LAJČIAK Vladimír, inž.

B

268 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého 12. 7. 1960 o programu vlády

2, 12. 7. 1960; 164.

k vl. n. zák. o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu) T. 149.

22, 4. 12, 1963; 95.

 

LAPÁROVÁ Magdaléna

KSS

222 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

 

LATNER Jan

KSČ

89 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

 

LEFLEROVÁ Helena

KSČ

33 (Středočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Zvolena členem předsednictva NS doplňovací volbou

2, 12. 7. 1960; 126.

Člen dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR

1, 9. 7. 1960; 27.

Zvolena předsedou zahraničního výboru

2, 12. 7. 1960; 126.

Zvolena předsedou komise k výzvě NS k bezodkladnému uzavření mírové smlouvy s Německem

9, 18. 9. 1961; 45.

Projevy:

k událostem na Kubě.

7, 18. 4. 1961; 94.

z pověření komise přednesla návrh výzvy NS k parlamentům všech zemí k bezodkladnému uzavření mírové smlouvy s Německem.

9, 18. 9. 1961; 89.

Zpravodajka:

výb. zahraničního úst. zpr.

k vl. n. Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943, podepsaný v Moskvě dne 27. listopadu 1963. T. 160.

22, 4. 12. 1963; 11.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 12. 7. 1960 o programu vlády.

2, 12. 7. 1960; 191.

o státním rozpočtu na rok 1961 (t. 30).

6, 18. 1. 1961; 84.

o rozpočtovém zákonu na rok 1963 (t. 117).

17, 25. 1. 1963; 138.

 

LENÁRT Jozef

KSS

214 (Západoslovenský kraj)

do 28. 8. 1962.

290 (Východoslovenský kraj),

zvolen 21. 10. 1962.

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9., 16, 19. 12. 1962; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39., 16, 19. 12. 1962; 11.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění

1, 9. 7. 1960; 16., 16, 19. 12. 1962; 76.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR

1, 9. 7. 1960; 27.

Zvolen předsedou Slovenské národní rady 31. 10. 1962.

Zvolen předsedou vlády 20. 9. 1963.

Řeč v rozpravě:

o návrhu ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky (t. 7).

2, 11. 7. 1960; 86.

 

LINHART Josef

B

80 (Západočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

 

LITVAJ Vladimír, inž.

KSS

253 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

Řeč v rozpravě:

k výkladu předsedy Státní plánovací komise o stávající situaci v národním hospodářství a předpokladech pro sestavení ročního hospodářského plánu na rok 1962.

10, 30. 11. 1961; 129.

o rozpočtovém zákonu na rok 1963 (t. 117).

17, 24. 1. 1963; 58.

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964. t. 171.

23, 30. 1. 196 4; 98.

 

LITVAJOVÁ Elena

KSS

256 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. (ústní zpráva)

(o zákonu o státním znaku a o státní vlajce)

4, 17. 11. 1960; 175.

úst. práv. výb. zpr. t. 181

k vládnímu návrhu občanského zákoníku. T. 156.

24, 26. 2. 1964; 17.

(výb. ústavně práv.)

o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů. T. 197.

26, 4. 6. 1964; 55.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o trestním řízení soudním (t. 66).

10, 29. 11. 1961; 57.

k návrhu zahraničního výboru na prohlášení Národního shromáždění k 25. výročí Mnichova.

21, 25. 9 1963; 32.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (t. 184).

25, 25. 3. 1964; 23.

 

LOHR Václav, inž.

KSČ

69 (Západočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění. 1, 9. 7. 1960; 16.

Členem zemědělského výboru.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon) t. 12.

4, 17. 11. 1960; 161.

o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci (t. 119).

18, 6. 3. 1963; 26.

 

LOMSKÝ Bohumír

KSČ

83 (Západočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Jmenován ministrem národní obrany. 2, 12. 7. 1960; 130.

 

LÖRINCZ Július

KSS

261 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 1, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění

1, 9. 7. 1960; 16.

Členem dočasného výboru pro projednávání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem kulturního výboru.

Zpravodajem:

kulturního výboru zpr. t. 182

o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti. T. 175.

24, 26. 2. 1964; 92.

Řeč v rozpravě:

o vl. n. zák. o Čs. akademii věd. T. 122.

20, 9. 7. 1963; 49.

Dotazy:

o hospodaření s byty. T. 174.

24, 26. 2. 1964; 66.

 

LUPTÁKOVÁ Anna

B

289 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturní komise.

 

LYČKA Václav

KSČ

199 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1962 (t. 78).

12, 22. 2. 1962; 104.

o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci (t. 119).

18, 6. 3. 1963; 22.Přihlásit/registrovat se do ISP