COUFAL Alois

L

193. (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

 

CVIK Rudolf

KSS

274. (Středoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem mandátového výboru.

 

CYPRICH Michal

KSS

272. (Středoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960. 39.

Členem průmyslového výboru.

 

ČÁP Josef

KSČ

85. (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

 

ČEKANOVÁ Žofia

KSS

287. (Východoslovenský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem mandátového výboru.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1962 (t. 78).

12, 22. 2. 1962; 98.

 

ČERMÁK Josef

KSČ

73. (Západočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Zvolen členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Zpravodajem:

výb. pro plán a rozpočet (o Státní plánovací komisi t. 134).

20, 9. 7. 1963; 26.

Řeč v rozpravě:

o sloučení některých ministerstev, o převedení řízení vodního hospodářství do působnosti min. zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví (t. 9).

2, 11. 7. 1960; 121.

k výkladu ministra zahraničních věcí o mezinárodní situaci.

9, 18. 9. 1961; 45.

k výkladu předsedy Státní plánovací komise o stávající situaci v národním hospodářství a předpoklady pro sestavení ročního hospodářského plánu na rok 1962.

10, 30. 11. 1961; 111.

o rozpočtovém zákonu na rok 1962 (t. 78).

12, 22. 2. 1962; 53.

 

ČERNÍK Oldřich

KSČ

201. (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Jmenován ministrem paliv a energetiky.

2, 12. 7. 1960; 129.

Pověřen řízením ministerstva paliv 5. 1. 1963.

 

ČERNÝ Josef

KSČ

48. (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

 

ČERVINKA Jan

KSČ

210. (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 20, 9. 7. 1963; 10.

Volba ověřena 20, 9. 7. 1963; 9.

 

ČERVINKA Vincenc

KSČ

150. (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 47.

(o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku).

8, 26. 6. 1961; 14.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o místních lidových soudech (t. 36).

7, 18. 4. 1961; 152.

k vládnímu návrhu občanského zákoníku (t. 156).

24, 26. 2. 1964; 44.

Dotaz:

(o vl. n. zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodaření s byty, t. 62).

10, 30. 11. 1961; 173.

 

ČÍŽ Gabriel

KSS

255. (Středoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

výb. zahraničního (Smlouva mezi ČSSR a i Maďarskou lidovou republikou).

14, 18. 5. 1962; 24.Přihlásit/registrovat se do ISP