BACÍLEK Karol

KSS

217 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočas. výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR

1, 9. 7. 1960; 27.

 

BÁNES Alexander

B

281 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

 

BARÁK Rudolf

KSČ

136 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočas. výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR

1, 9. 7. 1960; 27.

Jmenován místopředsedou vlády a ministrem vnitra

2, 12. 7. 1960; 129.

Zbaven poslaneckého mandátu dne 21. února 1962

12, 22. 2. 1962; 52.

12, 23. 2. 1962; 156.

 

BARTOŠ Václav

KSČ

29 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Řeč v rozpravě:

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (t. 40).

8, 27. 6. 1961; 94.

o zprávě generálního prokurátora podle čl. 46 odst. 3 ústavy o stavu socialistické zákonnosti.

9, 19. 9. 1961; 172.

 

BARTUŠKA Jan, JUDr.

KSČ

7 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Projevy:

Podle čl. 46 odst. 3 ústavy o stavu socialistické zákonnosti

9, 19. 9. 1961; 102.

Doslov ke zprávě a rozpravě o stavu socialistické zákonnosti

9, 19. 9. 1961; 173.

 

BENDOVÁ Gizela

B

264 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Řeč v rozpravě:

k výkladu ministra zahraničních věcí o mezinárodní situaci.

9, 18. 9. 1961; 55.

 

BENEŠOVÁ Lenka, inž.

KSČ

15 (hl. m. Praha)

Slib vykonala 4, 16. 11. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členka zemědělského výboru.

Zpravodajem:

výb. zemědělského (t. 49) (o veterinární péči)

8, 26. 6. 1961; 55.

Řeč v rozpravě:

o organizaci řízení zemědělství (t. 120).

19, 12. 4. 1963; 36.

 

BENKO Pavel

KSČ

204 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru průmyslového.

Zpravodajem:

průmysl. výb. (o měrové službě). T. 81.

13, 29. 3. 1962; 72.

 

BERÁK Jaromír, JUDr.

L

4 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Zvolen členem dočasného výboru pro projednání ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Zpravodajem:

výb. pro plán a rozp. - ústní zpr. (o zrušení daně z výkonu (t. 44).

8, 26. 6. 1961; 51.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (t. 21).

4, 17. 11. 1960; 137.

o rozpočtovém zákonu na rok 1962 (t. 78).

12, 22. 2. 1962; 57.

o hospodářské arbitráži (t. 108).

16, 19. 12. 1962; 19.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění (t. 3).

2, 12. 7. 1960; 197.

 

BERAN Oldřich

KSČ

49 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Jmenován ministrem výstavby.

2, 12. 7. 1960; 130.

Odvolán z funkce ministra výstavby 9. 2. 1962 a jmenován místopředsedou NS.

Vzdal se posl. mandátu ze zdravotních důvodů 22. 6. 1964.

 

BEREČKA Rudolf

KSČ

180 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

 

BERNÁŠKOVÁ Alena

KSČ

8 (Hl. m. Praha)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960, 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

Zpravodajkou:

výb. kulturního a úst. práv. (Zpr. t. 133) o Čs. akademii věd).

20, 9. 7. 1963; 35.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zák. o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch. T 24-P.

22, 5. 12. 1963; 121.

 

BERTA Ján

KSS

300 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

Odvolán z výboru zdravotního.

Členem výboru zemědělského

8, 27. 6. 1961; 140.

 

BETÍKOVÁ Anna

KSS

263 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960, 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

 

BIELIK Štefan

KSS

269 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

Členem komise poslanců pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu.

 

BICHLER Antonín, inž.

KSČ

184 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Předsedou průmyslového výboru.

2, 12. 7. 1960; 126.

Doplňovací volbou zvolen členem předsednictva NS.

2, 12. 7. 1960; 126.

Řeč v rozpravě:

rozpočtovém zákonu na rok 1962 (t. 78).

12, 22. 2. 1962; 34.

o rozpočtovém zákonu na rok 1963 (t. 117).

17, 24. 1. 1963; 79.

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964. (t. 171).

23, 30. 1. 1964; 81.

k vládnímu návrhu zákona o rozvoji rostlinné výroby (t. 148).

25, 25. 3. 1964; 69.

 

BIĽAK Vasil

KSS

293 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Zvolen členem dočasného výboru pro projednání ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Jmenován ministrem 2, 12. 7. 1960; 129.

Odvolán z funkce ministra 5. 1. 1963.

 

BILKOVÁ Jarmila

KSČ

67 (Západočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán o rozpočet.

 

BLAHÁK Ján

B

232 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. - 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

 

BOLLO Alexander

KSS

225 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. a výb. pro plán a rozpočet (o dani z příjmu obyvatelstva (t. 56).

10, 30. 11. 1961; 175.

 

BORŮVKA Josef

KSČ

120 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS

Předseda zemědělského výboru.

2, 12. 7. 1960; 126.

Členem předsednictva NS zvolen doplňovací volbou.

2, 12. 7. 1960; 126.

Zpravodajem:

předsednictva NS

(o přičlenění Státní arbitráže ČSSR k předsednictvu vlády, 9-P)

P 17, 9. 8. 1961.

(o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, t. 86).

13, 29. 3. 1962; 47, 71.

(o organizaci řízení zemědělství, t. 120)

19, 12. 4. 1963; 5, 48.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (t. 21).

4, 16. 11. 1960; 93.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1960.

7, 17. 4. 1961; 87.

k výkladu předsedy Státní plánovací komise o stávající situaci v národním hospodářství a předpokladech pro sestavení ročního hospodářského plánu na rok 1962.

10, 30. 11. 1961; 133.

o rozpočtovém zákonu na rok 1963 (t. 117).

17, 25. 1. 1963; 103.

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964 (t. 171).

23, 30. 1. 1964; 114.

k vládnímu návrhu zákona o rozvoji rostlinné výroby (t. 148).

25, 25. 3. 1964; 39.

Dotaz:

o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav (t. 94).

15, 5. 7. 1962; 45.

o Státní plánovací komisi.

20, 9. 7. 1963; 30.

 

BRAČOK Štefan

KSS

276. (Středoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

 

BRANČÍK Antonín

KSČ

170. (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Zpravodajem:

výb. zeměděl., pro plán a rozpočet a úst. práv. (o změně a doplnění zákona o zemědělské dani, t. 110).

16, 19. 12. 1962; 24, 37.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1960.

7, 17. 4. 1961; 77.

o zprávě generálního prokurátora podle čl. 46 odst. 3 ústavy o stavu socialistické zákonnosti.

9, 19. 9. 1961; 139.

Dotazy:

o organizaci řízení zemědělství (t. 120).

19, 12. 4. 1963; 48.

 

BUBNÍK František

KSČ

61. (Jihočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

úst. práv. k vládnímu návrhu zákona (tisk 34) o obraně ČSSR.

7, 18. 4. 1961; 97.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o trestním řízení soudním (t. 66).

10, 29. 11. 1961; 61.

 

BUČÁK Pavol

KSS

284. (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

 

BUKÓ Ernest

B

233. (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem mandátového výboru.Přihlásit/registrovat se do ISP