd a umění. (Sb. 233/48.)

Zproštěn funkce ministra školství, věd a umění dnem 31. I. 1953 a téhož dne jmenován náměstkem předsedy vlády.

71, 20. III. 1953; 3.

Zproštěn funkce náměstka předsedy vlády a jmenován ministrem bez oboru dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o Národní galerii v Praze (t. 279).

29, 11. V. 1949; 19.

o zákonu o státní péči o tělesnou výchovu a sport (t. 335).

34, 14. VII. 1949; 11.

o zákonu, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní (t. 354) a o zákonu o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností (t. 355).

35, 14. X. 1949; 11.

o zákonu o vysokých školách (t. 453).

45, 18. V. 1950; 7.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 27. III. 1952; 283.

 

NEPOMUCKÝ Josef,

ministr zemědělství.

Jmenován 10. IX. 1951. 58, 31. X. 1951; 5.

Zproštěn funkce ministra zemědělství dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 26. III. 1952; 187.

 

NEUMAN Alois, JUDr.

ministr pošt.

Od 30. IV. 1952 ministr spojů

64, 20. VI. 1952; 3.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o národních dopravních podnicích (t. 190).

21, 22. XII. 1948; 51.

o zákonu o Československé poště, národním podniku (t. 317).

32, 16. VI. 1949; 14.

o zákonu o telekomunikacích (t. 467).

45, 18. V. 1950; 33.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o národních podnicích (t. 517). (Za ministra dopravy A. Petra.)

49, 25. X. 1950; 33.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o Čs. poště, národním podniku, (t. 524).

49, 25. X. 1950; 38.

 

NOSEK Václav,

ministr vnitra.

Zproštěn úřadu ministra vnitra dne 14. IX. 1953 a téhož dne pověřen řízením ministerstva pracovních sil.

77, 15. IX. 1953; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o krajském zřízení (t. 188).

20, 21. XII. 1948; 14.

o zákonu o nabývání a pozbývání československého státního občanství (t. 333).

33, 13. VII. 1949; 19.

o trestním zákonu správním (t. 499) a o zákonu o trestním řízení správním (trestní řád správní) (t. 501).

47, 12. VII. 1950; 14.

o zákonu o dobrovolných organisacích a shromážděních (t. 585).

57, 12. VII. 1951; 80.

 

NOVOTNÝ Antonín,

náměstek předsedy vlády.

Jmenován 31. I. 1953. 71, 20. III. 1953; 3.

Zproštěn funkce náměstka předsedy vlády dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

 

PETR Alois,

ministr dopravy.

Zaslal dopis k projednávanému zákonu o národních dopravních podnicích (t. 190).

21, 22. XII. 1948; 51.

Zemřel 14. XII. 1951. 60, 19. XII. 1951; 4.

 

PLOJHAR Josef, ThDr. h. c.,

ministr zdravotnictví.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče (t. 38).

9, 19. VII. 1948; 15.

o zákonu o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem (t. 355).

35, 14. X. 1949; 19.

o zákonu o výrobě a distribuci léčiv (t. 407).

38, 19. XII. 1949; 39.

o mírových resolucích došlých Národnímu shromáždění.

40, 22. II. 1950; 19.

o zákonu na ochranu míru (t. 560).

50, 20. XII. 1950; 19.

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého z 31. X. 1951 o programu vlády.

58, 1. XI. 1951; 62.

o zákonu o jednotné preventivní a léčebné péči (t. 606).

60, 19. XII. 1951; 120.

o zákonu o hygienické a protiepidemické péči (t. 624).

63, 28. III. 1952; 31.

o zákonu o Československém Červeném kříži (t. 649).

67, 30. X. 1952; 116.

o zákonu o peněžní reformě (t. 717).

76, 30. V. 1953; 18.

 

POKORNÝ Václav,

ministr paliv a energetiky.

Jmenován 8. IX. 1951. 58, 31. X. 1951; 5.

Od 31. I. 1953 ministr paliv 71, 20. III. 1953; 4.

Zproštěn funkce ministra paliv dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

 

POLÁČEK Karel,

ministr těžkého strojírenství.

Jmenován 31. I. 1953. 71, 20. III. 1953; 4.

Od 14. IX. 1953 ministr strojírenství.

77, 15. IX. 1953; 4.

 

POSPÍŠIL Antonín,

ministr dopravy.

Jmenován 21. XII. 1951. 62, 24. III. 1952; 3.

 

POSPÍŠIL Josef,

ministr železnic.

Jmenován 1. VIII. 1952. 66, 29. X. 1952; 13.

Zproštěn funkce ministra železnic dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

 

PÚČIK Jozef, Ing.,

ministr chemického průmyslu.

Jmenován 8. IX. 1951. 58, 31. X. 1951; 5.

Zproštěn úřadu ministra chem. průmyslu dne 21. XII. 1951 a téhož dne jmenován ministrem - předsedou Státního úřadu plánovacího.

62, 24. III. 1952; 2.

Dne 22. VI. 1954 zproštěn úřadu ministra - předsedy Státního úřadu plánovacího a jmenován ministrem chemického průmyslu.

85, 27. X. 1954; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 25. III. 1952; 110.

o zákonu o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954 (t. 745).

81, 20. I. 1954; 13.

 

RAIS Štefan, JUDr.,

ministr spravedlnosti.

Jmenován 25. IV. 1950. 44, 17. V. 1950; 3.

Zproštěn funkce ministra spravedlnosti dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

Výklad:

o trestním zákonu (t. 491) a o zákonu o trestním řízení soudním (trestní řád) (t. 500).

46, 11. VII. 1950; 14.

o občanském zákoníku (t. 519) a o zákonu o konání v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok (t. 520).

49, 25. X. 1950; 14.

o zákonu o státním notářství (t. 599) a o zákonu o advokacii (t. 600).

61, 20. XII. 1951; 163.

o zákonu o soudech a prokuratuře (t. 642), o prokuratuře (t. 644) a o organisaci soudů (t. 641).

67, 30. X. 1952; 71.

 

REITMAJER Josef,

ministr hutního průmyslu a rudných dolů.

Jmenován 24. III. 1953. 73, 16. IV. 1953; 4.

 

SLÁNSKÝ Rudolf,

náměstek předsedy vlády.

Jmenován 8. IX. 1951. 58, 31. X. 1951; 5.

24. XI. 1951 zproštěn úřadu náměstka předsedy vlády.

60, 19. XII. 1951; 6.

 

SMIDA Marek,

ministr lesů a dřevařského průmyslu.

Jmenován 8. IX. 1951. 58, 31. X. 1951; 5.

Zproštěn funkce ministra lesů a dřevařského průmyslu a pověřen vedením ministerstva státních statků 31. I. 1953.

71, 20. III. 1953; 4.

Od 14. IX. 1953 ministr lesů a dřevařského průmyslu.

77, 15. IX. 1953; 4.

 

SVOBODA Ludvík,

ministr národní obrany.

Zproštěn úřadu ministra národní obrany 25. IV. 1950 a jmenován téhož dne náměstkem předsedy vlády.

44, 17. V. 1950; 3.

Zproštěn úřadu náměstka předsedy vlády dne 8. IX. 1951.

58, 31. X. 1951; 4.

Řeč v rozpravě:

o branném zákonu (t. 251). 27, 23. III. 1949; 8.

 

SÝKORA Ernest,

ministr školství a osvěty,

Jmenován 31. I. 1953. 71, 20. III. 1953; 4.

Zproštěn funkce ministra školství a osvěty dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

Projev:

o zákonu o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) (t. 714).

75, 24. IV. 1953; 11.

 

ŠEVČÍK Ján, JUDr.,

náměstek předsedy vlády.

29. V. 1952 zproštěn úřadu náměstka předsedy vlády

64, 20. VI. 1952; 3.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o ochraně státních hranic (t. 577).

56, 11. VII. 1951; 36.

o programovém prohlášení předsedy vlády z 31. X. 1951.

58, 1. XI. 1951; 82.

 

ŠIMŮNEK Otto, Ing.,

ministr chemického průmyslu.

Jmenován 21. XII. 1951. 62, 24. III. 1952; 3.

Dne 22. VI. 1954 zproštěn řízení ministerstva chemického průmyslu a jmenován ministrem - předsedou Státního úřadu plánovacího.

85, 27. X. 1954; 4.

 

ŠIROKÝ Viliam,

náměstek předsedy vlády.

Pověřen řízením ministerstva zahraničních věcí 14. III. 1950.

43, 29. III. 1950; 2.

Zproštěn řízení ministerstva zahraničních věcí 31. I. 1953.

71, 20. III. 1953; 4.

Jmenován předsedou vlády 21. III. 1953.

73, 16. IV. 1953; 4.

Řeč v rozpravě:

o vládním návrhu rozpočtového zákona na rok 1952 (t. 619) a o státním závěrečném účtu za rok 1950 (t. 620).

62, 24. III. 1952; 33.

o návrhu užšího předsednictva NS na dopis parlamentům ve věci smlouvy v Bonnu a v Paříži (t. 625).

64, 20. VI. 1952; 11.

Viz též Předsedové vlády.

 

ŠKODA Václav, JUDr.,

ministr spravedlnosti.

Jmenován 14. IX. 1953. 77, 15. IX. 1953; 5.

 

ŠLECHTA Emanuel, Ing., Dr.,

ministr techniky.

Od 20. XII. 1950 ministr stavebního průmyslu.

51, 21. XII. 1950; 4.

Od 14. IX. 1953 ministr stavebnictví

77, 15. IX. 1953; 4.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého z 31. X. 1951 o programu vlády.

58, 1. XI. 1951; 50.

o zákonu o Československé akademii věd (t. 654).

66, 29. X. 1952; 26.

o zákonu o peněžní reformě (t. 717).

76, 30. V. 1953; 14.

 

ŠRÁMEK Bohumil,

ministr energetiky.

Jmenován 31. I. 1953. 71, 20. III. 1953; 4.

Zproštěn funkce ministra energetiky dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

 

ŠROBÁR Vavro, MUDr.,

ministr pro sjednocení zákonů.

Výklad:

o občanském zákoníku (t. 519) a o zákonu o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok (t. 520).

49, 25. X. 1950; 19.

Zemřel 6. XII. 1950; 50, 20. XII. 1950; 4.

 

ŠTOLL Ladislav,

ministr vysokých škol.

Jmenován 31. I. 1953. 71, 20. III. 1953; 4.

Dne 14. IX. 1953 pověřen řízením ministerstva školství.

77, 15. IX. 1953; 5.

 

UHER Jindřich,

náměstek předsedy vlády.

Jmenován 31. I. 1953. 71, 20. III. 1953; 3.

Jmenován ministrem a pověřen řízením ministerstva zemědělství dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 4.Přihlásit/registrovat se do ISP