Předsednictvo Národního shromáždění

30 členů

Konalo 96 schůzí.

Projednalo tyto vládní návrhy zákonných opatření a smluv číslo tisku:

P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 [Netištěno], P-8, P-9 [Netištěno], P-10 [Netištěno], P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 [Netištěno], P-16, P-17 [Netištěno], P-18 [Netištěno], P-19 [Netištěno], P-20 [Netištěno], P-21 [Netištěno], P-22 [Netištěno], P-23 [Netištěno], P-24 [Netištěno], P-25 [Netištěno], P-26 [Netištěno], P-27, P-28 [Netištěno], P-29 [Netištěno], P-30 [Netištěno], P-31 [Netištěno], P-32, P-33 [Netištěno], P-34 [Netištěno], P-35 [Netištěno], P-36, P-37, P-38 [Netištěno], P-39 [Netištěno], P-40, P-41 [Netištěno], P-42 [Netištěno], P-43 [Netištěno], P-44 [Netištěno], P-45 [Netištěno], P-46 [Netištěno], P-47 [Netištěno], P-48, P-49, P-50 [Netištěno]

Podrobnosti viz: Věcný rejstřík

 

Předsednictvo NS:

Volba 1, 23. 6. 1964; 14.

Doplňovací volby a změny:

8, 10. 11. 1965; 13.

12, 25. 10. 1966; 41.

20, 29. 3. 1968; 18.

22, 18. 4. 1968; 7.

 

Předseda:

LAŠTOVIČKA Bohuslav

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 19.

Rezignoval 22, 18. 4. 1968; 7.

SMRKOVSKÝ Josef

Zvolen 22, 18. 4. 1968; 7, 15.

 

Místopředsedové:

ŠKODA Václav, JUDr.

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 19.

Rezignoval na funkci mpř. NS 20, 29. 3. 1968; 19.

Rezignoval na funkci člena PNS 22, 18. 4. 1968; 31.

KYSELÝ Jozef, JUDr.

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 19.

Uvolněn 8, 10. 11. 1965; 12.

LEFLEROVÁ Helena, JUDr.

Zvolena 1, 23. 6. 1964; 19.

Rezignovala na funkci mpř. NS a členky PNS 22, 18. 4. 1968; 31

VALO Jozef

Zvolen 22, 18. 4. 1968; 32.

MIKOVÁ Marie

Zvolena 22, 18. 4. 1968; 32.

ŽIAK Andrej

Zvolen 22, 18. 4. 1968; 32.

CHUDÍK Michal

Zvolen 8, 10. 11. 1965; 13.

Rezignoval 20, 29. 3. 1968; 19.

ZEDNÍK Josef

Zvolen 22, 18. 4. 1968; 32.

DOHNAL Lubomír

Zvolen 22, 18. 4. 1968; 32.

 

Členové předsednictva:

BESSEROVÁ Ladislava

Zvolena 1, 23. 6. 1964; 19.

Rezignovala 22, 18. 4. 1968; 7.

BICHLER Antonín, Ing.

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 19.

BIĽAK Vasil

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 19.

Rezignoval 22, 18. 4. 1968; 7.

BILKOVÁ Jarmila

Zvolena 1, 23. 6. 1964; 19.

BORŮVKA Josef

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 19.

Rezignoval 22, 18. 4. 1968; 7.

ČÁP Josef

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 19.

DOHNAL Lubomír

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 19.

FIALA Antonín

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 19.

FIERLINGER Zdeněk

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 19.

GABRIŠKA Jozef

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 19.

KOUCKÝ Vladimír

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 19.

Rezignoval 22, 18. 4. 1968; 7.

KRIEGEL František, MUDr.

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 19.

KUČERA Václav

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 19.

KUROPKA Štefan

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 19.

Uvolněn 8, 10. 11. 1965; 12.

LÖRINCZ Július

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 20.

MACHO Vendelín, Ing.

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 20.

MALECKÁ Olga, Ing.

Zvolena 1, 23. 6. 1964; 20.

PAŠEK Václav

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 20.

Zemřel 14. 11. 1968.

PETRUSOVÁ Antonia, MUDr.

Zvolena 12, 25. 10. 1966; 41.

POLEDŇÁK Alois

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 20.

POSPÍŠIL Antonín

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 20.

ŠEJNA Jan

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 20.

Odvolán na základě zániku poslaneckého mandátu 20, 29. 3. 1968; 23, 24.

ŠTEFÁNIK František

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 20.

Rezignoval 24, 27. 6. 1968; 321.

TYMEŠ František

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 20.

Zemřel 1. 10. 1968.

VALO Jozef

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 20.

ZEDNÍK Josef

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 20.

ŽIAK Andrej

Zvolen 1, 23. 6. 1964; 20.Přihlásit/registrovat se do ISP