DANIELOVÁ Božena

KSČ

176. (Jihomoravský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

výb. zahr. - ústní zpr. (úmluva o státním občanství vdaných žen, sjednaná v New Yorku (t. 77).

12, 23. 2. 1962; 150.

výb. zahraničního (úst. zpr.) vl. n., kterým se předkládá NS ČSSR k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 4 o noční práci žen, přijaté Generální konferencí Mezinárodní organizace práce, která se konala od 29. října 1919 ve Washingtonu (t. 126).

20, 9. 7. 1963; 100.

 

DAVID Pavol

KSS

271. (Středoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

 

DAVID Václav

KSČ

164. (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Jmenován ministrem zahraničních věcí.

2, 12. 7. 1960; 129.

 

DĚDEK Václav

93. (Severočeský kraj)

Slib vykonal 10, 29. 11. 1961; 9.

Volba ověřena 10, 29. 11. 1961; 8.

 

DOBIÁŠ Václav

KSČ

104. (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem kulturního výboru.

Zpravodajem:

výb. kulturního

k vládnímu návrhu zákona o Československé televizi (t. 158).

23, 31. 1. 1964; 180.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1961 (t. 30).

6, 18. 1. 1961; 75.

k výkladu předsedy Státní plánovací komise o stávající situaci v národním hospodářství a předpokladech pro sestavení ročního hospodářského plánu na rok 1962.

10, 30. 11. 1961; 141.

 

DOČKALOVÁ Anežka

KSČ

82. (Západočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) (t. 22).

5, 15. 12. 1960; 47.

o náhradách při úrazech a nemocech z povolání (t. 71).

11, 21. 12. 1961; 45.

 

DOHNAL Lubomír

ČS

152. (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem mandátového výboru.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (t. 21).

4, 16. 11. 1960; 108.

 

DOHNALOVÁ Zdena

KSČ

16 (Hl. m. Praha)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočas. výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajkou:

výb. úst. práv. (zpr. t. 136) (o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť).

20, 9. 7. 1963; 56.

výb. ústavně právního o hospodaření s byty. (T. 174).

24, 26. 2. 1964; 52.

Řeč v rozpravě:

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (t. 40).

8, 27. 6. 1961; 126.

ke zprávě předsedy Nejvyššího soudu o činnosti a dalších úkolech soudů při upevňování socialistické zákonnosti.

11, 21. 12. 1961; 21.

 

DOLANSKÝ Jaromír, JUDr.

KSČ

28 (Středočeský kraj)

Sliv vykonal 1, 9. 7. 1962; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Jmenován místopředsedou vlády.

2, 12. 7. 1960; 129.

 

DOUPOVEC Karel

KSČ

208 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru průmyslového.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. a průmysl., (zpr. t. 69) (o pozemních komunikacích, silniční zákon t. 57).

10, 30. 11. 1961; 155.

 

DUBČEK Alexander

KSS

245 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem zahraničního výboru.

 

DUDAČ František

KSČ

22 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

Zemřel 30. března 1963.

19, 12. 4. 1963; 3.

Řeč v rozpravě:

zprávě presidenta republiky, vedoucího čs. delegace, z jednání XV. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů.

3, 24. 10. 1960; 54.

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (t. 40).

8, 27. 6. 1961; 117.

 

DURCOVÁ Mária

(provdaná Heřmanová)

KSS

226 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověř na 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

 

DVORSKÝ František

KSS

239 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Řeč v rozpravě:

o zprávě presidenta republiky, vedoucího čs. delegace, z jednání XV. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů

3, 24. 10. 1960; 56.

k vl. n. zák. o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch. (T. 24-P).

22, 5. 12. 1963; 125.

 

ĎURIŠ Július

KSČ

138 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Jmenován ministrem financí.

2, 12. 7. 1960; 129.

Resignoval 20. 9. 1963.Přihlásit/registrovat se do ISP