HARUS Jan

KSČ

91 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Členem mandátového výboru.

Zpravodajem:

mandát. výb. zpr. t. 5 (o ověření platnosti volby poslanců Národního shromáždění).

2, 11. 7. 1960; 36.

mandát. výb. zpr. t. 46 (o ověření platnosti volby nově zvolených poslanců).

8, 26. 6. 1961; 7.

mandát. výb. zpr. t. 70

(o ověření platnosti volby nově zvoleného posl. V. Dědka).

10, 29. 11. 1961; 7.

mandát. výb. zpr. t. 95

(o ověření platnosti volby nově zvolených poslanců).

15, 5. 7. 1962; 6.

mandát. výb.

(o ověření platnosti volby nově zvolených poslanců).

16, 19. 12. 1962; 11.

mandát. výb.

(o ověření platnosti volby nově zvolených poslanců).

20, 9. 7. 1963; 8.

mandát. výb.

(o ověření platnosti volby nově zvolených poslanců).

23, 31. 1. 1964; 8.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o myslivosti (t. 76).

12, 23. 2. 1962; 140.

k vl. n. hospodářského zákoníku (t. 188).

26, 4. 6. 1964; 102.

o dani z motorových vozidel (t. 191).

26, 5. 6. 1964; 131.

Dotazy:

o trestním řízení soudním (t. 66).

10, 29. 11. 1961; 37.

 

HASNEDL Jaroslav

B

72 (Západočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

 

HAVLÍČEK Jaroslav

KSČ

21 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

Členem komise poslanců pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu.

Dotazy:

(o rozpočtovém zákonu na rok 1962, t. 78).

12, 22. 2. 1962; 106.

 

HEJLOVÁ Marie

KSČ

134 (Východočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem zemědělského výboru.

Zpravodajka:

(výb. zemědělského, úst. práv. a zdravotního)

o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (t. 194).

26, 4. 6. 1964; 32.

Řeč v rozpravě:

o veterinární péči (t. 42).

8, 26. 6. 1961; 71.

o dani z motorových vozidel (t. 191).

26, 5. 6. 1964; 127.

 

HENDRYCH Jiří

KSČ

51 (Jihočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Zpravodajem:

dočasného výb. (zpr. t. 7)

(návrh ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky)

2, 11. 7. 1960; 40.

 

HERGESELOVÁ Etela

od prosince 1960 kandidát KSČ

215 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

 

HEŘMANOVÁ Mária

viz: DURCOVÁ Mária

 

HLÍNA Jan

KSČ

75 (Západočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

 

HLINKA Vojtech

B

257 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

 

HNYK Pavel

KSČ

126 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

 

HODINOVÁ-SPURNÁ Anežka

KSČ

210 (Severomoravský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolena členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem zahraničního výboru.

Zemřela 1. 4. 1963.

19, 12. 4. 1963; 3.

Dotaz:

o trestním řízení soudním (t. 66).

10, 29. 11. 1961; 50.

 

HOLÁŇ Emil

L

160 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 29.

Členem komise poslanců pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu.

Členem výboru zdravotního.

8, 27. 6. 1961; 140.

 

HOLLÝ Stanislav

KSS

252 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

Členem komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1961 (t. 30).

6, 18. 1. 1961; 80.

o dani z motorových vozidel (t. 127).

26, 5. 6. 1964; 127.

Dotaz:

o propůjčování vyznamenání (t. 93).

15, 5. 7. 1962; 37.

k změně a doplnění zákona o zemědělské dani (t. 110).

16, 19. 12. 1962; 36.

o hospodaření s byty (t. 174).

24, 26. 2. 1964; 68.

 

HOMOLA Oleg

KSČ

40 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem kulturního výboru.

Zpravodajem:

zprav. výb. kulturního

(k vl. n. zák. o národních umělcích) (t. 131).

20, 9. 7. 1963; 74.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (t. 21).

4, 17. 11. 1960; 132.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění (t. 3).

2, 12. 7. 1960; 197.

 

HOUSER Vladimír

KSČ

211 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

Členem komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1961 (t. 30).

6, 18. 1. 1961; 34.

o vl. n. zák. o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť. (T. 123).

20, 9. 7. 1963; 68.

 

HRINIKOVÁ Margita

B

297 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

 

HRON Pavel

KSČ

161 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem zemědělského výboru.

Zpravodajem:

k volbě členů Ústřední komise lidové kontroly a statistiky.

18, 6. 3. 1963; 77.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 12. 7. 1960 o programu vlády.

2, 12. 7. 1960; 159.

 

HRONOVSKÝ Josef

L

119 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o rozvoji rostlinné výroby (t. 148).

25, 25. 3. 1964; 73.

 

HRUŠKA Čeněk

KSČ

68 (Západočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem zahraničního výboru.

 

HUML Josef

B

27 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon) (t. 12).

4, 17. 11. 1960; 167.

Dotazy:

o dani z motorových vozidel (t. 191).

26, 5. 6. 1964; 131.Přihlásit/registrovat se do ISP