SEDLÁČEK Svatopluk

KSČ

151 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

Řeč v rozpravě:

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (t. 40).

8, 27. 6. 1961; 121.

 

SINKULE Václav

KSČ

79 (Západočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

výb. zahraničního (ústní zpráva)

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích podepsaná za Československou socialistickou republiku ve Vídni dne 18. dubna 1961 (t. 116).

18, 6. 3. 1963; 71.

výb. zahraničního (ústní zpráva)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou podepsaná dne 14. ledna 1963 v Hanoji.

21, 25. 9. 1963; 41.

Řeč v rozpravě:

o drahách (t. 153).

24, 26. 2. 1964; 81.

 

SKÁLA Ivan

KSČ

2 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Předsedou kulturního výboru.

2, 12. 7. 1960; 126.

Zvolen členem předsednictva NS doplňovací volbou.

2, 12. 7. 1960; 126.

Řeč v rozpravě:

o návrhu ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky (t. 7).

2, 11. 7. 1960; 99.

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964 (t. 171).

23, 31. 1. 1964; 144.

 

SKLENÁŘ Josef

B

158 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

 

SKRAMUSKÝ Karel

B

90 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

 

SMÉKAL Zdeněk, inž.

KSČ

175 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

Zpravodajem:

výb. průmysl. (zpr. t. 83)

(o zřízení Státní komise pro průmysl a koordinaci vědy a techniky).

12, 23. 2. 1962; 143.

Řeč v rozpravě:

k výkladu předsedy Státní plánovací komise o stávající situaci v národním hospodářství a předpokladech pro sestavení ročního hospodářského plánu na rok 1962.

10, 30. 11. 1961; 147.

o rozpočtovém zákonu na rok 1963 (t. 117).

17, 24. 1. 1963; 63.

k státnímu závěrečnému účtu ČSSR za rok 1962 (t. 130).

20, 9. 7. 1963; 19.

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964 (t. 171).

23, 30. 1. 1964; 107.

 

SPÁČIL Tomáš

171 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem zemědělského výboru.

Řeč v rozpravě:

ke zprávě ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provádění usnesení ÚV KSČ o zemědělské výrobě a o zajištění jarních prací.

13, 29. 3. 1962; 38.

 

STAINER Bohuslav

KSČ

26 (Středočeský kraj)

Nastoupil po zemř. J. Vodičkovi.

Slib vykonal 8, 26. 6. 1961; 9.

Volba ověřena 8, 26. 6. 1961; 9.

Členem výboru průmyslového.

8, 27. 6. 1961; 140.

 

STRECHAJ Rudolf

KSS

290 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Jmenován místopředsedou vlády.

2, 12. 7. 1960; 129.

Zemřel 28. 7. 1962.

 

STROUHALOVÁ Františka

B

209 (Severomoravský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

 

SVOBODA Ludvík, gen. arm.

KSČ

177 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen do předsednictva Národního shromáždění jako člen.

1, 9. 7. 1960; 17.

 

SVOBODA Ludvík

B

23 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem průmyslového výboru.

 

SVOBODA Miroslav, inž.

L

46 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Zpravodajem:

výb. zemědělského

k vládnímu návrhu zákona o rozvoji rostlinné výroby (t. 148).

25, 25. 3. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

ke zprávě ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provádění usnesení ÚV KSČ o zemědělské výrobě a o zajištění jarních prací.

13, 29. 3. 1962; 29.

o organizaci řízení zemědělství (t. 120).

19, 12. 4. 1963; 42.

k vl. n. hospodářského zákoníku (t. 188).

26, 4. 6. 1964; 94.

 

SVRŠKOVÁ Jarmila

viz: Škorcová Jarmila

 

SWOBODA Josef

B

185 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

 

SÝKORA Erich, prom. lékař

L

108 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

Zpravodajem:

výb. zdrav. a úst. práv.

(o boji proti alkoholismu) (t. 105).

16, 19. 12. 1962; 51.

 

ŠAFAŘÍK Josef

ČS

109 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.
Členem kulturního výboru.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) (t. 22).

5, 15. 12. 1960; 52.

k vládnímu návrhu zákona o Československém rozhlase (t. 157).

23, 31. 1. 1964; 175.

 

ŠALGOVIČ František

KSS

240 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen jako člen předsednictva Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 17.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem zemědělského výboru.

Vzdal se funkce člena předsednictva Národního shromáždění.

15, 5. 7. 1962; 52.

 

ŠARINA Jozef

KSS

249 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 29.

Člen komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

Členem výboru průmyslového.

8, 27. 6. 1961; 140.

 

ŠEBÍK Ján

KSS

216 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem ústavně právního výboru.

Zvolen předsedou návrhové komise ke zprávě gen. prokurátora podle čl. 46 odst. 3 ústavy o stavu socialistické zákonnosti.

9, 19. 9. 1961; 129:

Zpravodajem:

dočas. výb. (zpr. t. 8)

(iniciativní návrh zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění).

2, 12. 7. 1960; 197.

ve funkci předsedy návrhové komise přednesl návrh usnesení ke zprávě generálního prokurátora podle čl. 46 odst. 3 ústavy o stavu socialistické zákonnosti.

9, 19. 9. 1961; 173.

o návrhu předsednictva Národního shromáždění na vydání ústavního zákona o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů (t. 140).

21, 25. 9. 1963; 39.

Řeč v rozpravě:

o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku (t. 47).

8, 26. 6. 1961; 18.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění (t. 3).

2, 12. 7. 1960; 197.

 

ŠEVČIK Samuel

KSS

220 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Členem komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

 

ŠEJNA Jan

KSČ

96 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Členem komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1960.

7, 17. 4. 1961; 71.

 

ŠIK František

B

168 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

ústavně právního výboru

k vládnímu návrhu zákona o evidenci nemovitostí (t. 155).

23, 31. 1. 1964; 159.

 

ŠÍMOVÁ Anna

KSČ

86 (Severočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

výb. úst. práv. (ústní zpráva)

(o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami).

9, 19. 9. 1961; 190.

 

ŠIMŮNEK Otakar, inž.

ministr-předseda Státní plánovací komise

KSČ

121 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Jmenován místopředsedou vlády a předsedou Státní plánovací komise.

2, 12. 7. 1960; 129.

 

ŠIROKÝ Viliam

KSČ

9 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Jmenován předsedou vlády.

2, 12. 7. 1960; 129.

 

ŠKODA Josef

L

58 (Jihočeský kraj).

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

 

ŠKODA Václav, JUDr.

KSČ

54 (Jihočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Zvolen předsedou ústavně právního výboru.

Řád práce k 50. narozeninám.

Zpravodajem:

předsednictva NS

(o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky (vl. n. t. 50).

P 15, 26. 6. 1961.

(o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů, 8-P).

P 17, 9. 8. 1961.

(o Vysoké škole - Institutu společenských věd při Ústředním výboru KSČ, 10-P).

P 17, 9. 8. 1961.

(o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky (vl. n. t. 50).

6, 26. 6. 1961: 10.

úst. práv. výbor, (zpr. 72)

(o trestním zákonu (vl. n. t. 65).

10, 29. 11. 1961; 9.

Doslov ke zprávě a rozpravě o trestním zákonu.

10, 29. 11. 1961; 65.

předsednictva NS

o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků (P-13).

P 27, 11. 4. 1962.

úst. práv. výb. (zpr. t. 93)

(o propůjčování vyznamenání).

15, 5. 7. 1962; 34.

ústavně právního výboru o organizaci soudů a o volbách soudců (t. 179).

24, 26. 2. 1964; 6.

Návrhy:

na změnu druhého odst. § 2 vl. n. zákona o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch (t. 24-P).

22, 5. 12. 1963; 132.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zák. o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch (t. 24-P).

22, 5. 12. 1963; 131.

o hospodaření s byty (t. 174).

24, 26. 2. 1964; 70.

o dani z motorových vozidel (t. 191).

26, 5. 6. 1964; 126.

Projevy:

Jakožto předseda komise Národního shromáždění pro volby soudců předkládá návrh komise.

11, 21. 12. 1961; 29.

Odpověď:

k návrhu presidenta republiky o propůjčování vyznamenání (t. 93).

15, 5. 7. 1962; 37.

o hospodaření s byty (t. 174).

24, 26. 2. 1964; 68.

o dani z motorových vozidel (t. 191).

26, 5. 6. 1964; 131.

 

ŠKORCOVÁ Jarmila

provd. SVRŠKOVÁ

B

118 (Východočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

 

ŠMEHLÍKOVÁ Ludmila

KSČ

179 (Severomoravský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem zemědělského výboru.

Členem komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

Zpravodajem:

výb. zeměděl., pro plán a rozp., úst. práv. (o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci, t. 109).

15, 19. 12. 1962; 38, 50.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) (t. 22).

5, 15. 12. 1960; 58.

o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (t. 86).

13, 29. 3. 1962; 56.

k vládnímu návrhu zákona o rozvoji rostlinné výroby (t. 148).

25, 25. 3. 1964; 58.

 

ŠORM František, akademik

KSČ

1 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal

Volba ověřena 15, 5. 7. 1962; 7.

Členem průmyslového výboru.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943, podepsaný v Moskvě dne 27. listopadu 1963. T. 160.

22, 4. 12. 1963; 32.

 

ŠPAČKOVÁ Anna

KSS

218 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

 

ŠPÁLOVSKÝ Dušan

ČSS

142 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 16, 19. 12. 1962; 14.

Volba ověřena 16, 19. 12. 1962; 11.

Členem zahraničního výboru.

16, 19. 12. 1962; 76.

Zpravodajem:

zahraničního výb.

Konzulární úmluva mezi ČSSR a Mongolskou lidovou republikou, podepsaná dne 8. listopadu 1963 v Praze. T. 176.

24, 26. 2. 1964; 99.

 

ŠPINDLER Matěj

KSČ

53 (Jihočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem kulturního výboru.

 

ŠŤASTNÁ Věra

KSČ

132 (Východočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

Zpravodajkou:

zdravotního a ústavně právního výboru (o zvýšení péče o těhotné ženy a matky (t. 183).

25, 25. 3. 1964; 4.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 12. 7. 1960 o programu vlády.

2, 12. 7. 1960; 182.

o rozpočtovém zákonu na rok 1962 (t. 78).

12, 22. 2. 1962; 89.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění, t. 3.

2, 12. 7. 1960; 197.

 

ŠTEFÁNIK František

SS

244 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Zvolen jako člen předsednictva Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 17.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

předsednictva k zák. opatření předs. NS (t. 74) o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů v předloženém znění.

P 23, 10. 1. 1962.

Řeč v rozpravě:

o návrhu ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky (t. 7).

2, 11. 7. 1960; 102.

o zprávě presidenta republiky, vedoucího čs. delegace, z jednání XV. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů.

3, 24. 10. 1960; 49.

o organizaci soudů (t. 43).

8, 26. 6. 1961; 46.

k výkladu ministra zahraničních věcí o mezinárodní situaci.

9, 18. 9. 1961; 78.

o rozpočtovém zákonu na rok 1963 (t. 117).

17, 25. 1. 1963; 118.

k vl. n. zák. o rodině. T. 146.

22, 4. 12. 1963; 62.

 

ŠTĚPÁNEK Josef

KSČ

124 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ Anna

B

97 (Severočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem zdravotního výboru.

 

ŠTROUGAL Lubomír, JUDr.

KSČ

62 (Jihočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Jmenován ministrem zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

2, 12. 7. 1960; 130.

 

ŠUBRT Jan

ČS

98 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

zprav. výb. pro plán a rozp. a úst. práv. (t. 166)

k vl. n. zák. o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu) t. 149.

22, 4. 12. 1963; 83.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 12. 7. 1960 o programu vlády.

2, 12. 7. 1960; 187.

o organizaci soudů (t. 43).

8, 26. 6. 1961; 41.

k vládnímu návrhu zákona o trestním řízení soudním (t. 66).

10, 29. 11. 1961; 45.

o rozpočtovém zákonu na rok 1962 (t. 78).

12, 22. 2. 1962; 96.

k vládnímu návrhu občanského zákoníku t. 156.

24, 26. 2. 1964; 49.

k vl. n. hospodářského zákoníku t. 188.

26, 4. 6. 1964; 90.

 

ŠULGANOVÁ Mária

KSS

246 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

 

ŠVEC Anton

KSS

234 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.Přihlásit/registrovat se do ISP