VÝBOR BRANNÝ A BEZPEČNOSTNÍ.

24 členů. Od 14. 10. 1949 30 členů.

Zvolen: 11. 6. 1948; 14. 10. 1949; 30. 10. 1952.

Ustaven: 11. 6. 1948; 17. 11. 1949; 2. 12. 1952.

Doplňovací volba: 25. 10. 1950; 12. 7. 1951; 2. 11. 1951.

V předsednictvu byli:

Předseda:

Slánský R., Burda O.

Místopředsedové:

I. Pavel J., Vodička J.

 

II. Klinger M. Dr.

 

III. Holdoš L., Jeleň O.

Zapisovatelé:

I. Bátěk V. Dr., Sova J.

 

II. Polák M., Török V.

 

III. Pošusta S., Linhart V.

Členy výboru byli:

KSČ

Baudyš S., Beran J., Bláha F. Dr., Burda O., Dolejšek S., Ejem J., Harus J., Havlín F., Hložek A., Hron V., Janulík J., Kalaš J., Kašpárek B., Kestler J., Klícha B., Kozelka B., Linhart V., Mráz F., Pašek V., Pavel J., Pimpara A., Podaný R., Pošusta S., Slánský R., Steiner B. Dr., Svoboda A., Svoboda Fr., Šling O., Šplíchalová M., Štětka J., Štička V., Tauš V., Vodička J.

KSS

Holdoš L., Horák J., Jeleň O., Kleštinský J., Kútik V. Ing., Martanovič R., Pramuka L., Pšenička A., Repka J., Rychvalský J., Šalgovič V.

ČS

Černý Jos., Klinger M. Dr., Mátl J., Novák F. X. Ing., Vlasák A.

L

Bátěk V. Dr., Fridrich A., Gemrot J., Leichman J., Plesl J., Sedlák J., Sova J.

SSO

Polák M., Török V.

Výbor konal 30 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

100, 148, 177, 184, 207, 223, 233, 238, 251, 278, 316, 331, 336, 439, 457, 458, 490, 507, 566, 577, 590, 619, 670, 671, 673, 710, 753.

 

VÝBOR HOSPODÁŘSKÝ.

24 členů. Od 7. 10. 1948 36 členů.

Zvolen: 11. 6. 1948; 7. 10. 1948; 14. 10. 1949.

Ustaven: 11. 6. 1948; 20. 10. 1948; 9. 11. 1949.

Doplňovací volba: 25. 10. 1950; 12. 7. 1951; 2. 11. 1951.

Do 30. 10. 1952.

Subkomise:

K vládnímu návrhu tisk 611 o vynálezech a zlepšovacích námětech.

V předsednictvu byli:

Předseda:

Mouralová-Úlehlová V. Dr.

Místopředsedové:

I. Jura J., Zuzaňák J., Šmok M. Ing.

 

II. Novák F. X. Ing., Pexa N.

 

III. Lindauer J., Zuzaňák J., Machačová-Dostálová B.

Zapisovatelé:

I. Sláva J., Malina J.

 

II. Danielič P., Hobza L. Dr., Černý Jos.

Členy výboru byli:

KSČ

Buchvaldek J., Dvořák R., Havlín F., Hladký J., Holý I. Dr., Horn J., Ježek K., Jura J., Kadura J., Klícha B., Kubant F., Lindauer J., Machačová-Dostálová B., Majtl F., Mráz F., Netušilová M., Pavlíček V., Pfeiferová-Hlávková K., Plhal J., Pokorný V., Poláček K., Pytlík R., Rainerová J., Řezníček F., Skála L., Skotnica A., Steiner B. Dr., Šimánek V., Šmok M. Ing., Šnobl J., Teper J., Uher Jindřich, Václavů K., Vyhnálek O., Zachara K., Zimáková H., Zuzaňák J., Žinčík A.

KSS

Čáp F., Daubner V., Gottier R., Holička J., Kapišovský V., Kútik V. Ing., Mouralová-Úlehlová V. Dr., Mrázik J., Pavlovič A., Pšenička A.

ČS

Černý Jos., Fiala A., Hobza L. Dr., Hulínský V. Dr., Mátl J., Novák F. X. Ing.

L

Novák F., Pexa N., Polišenský A. Dr., Sláva J.

SSO

Danielič P., Malina J., Török V.

SS

Bohuš V.

Výbor konal 51 schůzí.

Z toho společných:

9 s výborem pro hospodářské plánování a jeho kontrolu,

8 s výb. pro hospodářské plánování a jeho kontrolu a výb. rozpočtovým.

Subkomise 1 schůzi.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

33, 35, 37, 62, 63, 64, 83, 87, 119, 122, 137, 141, 142, 143, 144, 146, 170, 171, 173, 180, 181, 186, 190, 207, 230, 237, 281, 282, 313, 317, 366, 367, 387, 401, 405, 434, 439, 456, 467, 468, 488, 489, 494, 495, 496, 497, 498, 502, 503, 504, 516, 517, 524, 549, 551, 554, 566, 580, 581, 602, 604, 619, 622, 655.

 

VÝBOR IMUNITNÍ.

12 členů.

Zvolen: 10. 6. 1948.

Ustaven: 10. 6. 1948.

Do 14. 10. 1949.

V předsednictvu byli:

Předseda:

Kokeš J. Dr.

Místopředsedové:

I. Prokeš A. Dr.

 

II. Klinger M. Dr.

 

III. Holdoš L.

Zapisovatelé:

I. Štička V.

 

II. Mjartan J.

Členy výboru byli:

KSČ

Kokeš J. Dr., Mestek K., Rainerová J., Svoboda R., Štička V., Šťastná V., Vais F., Verich J. Dr.

KSS

Bacílek K., Holdoš L.

ČS

Klinger M. Dr.

L

Prokeš A. Dr.

SSO

Mjartan J.

Výbor konal 2 schůze.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

192, 193, 194, 195, 196.

 

VÝBOR INICIATIVNÍ.

12 členů.

Zvolen: 10. 6. 1948.

Ustaven: 10. 6. 1948.

Do 14. 10. 1949.

V předsednictvu byli:

Předseda:

Štefánik I. Dr.

Místopředsedové:

I. Patschová Z. Dr., Štětka J.

 

II. Vácha Z. Dr., Patschová Z. Dr.

 

III. Sova J.

Zapisovatelé:

I. Loubal G. Dr.

 

II. Gottier R.

Členy výboru byli:

KSČ

Havel J., Ježek K., Kleňhová-Besserová L., Matějková M., Novotný A., Patschová Z. Dr., Pošusta S., Rainerová J., Štětka J., Vácha Z. Dr., Zachara K.

KSS

Durná-Hercková J., Gottier R.

ČS

Loubal G. Dr.

L

Sova J.

SSO

Štefánik I. Dr.

Výbor konal 5 schůzí.

 

VÝBOR INKOMPATIBILITNÍ.

20 členů.

40 náhradníků.

Zvolen: 10. 6. 1948.

Ustaven: 10. 6. 1948.

Do 14. 10. 1949.

V předsednictvu byli:

Předseda:

Bátěk V. Dr.

Místopředsedové:

I. Svoboda R.

 

II. Urbánek B.

 

III. Babej P.

Zapisovatelé:

I. Válek J.

 

II. Pažoutová B.

Členy výboru byli:

KSČ

Bína J., Černý Jan, Čihák J., Doubek B., Dvořák F., Ertingerová I., Frank J., Gaďurková S., Hrušková-Rozsypalová M., Janulík J., Jaroš F., Kopřiva L., Krosnář J., Novotný A., Pažoutová B., Sutr J., Svoboda R., Syrovátková-Palečková M., Trombik P., Tula K., Zmrhal A.

 

I. náhr.: Blaha L., Hajšman K., Harus J., Havel J., Havelka J. Dr., Kašpárek B., Klícha B., Krafková J., Langer G. Dr., Majtl F., Mestek K., Netušilová M., Orel J., Pfeiferová-Hlávková K., Pošusta S., Uher Jindř.

 

II. náhr.: Hájek J. Dr., Havlíček A., Kovář A., Lavička V., Linhart V., Pašek V., Patera B., Pavlíček V., Podborský V., Prokopová J., Svoboda F., Šimánek V., Šimonková P., Vyhnálek O., Zachara K., Zuzaňák J.

KSS

Babej P., Drobáň M., Teluchová M.

 

I. náhr.: Honec J., Ondruš M., Roba O.

 

II. náhr.: Durná-Hercková J., Ľorko J., Navračič M.

ČS

Burian G. Dr., Urbánek B.

 

I. náhr.: Fiala A., Vandrovec A.

 

II. náhr.: Hobza L. Dr., Vlasák A.

L

Bátěk V. Dr.

 

I. náhr.: Prokeš A. Dr.

 

II. náhr.: Pexa N.

SSO

Danielič P., Válek J.

 

I. náhr.: Daxner J., Malina J.

 

II. náhr.: Borovský O., Török V.

Výbor konal 1 schůzi.

 

VÝBOR KULTURNÍ.

16 členů. Od 14. 10. 1949 32 členů.

Zvolen: 11. 6. 1948; 14. 10. 1949; 30. 10. 1952.

Ustaven: 11. 6. 1948; 10. 11. 1949; 2. 12. 1952.

Doplňovací volba: 25. 10. 1950; 12. 7. 1951; 2. 11. 1951; 24. 4. 1953.

V předsednictvu byli:

Předseda:

Koubek L., Karlovská A., Vetiška R.

Místopředsedové:

I. Sýkora E., Čaplovič V.

 

II. Šafařík J.

 

III. Vodáček A., Bátěk V. Dr., Sukupová A.

Zapisovatelé:

I. Dolanský Jul. Dr.

 

II. Daxner J., Danielič P., Zorkócy F.

Členy výboru byli:

KSČ

Bareš G., Burian E. F., Čihák J., Dolanský Jul. Dr., Dolejšek S., Drda J., Ertingerová I., Hájek J. Dr., Hendrych J., Hladký J., Holečková B. Innemann K., Jungwirthová A., Karlovská A., Kleňhová-Besserová L., Knap V., Kolář J., Koštejn R., Koubek L., Krofta J. Dr., Matějková M., Novotný J., Pažoutová B., Pelikán J., Podborský V., akademik Procházka V., Steiner B. Dr., Syrovátková-Palečková M., Šmída J. Dr., akademik Trávníček F., Trombik P., Valouch M. Dr., Vašek O. Dr., Vetiška R., Vyhnálek O., Zvára J.

KSS

Čáp F., Čaplovič V., Čollák P., Daubner V., Novomeský L., Rychvalský J., Sýkora E., Teluchová M., Ušiak J.

ČS

Kácl K. Dr. Ing., Šafařík J., Urbánek B.

L

Bátěk V. Dr., Kratochvíl J., Novák F., Sova J., Sukupová A., Šachová M., Vodáček A.

SSO

Danielič P., Daxner J., Zorkócy F.

Výbor konal 44 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

34, 68, 79, 81, 82, 122, 207, 250, 279, 332, 335, 354, 357, 368, 400, 439, 453, 548, 566, 619, 654, 672, 710, 714, 720, 737, 738, 747, 753.

 

VÝBOR MANDÁTOVÝ.

12 členů.

Zvolen: 14. 10. 1949; 30. 10. 1952.

Ustaven: 15. 11. 1949; 11. 12. 1952.

Doplňovací volba: 12. 7. 1951; 2. 11. 1951.

V předsednictvu byli:

Předseda:

Kokeš J. Dr., Gemrot J.

Místopředsedové:

I. Mjartan J., Kokeš J., Dr.

 

II. Holdoš L., Dubček A.

 

III. Burian G. Dr., Urbánek B.

Zapisovatelé:

I. Pospíšil Ant., Mjartan J.

 

II. Havelka J. Dr., Kliment K.

Členy výboru byli:

KSČ

Číhalík A., Havelka J. Dr., Ježek K., Kliment K., Kokeš J. Dr., Kotýnek J., Kozelka B., Šťastná V., Verich J. Dr., Vetiška R.

KSS

Čulen M., Daubner V., Dubček A., Durná-Hercková J., Holdoš L., Klotoč O., Popaďák P. Dr.

ČS

Burian G. Dr., Urbánek B.

L

Gemrot J., Pospíšil A.

SSO

Mjartan J.

Výbor konal 11 schůzí.

Podal zprávu č. 640.

 

VÝBOR OVĚŘOVACÍ.

12 členů.

Zvolen: 10. 6. 1948.

Ustaven: 10. 6. 1948.

Do 14. 10. 1949.

V předsednictvu byli:

Předseda:

Holdoš L.

Místopředsedové:

I. Hladký J., Vetiška R.

 

II. Mjartan J.

 

III. Urbánek B.

Zapisovatelé:

I. Pokorný V., Trombik P.

 

II. Polišenský A. Dr.

Členy výboru byli:

KSČ

Bartuška J. Dr., Hladký J., Krafková J., Pokorný V., Poláček K., Řezníček F., Sutr J., Šťastná V., Trombik P., Vetiška R., Vojtěch L., Vyhnálek O.

KSS

Friš E. Dr., Holdoš L.

ČS

Urbánek B.

L

Polišenský A. Dr.

SSO

Mjartan J.

Výbor konal 4 schůze.

 

PARLAMENTNÍ KONTROLNÍ A ÚSPORNÁ KOMISE.

16 členů a 16 náhradníků.

Zvolena: 10. 6. 1948.

Ustavena: 10. 6. 1948.

Do 14. 10. 1949.

V předsednictvu byli:

Předseda:

Lindauer J.

Místopředsedové:

I. Janouš J.

 

II. Loubal G. Dr.

Zapisovatel:

Plesl J.

Členy výboru byli:

KSČ

Bína J., Černý Jan, Ertingerová I., Janouš J., Klícha B., Kolář J., Lindauer J., Lupač J., Majtl F., Mestek K., Plhal J., Pospíšil J., Rainerová J., Souček G., Svoboda F., Tula K.

 

Náhr.: Bubník F., Doubek B., Dvořák F., Dvořák R., Horák B., Hrušková-Rozsypalová M., Janulík J., Němec J. Dr., Sutr J., Syrovátková-Palečková M., Štětka J., Verich J. Dr.

KSS

Dávid P., Holička J., Kapišovský V., Pramuka L.

 

Náhr.: Daubner V., Haim K. Dr., Teluchová M.

ČS

Loubal G. Dr.

 

Náhr.: Jirásek V.

L

Plesl J.

 

Náhr.: Polišenský A. Dr.

SSO

Haško J.

SS

Náhr.: Pokojný V.

Komise konala 3 schůze.

 

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSKÉ PLÁNOVÁNÍ A JEHO KONTROLU.

30 členů. Od 30. 10. 1952 40 členů.

Zvolen: 14. 10. 1949; 30. 10. 1952.

Ustaven: 17. 11. 1949; 11. 12. 1952.

Doplňovací volba: 25. 10. 1950; 12. 7. 1951; 2. 11. 1951; 24. 4. 1953.

V předsednictvu byli:

Předseda:

Berák J. Dr., Mouralová-Úlehlová V. Dr.

Místopředsedové:

I. Šnobl J., Berák J. Dr.

 

II. Hulínský V. Dr., Šmok M. Ing.

 

III. Válek J., Hulínský V. Dr.

Zapisovatelé:

I. Zimáková H., Kútik V. Ing.

 

II. Kútik V. Ing., Malina J.

Členy výboru byli:

KSČ

Bína J., Bubník F., Dvořák R., Homola O., Horn J., Innemann K., Janata F., Ježek K., Jura J., Klícha B., Kliment A., Kopřiva L., Krátký J., Kutiš F., Mestek K., Mráz F., Nedělka J., Paleček J., Patera B., Plechatý F., Poláček K., Pospíšil J., Skála L., Sova V., Šimánek V., Šling O., Šmída J. Dr., Šmok M. Ing., Šnobl J., Tejchman B., Teper J., Trojanová M., Uher Jindř., Václavů K., Vais F., Volavka A., Vyhnálek O., Zahrádková R., Zimáková H., Zuzaňák J., Žinčík A.

KSS

Daubner V., Durná-Hercková J., Haduch F., Kapišovský V., Kleštinský J., Kútik V. Ing., Martanovič R., Mouralová-Úlehlová V. Dr., Mrázik J., Ondruš M., Popaďák P. Dr., Šmidke K., Šoltész J. Dr., Ušiak J.

ČS

Beneš F., Fleyberk J., Hulínský V. Dr., Mátl J., Sedláčková M., Urbánek B.

L

Berák J. Dr., Gemrot J., Kaďůrek F., Myška V., Pexa N., Toman E.

SSO

Malina J., Válek J.

SS

Bohuš V.

Výbor konal 64 schůzí.

Z toho 9 schůzí společných s výborem hospodářským. 8 s výbory hospodářským a rozpočtovým. 30 s výborem rozpočtovým. 2 s výbory rozpočtovým a ústavně-právním. 2 s výbory rozpočtovým a zemědělským. 1 s výbory rozpočtovým a zahraničním.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

439, 566, 609, 619, 621, 653, 704, 710, 717, 723, 735, 736, 740, 745, 751, 753, 762, 778, 779, 780, 781, 782.

 

VÝBOR PRO KONTROLU PROVÁDĚNÍ DVOULETÉHO PLÁNU.

36 členů.

Zvolen: 10. 6. 1948.

Ustaven: 10. 6. 1948.

Do 14. 10. 1949.

V předsednictvu byli:

Předseda:

Berák J. Dr.

Místopředsedové:

I. Šnobl J.

 

II. Mátl J.

 

III. Dávid P.

Zapisovatelé:

I. Bohuš V.

 

II. Podborský V.

Členy výboru byli:

KSČ

Bubník F., Havel J., Havelka J. Dr., Kašpárek B., Kliment K., Koštejn R., Kozelka B., Kubánek J., Lavička V., Mráz F., Netušilová M., Pažoutová B., Pfeiferová-Hlávková K., Plechatý F., Podborský V., Pokorný V., Poláček K., Pospíšil J., Pošusta S., Prokopová J., Skála L., Sutr J., Svoboda R., Šnobl J., Tejchman B., Teper J., Uher Jindř., Vais F., Vašek O. Dr., Verich J. Dr., Vetiška R.

KSS

Čollák P., Dávid P., Drobáň M., Gottier R., Horváth O., Kleštinský J., Kútik V. Ing., Teluchová M.

ČS

Jirásek V., Kobylka Š., Mátl J.

L

Berák J. Dr., Gemrot J., Niederle J.

SSO

Malina J., Válek J.

SS

Bohuš V.

Výbor konal 3 schůze.

Podal tuto zprávu čís. tisku:

122.

 

VÝBOR PRO KONTROLU PLNĚNÍ PĚTILETÉHO PLÁNU.

36 členů.

Zvolen: 2. 2. 1949.

Ustaven: 23. 2. 1949.

Do 14. 10. 1949.

V předsednictvu byli:

Předseda:

Berák J. Dr.

Místopředsedové:

I. Šnobl J.

 

II. Mátl J.

 

III. Kútik V. Ing.

Zapisovatelé:

I. Bohuš V.

 

II. Podborský V.

Členy výboru byli:

KSČ

Bína J., Bubník F., Havel J., Havelka J. Dr., Janulík J., Kliment K., Koštejn R., Kozelka B., Novotný J., Plechatý F., Podborský V., Pokorný V., Poláček K., Pošusta S., Sutr J., Svoboda R., Šmída J. Dr., Šnobl J., Tejchman B., Vais F.

KSS

Čollák P., Drobáň M., Durná-Hercková J., Gottier R., Kleštinský J., Kútik V. Ing., Teluchová M.

ČS

Hulínský V. Dr., Mátl J., Vlasák A.

L

Berák J. Dr., Gemrot J., Niederle J.

SSO

Malina J., Válek J.

SS

Bohuš V.

Výbor konal 1 schůzi.

 

VÝBOR PRO ŘEMESLO A OBCHOD.

16 členů.

Zvolen: 11. 6. 1948.

Ustaven: 11. 6. 1948.

Do 14. 10. 1949.

V předsednictvu byli:

Předseda:

Horn J.

Místopředsedové:

I. Kubant F.

 

II. Čáp F.

 

III. Válek J.

Zapisovatelé:

I. Pexa N.

 

II. Černý Jos.

Členy výboru byli:

KSČ

Čihák J., Horklová-Damková V., Horn J., Jann J. Janulík J., Kliment K., Kubant F., Majtl F., Plecháč F., Sajal P., Skotnica A., Štěpánek S., Šťastný B., Trojanová M., Vlach A.

KSS

Čáp F., Malík J., Navračič M.

ČS

Černý Jos.

L

Pexa N.

SSO

Válek J.

Výbor konal 10 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 110, 112, 133, 134, 143, 146, 171, 174, 207, 307, 311, 334.

 

VÝBOR ROZPOČTOVÝ.

24 členů. Od 14. 10. 1949 30 členů. Od 30. 12. 1952 40 členů.

Zvolen: 10. 6. 1948; 14. 10. 1949; 30. 10. 1952.

Ustaven: 10. 6. 1948; 10. 11. 1949; 3. 12. 1952.

Doplňovací volba: 25. 10. 1950; 12. 7. 1951; 24. 4. 1953.

V předsednictvu byli:

Předseda:

Valo J.

Místopředsedové:

I. Souček G., Žiak A.

 

II. Žiak A., Janouš J.

 

III. Vojanec E.

Zapisovatelé:

I. Hulínský V. Dr., Loubal G., Růzha J.

 

II. Sajal P., Lindauer J.

Členy výboru byli:

KSČ

Číhalík A., Dostál F., Dvořák R., Ertingerová I., Hajšman K., Hasík V., Horák B., Horn J., Hrušková-Rozsypalová M., Janouš J., Juha V., Klein B., Kliment K., Knap V., Krofta J. Dr., Kubant F., Leflerová H., Lindauer J., Machačová-Dostálová B., Mestek K., Mrskošová A., Netušilová M., Opletal O., Pešák J., Prokopová J., Pytlík R., Sajal P., Souček G., Svoboda O., Svoboda R., Šmída J. Dr., Štěpánek S., Štětka J., Šťastný B., Tymeš F., Vlach A., Zimáková H., Zmrhal A.

KSS

Babej P., Gottier R., Gracel F., Holička J., Malík J., Mrázik J., Ondruš M., Tokár J., Ušiak J., Valo J.

ČS

Černý Jos., Fiala A., Hulínský V. Dr., Loubal G. Dr., Růzha J.

L

Berák J. Dr., Gemrot J., Myška V., Sláva J., Vojanec E.

SSO

Zorkócy F., Žiak A.

Výbor konal 96 schůzí.

Z toho 8 společných schůzí s výbory hospodářským a pro hospodářské plánování a jeho kontrolu. 30 s výborem pro hospodářské plánování a jeho kontrolu. 2 s výborem pro hospodářské plánování a jeho kontrolu a výborem ústavně-právním. 2 s výborem pro hospodářské plánování a jeho kontrolu a výborem zemědělským. 1 s výborem pro hospodářské plánování a jeho kontrolu a výborem zahraničním.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

33, 34, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 62, 63, 64, 66, 67, 79, 80, 81, 82, 87, 99, 115, 116, 119, 122, 142, 143, 146, 149, 150, 173, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 207, 212, 231, 232, 234, 236, 237, 238, 251, 252, 285, 286, 291, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 335, 336, 352, 353, 354, 355, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 402, 403, 404, 408, 422, 423, 424, 434, 436, 439, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 462, 463, 469, 495, 496, 498, 521, 523, 547, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 565, 566, 604, 605, 606, 607, 608, 619, 620, 650, 674, 675, 676, 679, 680, 681, 682, 683, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 706, 710, 715, 717, 739, 740, 752, 753.

 

VÝBOR SOCIÁLNĚ-POLITICKÝ A ZDRAVOTNICKÝ.

24 členů. Od 7. 10. 1948 36 členů.

Zvolen: 11. 6. 1948; 7. 10. 1948; 14. 10. 1949; 30. 10. 1952.

Ustaven: 11. 6. 1948; 14. 10. 1948; 9. 11. 1949; 10. 12. 1952.

Doplňovací volba: 25. 10. 1950; 12. 7. 1951; 2. 11. 1951; 24. 4. 1953.

V předsednictvu byli:

Předseda:

Mátl J.

Místopředsedové:

I. Bureš R. Dr.

 

II. Vojanec E., Niederle J.

 

III. Komzala F., Obuchová M.

Zapisovatelé:

I. Němec J. Dr., Bláha F. Dr., Danielič P., Kaniansky P.

 

II. Borovský O., Polák M., Kleňhová-Besserová L., Vaverková H.

Členy výboru byli:

KSČ

Bína J., Bláha F. Dr., Buchvaldek J., Burda O., Bureš R. Dr., Černý Jan, Čihák B., Dlouhý J. Dr., Erban E., Gaďurková S., Hejzlar Z., Horklová-Damková V., Hrušková-Rozsypalová M., Jaroš F., Ježek K., Kadura J., Kalaš J., Kapoun J., Kestler J., Kleňhová-Besserová L., Klímová M., Kolář J., Krafková J., Křížová M., Matějková M., Němec J. Dr., Patera B., Pavlíček V., Pfeiferová-Hlávková K., Pimpara A., Plechatý F., Podaný R., Pokorný V., Rainerová J., Skála L., Sklenářová M., Svoboda F., Synková M., Šimonková P., Šplíchalová M., Štička V., Šťastná V., Tejchman B., Teper J., Trojanová M., Uher Jos., Vaverková H., Zahrádková R., Zachara K.

KSS

Belokostolská M., Drobáň M., Dubček A., Durná-Hercková J., Janečková-Muríňová E., Kapišovský V., Kleštinský J., Klokoč O., Komzala F., Koyšová E., Libovič J., Malík J., Mrázik J., Obouchová M., Repka J., Šalgovič V., Šmidke K., Zupka F.

ČS

Kácl K. Dr. Ing., Koktán F., Mátl J.

L

Myška V., Niederle J., Sedlák L., Sláva J., Vodáček A., Vojanec E.

SSO

Borovský O., Danielič P., Daxner J., Kaniansky P., Polák M.

SS

Pokojný V.

Výbor konal 45 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

38, 65, 84, 98, 100, 114, 120, 121, 122, 149, 150, 185, 207, 224, 238, 246, 248, 249, 259, 260, 283, 309, 355, 370, 372, 406, 407, 408, 421, 422, 427, 436, 439, 458, 459, 460, 492, 495, 522, 523, 542, 553, 566, 578, 603, 605, 606, 607, 619, 623, 624, 648, 649, 710, 722, 741, 744, 753, 760.

 

VÝBOR ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ.

24 členů. Od 14. 10. 1949 30 členů.

Zvolen: 10. 6. 1948; 14. 10. 1949; 30. 10. 1952.

Ustaven: 10. 6. 1948; 10. 11. 1949; 10. 12. 1952.

Doplňovací volba: 25. 10. 1950; 12. 7. 1951; 24. 4. 1953.

V předsednictvu byli:

Předseda:

Bartuška J. Dr.

Místopředsedové:

I. Friš E. Dr., Haim K. Dr., Burian G. Dr.

 

II. Kučera V. Dr., Haim K. Dr.

 

III. Burian G. Dr., Pátková-Kučerová B. Dr., Kučera V. Dr.

Zapisovatelé:

I. Jelínek M. Dr., Štefánik I. Dr.

 

II. Štefánik I. Dr., Jelínek M. Dr., Verich J. Dr.

Členy výboru byli:

KSČ

Baráček G. Ing., Bartuška J. Dr., Bubník F., Gregor A. Dr., Havel J., Hulínský J., Chalánek S., Jelínek M. Dr., Karlovská A., Kokeš J. Dr., Koštejn R., Langer G. Dr., Musil F., Němec J. Dr., Palát S. Dr., Patschová Z. Dr., akademik Procházka V., Skála I. Dr., Škrlantová B., Tauš V., Tejchman B., Tula K., Vach V., Vácha Z. Dr., Verich J. Dr., Vodsloň F., Vojtěch L., Vošahlík J., Zimáková H.

KSS

Clementis V. Dr., Čáp F., Friš E. Dr., Haim K. Dr., Ľorko J., Pavlovič A., Popaďák P. Dr., Roháľ-Iľkiv I. Dr., Tokár J.

ČS

Burian G. Dr., Hobza L. Dr., Loubal G. Dr., Pátková-Kučerová B. Dr.

L

Kučera V. Dr., Myška V., Polišenský A. Dr., Prokeš A. Dr., Sedlák J.

SSO

Štefánik I. Dr.

Výbor konal 73 schůzí.

Z toho 2 společné s výbory rozpočtovým a pro hospodářské plánování a jeho kontrolu.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

2, 6, 7, 8, 37, 38, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 149, 150, 172, 176, 177, 179, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 199, 207, 225, 226, 27, 228, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 260, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 308, 310, 312, 317, 320, 333, 335, 337, 338, 350, 351, 354, 367, 368, 371, 382, 383, 384, 385, 388, 399, 400, 404, 405, 407, 408, 419, 420, 425, 434, 435, 439, 453, 457, 459, 460, 465, 466, 467, 468, 470, 490, 491, 494, 497, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 516, 517, 519, 520, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 564, 566, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 589, 599, 600, 602, 617, 618, 619, 622, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 700, 710, 711, 712, 713, 725, 732, 733, 734, 736, 738, 739, 740, 745, 753, 756, 757, 758, 765, 766, 767, 769, 775, 776.

 

VÝBOR ZAHRANIČNÍ.

16 členů. Od 14. 10. 1949 30 členů.

Zvolen: 11. 6. 1948; 14. 10. 1949; 30. 10. 1952.

Ustaven: 11. 6. 1948; 17. 11. 1949; 3. 12. 1952.

Doplňovací volba: 25. 10. 1950; 12. 7. 1951; 2. 11. 1951; 24. 4. 1953.

V předsednictvu byli:

Předseda:

Nový V., akademik Procházka V., Bareš G., Hájek J. Dr.

Místopředsedové:

II. Vandrovec A., Richter F., Koktán F., Zupka F.

 

II. Jeleň O., Komzala F., Koktán F.

Zapisovatelé:

I. Berák J. Dr.

 

II. Žiak A., Opletal O.

Členy výboru byli:

KSČ

Bareš G., Bartuška J. Dr., David V., Doubek B., Drda J., Ertingerová I., Gaďurková S., Hájek J. Dr., Havelka J. Dr., Hodinová-Spurná A., Holečková B., Innemann K., Matějková M., Němec J. Dr., Nový V., Opletal O., Paleček J., Pilát J., Plecháč F., Plhal J., Pospíšil J., Pošusta S., akademik Procházka V., Řezníček F., Svoboda R., Synková M., Syrovátková-Palečková M., Šling O., Štička V., Švermová M., Taussigová-Potůčková J. Ing., Trojanová M., Vetiška R., Vodička J., Vojtěch L.

KSS

Čaplovič V., Dávid P., Drobáň M., Friš E. Dr., Jeleň O., Komzala F., Martanovič R., Pavlovič A., Tokár J., Zupka F.

ČS

Klinger M. Dr., Koktán F., Richter F., Vandrovec A.

L

Bátěk V. Dr., Berák J. Dr., Polanský D. Dr., Urban F.

SSO

Žiak A.

Výbor konal 30 schůzí.

Z toho 2 společné s výbory rozpočtovým a výborem pro hospodářské plánování a jeho kontrolu.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 110, 133, 134, 137, 173, 174, 175, 207, 222, 225, 228, 235, 314, 334, 348, 349, 425, 426, 427, 439, 559, 566, 619, 625, 677, 678, 710, 753, 765, 768, 777.

 

VÝBOR ZÁSOBOVACÍ.

16 členů.

Zvolen: 11. 6. 1948.

Ustaven: 11. 6. 1948.

Do 14. 10. 1949.

V předsednictvu byli:

Předsedkyně:

Jungwirthová A., Machačová-Dostálová B.

Místopředsedové:

I. Ľorko J.

 

II. Török V.

 

III. Pospíšil A.

Zapisovatelé:

I. Klícha B., Hrušková-Rozsypalová M.

 

II. Fiala A.

Členy výboru byli:

KSČ

Beran J., Dvořák F., Frank J., Hrušková-Rozsypalová M., Jungwirthová A., Karlovská A., Klícha B., Kubant F., Machačová-Dostálová B., Matějková M., Orel J., Pavlíček V., Prokopová J., Syrovátková-Palečková M., Tula K., Vlasák J.

KSS

Ľorko J., Obuchová M., Roba O.

ČS

Fiala A.

L

Pospíšil A., Sova J.

SSO

Török V.

Výbor konal 9 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

122, 140, 143, 146, 207.

 

VÝBOR ZEMĚDĚLSKÝ.

24 členů. Od 7. 10. 1948 36 členů. Od 30. 10. 1952 40 členů.

Zvolen: 11. 6. 1948; 7. 10. 1948; 14. 10. 1949; 30. 10. 1952.

Ustaven: 11. 6. 1948; 13. 10. 1948; 9. 11. 1949; 9. 12. 1952.

Doplňovací volba: 25. 10. 1950; 12. 7. 1951; 2. 11. 1951; 24. 4. 1953.

V předsednictvu byli:

Předseda:

Smrkovský J., Sova V., Ledl J.

Místopředsedové:

I. Bacílek K., Babej P.

 

II. Haško J., Kaďůrek F., Leichman J.

 

III. Kaďůrek F., Haško J.

Zapisovatelé:

I. Kovář A., Mrskošová A., Šimonková P.

 

II. Mikuláš V., Vlasák A.

Členy výboru byli:

KSČ

Baráček G. Ing., Blaha L., Borůvka J., Čihák J., Hajšman K., Hasík V., Havlíček A., Hladký J., Hošek V., Hrušková-Rozsypalová M., Jann J., Karlovská A., Kovář A., Kubánek J., Ledl J., Lupač J., Mestek K., Mrskošová A., Nepomucký J., Orel J., Pavlíček V., Pestr J., Pešák J., Smrkovský J., Sova V., Sutr J., Svoboda R., Šimonková P., Václavů K., Vlasák J., Vodsloň F., Volavka A.

KSS

Babej P., Bacílek K., Bučák P., Čollák P., Daniš I., Falťan M. Dr., Honec J., Husák G. Dr., Kišová-Horňáková J., Koyšová E., Navračič M., Popaďák P. Dr., Pramuka Ľ., Roba O., Tokár J., Ušiak J., Valehrach P.

ČS

Mikuláš V., Růzha J., Říha V., Sedláčková M., Vlasák A., Žák A.

L

Fridrich A., Kaďůrek F., Kratochvíl J., Leichman J., Sedlák J.

SSO

Borovský O., Haško J., Mjartan J., Török V.

Výbor konal 34 schůzí.

Z toho 2 společné s výbory rozpočtovým a pro hospodářské plánování a jeho kontrolu.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

36, 60, 61, 83, 116, 122, 146, 191, 207, 212, 229, 256, 365, 401, 423, 439, 461, 506, 550, 552, 566, 579, 583, 619, 651, 652, 697, 710, 750, 753, 774.Přihlásit/registrovat se do ISP