PRESIDENT REPUBLIKY

NOVOTNÝ Antonín

president republiky

Zvolen presidentem a vykonal slib ve Vladislavském sále na Hradě pražském. 3, 12. 11. 1964; 8.

Rezignoval na funkci presidenta republiky dopisem, který zaslal NS dne 22. 3. 1968. 20, 29. 3. 1968; 5.

Účast na plenárních schůzích NS:

1, 23. 6. 1964; 4.

19, 27. 2. 1968; 5.

Vyznamenán:

Návrh předsednictva ÚV KSČ a předsednictva NS na udělení titulu "Hrdina socialistické práce" spojené s právem nosit zlatou hvězdu "Hrdina socialistické práce" k 60. narozeninám. 4, 9. 12. 1964; 85.

Opatřením předsednictva Národního shromáždění, propůjčena Pamětní medaile k 20. výročí osvobození ČSSR.

6, 15. 6. 1965; 11.

 

PRESIDENT REPUBLIKY

SVOBODA Ludvík, arm. gen.

president republiky

Zvolen presidentem a vykonal slib ve Vladislavském sále na Hradě pražském. 21, 30. 3. 1968; 8.

Účast na plenárních schůzích NS:

26, 13. 9. 1968; 9.

27, 18. 10. 1968; 2.

28, 27. 10. 1968; 4.

Projevy:

k prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením 26, 13. 9. 1968; 9.Přihlásit/registrovat se do ISP