PANCÁK Juraj

KSS

299 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

 

PAŠEK Václav

KSČ

203 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen za člena předsednictva Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Členem průmyslového výboru.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (t. 21).

4, 16. 11. 1960; 56.

o náhradách při úrazech a nemocech z povolání (t. 71).

11, 21. 12. 1961; 40.

k vl. návrhu hospodářského zákoníku (t. 188).

26, 4. 6. 1964; 81.

Dotazy:

(o rozpočtovém zákonu na rok 1962 (t. 78).

12, 22. 2. 1962; 102.

 

PAŤKOVÁ Anna

B

56 (Jihočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

 

PAVLOVSKÝ Oldřich

KSČ

59 (Jihočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen za člena předsednictva Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 17.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Jmenován velvyslancem v Moskvě presidentem republiky soudruhem A. Novotným dne 6. 2. 1963. Nástup dne 27. 3. 1963.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1960.

7, 17. 4. 1961; 45.

 

PEČENÁ Jana

KSČ

od 14. 11. 1960 kand. KSČ

78 (Západočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem kulturního výboru.

Řeč v rozpravě:

o návrhu ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky (t. 7).

2, 11. 7. 1960; 94.

 

PECHA František

KSČ

130 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Člen mandátového výboru.

Řeč v rozpravě:

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964 (t. 171).

23, 31. 1. 1964; 148.

Dotazy:

(o rozpočtovém zákonu na rok 1962 t. 78).

12, 22. 2. 1962; 103.

 

PENNIGEROVÁ Soňa

KSČ

3 (Hl. m. Praha)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (t. 21).

4, 17. 11. 1960; 120.

Dotazy:

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964. (T. 171).

23, 31. 1. 1964; 153.

 

PEPICH Egyd

KSČ

265 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1960.

7, 17. 4. 1961; 58.

 

PERKOVIČ Anton

KSS

270 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen za člena předsednictva Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 17.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 10

(zákon o určení úseků státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady).

2, 12. 7. 1960; 202.

úst. práv. výb. - ústní zpráva

(zákon o místních lidových soudech t. 36).

7, 18. 4. 1961; 129.

úst. práv. výb. (zpr. t. 161) k vl. n. zákona o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) (t. 144).

22, 4. 12. 1963; 72.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (t. 21).

4, 16. 11. 1960; 98.

o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku (t. 47).

8, 26. 6. 1961; 22.

o organizaci řízení zemědělství (t. 120).

19, 12. 4. 1963; 19.

k vládnímu návrhu občanského zákoníku (t. 156).

24, 26. 2. 1964; 33.

 

PEŠÁK Jindřich

KSČ

157 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Řeč v rozpravě:

o veterinární péči (t. 42).

8, 26. 6. 1961; 66.

k vládnímu návrhu zákona o rozvoji rostlinné výroby (t. 148).

25, 25. 3. 1964; 80.

o sociálním zabezpečení (t. 193) a o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (t. 194).

26, 4. 6. 1964; 47.

 

PETRIK Pavel

KSČ

294 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 15, 5. 7. 1962; 8.

Volba ověřena 15, 5. 7. 1962; 8.

Členem zemědělského výboru.

 

PETRUŽELA Karel

KSČ

206 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Zvolen členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem zemědělského výboru.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády z 12. 7. 1960 o programu vlády.

2, 12. 7. 1960; 168.

o organizaci řízení zemědělství (t. 120).

19, 12. 4. 1963; 27.

 

PLOJHAR Josef, Dr. h. c.

L

13 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Jmenován ministrem zdravotnictví.

2, 12. 7. 1960; 130.

 

POLÁČEK Karel

KSČ

77 (Západočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Jmenován ministrem všeobecného strojírenství.

2, 12. 7. 1960; 130.

Řád práce k 50. narozeninám.

 

POLACHOVÁ Valerie

B

191 (Severomoravský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1960.

7, 17. 4. 1961; 66.

k vl. n. zák. o rodině (t. 146).

22, 4. 12. 1963; 58.

 

POLEDŇÁK Alois

KSČ

186 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1963 (t. 117).

17, 25. 1. 1963; 126.

k vládnímu návrhu zákona o Československé televizi (t. 158).

23, 31. 1. 1964; 183.

 

POSPÍŠIL Antonín

L

128 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Řeč v rozpravě:

k výkladu ministra zahraničních věcí o mezinárodní situaci.

9, 18. 9. 1961; 60.

k návrhu zahraničního výboru na prohlášení Národního shromáždění k 25. výročí Mnichova.

21, 25. 9. 1963; 35.

 

PÖTZL Josef

KSČ

81 (Západočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

 

PRAŽENICA Cyril

KSS

229 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

 

PRCHLÍK Václav

KSČ

19 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

 

PROCHÁZKOVÁ Božena

KSČ

149 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

 

PROKOPOVÁ Julie

KSČ

55 (Jihočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

zahr. výb. (ústní zpráva)

(Dohoda mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení).

4, 17. 11. 1960; 185.

zahr. výb. (ústní zpráva)

(Pařížská unijní úmluva, Lisabonská dohoda a Madridská dohoda (t. 35).

7, 18. 4. 1961; 157.

zahr. výb. (ústní zpráva)

(Smlouva o Antarktidě, sjednaná ve Washingtonu dne 1. prosince 1959) t. 80.

13, 29. 3. 1962; 76.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o rozvoji rostlinné výroby (t. 148).

25, 25. 3. 1964; 88.

 

PROKŮPEK Slavomír

B

102 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

Dotaz:

k sociálnímu zabezpečení družstevních rolníků (t. 86).

13, 29. 3. 1962; 71.

 

PÚČIK Jozef, inž.

KSČ

219 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Jmenován ministrem chemického průmyslu.

2, 12. 7. 1960; 130.Přihlásit/registrovat se do ISP