NAVRÁTIL Antonín

KSČ

95 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

 

NEJEDLÝ Zdeněk, akad.

KSČ

1 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 19.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Jmenován ministrem.

2, 12. 7. 1960; 130.

Zemřel 9. 3. 1962.

13, 29. 3. 1962; 3.

 

NEPOMUCKÝ Josef

KSČ

148 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

výb. úst. práv. a výb. zeměděl. zpr. t. 84 (o myslivosti).

12, 23. 2. 1962; 132, 142.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu občanského zákoníka (t. 156).

24, 26. 2. 1964; 39.

 

NEUMAN Alois, JUDr.

ČS

5 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Jmenován ministrem spravedlnosti 11. 7. 1960.

2, 12. 7. 1960; 130.

 

NĚMEC Josef

KSČ

44 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem mandátového výboru.

8, 27. 6. 1961; 140.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1961 (t. 30).

6, 18. 1. 1961; 47.

 

NĚMEC Miroslav

B

34 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

 

NOVÁK Jaroslav

KSČ

38 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zák. o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu) (t. 149).

22, 4. 12. 1963; 91.

 

NOVÁKOVÁ Marie

KSČ

154 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.Přihlásit/registrovat se do ISP