VACULÍK Martin

KSČ

138 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 23, 30. I. 1964; 10.

Volba ověřena 23, 30. I. 1964; 10.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

23, 30. 1. 1964; 196.

 

VALO Jozef

KSS

278 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Předsedou výboru pro plán a rozpočet.

Předsedou návrhové komise ke zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1960.

7, 17. 4. 1961; 33.

Projevy:

o doplňovací volbě člena předsednictva Národního shromáždění.

21, 25. 9. 1963; 45.

Zpravodajem:

výb. pro plán a rozp. zpr. t. 31

(Rozpočtový zákon na rok 1961)

6, 18. 1. 1961; 7.

ke zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1960.

7, 18. 4. 1961; 91.

výb. pro plán a rozpočet t. 78

(Rozpočtový zákon na rok 1962).

12, 22. 2. 1962; 5, 129.

k doplňovacím volbám člena předsednictva a členů výborů Národního shromáždění.

15, 5. 7. 1962; 52.

k doplňovacím volbám člena předsednictva a členů výborů Národního shromáždění.

16, 19. 12. 1962; 75.

k doplňovací volbě soudce z povolání vojenského soudu.

16, 19. 12. 1962; 76.

výb. pro plán a rozpočet, průmyslového a zemědělského zpr. t. 118.

(Rozpočtový zákon na rok 1963).

17, 24. 1. 1963; 32, 156.

k doplňovacím volbám členů výborů Národního shromáždění.

18, 6. III. 1963; 75.

k doplňovací volbě předsednictva NS a výborů Národního shromáždění.

20, 9. 7. 1963; 110.

výb. pro plán a rozpočet, t. 171.

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964.

23, 30. 1. 1964; 10.

Posmrtná vzpomínka:

posl. Ladislavu Waitovi.

14, 18. 5. 1962; 24.

 

VARMUŽA Vladimír

KSČ

147 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Zpravodajem:

výb. pro plán a rozpočet

k vládnímu návrhu zákona o vnitrozemské plavbě, t. 159.

23, 31. 1. 1964; 166.

 

VAVERKA Oldřich

KSČ

143 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem průmyslového výboru.

Členem komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (t. 21).

4, 16. 11. 1960; 62.

o rozpočtovém zákonu na rok 1963 (t. 117).

17, 24. 1. 1963; 84.

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964, t. 171.

23, 30. 1. 1964; 91.

 

VÁVRA Jaroslav

B

87 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění:

1, 9. 7. 1960; 29.

Členem výboru průmyslového.

8, 27. 6. 1961; 140.

 

VÁVRA Zdeněk

KSČ

163 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (t. 21).

4, 16. 11. 1960; 103.

o zprávě generálního prokurátora podle čl. 46 odst. 3 ústavy o stavu socialistické zákonnosti.

9, 19. 9. 1961; 129.

 

VESELÁ Růžena

KSČ

41 (Středočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

 

VÍTOVEC Karel

B

66 (Západočeský kraj)

Slib vykonal 1. 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem zemědělského výboru.

 

VLČEK Stanislav

KSČ

107 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. a výb. pro plán a rozpočet - zpr. tisk 68 (o domovní dani, t. 55).

10, 30. 11. 1961; 179.

 

VODIČKA Jan

KSČ

26 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem mandátového výboru.

Zemřel 9. března 1961; věnována posmrtná vzpomínka

7, 17. 4. 1961; 5.

Nástupcem se stal Stainer Bohuslav.

 

VODSLOŇ František

KSČ

167 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem kulturního výboru.

 

VOLÁK František

L

37 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem ústavně právního výboru.

 

VOLENÍK Oldřich

KSČ

od 2. 12. 1962

178 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 16, 19. 12. 1962; 14.

Volba ověřena 16, 19. 12. 1962; 11.

Členem průmyslového výboru.

16, 19. 12. 1962; 76.

 

VRANIAKOVÁ Mária

KSS

279 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Zvolena jako člen předsednictva Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 17.

Členem kulturního výboru.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) (t. 22).

5, 15. 12. 1960; 39.

 

VÝBOŠŤOKOVÁ Zuzana

KSS

259 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.Přihlásit/registrovat se do ISP