CHAJDA Vojtěch

ČS

205 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem zdravotního výboru.

 

CHALÁNEK Stanislav

KSČ

178 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

Předseda komise poslanců pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu.

Dne 17. 3. 1961 vzdal se poslaneckého mandátu.

 

CHLEBEC Emil

KSS

298 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

výb. zahr. a úst. práv. (ústní zpráva) (Úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě některých otázek státního občanství, podepsaná v Praze dne 4. listopadu 1960).

5, 15. 12. 1960; 80.

výb. zahraničního (úst. zpr.) k vl. n. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 87 o odborové svobodě a ochraně odborového práva, přijatá Generální konferencí Mezinárodní organizace práce dne 9. července 1948 v San Francisku (t. 127).

20, 9. 7. 1963; 102.

k vl. n. Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943, podepsaný v Moskvě dne 27. listopadu 1963. (T. 160).

22, 4. 12. 1963; 29.

Řeč v rozpravě:

o návrhu ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky (t. 7).

2, 11. 7. 1960; 99.

k výkladu ministra zahraničních věcí o mezinárodní situaci.

9, 18. 9. 1961; 49.

 

CHOTÁR Michal

KSS

235 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39

Členem průmyslového výboru.Přihlásit/registrovat se do ISP