V. VLÁDA.

Jmenována dne 15. VI. 1948.

Podala demisi a zproštěna úřadu dne 12. XII. 1954. 1, 13. XII. 1954; 6.

 

ZÁPOTOCKÝ Antonín,

předseda vlády.

ŠIROKÝ Viliam,

předseda vlády.

BACÍLEK Karol,

ministr státní kontroly.

BARÁK Rudolf,

náměstek předsedy vlády.

BERAN Oldřich,

náměstek předsedy vlády.

BÍLEK Jan,

ministr hutního průmyslu a rudných dolů.

CLEMENTIS Vladimír, JUDr.,

ministr zahraničních věcí.

ČEPIČKA Alexej, JUDr.,

ministr spravedlnosti.

DAVID Václav,

ministr zahraničních věcí.

DOLANSKÝ Jaromír, JUDr.,

ministr financí.

ĎURIŠ Július,

ministr zemědělství.

DVOŘÁK Richard,

ministr zahraničního obchodu.

ERBAN Evžen,

ministr sociální péče.

FIERLINGER Zdeněk,

náměstek předsedy vlády.

GREGOR Antonín, JUDr.,

ministr zahraničního obchodu.

HARUS Jan,

ministr státní kontroly.

HAVELKA Jaroslav, JUDr.,

ministr pracovních sil.

JANKOVCOVÁ Ludmila, Ing.

ministryně výživy.

JONÁŠ Josef,

ministr lehkého průmyslu.

KABEŠ Jaroslav,

ministr financí.

KLIMENT Augustin,

ministr průmyslu.

KOPECKÝ Václav,

ministr informací a osvěty.

KOPŘIVA Ladislav,

ministr národní bezpečnosti.

KRAJČÍR František,

ministr vnitřního obchodu.

KROSNÁŘ Josef,

ministr výkupu.

KYSELÝ Jozef, Dr.,

náměstek předsedy vlády.

MÁLEK Alois,

ministr lehkého průmyslu.

MAURER Július,

ministr těžkého strojírenství.

NEJEDLÝ Zdeněk, PhDr.,

ministr školství a osvěty.

NEPOMUCKÝ Josef,

ministr zemědělství.

NEUMAN Alois, JUDr.,

ministr pošt.

NOSEK Václav,

ministr vnitra.

NOVOTNÝ Antonín,

náměstek předsedy vlády.

PETR Alois,

ministr dopravy.

PLOJHAR Josef, ThDr., h. c.,

ministr zdravotnictví.

POKORNÝ Václav,

ministr paliv a energetiky.

POLÁČEK Karel,

ministr těžkého strojírenství.

POSPÍŠIL Antonín,

ministr dopravy.

POSPÍŠIL Josef,

ministr železnic.

PÚČIK Jozef, Ing.,

ministr chemického průmyslu.

RAIS Štefan, JUDr.,

ministr spravedlnosti.

REITMAJER Josef,

ministr hutního průmyslu a rudných dolů.

SLÁNSKÝ Rudolf,

náměstek předsedy vlády.

SMIDA Marek,

ministr lesů a dřevařského průmyslu.

SVOBODA Ludvík,

ministr národní obrany.

SÝKORA Ernest,

ministr školství a osvěty.

ŠEVČÍK Ján, JUDr.,

náměstek předsedy vlády.

ŠIMŮNEK Otakar, Ing.,

ministr chemického průmyslu.

ŠKODA Václav, JUDr.,

ministr spravedlnosti.

ŠLECHTA Emanuel, Ing., Dr.,

ministr techniky.

ŠRÁMEK Bohumil,

ministr energetiky.

ŠROBÁR Vavro, MUDr.,

ministr pro sjednocení zákonů.

ŠTOLL Ladislav,

ministr vysokých škol.

UHER Jindřich,

náměstek předsedy vlády.

 

VI. VLÁDA

jmenována dne 12. prosince 1954, 1, 13. XII. 1954; 6.

Změny ve vládě:

8, 30. VIII. 1955; 6.

9, 24. X. 1955; 5.

11, 30. VII. 1956; 3.

20, 30. X. 1957; 17.

24, 15. IV. 1958; 6.

27, 16. X. 1958; 5.

30, 19. II. 1959; 6.

31, 26. III. 1959; 3.

 

PŘEDSEDA VLÁDY

ŠIROKÝ Viliam,

Jmenován předsedou vlády 12. XII. 1954. 1, 13. XII. 1954; 6.

Prohlášení:

o programu vlády 2, 13. XII. 1954; 42.

schváleno 2, 14. XII. 1954; 107.

o mezinárodní a vnitropolitické situaci

11, 30. VII. 1956; 7.

schváleno 11, 31. VII. 1956; 99.

Projev:

o Varšavské smlouvě (t. 24).

6, 24. V. 1955; 4.

o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska (t. 31).

8, 30. VIII. 1955; 7.

o mezinárodní situaci 14, 1. XII. 1956; 121.

k volbě presidenta republiky.

22, 19. XI. 1957; 4.

Zpráva:

o výsledcích porad v Moskvě.

26, 3. VII. 1958; 19.

 

ČLENOVÉ VLÁDY.

BAKUĽA Michal

ministr státní kontroly.

Jmenován 15. X. 1955. 9, 24. X. 1955; 5.

Zproštěn úřadu ministra stát. kontroly 16. VI. 1956 a jmenován ministrem zemědělství a lesního hospodářství

11, 30. VII. 1956; 4.

Zproštěn funkce ministra zemědělství a lesního hospodářství 6. III. 1959.

31, 26. III. 1959; 3.

 

BARÁK Rudolf,

ministr vnitra.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 6. III. 1959. 31, 26. III. 1959; 3.

 

BARTUŠKA Jan, JUDr.,

ministr spravedlnosti.

Zproštěn funkce ministra spravedlnosti 16. VI. 1956. 11, 30. VII. 1956; 4.

Výklad:

o zákonu o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích (t. 37); mluví též o znárodnění průmyslu před 10 lety.

9, 24. X. 1955; 40.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (t. 8-P). doslov

P 5, 22. XI. 1955.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS o dětských příspěvcích a o ochranné výchově (t. 9-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platový řád) (t. 10-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o změně předpisů o rozvodu (t. 14-P).

P 6, 15. XII. 1955.

 

BERAN Oldřich,

ministr státní kontroly.

Zproštěn úřadu ministra státní kontroly 15. X. 1955. 9, 24. X. 1955; 5.

26. I. 1956 jmenován předsedou Státního výboru pro výstavbu ve funkci ministra.

Zproštěn úřadu ministra-předsedy Stát. výboru pro výstavbu 16. VI. 1956 a jmenován ministrem stavebnictví.

11, 30. VII. 1956; 4.

Projev:

o zákonu o družstevní bytové výstavbě (t. 307).

32, 12. V. 1959; 11.

 

BRABEC Ladislav,

ministr vnitřního obchodu.

Jmenován 17. I. 1959. 30, 19. II. 1959; 6.

 

BUKAL Jan,

ministr těžkého strojírenství.

Jmenován 15. X. 1955, 9, 24. X. 1955; 5.

Zproštěn funkce ministra těžkého strojírenství 1. VIII. 1957.

20, 30. X. 1957; 17.

 

ČEPIČKA Alexej, JUDr., gen. arm.,

první náměstek předsedy vlády a ministr národní obrany.

Zproštěn funkce náměstka předsedy vlády a ministra národní obrany 25. IV. 1956.

11, 30. VII. 1956; 4.

 

ČERNÝ Václav, Ing.,

ministr hutního průmyslu a rudných dolů.

Jmenován 1. VIII. 1957. 20, 30. X. 1957; 17.

 

DAVID Václav,

ministr zahraničních věcí.

Projev:

o mezinárodní situaci a o úkolech čs. zahraniční politiky (při projednávání stát. rozpočtu na rok 1957) (t. 141).

17, 18. IV. 1957; 130.

k provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik k parlamentům všech zemí světa o všeobecném a úplném odzbrojení (t. 358).

34, 18. XI. 1959; 19.

k provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik k parlamentům a vládám všech států světa ze dne 15. I. 1960 (t. 377).

36, 17. II. 1960; 13.

 

DOLANSKÝ Jaromír, JUDr.,

první náměstek předsedy vlády.

 

ĎURIŠ Július,

ministr financí.

Projev:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19) a o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18).

4, 22. III. 1955; 57.

o rozpočtovém zákonu na rok 1956 (t. 50) a o státním závěrečném účtu za rok 1954 (t. 51).

10, 9. II. 1956; 25.

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141) a o státním závěrečném účtu za rok 1955 (t. 139).

17, 17. IV. 1957; 27.

o státním závěrečném účtu za rok 1956 (t. 192).

20, 30. X. 1957; 24.

o rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 15. IV. 1958; 55.

o státním závěrečném účtu za rok 1957 (t. 278).

28, 11. XII. 1958; 12.

o rozpočtovém zákonu na rok 1959 (t. 295), o zákonu, kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (t. 294).

30, 19. II. 1959; 21.

o státním závěrečném účtu za rok 1958 (t. 321).

33, 8. VII. 1959; 53.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 17. II. 1960; 50.

 

DVOŘÁK Richard,

ministr zahraničního obchodu.

Zproštěn funkce ministra zahraničního obchodu 17. I. 1959. 30, 19. II. 1959; 6.

 

JANKOVCOVÁ Ludmila, Ing.,

náměstek předsedy vlády.

Projev:

o zákonu o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 89) a o zákonu o sociálním zabezpečení (t. 90); mluví též o šestém snížení maloobchodních cen spotřebního zboží.

14, 29. XI. 1956; 38.

 

JONÁŠ Josef,

ministr paliv a energetiky.

Od 30. V. 1955 ministr paliv. 8, 30. VIII. 1955; 6.

 

KAHUDA František, Dr.,

ministr školství.

16. VI. 1956 jmenován ministrem školství a kultury. 11, 30. VII. 1956; 4.

Výklad:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách (t. 80).

13, 24. IX. 1956; 44.

o zákonu o divadelní činnosti (divadelní zákon) (t. 188).

20, 31. X. 1957; 54.

o zákonu o koncertní a jiné hudební činnosti (t. 206) a o zákonu o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě (t. 207).

23, 19. XII. 1957; 57.

o zákonu o kulturních památkách (t. 221).

25, 17. IV. 1958; 45.

o zákonu o výchově dorostu z povolání v učebním poměru (učňovský zákon) (t. 284).

29, 12. XII. 1958; 93.

o zákonu o světové činnosti (osvětový zákon) (t. 316),

o zákonu o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) (t. 315),

o zákonu o muzeích a galeriích (t. 317).

33, 9. VII. 1959; 177.

 

KOPECKÝ Václav,

náměstek předsedy vlády.

 

KRAJČÍR František,

ministr vnitřního obchodu.

Zproštěn funkce ministra vnitřního obchodu 17. I. 1959 a jmenován téhož dne ministrem zahraničního obchodu.

30, 19. II. 1959; 6.

 

KROSNÁŘ Josef,

ministr lesů a dřevařského průmyslu.

Zproštěn úřadu ministra lesů a dřevařského průmyslu 16. VI. 1956 a téhož dne jmenován ministrem státní kontroly.

11, 30. VII. 1956; 4.

 

KRUTINA Vratislav,

ministr zemědělství.

Jmenován 15. X. 1955. 9, 24. X. 1955; 5.

Zproštěn funkce ministra zemědělství 16. VI. 1956. 11, 30. VII. 1956; 4.

 

KYSELÝ Jozef, JUDr.,

ministr místního hospodářství.

1. IV. 1958 zrušeno min. místního hospodářství.

13. X. 1958 jmenován ministrem-předsedou Vládního výboru pro zvelebení zeměd., les. a vod. hospodářství.

Řeč v rozpravě:

o Varšavské smlouvě 1955 (t. 24).

6, 24. V. 1955; 43.

 

LOMSKÝ Bohumír,

ministr národní obrany.

Jmenován 25. IV. 1956. 11, 30. VII. 1956; 4.

Projevy:

k projednávání novely branného zákona (t. 226).

25, 16. IV. 1958; 31.

k provolání Nejvyššího sovětu Svazu Sovětských socialistických republik k parlamentům a vládám všech států světa ze dne 15. I. 1960 (t. 377).

36, 17. II. 1960; 32.

 

MACHAČOVÁ-DOSTÁLOVÁ Božena,

ministryně výkupu.

Zproštěna úřadu ministryně výkupu 16. VI. 1956 a jmenována ministryní spotřebního průmyslu.

11, 30. VII. 1956; 4.

 

MÁLEK Alois,

ministr lehkého průmyslu.

Zproštěn funkce ministra lehkého průmyslu 16. VI. 1956. 11, 30. VII. 1956; 4.

 

MAUER Július,

ministr bez oboru.

Zproštěn funkce ministra 16. VI. 1956. 11, 30. VII. 1956; 4.

 

Akademik NEJEDLÝ Zdeněk,

ministr bez oboru.

 

NEUMAN Alois, JUDr.,

ministr spojů.

 

NOSEK Václav,

ministr pracovních sil.

Zemřel 22. VII. 1955. 8, 30. VIII. 1955; 4.

 

OUZKÝ Václav,

ministr přesného strojírenství.

Jmenován 15. X. 1955. 9, 24. X. 1955; 5.

Zproštěn úřadu ministra přesného strojírenství dne 15. X. 1958.

Dne 9. II. 1959 jmenován ministrem-předsedou Státního výboru pro rozvoj techniky.

30, 19. II. 1959; 6.

 

PLOJHAR Josef, ThDr. h. c.,

ministr zdravotnictví.

Řeč v rozpravě:

o Varšavské smlouvě 1955 (t. 24).

6, 24. V. 1955; 33.

 

POLÁČEK Karel,

ministr strojírenství.

Zproštěn úřadu ministra strojírenství 15. X. 1955 a téhož dne jmenován náměstkem předsedy vlády.

9, 24. X. 1955; 5.

Odvolán z funkce náměstka předsedy vlády 15. X. 1958 a jmenován téhož dne ministrem všeobecného strojírenství.

27, 16. 10. 1958; 5.

 

POSPÍŠIL Antonín,

ministr dopravy.

Zproštěn úřadu ministra dopravy dne 8. I. 1958 a téhož dne jmenován ministrem energetiky.

24, 15. IV. 1958; 6.

od 1. IV. 1958 ministr energetiky a vodního hospodářství.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči (t. 12-P).

P 6, 15. XII. 1955.

 

PÚČIK Jozef, Ing.,

ministr chemického průmyslu.

 

REITMAJER Josef,

ministr hutního průmyslu a rudných dolů.

Zproštěn úřadu ministra hutního průmyslu a rudných dolů 1. VIII. 1957 a téhož dne pověřen řízením ministerstva těžkého strojírenství.

20, 30. X. 1957; 17.

 

SMIDA Marek,

ministr zemědělství.

Zproštěn úřadu ministra zemědělství 15. X. 1955 a téhož dne jmenován ministrem státních statků.

9, 24. X. 1955; 5.

Zproštěn funkce ministra státních statků 16. VI. 1956.

11, 30. VII. 1956; 4.

 

ŠIMŮNEK Otakar, Ing.,

ministr-předseda Státního úřadu plánovacího.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 6. III. 1959.

31, 26. III. 1959; 3.

Jmenován předsedou Státní plánovací komise 17. VIII. 1959.

34. 18. XI. 1959; 6.

Projev:

k zákonu o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955 (t. 19).

4, 21. III. 1955; 30.

k zákonu o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé (t. 250).

27, 16. X. 1958; 35.

 

ŠKODA Václav, JUDr.,

náměstek předsedy vlády.

Zproštěn funkce náměstka předsedy vlády 16. VI. 1956 a jmenován ministrem spravedlnosti.

11, 30. VII. 1956; 4.

Projev:

o trestních a soudních zákonech (t. 101, 102, 103 a 104). 15, 19. XII. 1956; 36.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech (t. 123) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů (t. 124).

16, 6. III. 1957; 20.

o zákonu o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů (t. 149) a o zákonu o kárné odpovědnosti soudců lidových a krajských soudů (t. 150).

19, 4. VII. 1957; 46.

 

ŠLECHTA Emanuel, Dr. Ing.,

ministr stavebnictví.

Zproštěn úřadu ministra stavebnictví 16. VI. 1956 a jmenován ministrem-předsedou Státního výboru pro výstavbu.

11, 30. VII. 1956; 4.

Zemřel 17. března 1960.

Řeč v rozpravě:

o Varšavské smlouvě 1955 (t. 24).

6, 24. V. 1955; 26.

o zákonném opatření předsednictva NS o dokumentaci investiční výstavby (t. 25-P).

P 11, 20. IX. 1956.

 

ŠTOLL Ladislav,

ministr kultury.

Zproštěn funkce ministra kultury 16. VI. 1956.

11, 30. VII. 1956; 4.

 

ŠTROUGAL Lubomír,

ministr zemědělství a lesního hospodářství.

Jmenován 6. III. 1959. 31, 26. III. 1959; 3.

Projev:

o zákonu o jednotných zemědělských družstvech (t. 328),

o zákonu o výkupu zemědělských výrobků (t. 330),

o zákonu o zemědělské dani (t. 329),

o zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu (t. 312).

33, 9. VII. 1959; 128.

 

TESLA Josef,

ministr pracovních sil.

Jmenován 15. X. 1955. 9, 24. X. 1955; 5.

V důsledku zrušení ministerstva pracovních sil do 31. 7. 1957.

Od 31. 7. 1957 bez oboru.

Zproštěn funkce ministra 6. III. 1959.

31, 26. III. 1959; 3.

 

UHER Jindřich,

ministr potravinářského průmyslu.

16. VI. 1956 jmenován ministrem potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků.

11, 30. VII. 1956; 4.

 

VLASÁK František, Dr.,

ministr energetiky

od 30. V. 1955. 3, 30. VIII. 1955; 6.

Zproštěn úřadu ministra energetiky dne 8. I. 1958 a téhož dne jmenován ministrem dopravy.

24, 15. IV. 1958; 6.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon) (t. 210).

23, 19. XII. 1957; 92.

 

ZATLOUKAL Emil,

ministr automobilového průmyslu a zemědělských strojů.

Jmenován 15. X. 1955. 9, 24. X. 1955; 5.

Dne 15. X. 1958 odvolán z funkce ministra.

27, 16. X. 1958; 5.Přihlásit/registrovat se do ISP