ZAPLETALOVÁ Božena

KSČ

195 (Severomoravský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem mandátového výboru.

 

ZÁŘECKÝ Josef

KSČ

135 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

 

ZÁVĚTA Josef

L

189 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

zahr. výb. (ústní zpráva)

(Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou, podepsaná v Bukurešti dne 21. května 1960).

4, 17. 11. 1960; 183.

zahr. výb. (úst. zpr.)

(Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 98 o provádění zásad práva na organizaci a na kolektivní vyjednávání, přijatá Generální konferencí Mezinárodní organizace práce dne 1. července 1949 v Ženevě. T. 128.

20, 9. 7. 1963; 105.

(výb. zahraničního)

Smlouva o obchodu a plavbě mezi ČSSR a Rumunskou lidovou republikou, podepsaná v Bukurešti dne 16. prosince 1963. T. 186.

26, 5. 6. 1964; 154.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 12. 7. 1960 o programu vlády.

2, 12. 7. 1960; 173.

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (t. 40).

8, 27. 6. 1961; 104.

 

ZÁVODSKÁ Františka

B

241 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

 

ZEDNÍK Josef

L

162 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem ústavně právního výboru.

Členem předsednictva NS zvolen doplňovací volbou.

2, 12. 7. 1960; 126.

Zpravodajem:

zprav. úst. práv. výboru

o vl. n. zák. jímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb. (t. 135).

20, 9. 7. 1963; 90.

zprav. výb. zdravotního a úst. právního k vl. n. zákona o rodině. T. 146.

22, 4. 12. 1963; 37.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1961 (t. 30).

6, 18. 1. 1961; 59.

o zprávě generálního prokurátora podle čl. 46 odst. 3 ústavy o stavu socialistické zákonnosti.

9, 19. 9. 1961; 155.

o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci (t. 109).

16, 19. 12. 1962; 44.

o organizaci soudů a o volbách soudců. T. 179.

24, 26. 2. 1964; 10.

 

ZELMAN Michal

KSS

223 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Zpravodajem:

úst. práv. a zeměděl. výb. zpr. t. 94

(o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav).

15, 5. 7. 1962; 44.

 

ZEMÁNEK Vojtěch

B

213 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

 

ZIMA Josef

B

125 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

výb. zahraničního a úst. práv., zpr. t. 90

(Smlouva mezi ČSSR a Rakouskou republikou).

15, 5. 7. 1962; 47.

Řeč v rozpravě:

o návrhu ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky (t. 7).

2, 11. 7. 1960; 75.

 

ZÍMA Rudolf

KSČ

99 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

Řeč v rozpravě:

o drahách. T. 153.

24, 26. 2. 1964; 79.

 

ZMRZLÍK Josef

KSČ

190 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem mandátového výboru.

 

ZUPKA František

KSČ

228 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

zpr. výb. zdrav. a úst. práv. t. 40.

(o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci).

8, 27. 6. 1961; 82.

Řeč v rozpravě:

o návrhu ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky (t. 7).

2, 11. 7. 1960; 51.

 

ZVÁRA Josef

KSČ

122 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

Členem komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

Zvolen předsedou komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

8, 27. 6. 1961; 140.

Zpravodajem:

výb. kulturního

k vládnímu návrhu zákona o Československém rozhlase (t. 157).

23, 31. 1. 1964; 171.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) (t. 22).

5, 15. 12. 1960; 27.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1960.

7, 17. 4. 1961; 83.

 

ŽAMPA Jaroslav

B

12 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem průmyslového výboru.

 

ŽIAK Andrej

SO

277 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Předsedou zdravotního výboru.

2, 12. 7. 1960; 126.

Členem předsednictva NS zvolen doplňovací volbou.

2, 12. 7. 1960; 126.

Zpravodajem:

(výb. úst. práv. a zdrav.)

o sociálním zabezpečení (t. 193).

26, 4. 6. 1964; 24.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (t. 21).

4, 17. 11. 1960; 124.

k výkladu ministra zahraničních věcí o mezinárodní situaci.

9, 18. 9. 1961; 69.

o boji proti alkoholismu (t. 105).

16, 19. 12. 1962; 58.

o rozpočtovém zákonu na rok 1963 (t. 117).

17, 25. 1. 1963; 132.

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964. (t. 171).

23, 31. 1. 1964; 137.

o dani z motorových vozidel (t. 191).

26, 5. 6. 1964; 129.

Dotazy:

o drahách. t. 153.

24, 26. 2. 1964; 85.

 

ŽILINSKÝ Pavol

KSS

221 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Řeč v rozpravě:

ke zprávě ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provádění usnesení ÚV KSČ o zemědělské výrobě a o zajištění jarních prací.

13, 29. 3. 1962; 33.

o změně a doplnění zákona o zemědělské dani, (t. 110).

16, 19. 12. 1962; 33.Přihlásit/registrovat se do ISP