WAIT Ladislav

ČS

142 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem zahraničního výboru.

Zemřel 15. 5. 1962.

Zpravodajem:

výb. zahr. a úst. práv. (ústní zpráva) (Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou, podepsaná v Praze dne 17. května 1960.)

5, 15. 12. 1960; 70.

 

WOLKOVÁ Olga

B

202 (Severomoravský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem mandátového výboru.Přihlásit/registrovat se do ISP