KAHUDA František, dr.

KSČ

139 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Jmenován ministrem školství a kultury.

2, 12. 7. 1960; 130.

Zpravodajem:

výboru zahraničního Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací ze dne 26. října 1961 (t. 177).

24, 26. 2. 1964; 102.

 

KAKOS František

ČS

94 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Zpravodajem:

výb. pro plán a rozp. a úst. právního (t. 162)

k vl. n. zákona o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch. T. 24-P.

22, 5. 12. 1963; 112.

 

KAPLAN Gustav

KSČ

145 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1962 (t. 78).

12, 22. 2. 1962; 43.

 

KARLOVSKÁ Anna

KSČ

36 (Středočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

zahr. výb. [ústní zpráva].

Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou, podepsaná v Praze dne 7. května 1960.

4, 17. 11. 1960; 182.

zahr. výboru

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k vyslovení souhlasu Dohoda o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, podepsaná v Moskvě dne 22. října 1963 (t. 169).

23, 31. 1. 1964; 190.

Řeč v rozpravě:

o zprávě presidenta republiky, vedoucího čs. delegace, z jednání XV. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů.

3, 24. 10. 1960; 46.

o sociálním zabezpečení (t. 193) a o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (t. 194).

26, 4. 6. 1964; 43.

Dotazy:

(o rozpočtovém zákonu na rok 1962 t. 78).

12, 22. 2. 1962; 103.

 

KATOLICKÝ Josef

KSČ

172 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Zpravodajem:

výb. pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona, kterým se zrušují celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů (t. 168).

23, 31. 1. 1964; 188.

Řeč v rozpravě:

o vl. n. zákona o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence (t. 53).

9, 19. 9. 1961; 185.

 

KAVALSKÝ Jaroslav

KSČ

112 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 29.

Členem komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

8, 27. 6. 1961; 140.

Členem výboru průmyslového.

 

KEJDA František

KSČ

141 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Zpravodajem:

výb. pro plán a rozpočet - úst. zpr. (státní závěrečný účet ČSSR za r. 1961. T. 91).

15, 5. 7. 1962; 28.

 

KERNEROVÁ Svatoslava

KSČ

106 (Severočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

Zpravodajem:

Zdrav., zeměděl., prům., kult. a úst. práv. (t. 29).

(Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání)

(Školský zákon).

5, 15. 12. 1960; 7.

 

KÍCOVÁ Emanuela

KSČ

24 (Středočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

Členem komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

 

KLAS Karel

ČS

70 (Západočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

Zpravodajem:

(výb. průmyslového)

o technické normalizaci (t. 187).

26, 5. 6. 1964; 105.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1961 (t. 30).

6, 18. 1. 1961; 40.

o zprávě generálního prokurátora podle čl. 46 odst. 3 ústavy o stavu socialistické zákonnosti.

9, 19. 9. 1961; 164.

 

KLEČ Alexander

KSS

224 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

 

KLEČKA Antonín, akademik

KSČ

174 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Řeč v rozpravě:

k návrhu presidenta republiky, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi ČSSR a Indonéskou republikou, podepsaná v Praze dne 29. května 1961 (t. 54).

9, 19. 9. 1961; 97.

k vládnímu návrhu zákona o rozvoji rostlinné výroby (t. 148).

25, 25. 3. 1964; 46.

 

KLEŇHOVÁ-BESSEROVÁ Ladislava

KSČ

47 (Středočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolena členkou předsednictva Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Členkou dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Projevy:

Řeč na ustavující schůzi ve Vladislavském sále na Hradě pražském předkládá návrh na předsedu, místopředsedy a ostatní členy předsednictva NS.

1, 9. 7. 1960; 15.

 

KMECKO Dezider

B

288 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

 

KOBOSILOVÁ Anna

KSČ

127 (Východočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

 

KODAJ Samuel

KSS

248 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

výb. ústavně právního (t. 58)

(o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence).

9, 19. 9. 1961; 174.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 12. 7. 1960 o programu vlády.

2, 12. 7. 1960; 33.

o zprávě předsedy Nejvyššího soudu o činnosti a dalších úkolech soudů při upevňování socialistické zákonnosti.

11, 21. 12. 1961; 23.

 

KÖHLER Bruno

KSČ

101 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

 

KOLÁŘOVÁ Růžena

KSČ

57 (Jihočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

 

KOLDER Drahomír

KSČ

187 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (t. 21).

4, 16. 11. 1960; 75.

 

KOPECKÁ Ludmila

KSČ

165 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

 

KOPECKÝ Václav

KSČ

93 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Jmenován místopředsedou vlády.

2, 12. 7. 1960; 129.

Zemřel 5. 8. 1961.

9, 18. 9. 1961; 7.

 

KORÁŇ Ondrej

KSS

283 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1962 (t. 78).

12, 22. 2. 1962; 80.

 

KORČÁK Josef

KSČ

136 (Jihomoravský kraj)

ministr výstavby

Slib vykonal 15, 5. 7. 1962; 7.

Volba ověřena 15, 5. 7. 1962; 7.

Zproštěn funkce ministra výstavby a pověřen vedením Ústřední správy energetiky 5. 1. 1963.

 

KOTRBA František

B

30 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

 

KOUBA Jan

L

52 (Jihočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovního řádu NS.

Členem zemědělského výboru.

 

KOUCKÝ Vladimír

KSČ

11 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem zahraničního výboru.

Řeč v rozpravě:

k výkladu ministra zahraničních věcí o mezinárodní situaci.

9, 18. 9. 1961; 82.

 

KOVÁŘOVÁ Helena

KSČ

140 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

 

KOZELKA Bedřich

KSČ

43 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem zdravotního výboru.

Řeč v rozpravě:

o zprávě presidenta republiky, vedoucího čs. delegace, z jednání XV. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů.

3, 24. 10. 1960; 26.

k vl. n. Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943, podepsaný v Moskvě dne 27. listopadu 1963 (t. 160).

22, 4. 12. 1963; 23.

 

KRAJČÍR František

KSČ

117 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Jmenován ministrem zahraničního obchodu.

2, 12. 7. 1960; 129.

Zproštěn funkce ministra zahraničního obchodu a jmenován místopředsedou vlády 5. 1. 1963.

 

KRAKOVÁ Mária

B

251 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

 

KRAMÁROVÁ Vilma

KSS

231 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Člen zdravotního výboru.

 

KRATOCHVÍLOVÁ Marie

KSČ

207 (Severomoravský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

 

KRČEK Antonín

KSČ

20 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem zahraničního výboru.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1963 (t. 117).

17, 25. 1. 1963; 143.

k Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi ČSSR a Jemenskou arabskou republikou, podepsaná v Praze dne 2. dubna 1964. (T. 196).

26, 5. 6. 1964; 145.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění (t. 3).

2, 12. 7. 1960; 197.

 

KREJČÍ Vítězslav

KSČ

159 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11, a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o rozvoji rostlinné výroby (t. 148).

25, 25. 3. 1964; 66.

Dotazy:

(o rozpočtovém zákonu na rok 1962 (t. 78).

12, 22. 2. 1962; 102.

 

KRÍŽ Jozef

KSS

282 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1961 (t. 30).

6, 18. 1. 1961; 54.

o rozpočtovém zákonu na rok 1963 (t. 117).

17, 25. 1. 1963; 114.

 

KROSNÁŘ Josef

KSČ

31 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Jmenován ministrem státní kontroly

2, 12. 7. 1960; 129.

 

KRUNTORÁD Josef

KSČ

110 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11, a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

Řeč v rozpravě:

o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (t. 86).

13, 29. 3. 1962; 66.

o změně a doplnění zákona o zemědělské dani (t. 110).

16, 19. 12. 1962; 30.

 

KRUTINA Vratislav

KSČ

194 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR

1, 9. 7. 1960; 27.

Jmenován ministrem zemědělství, lesního a vodního hospodářství 23. 6. 1961.

8, 26. 6. 1961; 6.

 

KŘIŽKA Vladimír

ČS

155 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Řeč v rozpravě:

o dani z motorových vozidel T. 191.

26, 5. 6. 1964; 127.

o dani z motorových vozidel T. 191.

26, 5. 6. 1964; 132.

 

KUBÁNEK Jaromír

KSČ

123 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8-9.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o rozvoji rostlinné výroby (t. 148).

25, 25. 3. 1964; 76.

 

KUBÁNEK Vladimír

KSČ

198 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8-9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění

1, 9. 7. 1960; 29.

Členem výboru zemědělského

8, 27. 6. 1961; 140.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1961 (t. 30).

6, 18. 1. 1961; 68.

o rozpočtovém zákonu na rok 1962 (t. 78).

12, 22. 2. 1962; 73.

 

KUBEŠOVÁ Libuše

KSČ

76 (Západočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (t. 184).

25, 25. 3. 1964; 20.

 

KUBÍN František

B

116 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o myslivosti (t. 76).

12, 23. 2. 1962; 138.

 

KUBIŠOVÁ Bohumila

KSČ

173 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

 

KUČERA Bohuslav, JUDr.

ČS

35 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 73 (o trestním řízení soudním t. 66)

10, 29. 11. 1961; 18.

doslov ke zprávě a rozpravě o zákonu o trestním řízení soudním.

10, 29. 11. 1961; 68.

úst. práv. výb. (zpr. t. 164) k vl. n. občanského soudního řádu. T. 147.

22, 4. 12. 1963; 67.

Řeč v rozpravě:

k výkladu ministra zahraničních věcí o mezinárodní situaci.

9, 18. 9. 1961; 63.

 

KUKA Jozef

KS

267 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

 

KULIČKA Josef

ČS

32 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Zpravodajem:

(výb. pro plán a rozpočet; zpr. t. 92) o rozšíření působnosti Státní energetické inspekce

15, 5. 7. 1962; 38.

(výb. pro plán a rozp. zpr. t. 180) k vládnímu návrhu zákona o drahách. T. 153.

24, 26. 2. 1964; 71.

(výb. pro plán a rozp.) o telekomunikacích T. 195.

26, 5. 6. 1964; 110.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1960.

7, 17. 4. 1961; 52.

k výkladu předsedy Státní plánovací komise o stávající situaci v národním hospodářství a předpokladech pro sestavení ročního hospodářského plánu na rok 1962.

10, 30. 11. 1961, 140.

o rozpočtovém zákonu na rok 1963 (t. 117).

17, 24. 1. 1963; 97.

 

KUROPKA Štefan

KSS

242 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

Řeč v rozpravě:

k vl. návrhu hospodářského zákoníku T. 188.

26, 4. 6. 1964; 86.

 

KUTIŠ František

KSČ

64 (Jihočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem zemědělského výboru

 

KYSELÝ Jozef, JUDr.

SO

286 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena: 2, 11. 7. 1960; 39.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění

1, 9. 7. 1960; 16.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Zpravodajem:

předsednictva NS

o začlenění čs. akademie zemědělských věd do čs. akademie věd (P-14).

P 28, 11. 5. 1962.

předsednictva NS

(o vydaných zákonných opatřeních předsednictva NS, t. 5-P, 16-P, 17-P).

16, 19. 12. 1962; 71.

k doplňovací volbě soudců z povolání Nejvyššího soudu.

20, 9. 7. 1963; 112.

předsednictva NS

o vydaných opatřeních předsednictva NS 22-P, 23-P.

22, 5. 12. 1963; 135.

Řeč v rozpravě:

o návrhu ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky (t. 7).

2, 11. 7. 1960; 99.

o zprávě presidenta republiky, vedoucího čs. delegace, z jednání XV. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů.

3, 24. X. 1960; 34.

k výkladu ministra zahraničních věcí k zahraničně politickým otázkám.

18, 6. 3. 1963; 61.

Dotaz:

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (t. 184).

25, 25. 3. 1964; 27.Přihlásit/registrovat se do ISP