MACÚCH Pavel, prof., MUDr.

KSS

214 (Západoslovenský kraj)

od 18. 11. 1962

Slib vykonal 16, 19. 12. 1962; 14.

Volba ověřena 16, 19. 12. 1962; 11.

Členem zdravotního výboru. 16, 19. 12. 1962; 76.

Řeč v rozpravě:

o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti. T. 175.

24, 26. 2. 1964; 96.

k vládnímu návrhu zákona o zvýšení péče o těhotné ženy a matky (t. 183).

25, 25. 3. 1964; 11.

 

MACHÁČOVÁ-DOSTÁLOVÁ Božena

KSČ

42 (Středočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Jmenována ministryní spotřebního průmyslu.

2, 12. 7. 1960; 130.

 

MACHÁLEK Rudolf

B

181 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

 

MAJEROVÁ Žofie

KSČ

212 (Severomoravský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru

 

MAJLING Pavol

KSS

266 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Jmenován ministrem.

2, 12. 7. 1960; 130.

Projev:

k vl. n. zákona o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence (t. 53).

9, 19. 9. 1961; 180.

Odpověď:

k nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav (t. 94).

15, 5. 7. 1962; 46.

 

MAJTANOVÁ Veronika

KSČ

178 (Severomoravský)

Nastoupila po S. Chalánkovi.

Slib vykonala 8, 26. 6. 1961; 9.

Volba ověřena 8, 26. 6. 1961; 9.

Členem výboru ústavně právního.

8, 27. 6. 1961; 140.

Resignovala 14. 9. 1962.

Zpravodajem:

úst. práv. výb., zpr. ústní (o vl. n. zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodaření s byty (t. 62).

10, 30. 11. 1961; 167.

 

MAKO Alojz

KSS

237 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

 

MALÁČKOVÁ Antonie

B

144 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

 

MÁLEK Ivan, akademik

KSČ

111 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem zdravotního výboru.

Řeč v rozpravě:

o zprávě presidenta republiky, vedoucího čs. delegace, z jednání XV. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů.

3, 24. 10. 1960; 29.

o vl. n. zák. o Čs. akademii věd (t. 122).

20, 9. 7. 1963; 39.

Odpovědi:

k vl. n. zák. o Čs. akademii věd (t. 122).

20, 9. 7. 1963; 55.

MALINA Jozef

SO

236 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

 

MANDOVEC Václav

KČS

25 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem zemědělského výboru.

Řeč v rozpravě:

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (t. 40).

8, 27. VI. 1961; 114.

 

MANĎÁK Eduard

KSČ

196 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

Řeč v rozpravě:

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (t. 40).

8, 27. 6. 1961; 130.

o vl. n. zák. o Čs. akademii věd (t. 122).

20, 9. 7. 1963; 53.

o sociálním zabezpečení (t. 193) a o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (t. 194).

26, 4. 6. 1964; 37.

o telekomunikacích (t. 195).

26, 5. 6. 1964, 115.

 

MAREČKOVÁ Božena

KSČ

129 (Východočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o zvýšení péče o těhotné ženy a matky (t. 183).

25, 25. 3. 1964; 8.

 

MAREK Josef

KSČ

192 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Dotaz:

(o stávající situaci v národním hospodářství a předpokladech pro sestavení ročního hospodářského plánu na rok 1962).

10, 11. 1961; 154.

 

MATĚJIČKA Jozef

KSČ

84 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

výb. pro plán a rozp., průmysl, úst. práv. (o hospodářské arbitráži.) (T. 108.)

16, 19. 12. 1962; 15, 23.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o místních lidových soudech (t. 36).

7, 18. 4. 1961; 149.

Dotaz:

(o pozemních komunikacích, silniční zákon.) (T. 57.)

10. 30. 11. 1961; 166.

 

MÁTL Jan

ČS

17 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem zdravotního výboru.

Zpravodajem:

průmysl., zdravot. a úst. práv. výb. (zpr. t. 75),

(o náhradách při úrazech a nemocech z povolání).

11, 21. 12. 1961; 33, 48.

Řeč v rozpravě:

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (t. 40).

8, 27. 6. 1961; 98.

k vládnímu návrhu zákona o rozvoji rostlinné výroby (t. 148).

25, 25. 3. 1964; 61.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění (t. 3).

2, 12. 7. 1960; 197.

Dotaz:

o provádění usnesení ÚV KSČ o zemědělské výrobě a o zajištění jarních prací.

13, 29. 3. 1962; 42.

 

MATOUŠEK Josef

B

18 (Hlavní město Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

 

MEŇHÁR Štefan

KSS

258 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

 

MĚHÝŽ Richard

KSČ

153 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

 

MIKULÁŠEK Stanislav

KSČ

169 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Zpravodajem:

zprav. výb. pro plán a rozp. a výb. úst. práv k vl. n. zák. o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů (t. 150).

(t. 163). 22, 4. 12. 1963; 100.

Řeč v rozpravě:

o dani z motorových vozidel (t. 191).

26, 5. 6. 1964: 128.

 

MINÁRIK Štefan

KSS

247 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

výb. zahr. a úst. práv. (ústní zpráva) (Dohoda o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou spolu s dodatkovými protokoly k ní, které byly podepsány v Bukurešti dne 3. srpna 1960).

5, 15. 12. 1960; 75.

zprav. zahr. výb. k vl. n., kterým se předkládá NS ČSSR k vyslovení souhlasu Úmluva o výsadách a imunitách Dunajské komise, přijatá na XXI. zasedání Dunajské komise dne 13. února 1963 v Budapešti (t. 125).

20, 9. 7. 1963; 94.

(výb. zahraničního)

Smlouva o obchodu a plavbě mezi ČSSR a Maďarskou lidovou republikou, podepsaná dne 20. prosince 1963 v Praze (t. 190).

26, 5. 6. 1964; 151.

 

MISKA Jaroslav

KSČ

188 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960: 27.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Řeč v rozpravě:

k návrhu ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky (t. 7).

2, 11. 7. 1960; 57,

k výkladu předsedy Státní plánovací komise o stávající situaci v národním hospodářství a předpoklady pro sestavení ročního hospodářského plánu na rok 1962.

10, 30. 11. 1961; 115,

o rozpočtovém zákonu na rok 1963 (t. 117).

17, 24. 1. 1963; 69,

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964 (t. 171).

23, 30. 1. 1964; 69.

 

MÍŠKOVÁ Jaroslava

KSČ

105 (Severočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajka:

zahraničního výboru úst. zpr.

k vl. n., kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k projevu souhlasu Úmluva o konzulárních stycích mezi ČSSR a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie, podepsaná v Praze dne 24. června 1963. (T. 143.)

22, 5. 12. 1963, 133,

(úst. práv. a zahraničního)

Smlouva mezi ČSSR a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech rodinných, občanských a trestních, podepsaná v Bělehradě dne 20. ledna 1964. (T. 189.)

26, 5. 6. 1964; 148.

 

MJARTAN Jozef

SO

230 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11 7. 1960; 39.

Členem mandátového výboru.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o rozvoji rostlinné výroby (t. 148).

25, 25. 3. 1964; 43.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění (t. 3).

2, 12. 7. 1960; 197.

 

MOCKOVČIAK Ján

KSS

295 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Zpravodajem:

výb. pro plán a rozp., zeměď., prům., kult. a zdrav. (zpr. t. 26),

(zákon o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR).

4, 16. a 17. 11. 1960; 11.

 

MORAVEC František

KSČ

114 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960;

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

 

MORÁVEK Cyril

KSS

243 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

 

MOTÝĽ František

KSS

285 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

 

MÜLLER Rudolf

KSČ

92 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

výb. zahraničního

(Úmluva o boji proti diskriminaci v oblasti vzdělání (t. 99).

16, 19. 12. 1962; 64.

Řeč v rozpravě:

k výkladu ministra zahraničních věcí o mezinárodní situaci.

9, 18. 9. 1961; 76.

 

MURIN Ján

B

275 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

 

MUROŇ Jan

KSČ

183 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

Řeč v rozpravě:

o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (t. 86).

13, 29. 3. 1962; 62.Přihlásit/registrovat se do ISP