VYSVĚTLIVKY.

Pod jménem poslance označena zkratka jeho příslušnosti k politické straně a volební obvod, za nějž byl zvolen.

Poslanecká činnost členů vlády uvedena v osobním rejstříku poslanců.

Činnost poslanců ve funkci členů vlády uvedena v rejstříku vlád.

Tučná arabská číslice označuje plenární schůzi; pak následuje datum konání schůze a stránka těsnopisecké zprávy.

Z důvodů úsporných se nezaznamenávají návrhy formální a při návrzích pozměňovacích a rezolučních se uvádí pouze číslo tisku, k němuž se vztahují.

 

ZKRATKY

č. - číslo

doč. - dočasný

j. ř. - jednací řád

kap. - kapitola

kontrol. kom. - komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. ř.

kult. - kulturní

mandát. - mandátový

náhr. - náhradník

P - předsednictvo NS

plán. a rozp. - pro plán a rozpočet

prům. - průmyslový

přik. - přikázán

rozd. - rozdán

rozesl. - rozeslán

Sb. - Sbírka zákonů

t. - tisk

úst. práv. - ústavně právní

vlád. - vládní

výb. - výbor

zahr. - zahraniční

zdrav. - zdravotní

zeměd. - zemědělský

zpr. - zpráva

zprav. - zpravodajZKRATKY POLITICKÝCH STRAN

 

KSČ - Komunistická strana Československa

KSS - Komunistická strana Slovenska

ČS - Československá strana socialistická

L - Československá strana lidová

SSO - Strana slovenskej obrody

SS - Strana sľobody

B - bez stranické příslušnostiPřihlásit/registrovat se do ISP