VI. Vláda

Jmenována dne 12. XII. 1954. Podala demisi 8. 7. 1960.

 

ŠIROKÝ Viliam,

předseda vlády.

BAKULA Michal,

ministr státní kontroly,

ministr zemědělství a lesního hospodářství.

BARÁK Rudolf,

náměstek předsedy vlády.

BARTUŠKA Jan JUDr.,

ministr spravedlnosti.

BERAN Oldřich,

ministr státní kontroly,

ministr-předseda Státního výboru (pro výstavbu),

ministr stavebnictví.

BRABEC Ladislav,

ministr státního obchodu.

BUKAL Jan,

ministr těžkého strojírenství.

ČEPIČKA Alexej, JUDr. gen. arm.,

první náměstek předsedy vlády

a ministr národní obrany.

ČERNÝ Václav, inž.,

ministr hutního průmyslu a rudných dolů.

DAVID Václav,

ministr zahraničních věcí.

DOLANSKÝ Jaromír, JUDr.,

první náměstek předsedy vlády.

ĎURIŠ Július,

ministr financí.

DVOŘÁK Richard,

ministr zahraničního obchodu.

JANKOVCOVÁ Ludmila, inž.,

náměstkyně předsedy vlády.

JONÁŠ Josef,

ministr paliv a energetiky.

KAHUDA František, dr.,

ministr školství,

ministr školství a kultury.

KOPECKÝ Václav,

náměstek předsedy vlády.

KRAJČÍR František,

ministr vnitřního obchodu,

ministr zahraničního obchodu.

KROSNÁŘ Josef,

ministr lesů a dřevařského průmyslu,

ministr státní kontroly.

KRUTINA Vratislav,

ministr zemědělství.

KYSELÝ Jozef, JUDr.,

ministr místního hospodářství,

ministr-předseda Vládního výboru pro zvelebení zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

LOMSKÝ Bohumír,

ministr národní obrany.

MACHAČOVÁ-DOSTÁLOVÁ Božena,

ministryně výkupu.

MÁLEK Alois,

ministr lehkého průmyslu.

MAURER Július,

ministr bez oboru.

NEJEDLÝ Zdeněk, akademik,

ministr bez oboru.

NEUMAN Alois, JUDr.,

ministr spojů.

NOSEK Václav,

ministr pracovních sil.

OUZKÝ Václav,

ministr přesného strojírenství,

ministr-předseda Státního výboru pro rozvoj techniky.

PLOJHAR Josef, ThDr. h. c.,

ministr zdravotnictví.

POLÁČEK Karel,

ministr strojírenství,

náměstek předsedy vlády,

ministr všeobecného strojírenství.

POSPÍŠIL Antonín,

ministr dopravy,

ministr energetiky,

ministr energetiky a vodního hospodářství.

PÚČIK Jozef, inž.,

ministr chemického průmyslu.

REITMAJER Josef,

ministr hutního průmyslu a rudných dolů,

ministr těžkého strojírenství.

SMIDA Marek,

ministr zemědělství,

ministr státních statků.

ŠIMŮNEK Otakar, inž.,

ministr-předseda Státního úřadu plánovacího

náměstek předsedy vlády,

předseda Státní plánovací komise.

ŠKODA Václav, JUDr.,

náměstek předsedy vlády,

ministr spravedlnosti.

ŠLECHTA Emanuel, inž., dr.,

ministr stavebnictví,

ministr-předseda Státního výboru pro výstavbu.

ŠTOLL Ladislav,

ministr kultury.

ŠTROUGAL Lubomír,

ministr zemědělství a lesního hospodářství,

TESLA Josef,

ministr pracovních sil,

ministr bez oboru.

UHER Jindřich,

ministr potravinářského průmyslu,

ministr potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků.

VLASÁK František, dr.,

ministr energetiky,

ministr dopravy.

ZATLOUKAL Emil,

ministr automobilového průmyslu a zemědělských strojů.

 

VII. VLÁDA

Jmenována dne 11. července 1960. 2, 12. 7. 1960; 129.

Odvolána dne 20. září 1963. 21, 25. 9. 1963; 3.

Změny ve vládě.

8, 26. 6. 1961; 7.

12, 22. 2. 1962; 52.

13, 29. 3. 1962; 4.

17, 24. 1. 1963; 3.

21, 25. 9. 1963; 3.

 

PŘEDSEDA VLÁDY

ŠIROKÝ Viliam

Jmenován předsedou vlády 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 129.

Odvolán z funkce předsedy vlády 20. 9. 1963. 21, 25. 9. 1963; 3.

Prohlášení:

o programu vlády 2, 12. 7. 1960; 131.

vysloven souhlas 2, 12. 7. 1960; 197.

 

BARÁK Rudolf,

místopředseda vlády a ministr vnitra.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 129.

Členem Dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy Československé republiky.

Zproštěn funkce ministra vnitra 23. 6. 1961. 8, 26. 6. 1961; 6.

Odvolán z funkce místopředsedy vlády 9. 2. 1962. 12, 22. 2. 1962; 52.

Odvolán z funkce poslance a dán souhlas k trestnímu stíhání 12, 23. 2. 1962; 155, 156.

Odpověď:

k stávající situaci v národním hospodářství a předpokladech pro sestavení ročního hospodářského plánu na rok 1962.

10, 30. 11. 1961; 126.

 

BERAN Oldřich,

ministr výstavby.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 130.

Odvolán z funkce ministra 9. 2. 1962. 12, 22. 2. 1962; 52.

Zvolen členem předsednictva NS a místopředsedou NS 15, 5. 7. 1962; 52.

 

BIĽAK Vasil,

ministr.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 129.

Členem Dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy Československé republiky.

Odvolán z funkce ministra 5. 1. 1963. 17, 24. 1. 1963; 3.

Projev:

o zákonu o soustavě výchovy a vzdělání (školský zákon) (t. 22).

5, 15, 12. 1960; 64.

 

BRABEC Ladislav,

ministr vnitřního obchodu.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 130.

Odvolán z funkce ministra 23. 6. 1961. 8, 26. 6. 1961; 6.

 

ČERNÍK Oldřich,

ministr paliv a energetiky.

Odvolán z funkce ministra paliv a energetiky a jmenován ministrem paliv 5. 1. 1963.

17, 24. 1. 1963; 3.

Odvolán z funkce ministra paliv a jmenován místopředsedou vlády a předsedou Státní plánovací komise 20. 9. 1963.

21, 25. 9. 1963; 3.

 

DAVID Václav,

ministr zahraničních věcí.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 129.

Odpověď:

k rozpočtovému zákonu na r. 1962. T. 78.

12, 23. 2. 1962; 111.

Projevy:

o mezinárodní situaci

9, 18. 9. 1961; 21.

výklad k zahraničně politickým otázkám

18, 6. 3. 1963; 32.

 

DOLANSKÝ Jaromír, dr.,

místopředseda vlády.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 129.

Členem Dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy Československé republiky.

Odvolán z funkce místopředsedy vlády a z funkce předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky 20. 9. 1963.

21, 25. 9. 1963; 3.

 

ĎURIŠ Július,

ministr financí.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 129.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSR.

Odvolán z funkce ministra 20. 9. 1963. 21, 25. 9. 1963; 3.

Projevy:

o rozpočtovém zákonu na r. 1961 (t. 30),

6, 18. 1. 1961; 15.

o rozpočtovém zákonu na r. 1962 (t. 78)

12, 22. 2. 1962; 16.

o rozpočtovém zákonu na r. 1963 (t. 117)

17, 24. 1. 1963; 43.

Odpověď:

k stávající situaci v národním hospodářství a předpokladech pro sestavení ročního hosp. plánu na r. 1962.

10, 20. 11. 1961; 142.

k vl. n. zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodaření s byty (t. 62).

10, 30. 11. 1961; 173.

k organizaci řízení zemědělství (t. 120).

19, 12. 4. 1963; 51.

 

HAMOUZ František,

ministr zahraničního obchodu.

Jmenován 5. 1. 1963. 17, 24. 1. 1963; 3.

 

INDRA Alois,

ministr-předseda Státní plánovací komise.

11. 7. 1962 (nesděleno).

Odvolán z funkce předsedy Státní plánovací komise a jmenován ministrem dopravy. 20. 9. 1963.

21, 25. 9. 1963; 3.

Výklad:

o plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR na r. 1963.

17, 24. 1. 1963; 6.

 

JANKOVCOVÁ Ludmila, inž.,

místopředsedkyně vlády.

Znovu jmenována 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 129.

Členkou Dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy Československé republiky.

Odvolána z funkce 20. 9. 1963. 21, 25. 9. 1963; 3.

 

KAHUDA František, dr.,

ministr školství a kultury.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 130.

Odvolán z funkce ministra 20. 9. 1963. 21, 25. 9. 1963; 3.

Projev:

o zákonu o soustavě výchovy a vzdělání (školský zákon) (t. 22).

5, 15. 12. 1960; 15.

 

KOPECKÝ Václav,

místopředseda vlády.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 129.

Členem Dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy Československé republiky.

Zemřel 5. 8. 1961. 9, 18. 9. 1961; 7.

 

KORČÁK Josef,

ministr výstavby.

Jmenován 9. 2. 1962. 12, 22. 2. 1962; 52.

Odvolán z funkce ministra výstavby a pověřen vedením Ústřední správy energetiky 5. 1. 1963.

17, 24. 1. 1963; 3.

 

KRAJČÍR František,

ministr zahraničního obchodu.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 129.

Zproštěn funkce ministra zahraničního obchodu a jmenován místopředsedou vlády 5. 1. 1963.

17, 24. 1. 1963; 3.

Odpověď:

na dotaz posl. Borůvky o Státní plánovací komisi.

20, 9. 7. 1963; 33.

 

KREJČÍ Josef, inž.,

ministr hutního průmyslu a rudných dolů.

Jmenován 10. 3. 1962. 13, 29. 3. 1962; 4.

 

KROSNÁŘ Josef,

ministr státní kontroly.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 17. 1960; 129.

Pověřen funkcí ministra potravinářského průmyslu 23. 6. 1961.

8, 26. 6. 1961; 6.

Odvolán z funkce ministra 20. 9. 1963. 21, 25. 9. 1963; 3.

 

KRUTINA Vratislav

ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

Jmenován 23. 6. 1961. 8, 26. 6. 1961; 6.

Členem Dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy Československé republiky.

Odvolán z funkce ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství a jmenován ministrem potravinářského průmyslu 20. 9. 1963.

21, 25. 9. 1963; 3.

Projevy:

o provádění usnesení ÚV KSČ o zemědělské výrobě a o zajištění jarních prací.

13, 29. 3. 1962; 5.

o organizaci řízení zemědělství. T. 120.

19, 12. 4. 1963; 10.

Řeč v rozpravě:

o veterinární péči (t. 42).

8, 26. 6. 1961; 60.

Odpověď:

k rozpočtovému zákonu na rok 1962. T. 78.

12, 23. 2. 1962; 123.

o provádění usnesení ÚV KSČ o zemědělské výrobě a o zajištění jarních prací.

13, 29. 3. 1962; 43.

k nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav. T. 94.

15, 5. 7. 1962; 46.

k organizaci řízení zemědělství. T. 120.

19, 12. 4. 1963; 51.

 

LOMSKÝ Bohumír, gen arm.,

ministr národní obrany.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 130.

Projev:

k vlád. návrhu zákona o obraně ČSSR. T. 34.

7, 18. 4. 1961; 105.

 

MACHAČOVÁ-DOSTÁLOVÁ Božena,

ministryně spotřebního průmyslu.

Znovu jmenována 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 130.

 

MAJLING Pavol,

ministr.

Pověřen řízením Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky 27. 6. 1961 (nesděleno).

Členem Dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy Československé republiky.

Projev:

o návrhu ústav. zákona Ústava Československé socialistické republiky (t. 7)

2, 11. 7. 1960; 62.

o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci (t. 119).

18, 6. 3. 1963; 14.

 

NEJEDLÝ Zdeněk, akademik,

ministr.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 130.

Členem Dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy Československé republiky.

Zemřel 9. 3. 1962. 13, 29. 3. 1962; 3.

Projev:

úvodní projev při řízení ustavující schůze na Pražském hradě.

1, 9. 7. 1960; 4.

 

NEUMAN Alois, dr.,

ministr spravedlnosti.

Členem Dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy Československé republiky.

Řeč v rozpravě:

o návrhu ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky (t. 7).

2, 11. 7. 1960; 82.

o zprávě presidenta republiky jako vedoucího čs. delegace na XV. zasedání Valného shromáždění OSN.

3, 24. 10. 1960; 38.

o vládním návrhu zákona,

o místních lidových soudech (t. 36)

7, 18. 4. 1961; 137,

o organizaci soudů (t. 43).

8, 26. 6. 1961; 34.

o trestním řízení soudním (t. 66).

10, 29. 11. 1962; 26,

o vl. návrhu zákona o advokacii (t. 124).

20, 9. 7. 1963; 82.

Odpověď:

o trestním řízení soudním (t. 66).

10, 29. 11. 1961; 37.

 

PEŠL Josef,

ministr těžkého strojírenství.

Jmenován 6. 1. 1963. 17, 24. 1. 1963; 3.

 

PILLER Jan,

místopředseda vlády.

Jmenován 9. 2. 1962. 12, 22. 2. 1962; 52.

Jmenován předsedou Státní komise pro investiční výstavbu 20. 9. 1963.

21, 25. 9. 1963; 3.

 

PLOJHAR Josef, dr. h. c.,

ministr zdravotnictví.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 130.

Členem Dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy Československé republiky.

Řeč v rozpravě:

o návrhu ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky (t. 7).

2, 11. 7. 1960; 70.

o zprávě presidenta republiky jako vedoucího čs. delegace na XV. zasedání Valného shromáždění OSN.

3, 24. 10. 1960; 42.

 

POLÁČEK Karel,

ministr všeobecného strojírenství.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 130.

Odpověď:

k rozpočtovému zákonu na r. 1962 (t. 78).

12, 22. 2. 1962; 106.

 

PÚČIK Jozef, inž.,

ministr chemického průmyslu.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 130.

 

REITMAJER Josef,

ministr těžkého strojírenství.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 130.

Odvolán z funkce ministra 5. 1. 1963. 17, 24. 1. 1963; 3.

Odpověď:

k stávající situaci v národním hospodářství a předpokladech při sestavování ročního hosp. plánu na r. 1962.

10, 30. 11. 1961; 149.

k rozpočtovému zákonu na r. 1962 (t. 78).

12, 23. 2. 1962; 127.

 

STRECHAJ Rudolf,

místopředseda vlády.

Zemřel 28. 7. 1962. 16, 19. 12. 1962; 4.

 

ŠMOK Miroslav, inž.,

ministr hutního průmyslu a rudných dolů.

Odvolán z funkce ministra 10. 3. 1962. 13, 29. 3. 1962; 4.

Odpověď:

k stávající situaci v národním hospodářství a předpokladech pro sestavení ročního hosp. plánu na r. 1962.

10, 30. 11. 1961; 151.

 

ŠIMŮNEK Otakar, inž.,

místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 129.

Odvolán z funkce předsedy Státní plánovací komise 11. 7. 1962 (nesděleno).

Výklad:

k vl. n. zákona o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (t. 21).

4, 16. 11. 1960; 20.

ke zprávě vlády o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v r. 1960.

7, 17. 4. 1961; 8.

o stávající situaci v národním hospodářství a předpokladech pro sestavení ročního hosp. plánu na r. 1962.

10, 30. 11. 1961; 81.

 

ŠTROUGAL Lubomír,

ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 130.

Zproštěn funkce ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství a pověřen funkcí ministra vnitra 23. 6. 1961.

8, 26. 1961; 6.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (t. 21).

4, 16. 11. 1960; 81.

 

TAKÁČ Samuel, inž.,

ministr výstavby.

Jmenován 5. 1. 1963. 17, 24. 1. 1963; 3.

 

UHER Jindřich,

ministr potravinářského průmyslu.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 130.

Zproštěn funkce ministra potravinářského průmyslu a jmenován ministrem vnitřního obchodu 23. 6. 1961.

8, 26. 6. 1961; 6.

 

VLASÁK František, dr.,

ministr dopravy a spojů.

Znovu jmenován 11. 7. 1960. 2, 12. 7. 1960; 130.

Odvolán z funkce ministra (a jmenován předsedou Stát. úřadu sociálního zabezpečení) 5. 1. 1963.

17, 24. 1. 1963; 3.

Jmenován ministrem-předsedou Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky 20. 9. 1963.

21, 25. 9. 1963; 3.

Odpověď:

k stávající situaci v národním hospodářství a předpokladech pro sestavení ročního hosp. plánu na r. 1962.

10, 30. 11. 1961; 140.

 

VLNA Stanislav,

ministr.

Odvolán z funkce ministra 11. 7. 1962 (nesděleno).

 

VOKÁČ František,

ministr dopravy.

Jmenován 5. 1. 1963. 17, 24. 1. 1963; 3.

Odvolán z funkce ministra 20. 9. 1963. 21, 25. 9. 1963; 3.

Odpověď:

na dotaz posl. Borůvky o Státní plánovací komisi.

20, 9. 7. 1963; 32.

 

VIII. VLÁDA

Jmenována dne 20. září 1963. 21, 25. 9. 1963; 3.

 

PŘEDSEDA VLÁDY

LENÁRT Jozef

Jmenován předsedou vlády 20. 9. 1963. 21, 25. 9. 1963; 3.

Prohlášení:

O programu vlády 21, 25. 9. 1963; 5.

Vysloven souhlas 21, 25. 9. 1963; 19.

Odpověď:

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964. T. 171.

23, 31. 1. 1964; 155.

Řeč v rozpravě:

o k novému složení vlády 21, 25. 9. 1963; 5.

 

BURIAN Jiří, inž.,

ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

Jmenován 20. 9. 1963. 21, 25. 9. 1963; 3.

 

CÍSAŘ Čestmír, dr.,

ministr školství a kultury.

Jmenován 20. 9. 1963. 21, 25. 9. 1963; 3.

 

ČERNÍK Oldřich,

(ministrem od 11. 7. 1960).

místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise.

Jmenován 20. 9. 1963. 21, 25. 9. 1963; 3.

Odpověď:

k vl. n. zák., kterým se mění zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků. T. 184.

25, 25. 3. 1964; 28.

Projev:

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964. T. 171.

23, 30. 1. 1964; 18.

 

DAVID Václav,

ministr zahraničních věcí.

Projev:

k mezinárodním smlouvám (t. 196, 189, 190. 186),

26, 5. 6. 1964; 134.

k vl. n. Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943, podepsaný v Moskvě dne 27. listopadu 1963. T. 160.

22, 4. 12. 1963; 13.

 

DVOŘÁK Richard,

ministr financí.

Jmenován 20. 9. 1963. 21, 25. 9. 1963; 3.

Projev:

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a stát. rozpočtu na r. 1964 (t. 171).

23, 30. 1. 1964; 18.

o dani z motorových vozidel (t. 191).

26, 5. 6. 1964; 123.

Odpověď:

o hospodaření s byty (t. 174).

24, 26. 2. 1963; 70.

o dani z motorových vozidel (t. 191).

26, 5. 6. 1964; 129.

 

HAMOUZ František,

ministr zahraničního obchodu.

Od 5. 1. 1963.

 

CHUDÍK Michal,

předseda SNR, ministr.

Jmenován 20. 9. 1963. 21, 25. 9. 1963; 3.

Projev:

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a stát. rozpočtu na r. 1964 (t. 171).

23, 30. 1. 1964; 60.

 

INDRA Alois,

ministr dopravy.

Jmenován 20. 9. 1963. 21, 25. 9. 1963; 3.

Odpověď:

o drahách (t. 153).

24, 26. 2. 1964; 86.

 

KORČÁK Josef,

ministr.

Pověřen vedením Ústřední správy energetiky (od 5. 1. 1963).

 

KRAHULEC Vincent,

předseda Slovenské plánovací komise.

Jmenován ministrem 20. 9. 1963. 21, 25. 9. 1963; 3.

 

KRAJČÍR František,

místopředseda vlády

(od 5. 1. 1963).

 

KREJČÍ Josef, inž.,

ministr hutního průmyslu a rudných dolů.

Jmenován 10. 3. 1962.

 

KRUTINA Vratislav,

ministr potravinářského průmyslu.

Jmenován 20. 9. 1963. 21, 25. 9. 1963; 3.

 

LOMSKÝ Bohumír,

ministr národní obrany.

Jmenován 25. 4. 1956.

 

MACHAČOVÁ-DOSTÁLOVÁ Božena,

ministryně spotřebního průmyslu

od 16. 6. 1956.

Odpověď:

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků. (t. 184).

25, 25. 3. 1964; 24.

k vlád. n. zák. o rozvoji rostlinné výroby. (t. 148).

25, 25. 3. 1964; 86.

 

MAJLING Pavol,

ministr-předseda Ústřední komise lidové kontroly a statistiky

od 27. 6. 1961.

 

NEUMAN Alois, dr.,

ministr spravedlnosti

od 11. 7. 1960.

Projev:

k vl. n. zákona o rodině (t. 146).

22, 4. 12. 1963; 49.

k návrhu občanského zákoníku (t. 156).

24, 26. 2. 1964; 23.

k vl. návrhu hospodářského zákoníku (t. 188).

26, 4. 6. 1964; 59.

 

Odvárka Josef,

ministr paliv.

Jmenován 20. 9. 1963. 21, 25. 9. 1963; 3.

 

PEŠL Josef,

ministr těžkého strojírenství

od 5. 1. 1963.

 

PILLER Jan,

místopředseda vlády

od. 9. 2. 1962.

Jmenován předsedou Státní komise pro investiční výstavbu 20. 9. 1963.

21, 25. 9. 1963; 3.

 

PLOJHAR Josef, dr. h. c.,

ministr zdravotnictví

od 25. 2. 1948.

 

POLÁČEK Karel,

ministr všeobecného strojírenství

od 15. 10. 1958.

 

PÚČIK Jozef, inž.,

ministr chemického průmyslu

od 22. 6. 1954.

 

ŠIMŮNEK Otakar, inž.,

místopředseda vlády

od 6. 3. 1959.

 

ŠTROUGAL Lubomír,

ministr vnitra

od 23. 6. 1961.

 

TAKÁČ Samuel, inž.,

ministr stavebnictví

od 5. 1. 1963.

 

UHER Jindřich,

ministr vnitřního obchodu

od 23. 6. 1961.

 

VLASÁK František, dr.,

ministr-předseda Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky.

Jmenován 20. 9. 1963. 21, 25. 9. 1963; 3.Přihlásit/registrovat se do ISP