JÄGERMAN Josef

KSČ

115 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

ústavně právního výboru (ústní zpráva) k vládnímu návrhu zákona o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci. (T 119).

18, 6. 3. 1963; 4, 29.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o místních lidových soudech (t. 36).

7, 18. 4. 1961; 143.

k vládnímu návrhu zákona o trestním řízení soudním (t. 66).

10, 29. 11. 1961; 38.

o hospodaření s byty (t. 174).

24, 26. 2. 1964; 59.

 

JAHODNÍKOVÁ Elena

KSS

262 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) (t. 22).

5, 15. 12. 1960; 34.

 

JANDA Antonín, inž.

ČS

60 (Jihočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 29.

Členem komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

Členem výboru průmyslového.

8, 27. 6. 1961; 140.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o pozemních komunikacích (silniční zákon) (t. 57).

10, 30. 11. 1961; 159.

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964 (t. 171).

23, 31. 1. 1964; 122.

 

JANKOVCOVÁ Ludmila, inž.

KSČ

197 (Severomoravský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Jmenována místopředsedkyní vlády.

2, 12. 7. 1960; 129.

Resignovala 20. 9. 1963.

 

JANULÍK Jan

KSČ

182 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. (zpr. t. 165)

k vl. n. zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním (t. 145).

22, 4. 12. 1963; 76.

Řeč v rozpravě:

o zprávě generálního prokurátora podle čl. 46 odst. 3 ústavy o stavu socialistické zákonnosti.

9, 19. 9. 1961; 144.

k vl. n. zák. o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch (t. 24-P).

22, 5. 12. 1963; 130.

o dani z motorových vozidel (t. 191).

26, 5. 6. 1964; 125.

 

JIRÁNEK Václav

L

74 (Západočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1960.

7, 17. 4. 1961; 34.

 

JIRÁSKOVÁ Marie

KSČ

131 (Východočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Členem komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

Zpravodajkou:

výb. zahraničního (úst. zpr.)

(Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 111 týkající se diskriminace v zaměstnání a povolání, přijatá Generální konferencí Mezinárodní organizace práce dne 25. června 1958 v Ženevě (t. 129).

20, 9. 7. 1963; 108.

(výb. zahraničního)

Smlouva o přátelství a spolupráci mezi ČSSR a Jemenskou arabskou republikou, podepsaná v Praze dne 2. dubna 1964. (T. 196).

26, 5. 6. 1964; 142.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o obraně Československé soc. republiky (t. 34).

7, 18. 4. 1961; 114.

 

JURAN Josef

KSČ

146 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem mandátového výboru.

Zemřel dne 26. 12. 1963.

Řeč v rozpravě:

k projevu předsedy vlády soudruha Jozefa Lenárta.

21, 25. 9. 1963; 18.

 

JURČA František

KSČ

50 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Zpravodajem:

zeměď. a úst. práv. výb. (zpr. t. 25)

(zákon o lesích a lesním hospodářství)

(lesní zákon).

4, 17. 11. 1960; 151.

zemědělského úst. zpr. k vl. n. zák. o rybářství (t. 137).

22, 5. 12. 1963; 106.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1963 (t. 117).

17, 25. 1. 1963; 148.

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964 (t. 171).

23, 31. 1. 1964; 131.Přihlásit/registrovat se do ISP