GABRIŠKA Jozef

KSS

296 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

Členem komise poslanců pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (t. 21).

4, 17. 11. 1960; 115.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1960.

7, 17. 4. 1961; 38.

o rozpočtovém zákonu na rok 1962 (t. 78).

12, 22. 2. 1962; 48.

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964 (t. 171).

23, 30. 1. 1964; 102.

k vl. n. hospodářského zákoníku (t. 188).

26, 4. 6. 1964; 98.

 

GALIK Jozef

B

280 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

výb. zahraničního

(o změně článku VI, odstavec A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii, (t. 98).

16, 19. 12. 1962; 69.

 

GALVÁNEK Peter

KSS

273 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

 

GÉCIOVÁ Barbora

B

238 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členkou průmyslového výboru.

 

GEMROT Josef

L

156 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem mandátového výboru.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) (t. 22).

5, 15. 12. 1960; 42.

 

GLITTA Štefan

KSS

292 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

 

GOPPOLDOVÁ Miluše, inž.

KSČ

103 (Severočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Zpravodajka:

(výb. průmyslového, zeměd., úst. práv. a pro plán a rozp.) k vl. návrhu hosp. zákoníku (t. 188).

26, 4. 6. 1964; 66.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (t. 21).

4, 16. 11. 1960; 69.

rozpočtovém zákonu na rok 1962 (t. 78).

12, 22. 2. 1962; 63.

o vl. n. zák. o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně (t. 123).

20, 9. 7. 1963; 61.

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964 (t. 171).

23, 30. 1. 1964; 85.

 

GROS Alois

KSČ

63 (Jihočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.Přihlásit/registrovat se do ISP