DOČASNÝ VÝBOR

pro projednání návrhu ústavy Československé republiky

60 členů

Zvolen: 1, 9. 7. 1960

Ustaven 9. 7. 1960

V předsednictvu byli:

Předseda: Bacílek Karol

Zapisovatel: Dubček Alexander

Členy výboru byli:

KSČ:

Barák Rudolf, Bartoš Václav, Bartuška Jan, dr., Čermák Josef, Dobiáš Václav, Dohnalová Zdena, Dolanský Jaromír, dr., Ďuriš Julius, Fierlinger Zdeněk, Hejlová Marie, Hendrych Jiří, Hlína Jan, Homola Oleg, Hron Pavel, Hruška Čeněk, Jankovcová Ludmila, inž., Kleňhová-Besserová Ladislava, Kopecký Václav, Koucký Vladimír, Krutina Vratislav, Kutiš František, Leflerová Helena, Málek Ivan, akad., Miska Jaroslav, Nejedlý Zdeněk, akad., Němec Josef, Nepomucký Josef, Petružela Karel, Rajtora Jaromír, Spáčil Tomáš.

KSS:

Árvay Jozef, Bilak Vasil, David Pavol, Chlebec Emil, Lenárt Jozef, Lörincz Július, Majling Pavol.

L:

Berák Jaromír, dr., Plojhar Josef, dr. h. c., Pospíšil Antonín.

ČS:

Fiala Antonín, Kučera Bohumil, dr., Neuman Alois, dr.

SSO:

Kyselý Jozef, dr.

Výbor konal 1 schůzi.

Podal tyto zprávy čís. tisku:

7, 9

 

DOČASNÝ VÝBOR

pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění

24 členů

Zvolen: 1, 9. 7. 1960

Ustaven: 9. 7. 1960

V předsednictvu byli:

Předseda: Krček Antonín

Zapisovatel: Zedník Josef

Členy výboru byli:

KSČ:

Borůvka Josef, Bubník František, Goppoldová Miluše, inž., Hodinová-Spurná Anežka, Kozelka Bedřich, Mandovec Václav, Pečená Jana, Sinkule Václav, Šmehlíková Ludmila, Vaverka Oldřich.

KSS:

Kodaj Samuel, plk., Šalgovič František, Šebík Ján.

L:

Kouba Jan, Volák František.

ČS:

Chajda Vojtěch, Mátl Jan, Šafařík Josef.

SSO:

Žiak Andrej.

SS:

Tomášik Ferdinand.

B:

Huml Josef, Štěpánková Anna.

Konal 1 schůzi

Podal tyto zprávy čís. tisku:

8

 

VÝBOR MANDÁTOVÝ

14 členů

Zvolen: 1, 9. 7. 1960

Ustaven: 9. 7. 1960

Doplňovací volba: 27. 6. 1961

V předsednictvu byli:

Předseda: Harus Jan

Místopředseda: Gemrot Josef

Ověřovatel: Tondl Jan

Členy výboru byli:

KSČ:

Juran Josef, Pecha František, Němec Josef, Vodička Jan, Zapletalová Božena, Zmrzlík Josef.

KSS:

Cvik Rudolf, Čekanová Žofia.

ČS:

Dohnal Lubomír.

SSO:

Mjartan Jozef.

B:

Bukó Ernest, Wolková Olga.

Výbor konal 3 schůze

 

VÝBOR KULTURNÍ

34 členů, po doplňovacích volbách 36 členů

Zvolen: 2, 11. 7. 1960

Ustaven: 12. 9. 1960

Doplňovací volba: 30. 1. 1961, 31. 1. 1964

V předsednictvu byli:

Předseda: Skála Ivan

Místopředseda: Dobiáš Václav

Ověřovatel: Vraniaková Mária

Členy výboru byli:

KSČ:

Bernášková Alena, Čáp Josef, Dědek Václav, Gros Alois, pplk., Homola Oleg, Houser Vladimír, Kernerová Svatoslava, Kobosilová Anna, Kubišová Bohumila, Latner Jan, Nováková Marie, Poledňák Alois, Špindler Matěj, Turečková Jiřina, Veselá Růžena, Vodsloň František, Zvára Josef.

KSS:

Bračok Štefan, Durcová (provdaná Heřmanová) Mária, Jahodníková Elena, Korán Ondrej, Lapárová Magdaléna, Lörincz Július, Špačková Anna, Výboštoková Zuzana.

L:

Coufal Alois.

ČS:

Šafařík Josef.

B:

Kraková Mária, Luptáková Anna, Machálek Rudolf, Paťková Anna, Pečená Jana, Škorcová (provd. Svršková) Jarmila.

Výbor konal 36 schůzí

[Z toho společných s výborem zahraničním 2.]

Podal tyto zprávy čís. tisku:

26, 29, 133, 173, 182,

ústní zprávy 2

 

VÝBOR PRO PLÁN A ROZPOČET

35 členů, po změně a doplňovacích volbách 37 členů

Zvolen: 2, 12. 7. 1960

Ustaven: 8. 9. 1960

Doplňovací volby a změny: 30. 11. 1961, 9. 7. 1963, 31. 1. 1964

V předsednictvu byli:

Předseda: Valo Jozef.

Místopředseda: Čermák Josef

Ověřovatelka: Goppoldová Miluše, inž.

Členy výboru byli:

KSČ:

Bartoš Václav, Bilková Jarmila, Faktorová Aloisie, Katolický Josef, Kejda František, Kratochvílová Marie, Lyčka Václav, Mikulášek Stanislav, Miska Jaroslav, Moravec František, Navrátil Antonín, Novák Jaroslav, Pavlovský Oldřich, Pepich Egyd, Štěpánek Josef, Tymeš František, Vaculík Martin, Varmuža Vladimír, Vlček Stanislav.

KSS:

Bacílek Karol, Bollo Alexander, David Pavol, Mockovčiak Ján, Osúch Jozef, Švec Anton.

L:

Berák Jaromír, dr.

ČS:

Kakos František, Kulička Josef, Lajčiak Vladimír, inž.

SS:

Tomášik Ferdinand.

B:

Bánes Alexander, Hasnedl Jaroslav, Huml Josef, Strouhalová Františka, Zemánek Vojtěch.

Výbor konal 57 schůzí

[Z toho společných s výborem průmyslovým 2, zahraničním 3, ústavně právním 1, zemědělským 1.]

Podal tyto zprávy čís. tisku:

20, 26, 68, 108, 109, 110, 118, 162, 163, 166, 180,

ústní zprávy 16

 

VÝBOR PRŮMYSLOVÝ

40 členů, po doplňovacích volbách a změnách 51 členů

Zvoleni: 2, 12. 7. 1960

Ustaven: 9. 9. 1960

Doplňovací volby a změny:

27. 6. 1961, 30. 11. 1961, 5. 7. 1962, 19. 12. 1962, 6. 3. 1963, 9. 7. 1963

V předsednictvu byli:

Předseda: Bichler Antonín, inž.

Místopředseda: Litvaj Vladimír, inž.

Ověřovatel: Zářecký Josef

Členy výboru byli:

KSČ:

Benko Pavel, Černý Josef, Dočkalová Anežka, Doupovec Karel, Dudač František, Flieger Jiří, inž., Havlíček Jaroslav, Hnyk Pavel, Imramovský Gustav, Kaplan Gustav, inž., Kavalský Jaroslav, Köhler Bruno, Kolder Drahomír, Kovářová Helena, Majerová Žofie, Měhýž Richard, Pašek Václav, Rajtora Jaromír, Reitmajer Josef, Smékal Zdeněk, inž., Stainer Bohuslav, Svoboda Ludvík (23), Šorm František, akad., Vaverka Oldřich, Voleník Oldřich, Zíma Rudolf.

KSS:

Bielik Štefan, Cyprich Michal, Gabriška Jozef, Glitta Štefan, Hollý Stanislav, Chotár Michal, Kríž Jozef, Kuropka Štefan, Šarina Jozef.

L:

Jiránek Václav.

ČS:

Fišarová Marie, Janda Antonín, Klas Karel.

B:

Blahák Jan, Géciová Barbora, Kotrba František, Malášková Antonie, Prokůpek Slavomír, Sklenář Josef, Skramuský Karel, Vávra Jaroslav, Vávra Zdeněk, Žampa Jaroslav.

Výbor konal 51 schůzí

[Z toho společných s výborem zahraničním 1, plán rozpočet 2.]

Podal tyto zprávy čís. tisku:

26, 29, 75, 83, 108, 118,

ústní zprávy 3

 

VÝBOR ZDRAVOTNÍ

30 členů, po změně a doplňovacích volbách 31 členů

Zvolen: 2, 12. 7. 1960

Ustaven: 13. 9. 1960

Doplňovací volby: 27. 6. 1961, 19. 12. 1962

V předsednictvu byli:

Předseda: Žiak Andrej

Místopředseda: Kozelka Bedřich

Ověřovatelka: Procházková Božena

Členy výboru byli:

KSČ:

Berečka Rudolf, Kícová Emanuela, Kolářová Růžena, Kopecká Ludmila, Kubešová Libuše, Málek Ivan, akad., Manďák Eduard, Marečková Božena, Muroň Jan, Pennigerová Soňa, dr., Polachová Valerie, Pötzl Josef, Sedláček Svatopluk, Šťastná Věra.

KSS:

Berta Ján, Galvánek Peter, Kramárová Vilma, Macúch Pavel, MUDr., Morávek Cyril, Pancák Juraj.

L:

Holáň Emil, Sýkora Erik, prom. lékař.

ČS:

Chajda Vojtěch, Mátl Jan.

SSO:

Malina Jozef.

B:

Hergeselová Etela, Hriníková Margita, Illiašová Mária, Štěpánková Anna.

Výbor konal 40 schůzí

[Z toho společných s výborem ústavně právním 2, zemědělským 1.]

Podal tyto zprávy číslo tisku:

26, 29, 48, 75, 87, 105, 167,

ústní zprávy 4

 

VÝBOR ZEMĚDĚLSKÝ

44 členů, po změnách a doplňovacích volbách 47 členů

Zvolen: 2, 12. 7. 1960

Ustaven: 7. 9. 1960

Doplňovací volby: 27. 6. 1961, 5. 7. 1962, 6. 3. 1963, 9. 7. 1963

V předsednictvu byli:

Předseda: Borůvka Josef

Místopředseda: Šalgovič František

Ověřovatel: Kouba Jan

Členy výboru byli:

KSČ:

Benešová Lenka, Brančík Antonín, Červinka Jan, Fryček Ladislav, Hejlová Marie, Hron Pavel, Jurča František, Klečka Antonín, akad., Krejčí Vítězslav, Kubánek Jaromír, Kubánek Vladimír, Kutiš František, Lohr Václav, inž., Marek Josef, Mandovec Václav, Pešák Jindřich, Petrik Pavel, Petružela Karel, Rajtora Jaromír, Spáčil Tomáš, Šejna Jan, Šmehlíková Ludmila.

KSS:

Árvay Jozef, Beta Ján, Betíková Anna, Bučák Pavol, Dvorský František, Kuka Jozef, Meňhár Štefan, Motýl František, Praženica Cyril, Šefčík Samuel, Turok-Heteš (provd. Urámová) Mária, Zelman Michal, Žilinský Pavel.

L:

Svoboda Miroslav, inž., Škoda Josef, Hronovský Josef.

ČS:

Křižka Vladimír.

B:

Géciová Barbora, Hlinka Vojtěch, Kmecko Dezider, Kubín František, Matoušek Josef, Němec Miroslav, Vítovec Karel.

Výbor konal 42 schůzí

[Z toho společných s výborem ústavně právním 2, plán a rozpočet 1, zdravotním 1.]

Podal tyto zprávy číslo tisku:

12, 26, 29, 49, 84, 87, 109, 110, 118,

ústní zprávy 7

 

VÝBOR ZAHRANIČNÍ

26 členů

Zvolen: 2, 12. 7. 1960

Ustaven: 13. 9. 1960

Doplňovací volby: 19. 12. 1962, 31. 1. 1964

V předsednictvu byli:

Předseda: Leflerová Helena

Místopředseda: Fiala Antonín

Ověřovatel: Minárik Štefan

Členy výboru byli:

KSČ:KSS:

Číž Gabriel, Dubček Alexander, Chlebec Emil.

L:

Illa Josef, Závěta Josef.

ČS:

Špálovský Dušan, Wait Ladislav.

B:

Bendová Gizela, Gallik Josef, Zima Josef.

Výbor konal 42 schůzí

[Z toho společných s výborem kulturním 2, průmyslovým 1, plán a rozpočet 3.]

Podal tyto zprávy číslo tisku: 0

ústní zpráva 36

 

VÝBOR ÚSTAVNĚ PRÁVNÍ

31 členů

Zvolen: 2, 12. 7. 1960

Ustaven: 12. 7. 1960

Doplňovací volby: 27. 6. 1961, 30. 11. 1961

V předsednictvu byli:

Předseda: Škoda Václav, dr.

Místopředseda: Šebík Ján

Ověřovatel: Kučera Bohuslav, dr.

Členy výboru byli:

KSČ:

Bubník František, Červinka Vincenc, Dohnalová Zdeňka, Faktorová Aloisie, Flieger Jiří, inž., Chalánek Stanislav, Janulík Jan, gen., Jägerman Josef, Kruntorád Josef, Majtanová Veronika, Matějička Josef, Nepomucký Josef.

KSS:

Fogel Josef, Kleč Alexander, Kodaj Samuel, plk., Litvajová Elena, Mako Aloiz, Perkovič Anton, Šímová Anna, Šulganová Mária.

L:

Volák František, Zedník Josef.

ČS:

Šubrt Jan.

SS:

Štefánik František.

B:

Linhart Josef, Murin Ján, Řezníčková Františka, Swoboda Josef, Šik František, Závodská Františka.

Výbor konal 56 schůzí

[Z toho společných s výborem zdravotním 2, zemědělským 2, plán a rozpočet 1.]

Podal tyto zprávy číslo tisku:

10, 12, 29, 47, 48, 58, 68, 69, 72, 73, 75, 84, 87, 105, 108, 109, 110, 133, 136, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 180, 181

ústní zprávy 31Přihlásit/registrovat se do ISP