PRESIDENT REPUBLIKY

 

NOVOTNÝ Antonín

president republiky

Zvolen a vykonal slib na ústavu v 22. schůzi Národního shromáždění (NS II) ve Vladislavském sále na Hradě pražském dne 19. listopadu 1957.

 

Projevy:

o návrhu ústavy Československé republiky

1, 9. 7. 1960; 19.

zpráva jako vedoucího Československé delegace z jednání XV. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů

3, 24. 10. 1960; 4.Přihlásit/registrovat se do ISP