DOČASNÝ VÝBOR

pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím řádu a iniciativního návrhu zákona o náhradách poslanců NS

25 členů.

Zvolen: 13. 12. 1954.

Ustaven: 13. 12. 1954.

V předsednictvu byli:

Předseda: Harus Jan.

Místopředseda: dr. Klinger Miroslav.

Zapisovatel: Pokojný Vincent.

Členy výboru byli:

KSČ

inž. Baier Jiří, Danielová Marie, Harus Jan, Chalánek Stanislav, dr. Krofta Jaroslav, Leflerová Helena, Malý Oldřich, Mráz František, Šmehlíková Ludmila, Zvára Josef.

KSS

Malík Jozef, Mĺkvy Augustin, Ondruš Michal, Pollák Ľudovít.

L

Leška Václav, Myška Václav.

ČS

Fleyberk Jiří, dr. Hulínský Václav, dr. Klinger Miroslav.

SO

Žiak Andrej.

SS

Pokojný Vincent.

B

Kuriš Ján, Svítek Mikuláš, Škopová Mária, Šmidková Emilia.

Konal 1 schůzi.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

4, 5.

 

VÝBOR KULTURNÍ.

19 členů, od 18. 4. 1957 25 členů

Zvolen: 14. 12. 1954.

Ustaven: 14. 12. 1954.

Doplňovací volba: 18. 4. 1957.

Doplňovací volba předsednictva výboru: 9. 10. 1957.

V předsednictvu byli:

Předseda: Drda Jan.

Místopředsedové: Kaliský Roman, Palas Josef, Sukupová Anděla, Šafařík Josef.

Zapisovatelka: Petrášová Gabriela.

Členy výboru byli:

KSČ

Aust Jaromír, Bernášková Alena, Drda Jan, Havelka Jan, Hendrych Jiří, Homola Oleg, Kozel Jaroslav, Kučera Jaroslav, Kupka Rudolf, Palas Josef, Pfeifer Miloslav, Przeczek Gustav, akademik Trávníček František, Zvára Josef.

KSS

inž. Ďurkovič Herbert, Leščišin Ivan, Lörincz Július, Vraniaková Mária.

L

Sukupová Anděla.

ČS

Šafařík Josef.

SO

Kaliský Roman.

B

Hradská Mária, inž. Lederer Jiří, Petrášová Gabriela, dr. inž. Potužák Pavel, Romančík Emanuel.

Výbor konal 37 schůzí.

Z toho společných: s výborem zdravotním 1, s výbory rozpočtovým a hospodářským, ústavně právním, zahraničním, zdravotním a zemědělským 1.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

12, 18, 50, 70, 80, 99, 141, 187, 188, 189, 205, 206, 207, 221, 227, 237, 256, 262, 284, 295, 325, 326, 327, 367, 374, 22-P, 29-P.

 

VÝBOR MANDÁTOVÝ.

11 členů.

Zvolen: 13. 12. 1954.

Ustaven: 13. 12. 1954.

Doplňovací volba: 12. 12. 1958, 20. 2. 1959.

V předsednictvu byli:

Předseda: Vodička Jan.

Místopředseda: Gemrot Josef.

Zapisovatelé: Mátl Jan, Zásmucký Jindřich.

Členy výboru byli:

KSČ

Juran Josef, Kozelka Bedřich, Šmehlíková Ludmila, Vodička Jan.

KSS

Bohunský Ján, Cvik Rudolf, Kliman Stanislav, Šmátrala Alexander.

L

Gemrot Josef.

ČS

Mátl Jan, Zásmucký Jindřich.

B

Doleček Jan, Mičkovská Jana

Výbor konal 14 schůzí.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

3, 39, 69, 93, 173, 193, 229, 244, 268, 296, 305, 347, 357.

 

VÝBOR ROZPOČTOVÝ A HOSPODÁŘSKÝ.

25 členů, od 18. 4. 1957 35 členů.

Zvolen: 14. 12. 1954.

Ustaven: 14. 12. 1954.

Doplňovací volby: 10. 2. 1956, 18. 4. 1957.

Doplňovací volba předsednictva výboru: 6. 6. 1957.

V předsednictvu byli:

Předseda: Štětka Josef.

Místopředseda: Tymeš František.

Zapisovatel: dr. Hulínský Václav (do 8. 8. 1959).

Členové předsednictva: Pavlík Ján, Toman Engelbert.

Členy výboru byli:

KSČ

inž. Baier Jiří, inž. Bauer Miroslav, Bekr Antonín, Čermák Josef, inž. Goppoldová Miluše, Hlavatý Jiří, Kalaš Zdeněk, Kolář Václav, Krejčí Vilém, Kubín Zdeněk, Režná Ludmila provdaná Václavíková, Pašek Václav, Sládek Bohumil, inž. Smékal Zdeněk, Šimánek Jan, inž. Šiška Lubomír, Štambera Vilém, Štětka Josef, Tymeš František, Vaverka Oldřich, Vávra Zdeněk.

KSS

Kliman Stanislav, inž. Litvaj Vladimír, Schmidt Viliam, Štromp Jozef, Štyndl Bedřich, Tomášek Karol, Valo Jozef.

L

dr. Berák Jaromír, Toman Engelbert.

ČS

Fišarová Marie, dr. Hulínský Václav, Kubec Marcel, Podola Jan.

SO

Haško Ján.

B

Buzek Leopold, Čakrtová Blažena, Franko Jozef, Jantošík Jozef, Nechybová Anna, Pavlík Ján.

Výbor konal 118 schůzí.

[Z toho společných: s výborem ústavně právním 3, s výborem zahraničním 3, s výborem zdravotním 1, s výbory kulturním, ústavně právním, zahraničním, zdravotním a zemědělským 1.]

Podal tyto zprávy čís. tisku:

13, 18, 19, 20, 33, 35, 37, 50, 51, 55, 56, 78, 79, 86, 89, 90, 91, 100, 105, 139, 140, 141, 166, 167, 168, 186, 189, 192, 208, 209, 210, 223, 227, 233, 258, 262, 263, 264, 265, 266, 277, 278, 281, 282, 293, 294, 295, 310, 311, 336, 340, 355, 356, 374, 375, 20-P, 25-P, 27-P, 28-P.

 

VÝBOR ÚSTAVNĚ PRÁVNÍ

19 členů, od 18. 4. 1957 25 členů, od 8. 8. 1959 24 členů (po rezignaci dr. Hulínského).

Zvolen: 14. 12. 1954.

Ustaven: 14. 12. 1954.

Doplňovací volby: 10. 2. 1956, 18. 4. 1957, 20. 2. 1959.

Doplňovací volba předsednictva: 4. 6. 1957.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr. Krofta Jaroslav.

Místopředseda: dr. Klinger Miroslav.

Zapisovatel: Zedník Josef.

Členové předsednictva: Červený Rudolf, dr. Rendek Ignác.

Členy výboru byli:

KSČ

Bubník František, inž. Čtvrtníček Miloslav, Chalánek Stanislav, Kladenský Jiří, Krejstová provd. Marečková Božena, dr. Krofta Jaroslav, Mandovec Václav, Mráz František, Nehyba Josef, Táborský Rudolf, inž. Voborský Miroslav, Zach Josef.

KSS

Brenčič Štefan, Daniš Ján, Mĺkvy Augustin, dr. Rendek Ignác, Skála Čestmír, inž. Štrauch Jozef.

L

Rovný Jan, Zedník Josef.

ČS

dr. Hulínský Václav, dr. Klinger Miroslav.

SO

Žiak Andrej.

SS

Štefánik František.

B

Červený Rudolf, Pavlík Ján, Sommer Jindřich

Výbor konal 58 schůzí.

[Z toho společných: s výborem rozpočtovým a hospodářským 3, s výborem zdravotním 2, s výbory kulturním, rozpočtovým a hospodářským, zahraničním, zdravotním a zemědělským 1.]

Podal tyto zprávy čís. tisku:

12, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 37, 38, 50, 70, 71, 81, 89, 90, 91, 101, 102, 103, 104, 105, 123, 124, 125, 126, 136, 137, 141, 149, 150, 164, 165, 166, 167, 168, 185, 186, 201, 202, 203, 213, 224, 225, 226, 227, 238, 239, 240, 241, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 290, 294, 295, 309, 310, 311, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 353, 355, 356, 368, 369, 370, 374, 375, 383, 384, 385, 386, 387, 396, 397, 8-P, 9-P, 10-P, 11-P, 13-P, 14-P, 15-P, 16-P, 17-P, 18-P, 19-P, 24-P, 26-P, 31-P, 32-P.

 

VÝBOR ZAHRANIČNÍ

15 členů, od 10. 2. 1956 25 členů.

Zvolen: 14. 12. 1954.

Ustaven: 14. 12. 1954.

Doplňovací volby: 10. 2. 1956, 18. 4. 1957, 20. 2. 1959.

Doplňovací volba předsednictva: 27. 5. 1957.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr. Berák Jaromír.

Místopředseda: Zupka František.

Zapisovatel: Fleyberk Jiří.

Členové předsednictva: Karlovská Anna, Komárek František.

Členy výboru byli:

KSČ

Bouček Václav, Hodinová-Spurná Anežka, Hruška Čeněk, Karlovská Anna, Kolář Václav, Krček Antonín, Kutiš František, Leflerová Helena, Novák Josef (v. o. 112), Prokopová Julie, Vecker Miroslav, Zeman Ján, Zupka František.

KSS

Brida Matúš, Cap Štefan, dr. Rendek Ignác, Šavel Karol, inž. Šurka Viktor.

L

dr. Berák Jaromír, Illa Josef, dr. Polanský Dionysius, Závěta Josef.

ČS

Fiala Antonín, Fleyberk Jiří, Wait Ladislav.

SO

Žiak Andrej.

SS

Pokojný Vincent.

B

Komárek František, Romančík Emanuel.

Výbor konal 44 schůzí.

[Z toho společných: s výborem rozpočtovým a hospodářským 3, s výbory kulturním, rozpočtovým a hospodářským, ústavně právním, zdravotním a zemědělským 1.]

Podal tyto zprávy čís. tisku:

18, 24, 25, 31, 50, 67, 68, 74, 113, 114, 129, 130, 135, 141, 142, 159, 160, 161, 162, 170, 171, 172, 182, 183, 184, 185, 186, 213, 227, 228, 238, 241, 256, 257, 258, 279, 280, 283, 295, 306, 309, 332, 333, 334, 335, 352, 358, 359, 374, 375, 376, 377, 391, 392, 393.

 

VÝBOR ZDRAVOTNÍ.

19 členů, od 18. 4. 1957 25 členů.

Zvolen: 14. 12. 1954.

Ustaven: 14. 12. 1954.

Doplňovací volby: 18. 4. 1957, 20. 2. 1959.

Doplňovací volba předsednictva: 30. 5. 1957.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr. inž. Kácl Karel.

Místopředseda: dr. Mojmír Fučík.

Zapisovatel: akademik Blaškovič Dionýz.

Členové předsednictva: Myška Václav, dr. Trpíková Vlasta.

Členy výboru byli:

KSČ

Aubrecht Vojtěch, Doubek Štěpán, dr. Fučík Mojmír, Kopecký Jaromír, Kozelka Bedřich, dr. Pešková Kamila, Procházková Božena, Sedláček Svatopluk, Svobodová Eliška, Šťastná Věra, dr. Vitík Bohuslav.

KSS

akademik Blaškovič Dionýz, Holička Jozef, Pollák Ľudovít.

L

Leška Václav, Myška Václav.

ČS

Beneš František, dr. inž. Kácl. Karel, Mátl Jan.

SO

Malina Jozef.

B

Beneš Jiří, Farkašovská Gizela provdaná Gajdošová, Franko Jozef, Hromádková Růžena, dr. Manca Štefan, Nowara Josef, Polachová Valerie, dr. Trpíková Vlasta.

Výbor konal 42 schůzí.

[Z toho společných: s výborem kulturním 1, s výborem rozpočtovým a hospodářským 1, s výborem ústavně právním 2, s výborem zemědělským 1, s výbory kulturním, rozpočtovým a hospodářským, ústavně právním, zahraničním a zemědělským 1.]

Podal tyto zprávy čís. tisku:

18, 32, 50, 87, 89, 90, 91, 115, 116, 141, 164, 165, 203, 222, 227, 239, 240, 262, 295, 302, 303, 304, 333, 353, 366, 368, 374, 12-P, 23-P.

 

VÝBOR ZEMĚDĚLSKÝ.

25 členů, od 18. dubna 1957 35 členů, od 15. 5. 1959 34 členů (zemřel Jos. Malik náhr. nebyl zvolen).

Zvolen: 14. 12. 1954.

Ustaven: 14. 12. 1954.

Doplňovací volby: 10. 2. 1956, 18. 4. 1957, 12. 12. 1958.

Doplňovací volba předsednictva: 11. 6. 1957.

V předsednictvu byli:

Předsedové: Krutina Vratislav (do 20. 10. 1955), Borůvka Josef (od 7. 12. 1955).

Místopředseda: Kettner Stanislav.

Zapisovatel: Zedník Karel.

Členové předsednictva: Jakoubek Václav, Letavajová Pavla.

Členy výboru byli:

KSČ

Borůvka Josef, Bureš Bohumil, Flodrman Josef, Garažijová Aloisie, Hejlová Marie, Hlobil Milan, akademik Klečka Antonín, Krutina Vratislav, Kubánek Jaromír, Ledl Jaroslav, Pešák Jindřich, Přibil Jaroslav, Přibková Anna, Spáčil Tomáš, Vališ František, Zedník Karel.

KSS

Malik Jozef, Mikuláš Martin, Porubsky Vojtech, Rusnák Juraj, Šalgovič František, Šefčik Samuel, Štromp Jozef, Záhorský Jozef.

L

Hronovský Josef, Jakoubek Václav, Kouba Jan, Škoda Josef.

ČS

Chvilíček Jan, Kettner Stanislav.

SO

Haško Ján, Spevák Ján.

B

Beneš Jiří, Doleček Jan, Kneip Vladimír, Letavajová Pavla, inž. Matoušek Josef, Novák Josef (v. o. 161), Svítek Mikuláš, akademik Šimon Jaroslav.

Stálé delegace:

Z rozhodnutí užšího předsednictva NS byl od 10. 4. 1957 do všech schůzí zemědělského výboru pravidelně zván.

SO Spevák Ján - (od ustavení výboru do 10. 2. 1956 byl členem výboru).

Z rozhodnutí předsedy výboru a se souhlasem užšího předsednictva NS od 1. 1. 1958 byli zváni do všech schůzí:

KSČ Havelka Jan,

KSČ Krutina Vratislav (od ustavení výboru do 20. 10. 1955 byl členem výboru),

KSČ Kutiš František,

KSČ Nepomucký Josef.

Výbor konal 39 schůzí.

Z toho společných: s výbory kulturním, rozpočtovým a hospodářským, ústavně právním, zahraničním a zdravotním 1, s výborem zdravotním 1.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

18, 20, 36, 38, 40, 50, 54, 141, 154, 227, 262, 293, 295, 337, 338, 339, 345, 365, 374, 21-P, 31-P.Přihlásit/registrovat se do ISP